Antarktyczna Komisja Nazw MiejscWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antarktyczna Komisja Nazw Miejsc, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antarktyczna Komisja Nazw Miejsc, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antarktyczna Komisja Nazw Miejsc, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antarktyczna Komisja Nazw Miejsc, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antarktyczna Komisja Nazw Miejsc, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antarktyczna Komisja Nazw Miejsc. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Herb-Bugaria-Niebieski.jpg
Bugaria na Antarktydzie
Bugarski Instytut Antarktyczny
Narodowe Centrum Bada Polarnych
Baza w. Klimenta Ohridskiego
Chatka Kulawego Psa
Muzeum Wyspy Livingston
Kaplica w. Iwana Rilskiego
Akademia obozowa
Tangra 2004/05
Bugarskie toponimy na Antarktydzie
Antarktyczna Komisja nazw miejsc
Wojskowa Suba Geograficzna
Ceremonia nadania imienia Parkowi Antarktydy w Kilifarevo w Bugarii; od lewej do prawej Christo Pimpirev z Bugarskiego Programu Antarktycznego i burmistrz Dimitar Sabev

Antarktyczne nazw miejscowoci Komisja zostaa powoana przez bugarskiego Antarktycznego Instytutu w 1994 roku, a od 2001 roku by zwizany z organem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Bugarii .

Komisja zatwierdza bugarskie nazwy miejscowoci na Antarktydzie , które s formalnie nadane przez Prezydenta Republiki zgodnie z bugarsk konstytucj (art. 98) i ustalon praktyk midzynarodow.

Bugarskie nazwy na Antarktydzie

Nazwy geograficzne na Antarktydzie odzwierciedlaj histori i praktyk eksploracji Antarktyki. Narody zaangaowane w badania Antarktyki nadaj nowe nazwy bezimiennym obiektom geograficznym dla celów orientacji, logistyki i midzynarodowej wspópracy naukowej. Wedug stanu na 2021 r. istnieje okoo 20 091 nazwanych obiektów geograficznych Antarktyki, w tym 1601 obiektów o nazwach nadawanych przez Bugari. Poniewa bugarski Antarctic baza znajduje si w Szetlandy Poudniowe , wikszo bugarskich nazw miejscowoci s skoncentrowane w tej dziedzinie te, zwaszcza w Livingston wyspie , Greenwich Island , Robert Island , niegu Wyspie i Smith wyspie . Jednak dwie wczesne bugarskie nazwy zostay nadane jeszcze w 1989 r. (przez ówczesn Rad Pastwa, kolegialn prezydencj) obiektom geograficznym na Wyspie Aleksandra w zwizku z pracami terenowymi prowadzonymi na tej wyspie przez pierwsz bugarsk ekspedycj antarktyczn w sezonie 1987/88 .

Wytyczne toponimiczne

W 1995 r. Komisja opracowaa wasne wytyczne toponimiczne okrelajce odpowiednie typy cech geograficznych, specyficzne elementy nazw geograficznych, nazwy niewaciwe, kryteria zatwierdzania nazw, jzyk i pisowni oraz procedury zatwierdzania nazw. W szczególnoci Wytyczne wprowadziy usprawniony system, który zosta nastpnie przyjty jako oficjalny krajowy system romanizacji jzyka bugarskiego , ostatecznie sta si czci prawa bugarskiego na mocy ustawy o transliteracji z 2009 r. , a take zosta zatwierdzony przez ONZ w 2012 r. oraz przez USA i Wielka Brytania w 2013 roku.

W swojej praktyce Komisja ds. Nazw Antarktycznych nadawaa pierwszestwo nastpujcym obszarom i cechom geograficznym Antarktyki:

 • Obszary, w których nowe nazwy mogyby by przydatne dla potencjalnych uytkowników: naukowców (planowanie i prowadzenie prac terenowych, publikacje itp.), kartografów, logistyków, nawigatorów, turystów, alpinistów itp.;
 • Obszary z koncentracj godnych uwagi bezimiennych cech;
 • Cechy o duym rozmiarze lub w inny sposób znaczce geograficznie;
 • cechy faktycznie lub potencjalnie wane w trakcie prac terenowych (bugarskich lub przez inne narody) lub innych zastosowa (transport, turystyka, poszukiwanie i ratownictwo itp.);
 • Obiekty nowo powstae w wyniku cofania si lub rozpadu lodowca (wyspy, przejcia, pówyspy, przyldki, punkty, zatoki, zatoczki).

Komisja rozwaa jedynie moliwe cechy nazewnictwa, które s bezimienne, dobrze zidentyfikowane i zaopatrzone w szczegóowe, znormalizowane opisy.

Ankiety i mapowanie

Prace Komisji wspierane s informacjami geograficznymi i mapami wynikajcymi z bada topograficznych na Antarktydzie, takich jak badanie z 1995/96 na wyspie Livingston oraz badanie topograficzne Tangra 2004/05 . Prace terenowe przeprowadzone podczas tego ostatniego badania zostay odnotowane przez Discovery Channel , Natural History Museum , Royal Collection i British Antarctic Survey jako wydarzenie na osi czasu w eksploracji Antarktyki.

Komisja opublikowaa pierwsz bugarsk map topograficzn wysp Livingston i Greenwich w 2005 roku, a wraz z Wojskow Sub Topograficzn Armii Bugarskiej pierwsz szczegóow map topograficzn Wyspy Smitha w 2009 roku.

Wspópraca midzynarodowa

Komisja Antarktyczna Nazw Miejscowoci wspópracuje z innymi organami krajowymi zajmujcymi si antarktycznymi nazwami miejsc oraz z Komitetem Naukowym Bada Antarktycznych (SCAR) . Szczegóowe informacje na temat bugarskich toponimów Antarktyki s publikowane na stronie internetowej Komisji, a take w midzynarodowym Composite Gazetteer of Antarctica prowadzonym przez SCAR. Nazwy znajduj si na rónych mapach, w tym w SCAR Antarctic Digital Database (ADD).

Antarktyczne nazwy w Bugarii

W celu promowania eksploracji Antarktyki i obecnoci Bugarii na Antarktydzie Komisja zachca bugarskie gminy do nadawania odpowiednich nazw antarktycznych miejscom publicznym. Kilka placów i ulic w bugarskich osadach nosi imi wyspy Livingston, takie jak Livingston Island Square w Samuil i Kula ; Livingston Island Street w Goce Deczew , Jambole , Petrich , Sofii , oweczu i Widinie ; Ulica Antarktydy w Dzhebel i Park Antarktydy w Kilifarevo .

Zobacz te

Mapy

 • Antarktyczna baza danych cyfrowych (ADD). Mapa topograficzna Antarktydy w skali 1:250000 z wyszukiwaniem nazw miejsc. Komitet Naukowy Bada Antarktycznych (SCAR). Od 1993 roku regularnie unowoczeniany i aktualizowany.
 • LL Iwanow. St. Kliment Ohridski Base, Livingston Island . Mapa topograficzna w skali 1:1000. Sofia: Antarctic Place-names Commission of Bulgaria, 1996. (Pierwsza bugarska mapa topograficzna Antarktyki, w jzyku bugarskim i angielskim)
 • LL Iwanow. Wyspa Livingston: Region rodkowo-Wschodni . Mapa topograficzna w skali 1:25000. Sofia: Antarktyczna Komisja Nazw Miejscowoci Bugarii, 1996.
 • LL Iwanow i in. Antarktyda: Wyspy Livingston i Greenwich, Szetlandy Poudniowe (od Cieniny Angielskiej do Cieniny Mortona, z ilustracjami i rozmieszczeniem pokrywy lodowej). Mapa topograficzna w skali 1:10000. Sofia: Antarktyczna Komisja Nazw Miejscowoci Bugarii, 2005.
 • LL Iwanow. Antarktyda: Wyspy Livingstona i Greenwich, Wyspy Roberta, Snowa i Smitha . Mapa topograficzna w skali 1:120000. Troyan: Manfred Wörner Foundation, 2009. (w jzyku bugarskim) ISBN  978-954-92032-4-0 (zaktualizowane drugie wydanie 2010. ISBN  978-954-92032-8-8 )
 • LL Iwanow. Antarktyda: Wyspy Livingstona i Greenwich, Wyspy Roberta, Snowa i Smitha. Mapa topograficzna w skali 1:120000. Troyan: Manfred Wörner Foundation, 2010. ISBN  978-954-92032-9-5 (pierwsze wydanie 2009. ISBN  978-954-92032-6-4 )

Bibliografia

Linki zewntrzne

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Nina Zawadzki

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Jaroslaw Cieślik

Ten wpis na Antarktyczna Komisja Nazw Miejsc sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.