AntekologiaWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antekologia, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antekologia, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antekologia, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antekologia, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antekologia, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antekologia. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Europejska pszczoa zbiera nektar, natomiast zbiera pyek na swoim ciele.

Antekologia , inaczej biologia zapylania , to nauka o zapylaniu oraz relacjach midzy kwiatami a ich zapylaczami . Biologia kwiatowa to szersza dziedzina, która obejmuje te badania. Wikszo rolin kwitncych lub okrytozalkowych jest zapylanych przez zwierzta, a zwaszcza przez owady . Do gównych taksonów owadów zasiedlajcych kwiaty nale chrzszcze , muchy , osy , pszczoy , mrówki , wciornastki , motyle i my . Owady zapylaj kwiaty odwiedzajc kwiaty w celu zdobycia nektaru lub pyku , eruj na innych gatunkach lub podczas pseudokopulacji z kwiatami naladujcymi owady, takimi jak storczyki . Interakcje midzy rolinami i owadami zwizane z zapylaniem s uwaane za mutualistyczne , a relacje midzy rolinami a ich zapylaczami prawdopodobnie doprowadziy do zwikszonej rónorodnoci zarówno rolin okrytonasiennych, jak i zapylajcych je zwierzt.

Antekologia czy wiele dyscyplin, takich jak botanika , ogrodnictwo , entomologia i ekologia .

Historia

Tulipan by popularnym przedmiotem bada wród wczesnych anthecologists.

Antekologia rozpocza si jako nauka opisowa polegajca na obserwacji, a ostatnio zacza polega na badaniach ilociowych i eksperymentalnych.

W XVII wieku seksualna natura rozmnaania rolin zostaa rozpoznana dziki pracom Nehemiaha Grewa i eksperymentom Rudolfa Jakoba Camerariusa , który wykaza, e roliny supkowe potrzebuj do rozmnaania zarówno mskich, jak i eskich narzdów. W tym czasie popularne byy tulipany i kukurydza . W 1735 Carl Linnaeus opracowa system pciowy klasyfikacji rolin nasiennych. Od poowy do koca XVIII wieku Joseph Gottlieb Kölreuter wykaza, e aby nastpio rozmnaanie , pyek musi zosta przeniesiony z prcika na pitno , a take wyjani rónic midzy nektarem a miodem .

Pod koniec XVIII wieku Christian Konrad Sprengel wykaza, e kwiaty przycigaj owady i nagradzaj je nektarem. Po pojawieniu si pod koniec XIX wieku darwinowskiej teorii ewolucji , naukowcom zainteresowaa si selektywna zaleta zapylenia krzyowego . W ksice z 1873 r. Hermann Müller dokona szczegóowych obserwacji szczególnych relacji midzy pewnymi owadami a pewnymi rolinami kwitncymi, zwanych syndromami zapylania , a dodatkowe, kompleksowe badania przeprowadzi Paul Knuth .

Antekologia podupada przez kilka dziesicioleci, ale dziedzina ta bya utrzymywana przy yciu dziki kilku badaniom, w tym badaniom pszczó miodnych przeprowadzonym przez Karla von Frischa w poowie XX wieku.

Antekologia odrodzia si w XX wieku podczas narastania neodarwinizmu . Udokumentowano ponadto specyficzne interakcje rolina-owad, z naciskiem na antekologi tropikaln, antekologi porównawcz i koewolucj .

Dzisiaj biologia zapylania przycigna uwag naukowców, rzdów i mediów po obserwacjach gwatownego spadku liczby zapylaczy pod koniec XX wieku, w tym niewyjanionego i nagego zniknicia pszczó miodnych w zjawisku znanym jako zaburzenie zapadania si kolonii .

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Konrad Szczepaniak

Artykuł o Antekologia jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Stanislaw Cybulski

Ten wpis na Antekologia sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Chris Klimek

To dobry artykuł dotyczący Antekologia. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Bernadeta Kania

Uważam, że ten wpis o zmiennej Antekologia jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Marta Kubicki

Bardzo ciekawy ten post o Antekologia.