AntaresWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antares, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antares, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antares, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antares, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antares, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antares. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Antares
Scorpius IAU.svg
Czerwone koo.svg
Pozycja Antaresa (zakrelona)
Dane obserwacyjne Epoka J2000 Równonoc J2000
      
Konstelacja Skorpion
rektascensja 16 godz. 29 m 24.45970 s
Deklinacja 26° 25 55.2094
Pozorna wielko  (V) 0,6 - 1,6 + 5,5
Charakterystyka
Etap ewolucyjny Czerwony nadolbrzym
Typ widmowy M1,5Iab-Ib + B2,5V
Wskanik koloru U-B +1,34
Wskanik koloru B-V +1,83
Typ zmiennej Lc
Astrometria
Prdko promieniowa (R v ) 3,4 km/s
Ruch waciwy () RA:  -12,11  mas / rok
grudzie:  -23,30  mas / rok
Paralaksa () 5,89 ± 1,00  mas
Dystans okoo. 550  ly
(ok. 170  szt )
Bezwzgldne  (M V ) -5,28 (zmienna)
Detale
A
Masa 11 - 14,3  M
Promie 680 (zmienia si o 19%)  R
Jasno 75 900+53 000
31 200
 L
Ciar powierzchniowy (log  g ) -0,1 - -0,2  cgs
Temperatura 3660 ± 120  K
Prdko obrotowa ( v  sin  i ) 20 km/s
Wiek 15 ± 5  Myrów
b
Masa 7,2  M
Promie 5.2  R
Jasno 2,754  L
Ciar powierzchniowy (log  g ) 3,9  cg
Temperatura 18500  K
Prdko obrotowa ( v  sin  i ) 250 km/s
Inne oznaczenia
Cor Scorpii, K0alb al Akrab, Scorpion's Heart, Vespertilio, Alpha Sco, Sco , 21 Sco , CD 26°11359 , FK5  616, HIP  80763, HR  6134, SAO  184415, CCDM J16294-2626 , WDS 16294-2626
A : HD  148478  , AAVSO 1623-26
B : HD  148479
Odniesienia do baz danych
SIMBAD Antares
Skorpion A
Skorpion B

Antares ( / n t r z / ) oznaczone Scorpii ( alfabetu aciskiego z Alpha Scorpii ) wynosi rednio XV-jasnoci gwiazda na niebie i najjaniejszym obiektem na konstelacji o Scorpiusem . Wyranie czerwonawo patrzc goym okiem, Antares jest powolny nieregularny zmienna gwiazda, która waha si jasnoci od pozornej wielkoci +0,6 do +1,6. Czsto okrelany jako serce skorpiona, Antares jest otoczony przez Scorpii i Scorpii w pobliu rodka konstelacji.

Sklasyfikowany jako typ widmowy M1.5Iab-Ib , Antares jest czerwonym nadolbrzymem , du wyewoluowan masywn gwiazd i jedn z najwikszych gwiazd widocznych goym okiem. Jego dokadna wielko pozostaje niepewna, ale gdyby zostaa umieszczona w centrum Ukadu Sonecznego , osignaby gdzie pomidzy orbitami Marsa i Jowisza . Obliczono, e jego masa jest okoo 12 razy wiksza od masy Soca .

Antares jest najjaniejszym, najbardziej masywnym i najbardziej wyewoluowanym gwiezdnym czonkiem najbliszego stowarzyszenia OB , Stowarzyszenia Scorpius-Centaurus , znajdujcego si na krawdzi czci Upper Scorpius owietlajcej kompleks chmur Rho Ophiuchi na pierwszym planie. Antares jest czonkiem podgrupy Upper Scorpius stowarzyszenia, która zawiera tysice gwiazd o redniej wieku 11 lat, o milion 170 parseków (550  ly ) od Ziemi.

Antares widziany goym okiem wyglda jak pojedyncza gwiazda, ale w rzeczywistoci jest to gwiazda podwójna , z dwoma skadnikami zwanymi Scorpii A i Scorpii B. Janiejszy z pary to czerwony nadolbrzym, podczas gdy sabszy jest gorcym gwiazda cigu gównego wielkoci 5,5.

Nomenklatura

Antares pomidzy (lewy dolny) i Scorpii . Antares wydaje si biay na tym obrazie podczerwonym WISE w faszywych kolorach .

Scorpii (z ac. Alpha Scorpii ) to oznaczenie gwiazdy Bayer . Antares posiada oznaczenie Flamsteed 21 Scorpii, a take oznaczenia katalogowe, takie jak HR 6134 w katalogu Bright Star i HD 148478 w katalogu Henry Draper . Jako znaczce ródo podczerwieni pojawia si w katalogu Two Micron All-Sky Survey jako 2MASS J16292443-2625549 oraz w katalogu Infrared Astronomical Satellite (IRAS) Sky Survey Atlas jako IRAS 162622619. Jest równie skatalogowany jako podwójna gwiazda WDS J16294-2626 i CCDM J16294-2626. Antares jest gwiazd zmienn i jest wymieniony w General Catalog of Variable Stars, ale jako gwiazda oznaczona przez Bayera nie ma oddzielnego oznaczenia gwiazdy zmiennej .

Jego tradycyjna nazwa Antares wywodzi si od staroytnego greckiego , co oznacza rywal do- Ares (przeciwnik Marsa), ze wzgldu na podobiestwo jego czerwonawego odcienia do wygldu planety Mars . Porównanie Antaresa z Marsem mogo pochodzi od wczesnych astronomów mezopotamskich . Niektórzy uczeni spekuluj, e gwiazda moga zosta nazwana na cze Antara , czyli Antara ibn Shaddada, arabskiego wojownika-bohatera, którego sawiono w przedislamskich wierszach Mu'allaqat . W 2016 roku Midzynarodowa Unia Astronomiczna zorganizowaa Grup Robocz ds. Nazw Gwiazd (WGSN) w celu skatalogowania i standaryzacji nazw wasnych gwiazd. Pierwszy biuletyn WGSN z lipca 2016 r. zawiera tabel dwóch pierwszych partii nazw zatwierdzonych przez WGSN, w tym Antaresa dla gwiazdy Scorpii A. Jest ona teraz wpisana do Katalogu Nazw Gwiazd IAU.

Obserwacja

Antares jest widoczny przez ca noc okoo 31 maja kadego roku, kiedy gwiazda znajduje si w opozycji do Soca . Antares nastpnie wstaje o zmierzchu i zachodzi o wicie, jak wida na równiku.

Przez dwa do trzech tygodni po obu stronach 30 listopada Antares nie jest widoczny na nocnym niebie ze rednich pónocnych szerokoci geograficznych, poniewa znajduje si w bliskiej koniunkcji ze Socem. W wyszych szerokociach pónocnych Antares jest widoczny tylko nisko na poudniu w okresie letnim. Powyej 64° szerokoci geograficznej pónocnej gwiazda wcale nie wschodzi.

Antares jest lepiej widoczny z pókuli poudniowej ze wzgldu na jego poudniow deklinacj. Na caej Antarktydzie gwiazda jest okoobiegunowa, poniewa cay kontynent znajduje si powyej 64° szerokoci geograficznej poudniowej.

Historia

Zmiany prdkoci promieniowej zaobserwowano w widmie Antaresa na pocztku XX wieku i podjto próby wyznaczenia orbit spektroskopowych . Stao si jasne, e niewielkie zmiany nie mogy by spowodowane ruchem orbitalnym, aw rzeczywistoci byy spowodowane pulsacj atmosfery gwiazdy. Jeszcze w 1928 obliczono, e rozmiar gwiazdy musi si róni o okoo 20%.

Po raz pierwszy Johann Tobias Bürg poinformowa, e Antares ma gwiazd towarzyszc podczas okultacji 13 kwietnia 1819 roku, chocia nie byo to powszechnie akceptowane i odrzucane jako moliwy efekt atmosferyczny. Zosta nastpnie obserwowany przez szkockiego astronoma Jamesa Williama Granta FRSE podczas pobytu w Indiach 23 lipca 1844 roku. Zosta ponownie odkryty przez Ormsby M. Mitchel w 1846 roku i zmierzony przez Williama Ruttera Dawesa w kwietniu 1847 roku.

W 1952 roku Antares mia rón jasno. Opisano zakres jasnoci fotograficznych od 3,00 do 3,16. Jasno jest monitorowana przez Amerykaskie Stowarzyszenie Obserwatorów Gwiazd Zmiennych od 1945 roku i zostaa sklasyfikowana jako wolna nieregularna gwiazda zmienna LC , której jasno obserwowana powoli zmienia si pomidzy ekstremami +0,6 i +1,6, chocia zwykle ma jasno +1,0. Nie ma oczywistej okresowoci, ale analizy statystyczne sugeruj okresy wynoszce 1733 dni lub1650 ± 640 dni. Nie wykryto osobnego dugiego okresu wtórnego, chocia sugeruje si, e okresy pierwotne dusze ni tysic dni s analogiczne do dugich okresów wtórnych.

Badania opublikowane w 2018 r. wykazay, e Aborygeni Ngarrindjeri z Australii Poudniowej zaobserwowali zmienno Antaresa i wczyli go do swoich ustnych tradycji jako Waiyungari (co oznacza czerwony czowiek).

Okultacje i spójniki

Antares znajduje si 4,57 stopnia na poudnie od ekliptyki , jednej z czterech gwiazd o pierwszej jasnoci w odlegoci 6° od ekliptyki (pozostae to Spica , Regulus i Aldebaran ), wic moe by zasonita przez Ksiyc . Okultacja z 31 lipca 2009 r. bya widoczna w znacznej czci poudniowej Azji i na Bliskim Wschodzie. Kadego roku okoo 2 grudnia Soce mija 5° na pónoc od Antares. Zakrycia ksiycowe Antares s do powszechne, w zalenoci od 18,6-letniego cyklu wzów ksiycowych . Ostatni cykl zakoczy si w 2010 r., a nastpny zaczyna si w 2023 r. Po prawej stronie pokazano nagranie z ponownego pojawienia si, wyranie pokazujce zdarzenia dla obu komponentów.

Antares moe by równie zakryty przez planety, np. Wenus , ale takie zdarzenia zdarzaj si rzadko. Ostatnia okultacja Antaresa przez Wenus miaa miejsce 17 wrzenia 525 r. p.n.e.; nastpny bdzie 17 listopada 2400 r. Obliczono, e inne planety nie zakryy Antaresa w cigu ostatniego tysiclecia, ani nie zrobi tego w nastpnym tysicleciu, poniewa wikszo planet pozostaje w pobliu ekliptyki i przechodzi na pónoc od Antaresa. Wenus bdzie bardzo blisko Antaresa 19 padziernika 2117 r., a nastpnie co osiem lat do 29 padziernika 2157 r. bdzie mija na poudnie od gwiazdy.

Owietlenie kompleksu chmur Rho Ophiuchi

Antares owietla na pierwszym planie czci kompleksu chmur Rho Ophiuchi . Owietlony chmura jest czasami nazywany Antares Nebula lub w inny sposób zidentyfikowany jako VDB 107 CED 132, DG 141, LBN 1107 i Magakian 668.

Ukad gwiezdny

Scorpii to gwiazda podwójna, która, jak si uwaa, tworzy ukad podwójny . Najlepiej obliczona orbita gwiazd jest uwaana za zawodn. Opisuje prawie koow orbit widzian prawie z boku, z okresem 1218 lat i póosi wielk okoo2,9 . Inne ostatnie szacunki tego okresu wahay si od 880 lat dla obliczonej orbity do 2562 lat dla prostego oszacowania prawa Keplera .

Wczesne pomiary pary wykazay, e maj okoo 3,5 od siebie w latach 1847-49, lub2,5 od siebie w 1848 r. Bardziej wspóczesne obserwacje konsekwentnie podaj separacje wokó2,6  2,8 . Rónice w separacji s czsto interpretowane jako dowód ruchu orbitalnego, ale bardziej prawdopodobne jest, e s to po prostu niedokadnoci obserwacyjne z bardzo maym rzeczywistym ruchem wzgldnym midzy dwoma komponentami.

Para ma przewidywan odlego okoo 529 jednostek astronomicznych (AU) ( 80 miliardów km) w szacowanej odlegoci Antaresa, co daje minimaln warto odlegoci midzy nimi. Badanie spektroskopowe stanów energetycznych w wypywie materii z gwiazdy towarzyszcej sugeruje, e to ju koniec220  AU poza pierwotn (ponad 110 miliardów km).

Antares

Widok zrekonstruowany przez VLTI powierzchni Antares A

Antares jest czerwonym nadolbrzymem z klasyfikacj gwiazdow M1.5Iab-Ib i jest wskazywany jako wzorzec spektralny dla tej klasy. Ze wzgldu na natur gwiazdy uzyskane pomiary paralaksy maj due bdy, tak e prawdziwa odlego Antaresa wynosi okoo 550 lat wietlnych (170 parseków ) od Soca.

Jasnoci Antares w pamie wizualnych jest okoo 10.000 razy wikszej od Soca , ale dlatego, e gwiazda emituje znaczn cz swojej energii w podczerwieni cz widma , prawdziwa bolometric jasno wynosi okoo 100 tysicy razy wiksz od Soca Istnieje duy margines bdu przypisywany wartociom jasnoci bolometrycznej, zwykle 30% lub wicej. Istniej równie znaczne rónice midzy wartociami publikowanymi przez rónych autorów, na przykad 75 900  L i 97 700  L opublikowanych w latach 2012 i 2013.

Masa gwiazdy zostaa obliczona na okoo 12  M lub od 11 do 14,3  M . Porównanie efektywnej temperatury i jasnoci Antaresa z teoretycznymi ciekami ewolucyjnymi dla masywnych gwiazd sugeruje mas przodków 17  M i wiek 12 milionów lat (MYr) lub mas pocztkow 15  M i wiek od 11 do 15 MYr. Oczekuje si, e masywne gwiazdy, takie jak Antares, eksploduj jako supernowe .

Fragment duego óto-pomaraczowego okrgu przedstawiajcy Antaresa, z czarnym okrgiem oznaczajcym orbit Marsa oraz obrazami Arktura i Soca w skali
Porównanie czerwonego nadolbrzyma Antaresa ze Socem, pokazane jako maa kropka w prawym górnym rogu

Jak wikszo chodnych nadolbrzymów, wielko Antaresa jest niepewna ze wzgldu na rzadk i póprzezroczyst natur rozcignitych zewntrznych obszarów gwiazdy. Zdefiniowanie efektywnej temperatury jest trudne ze wzgldu na linie widmowe generowane na rónych gbokociach w atmosferze, a pomiary liniowe daj róne wyniki w zalenoci od obserwowanej dugoci fali. Ponadto Antares wydaje si pulsowa, zmieniajc promie o 19%. Zmienia si równie w temperaturze o 150 K, pozostajc 70 dni w stosunku do zmian prdkoci radialnych, które prawdopodobnie s spowodowane pulsacjami.

rednic Antaresa mona najdokadniej zmierzy za pomoc interferometrii lub obserwujc zjawiska zakrycia ksiyca . Opublikowano pozorn rednic z okultacji 41,3 ± 0,1 milisekundy . Interferometria umoliwia syntez obrazu dysku gwiazdy, który jest nastpnie reprezentowany jako dysk z zaciemnionymi koczynami, otoczony rozszerzon atmosfer. rednic dysku zaciemnionego od koczyny mierzono jako37,38 ± 0,06 milisekundy w 2009 r. i37,31 ± 0,09 milisekundy w 2010 roku. Promie liniowy gwiazdy mona obliczy na podstawie jej rednicy ktowej i odlegoci. Jednak odlego do Antaresa nie jest znana z tak dokadnoci, jak wspóczesne pomiary jego rednicy.

W Hipparcos satelity trygonometryczne paralaksy od5,89 ± 1,00 mas prowadzi do promienia okoo 680  R . Starsze oszacowania promieni przekraczajce 850  R zostay wyprowadzone ze starszych pomiarów rednicy, ale na te pomiary prawdopodobnie miaa wpyw asymetria atmosfery i obserwowany wski zakres dugoci fal podczerwonych; Antares ma wyduon powok, która silnie promieniuje na tych konkretnych dugociach fal. Pomimo duych rozmiarów w porównaniu do Soca, Antares jest karowaty przez jeszcze wiksze czerwone nadolbrzymy, takie jak VY Canis Majoris czy VV Cephei A i Mu Cephei .

Antares, podobnie jak podobnej wielkoci czerwony nadolbrzym Betelgeza w gwiazdozbiorze Oriona , prawie na pewno eksploduje jako supernowa , by moe w cigu najbliszych dziesiciu tysicy lat. Przez kilka miesicy supernowa Antares moe by tak jasna jak ksiyc w peni i by widoczna w cigu dnia.

Antares B

Antares B jest niebiesko-bia gwiazd cigu gównego o jasnoci 5,5mag typu widmowego B2,5V; ma równie wiele niezwykych linii widmowych, co sugeruje, e zosta zanieczyszczony materi wyrzucon przez Antaresa. Zakada si, e jest to stosunkowo normalna gwiazda wczesnej sekwencji gównej B o masie okoo 7  M , temperaturze okoo18500  K i promieniu okoo 5  R .

Antares B jest zwykle trudny do zauwaenia w maych teleskopach ze wzgldu na blask Antaresa, ale czasami mona go zobaczy w aperturach powyej 150 milimetrów (5,9 cala). Jest czsto opisywany jako zielony, ale prawdopodobnie jest to efekt kontrastu lub wynik mieszania si wiata z dwóch gwiazd, gdy s one widziane razem przez teleskop i s zbyt blisko, aby mona je byo cakowicie rozdzieli. Antares B moe by czasami obserwowany za pomoc maego teleskopu przez kilka sekund podczas zakrycia Ksiyca, podczas gdy Antares jest ukryty przez Ksiyc. Antares B ma gboki niebieski lub niebieskawo-zielony kolor, w przeciwiestwie do pomaraczowo-czerwonego Antaresa.

Etymologia i mitologia

W babiloskich katalogach gwiazd datowanych co najmniej na 1100 r. p.n.e. Antares by nazywany GABA GIR.TAB, pier skorpiona. W MUL.APIN , datowanym na lata 1100-700 pne, jest to jedna z gwiazd Ea na poudniowym niebie i oznacza pier bogini Skorpiona Ishhary . Póniejsze nazwy tumaczone jako Serce Skorpiona obejmuj Calbalakrab z arabskiego Qalb al-qrab . Zostao to bezporednio przetumaczone ze staroytnej greki Kardia Skorpi . Cor Scorpii bya kalk greckiej nazwy oddan po acinie .

W staroytnej Mezopotamii Antares móg by znany pod rónymi imionami: Urbat, Bilu-sha-ziri (Wadca Ziarna), Kak-shisa (Twórca Dobrobytu), Dar Lugal (Król) , Masu Sar ("Bohater i Król") oraz Kakkab Bir ("Cynonoowa Gwiazda"). W staroytnym Egipcie Antares reprezentowa bogini skorpiona Serket (i by symbolem Izydy w ceremoniach piramidalnych). Nazywano go t ms n h ntt czerwony dziób.

W Persji Antares by znany jako Satevi , jedna z czterech królewskich gwiazd . W Indiach z Scorpii i Scorpii byy Jyeshth (najstarszy lub najwikszy, prawdopodobnie przypisujcy mu ogromny rozmiar), jedn z nakshatra ( hinduskich rezydencji ksiycowych ).

Staroytni Chiczycy nazywali Antares ( Xnxiù'èr , druga gwiazda Serca), poniewa bya to druga gwiazda rezydencji Xin (). Bya to narodowa gwiazda dynastii Shang i czasami bya okrelana jako ( chiski :; pinyin : Huxng ; dos. ognista gwiazda) ze wzgldu na jej czerwonawy wygld.

W Maorysi z Nowej Zelandii zadzwoni Antares Rhua i traktuj go jako szefa wszystkich gwiazd. Rehua jest ojcem Puanga /Puaka ( Rigel ), wanej gwiazdy w kalkulacji kalendarza Maorysów. W Wotjobaluk Koori ludzie Victoria, Australia, wiedzia Antares jako Djuit , syn Marpean-kurrk ( Arcturus ); gwiazdy po obu stronach przedstawiay jego ony. Kulin Kooris postrzegali Antaresa ( Balayang ) jako brata Bunjila ( Altair ).

W kulturze

Antares pojawia si na fladze Brazylii , która wywietla 27 gwiazd, z których kada reprezentuje sfederowan jednostk Brazylii . Antares reprezentuje stan Piauí .

Bibliografia

Dalsza lektura

Zewntrzne linki

Wspórzdne : Mapa nieba 16 h 29 m 24 s , 26° 25 55

Opiniones de nuestros usuarios

Regina Wierzbicki

Bardzo ciekawy ten post o Antares.

Pawel Rosiński

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Antares.

Filip Lewandowski

Ten wpis na Antares sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.