1987 woskie wybory powszechneWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat 1987 woskie wybory powszechne, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o 1987 woskie wybory powszechne, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o 1987 woskie wybory powszechne, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o 1987 woskie wybory powszechne, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o 1987 woskie wybory powszechne, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o 1987 woskie wybory powszechne. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

1987 woskie wybory powszechne

14-15 czerwca 1987 r

Wszystkie 630 mandatów w Izbie Poselskiej
315 mandatów w Senacie
Okaza si 88,8%
  Pierwsza impreza Druga impreza Strona trzecia
 
Ciriaco De Mita (X).jpg
Alessandro Natta 1987.jpg
Bettino Craxi 2.jpg
Lider Ciriaco de Mita Alessandro Natta Bettino Craxi
Impreza DC PCI PSI
Lider od 5 maja 1982 26 czerwca 1984 15 lipca 1976
Fotel lidera Benewent ( C ) Genua ( C ) Mediolan ( C )
Wygrane miejsca 234 ( C ) / 125 ( S ) 177 ( C ) / 101 ( S ) 94 ( C ) / 36 ( S )
Zmiana miejsca Zwiksza9 ( C ) / Zwiksza5 ( S ) Zmniejsza21 ( C ) / Zmniejsza6 ( S ) Zwiksza21 ( C ) / Zmniejsza2 ( S )
Popularny gos 13.241.188 ( C )
10.897.036 ( S )
10.254.591 ( C )
9.181.579 ( S )
5 505 690 ( C ) 3
535 457 ( S )
Odsetek 34,3% ( C )
33,6% ( S )
26,6% ( C )
28,3% ( S )
14,3% ( C )
10,9% ( S )
Huta si Zwiksza1,4% ( C )
Zwiksza1,2% ( S )
Zmniejsza3,3% ( C )
Zmniejsza2,5% ( S )
Zwiksza2,9% ( C )
Zmniejsza0,5% ( S )

Wybory parlamentarne 1987 we Woszech - Results.svg
Wyniki wyborów w Izbie i Senacie.

Premier przed wyborami

Amintore Fanfani
DC

Premier po wyborach

Giovanni Goria
DC

Wybory parlamentarne odbyy si we Woszech w dniach 14-15 czerwca 1987 roku, aby wybra dziesity parlament republikaski . Wybory te oznaczay ostateczne odwrócenie trendu caej republikaskiej historii Woch: po raz pierwszy dystans midzy chadekami a komunistami znacznie si zwikszy, zamiast si zmniejsza. Uznano to za wynik deindustrializacji kraju. Rozwój sektora usugowego gospodarki i kierownictwo byego premiera Bettino Craxi day socjalistom now si. Niezwyk nowoci byo powstanie nowych Zielonych List , podczas gdy nowa partia uzyskaa pierwsze dwa miejsca w parlamencie: Liga Pónocna .

System wyborczy

Czysta proporcjonalna reprezentacja z listy partyjnej tradycyjnie staa si systemem wyborczym do Izby Deputowanych. Prowincje woskie byy zjednoczone w 32 okrgach wyborczych, z których kady wybiera grup kandydatów. Na poziomie okrgów wyborczych mandaty dzielono midzy otwarte listy przy uyciu metody najwikszej reszty z kontyngentem Imperiali . Pozostae gosy i mandaty zostay przeniesione na szczeblu krajowym, gdzie zostay podzielone przy uyciu kwoty Zajca i automatycznie rozdzielone pomidzy najlepiej przegranych na listy lokalne.

Dla Senatu utworzono 237 okrgów jednomandatowych, mimo e zgromadzenie liczyo 315 czonków. Kandydaci potrzebowali miadcego zwycistwa dwóch trzecich gosów, które byo moliwe do osignicia tylko przez mniejszoci niemieckie w Poudniowym Tyrolu. Wszystkie pozostae gosy i mandaty zostay pogrupowane na listach partyjnych i okrgach regionalnych, gdzie zastosowano metod d'Hondta : wewntrz list wybierani byli kandydaci z najlepszymi odsetkami.

To historyczne

W latach 80., po raz pierwszy od 1945 r., dwa rzdy byy kierowane przez niechrzecijaskich premierów-demokratów: republikanin Giovanni Spadolini i socjalista Bettino Craxi ; Chrzecijaska Demokracja pozostaa jednak gówn si wspierajc rzd.

Wraz z kocem lata oowiu The Woskiej Partii Komunistycznej stopniowo zwiksza swoje gosy pod kierownictwem Enrico Berlinguer . Partia Socjalistyczna (PSI), kierowana przez Craxiego, stawaa si coraz bardziej krytyczna wobec komunistów i Zwizku Radzieckiego ; Sam Craxi opowiada si za rozmieszczeniem we Woszech rakiet Pershing II przez prezydenta USA Ronalda Reagana , co byo gorco kwestionowane przez komunistów.

W czerwcu 1984 Berlinguer, charyzmatyczny przywódca komunistyczny, nagle opuci scen podczas przemówienia na publicznym spotkaniu w Padwie : dozna krwotoku mózgu i zmar trzy dni póniej. W jego pogrzebie, jednym z najwikszych w historii Woch, uczestniczyo ponad milion obywateli. Alessandro Natta zosta mianowany sekretarzem nowej partii. Publiczne emocje wywoane mierci Berlinguera zaowocoway niezwyk si Partii Komunistycznej w wyborach europejskich w 1984 r .: po raz pierwszy w Europie Zachodniej od francuskich wyborów w 1956 r. i po raz pierwszy w historii Woch partia komunistyczna otrzymaa liczne drodze gosowania demokratycznego.

W 1984 r. rzd Craxi zrewidowa z Watykanem pakty lateraskie z 1927 r. , które zakoczyy rol katolicyzmu jako woskiej religii pastwowej.

W tym okresie Wochy stay si pitym co do wielkoci krajem uprzemysowionym i uzyskay wejcie do G7 .

Partie i liderzy

Impreza Ideologia Lider
Chrzecijaska Demokracja (DC) Chrzecijaska demokracja Ciriaco de Mita
Woska Partia Komunistyczna (PCI) komunizm Alessandro Natta
Woska Partia Socjalistyczna (PSI) Socjaldemokracja Bettino Craxi
Woski Ruch Spoeczny (MSI) Neofaszyzm Giorgio Almirante
Woska Partia Republikaska (PRI) Liberalizm spoeczny Giorgio La Malfa
Woska Demokratyczna Partia Socjalistyczna (PSDI) Socjaldemokracja Franco Nicolazzi
Partia Radykalna (PR) Radykalizm Marco Pannella
Federacja Zielonych List (FLV) Zielona polityka Gianni Mattioli
Woska Partia Liberalna (PLI) Konserwatywny liberalizm Renato Altissimo
Demokracja proletariacka (DP) komunizm Mario Capanna

Wyniki

Izba Deputowanych

Podsumowanie wyników wyborów do Izby Poselskiej 14 czerwca 1987 r.
Woska Izba Deputowanych 1987.svg
Impreza Gosy % Siedzenia +/-
Chrzecijaska Demokracja (DC) 13.233.620 34,31 234 +9
Woska Partia Komunistyczna (PCI) 10 250 644 26,58 177 21
Woska Partia Socjalistyczna (PSI) 5,501,696 14.26 94 +21
Woski Ruch Spoeczny (MSI) 2 281 126 5,91 35 -7
Woska Partia Republikaska (PRI) 1 428 663 3,70 21 -8
Woska Demokratyczna Partia Socjalistyczna (PSDI) 1,140,209 2,96 17 -6
Partia Radykalna (PR) 987 720 2,56 13 +2
Federacja Zielonych List (FLV) 969 218 2,51 13 Nowy
Woska Partia Liberalna (PLI) 809.946 2.10 11 -5
Demokracja proletariacka (DP) 641.901 1,66 8 +1
Liga Wenecka Zjednoczeni Emeryci (LVPU) 298,402 0,77 0 ±0
Partia Ludowa Poudniowego Tyrolu (SVP) 202.022 0,52 3 ±0
Liga Lombardzka (LL) 186,255 0,48 1 Nowy
Sardyska Partia Akcji (PSd'Az) 169,978 0,44 2 +1
Piemont autonomia regionalna 72,064 0,19 0 Nowy
Podgórski 61 701 0,16 0 Nowy
owiectwo, wdkarstwo, rodowisko (CPA) 55 977 0,14 0 Nowy
Dolina Aosty (VdA) 41 707 0,11 1 ±0
Inni 238 272 0,63 0 ±0
Nieprawidowe/puste gosy 2 015 065
Cakowity 40 586 573 100 630 ±0
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja 45 692 417 88,83
ródo: Ministerstwo Spraw Wewntrznych
Popularny gos
DC
34,31%
PCI
26,58%
PSI
14,26%
MSI
5,91%
PRI
3,70%
PSDI
2,96%
PR
2,56%
FLV
2,51%
PLI
2,10%
DP
1,66%
Inni
3,44%
Siedzenia
DC
37,14%
PCI
28,10%
PSI
14,92%
MSI
5,56%
PRI
3,33%
PSDI
2,70%
PR
2,06%
FLV
2,06%
PLI
1,75%
DP
1,27%
Inni
1,11%

Senat Republiki

Podsumowanie wyników wyborów do Senatu RP z 14 czerwca 1987 r.
Senat woski w 1987 r.svg
Impreza Gosy % Siedzenia +/-
Chrzecijaska Demokracja (DC) 10 897 036 33,62 125 +5
Woska Partia Komunistyczna (PCI) 9 181 579 28,33 101 -6
Woska Partia Socjalistyczna (PSI) 3 535 457 10.91 36 -2
Woski Ruch Spoeczny (MSI) 2 121 026 6.54 16 -2
Woska Partia Republikaska (PRI) 1 248 641 3,85 8 -2
PSI PSDI PR 962,215 2,97 9 ±0
Woska Demokratyczna Partia Socjalistyczna (PSDI) 764,370 2,36 5 -3
Woska Partia Liberalna (PLI) 700,330 2.16 3 3
Federacja Zielonych List (FLV) 634,182 1,96 1 Nowy
Partia Radykalna (PR) 572,461 1,77 3 +2
Demokracja proletariacka (DP) 493 667 1,52 1 +1
Liga Wenecka Zjednoczeni Emeryci (LVPU) 298,552 0,92 0 -1
Partia Ludowa Poudniowego Tyrolu (SVP) 171 539 0,53 2 -1
Liga Lombardzka (LL) 137,276 0,42 1 Nowy
Sardyska Partia Akcji (PSd'Az) 124 266 0,38 1 ±0
Sojusz wiecko-socjalistyczny 84,883 0,26 1 Nowy
Piemont autonomia regionalna 60 742 0,19 0 Nowy
PSI PSDI PR Zieloni 58 501 0,18 1 ±0
Popularny Sojusz Emerytów 51 790 0,16 0 Nowy
Podgórski 51,340 0,16 0 Nowy
Moliseaski Sojusz Demokratyczny 49 297 0,15 0 Nowy
owiectwo, wdkarstwo, rodowisko (CPA) 41,135 0,13 0 Nowy
Dolina Aosty (VdA) 35 830 0,11 1 ±0
Inni 137 746 0,43 0 ±0
Nieprawidowe/puste gosy 2,007,369
Cakowity 34 421 230 100 315 ±0
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja 38 951 485 88,37
ródo: Ministerstwo Spraw Wewntrznych
Popularny gos
DC
33,62%
PCI
28,33%
PSI
10,91%
MSI
6,54%
PRI
3,85%
PSI PSDI PR
2,97%
PSDI
2,36%
PLI
2,16%
FLV
1,96%
PR
1,77%
DP
1,52%
Inni
3,62%
Siedzenia
DC
39,68%
PCI
32,06%
PSI
11,43%
MSI
5,08%
PSI PSDI PR
2,86%
PRI
2,54%
PSDI
1,59%
PLI
0,95%
PR
0,95%
FLV
0,32%
DP
0,32%
Inni
2,22%

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Roman Bartkowiak

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Ela Kalinowski

To dobry artykuł dotyczący 1987 woskie wybory powszechne. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Ireneusz Krawczyk

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.