Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Wygląd przypnij ukryj Uniwersytet Pomorski w SłupskuAcademia Pomeraniensis
Pomeranian University in Slupsk
Ilustracja
Dewiza

Dubium scientiae initium
(Zwątpienie początkiem nauki)

Data założenia

27 czerwca 1969

Państwo

 Polska

Województwo

 pomorskie

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk

Liczba pracowników
• naukowych


ok. 400

Liczba studentów

3 738 (2022)

Rektor

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski

Położenie na mapie SłupskaMapa konturowa Słupska, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Pomorski w Słupsku”Uniwersytet Pomorski w SłupskuUniwersytet Pomorski w Słupsku
Położenie na mapie PolskiMapa konturowa Polski, u góry nieco na lewo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Pomorski w Słupsku”Uniwersytet Pomorski w SłupskuUniwersytet Pomorski w Słupsku
Położenie na mapie województwa pomorskiegoMapa konturowa województwa pomorskiego, po lewej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Pomorski w Słupsku”Uniwersytet Pomorski w SłupskuUniwersytet Pomorski w Słupsku
Ziemia54°27′09,14″N 17°02′32,89″E/54,452540 17,042470
Strona internetowa

Uniwersytet Pomorski w Słupsku (UP w Słupsku) – państwowa szkoła wyższa w Polsce z siedzibą w Słupsku, kształcąca na kierunkach humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych i ścisłych. Powstała w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, dla której bazą było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 roku. Jest jedyną publiczną i najstarszą uczelnią w Słupsku, na której studiuje 3301 studentów.

W wyniku ustawy Sejmu RP, 1 czerwca 2023 dawna Akademia Pomorska została przekształcona w Uniwersytet Pomorski.

Charakterystyka

Uczelnia kształci studentów na dwudziestu siedmiu podstawowych kierunkach oraz ponad stu specjalnościach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Pomorski jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. W jej ramach znajdują się dziewięć instytutów dydaktycznych i jednostki ogólnouczelniane.

Aktualnie zatrudnionych jest ok. 400 pracowników naukowo-dydaktycznych. Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 118 profesorów, 166 doktorów i 90 magistrów. Zajęcia prowadzone są również przez profesorów wizytujących z innych naukowych instytucji krajowych oraz zagranicznych. Uczelnia ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Historia

Zalążkiem Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku było Studium Nauczycielskie w Słupsku, które działało od 1957. W 1969 ukształtowały się struktury uczelni – powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska w Słupsku. Rozwój szkoły sprawił, że w 1974 możliwe stało się przekształcenie jej w wyższą szkołę pedagogiczną. Podejmowane od tamtego momentu działania, ostatecznie pozwoliły spełnić wszystkie wymogi ustawowe, co w 2000 roku zaowocowało otrzymaniem statusu akademickiego, a WSP stało się Pomorską Akademię Pedagogiczną.

Senat PAP podjął starania dotyczące zmiany nazwy na obecnie istniejącą w 2006 roku. Celem tej decyzji było podkreślenie różnorodnych kierunków i specjalności kształcenia. Studia bowiem nauczycielskie są obecnie jedynie częścią przedkładanej oferty edukacyjnej. Obecnie na uczelni istnieją trzy wydziały: Filologiczno-Historyczny, Edukacyjno-Filozoficzny i Matematyczno-Przyrodniczy. W 2007 roku powstała Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, a Katedra Pielęgniarstwa została przekształcona w Katedrę Nauk o Zdrowiu, co jest krokiem do utworzenia kolejnego wydziału. Dodatkowo, współpraca z naukowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Belgii, Niemiec, Rosji, Szwecji, Ukrainy czy Węgier pozwala uczelni na stałą wymianę studentów i wykładowców.

Strategia rozwoju uczelni w XXI wieku była nakierowana na zdobycie statusu uniwersytetu, a pierwszym krokiem na tej drodze była zmiana samego procesu dydaktycznego – wprowadzenie na wszystkich kierunkach podziału na trzyletnie studia zawodowe (licencjackie) i dwuletnie uzupełniające (magisterskie).

Kalendarium

Władze uczelni

W kadencji 2020–2024:

Stanowisko Imię i nazwisko
Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski
Prorektor ds. Studentów dr hab. Danuta Gierczyńska
Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Andrzej Urbanek
Prorektor ds. Nauki dr hab. Dariusz Ficek
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. Marek Łukasik

Poczet rektorów

 1. prof. dr hab. Bogusław Drewniak (1969–1971)
 2. prof. dr hab. Zbigniew Antoni Żechowski (1971–1978)
 3. prof. dr hab. Andrzej Czarnik (1978–1987)
 4. prof. dr hab. Hieronim Rybicki (1987–1990)
 5. dr hab. Andrzej Ewert (1990–1993)
 6. dr hab. Stanisław Łach (1993–1994)
 7. dr hab. Stefan Rudnik (1994–1996)
 8. prof. dr hab. Zdzisław Bogucki (1997–1997)
 9. prof. dr hab. Jerzy Hauziński (1997–2002)
 10. dr hab. Danuta Gierczyńska (2002–2008)
 11. prof. dr hab. Roman Drozd (2008–2016)
 12. dr hab. inż. Zbigniew Osadowski (od 2016)

Wykładowcy

Administracja

Struktura

Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii

Dyrektor: prof. dr hab. Janusz Gierszewski

Instytut Zarządzania

Dyrektor: dr Ewa Matuska

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Dyrektor: dr hab. inż. Anna Jarosiewicz

Instytut Filologii

Dyrektor: dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Dyrektor: dr hab. Iwona Jażewicz

Instytut Historii

Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Skóra

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyrektor: dr Stanisław Kowalczyk

Instytut Nauk o Zdrowiu

Dyrektor: dr Monika Waśkow

Instytut Pedagogiki

Dyrektor: dr hab. Anna Babicka-Wirkus

Instytut Prawa i Administracji

Dyrektor: prof. dr hab. Dariusz Szpoper

Katedra Sztuki Muzycznej

Kierownik: dr Jarosław Chaciński

Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane

Jednostka Kierownik
Biblioteka Uczelniana dr Beata Taraszkiewicz
Wydawnictwo Naukowe mgr Szczepan Kolada
Archiwum Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku mgr Eugenia Rybak
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych mgr Bożena Sypiańska
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu dr Robert Bąk

Pozostałe jednostki organizacyjne

Jednostka Kierownik
Akademickie Centrum Czystej Energii dr Robert Jaworski
Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kompetencji mgr Mateusz Nitka

Kierunki kształcenia

Aktualnie Uniwersytet Pomorski w Słupsku oferuje możliwość kształcenia na następujących kierunkach studiów:

Posiadane uprawnienia

Uniwersytet Pomorski w Słupsku posiada następujące uprawnienia jako uczelnia publiczna do:

Przypisy

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku (Dz.U. z 1969 r. nr 18, poz. 134).
 2. Kadra i baza – Wykładowcy oraz infrastruktura Akademii Pomorskiej , rekrutacja.apsl.edu.pl   (pol.).
 3. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne) , Główny Urząd Statystyczny  .
 4. Rekrutacja na studia , rekrutacja.apsl.edu.pl   (pol.).
 5. GUS, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022 (wyniki wstępne) , stat.gov.pl   (pol.).
 6. Mamy Uniwersytet Pomorski w Słupsku! , Akademia Pomorska w Słupsku  .
 7. a b Misja AP w Słupsku na stronie uczelni. apsl.edu.pl. . .
 8. Jednostki dydaktyczne , Akademia Pomorska w Słupsku   (pol.).
 9. Kadra naukowo-dydaktyczna AP w Słupsku na stronie uczelni .
 10. a b Historia AP w Słupsku na stronie uczelni. apsl.edu.pl. . .
 11. UP w Słupsku – Władze. .
 12. Struktura organizacyjno-administracyjna AP w Słupsku. apsl.edu.pl. . .
 13. Struktura | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Bezpieczeństwa Narodowego , Akademia Pomorska w Słupsku   (pol.).
 14. Struktura | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi , Akademia Pomorska w Słupsku   (pol.).
 15. Instytut Filologii | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Filologii , Akademia Pomorska w Słupsku   (pol.).
 16. Struktura organizacyjna Instytutu | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej , Akademia Pomorska w Słupsku   (pol.).
 17. Struktura i Pracownicy Instytutu | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Historii , Akademia Pomorska w Słupsku   (pol.).
 18. Struktura | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych , Akademia Pomorska w Słupsku   (pol.).
 19. Struktura | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Nauk o Zdrowiu , Akademia Pomorska w Słupsku   (pol.).
 20. IP UP w Słupsku – Dyrekcja. .
 21. Struktura | Akademia Pomorska Słupsk - Instytut Prawa i Administracji , Akademia Pomorska w Słupsku   (pol.).
 22. KSM UP w Słupsku – Struktura. .
 23. Archiwum Uczelniane. .
 24. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. . .
 25. Studia pierwszego stopnia. apsl.edu.pl. . .
 26. Wydział Filologiczno-Historyczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). .
 27. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). .
 28. POLON , polon.nauka.gov.pl  .

Linki zewnętrzne

Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Uniwersytety w Polsce
Uniwersytety
Uniwersytety
przymiotnikowe
ekonomiczne
medyczne
przyrodnicze
inne
Rektorzy Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
Kontrola autorytatywna (uczelnia publiczna):