Anthony Bennett (polityk Veritas)Wszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anthony Bennett (polityk Veritas), jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anthony Bennett (polityk Veritas), które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anthony Bennett (polityk Veritas), których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anthony Bennett (polityk Veritas), ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anthony Bennett (polityk Veritas), bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anthony Bennett (polityk Veritas). Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Antoniego Bennetta
Urodzony
Anthony John Stuart Bennett

( 1947-09-07 )7 wrzenia 1947
Wielka Brytania
Narodowo brytyjski
Zawód Doradca praw, badacz i pisarz and

Anthony John Stuart Bennett (ur. 7 wrzenia 1947) to angielski byy radca prawny i byy kandydat na urzd publiczny. By czonkiem brytyjskiej partii politycznej Veritas i przez trzy dni figurowa w bazie danych Komisji Wyborczej jako oficjalny przywódca, zanim prawdziwy przywódca zosta ujawniony jako Robert Kilroy-Silk .

Kariera

W 2006 roku wszcz prywatne postpowanie przeciwko Michaelowi Barrymore'owi za domniemane przestpstwa narkotykowe i alkoholowe popenione w nocy, gdy Stuart Lubbock zosta znaleziony martwy w domu artysty. Bennett napisa ksik z Terrym Lubbockiem, ojcem Stuarta Lubbocka, Not Awight: Getting Away With Murder , wyjaniajc ich teori, e Stuart Lubbock zgin w wyniku gwatownego ataku na niego, który Barrymore i jego wspópracownicy ukryli tej nocy .

Prowadzi kampani przeciwko rodzicom Madeleine McCann , którzy zniknli podczas rodzinnych wakacji w Portugalii w 2007 roku. Twierdzi, e powinni byli zosta oskareni o zaniedbanie dziecka i oskary ich o ukrywanie tego, co stao si z ich córk, co ostatecznie doprowadzio do rodzina skutecznie wytoczya przeciwko niemu postpowanie prawne.

To i ycie rodzinne

Bennett ksztaci si w Bournemouth School . Nastpnie uczszcza do Sheffield University, gdzie otrzyma z wyrónieniem tytu Bachelor of Arts z geografii, oraz London School of Economics, gdzie otrzyma dyplom z administracji spoecznej. Uczszcza równie na University of Nottingham, gdzie otrzyma Certyfikat Kwalifikacji w Pracy Socjalnej (CQSW) i tytu magistra, oraz Hertfordshire University , gdzie otrzyma dyplom z zarzdzania. Bennett jest onaty i ma dwoje dzieci.

W latach 1978-1987 by zatrudniony jako gówny doradca ds. praw socjalnych w Radzie Harlow. W 1987 r. zosta szefem Jednostki Doradztwa Pieninego Rady Hrabstwa Hertfordshire , które to stanowisko piastowa do 1992 r., po czym zosta przyjty jako radca prawny w 1995 r. Poinformowano, e pracowa dla UKIP jako radca prawny.

W dniu 9 wrzenia 2003 r. Sd Dyscyplinarny dla Radców Prawnych uzna go za winnego postpowania niegodnego adwokata. 15 padziernika 2009 r. dobrowolnie usun si z listy.

Obecnie jest samozatrudnionym doradc ds. praw i pisze dla chrzecijaskich gazet.

Kariera polityczna

Bennett sta si aktywny w polityce, kiedy mieszka w Derbyshire od 1972 do 1978 roku. W maju 1976 roku zosta wybrany do Rady Okrgu North East Derbyshire jako kandydat Niezalenej Pracy w okrgu Hasland, gdzie suy do 1978 roku. W 1978 roku przeniós si do Harlow, gdzie w 1985 wstpi do Partii Pracy Okrgu Harlow .

Bennett zaoy dwie unie kredytowe w 1980 roku - w Harlow Community Credit Union w 1980 roku, aw 1988 roku Harlow Rady Pracownicy Credit Union . Poczyli si kilka lat póniej, tworzc HarlowSave Credit Union .

W listopadzie 1997 Bennett opuci Parti Pracy i doczy do Partii Niepodlegoci Zjednoczonego Królestwa (UKIP). W kwietniu 1999 r. zosta kierownikiem kampanii kampanii UKIP w regionie wschodnim, a w lipcu 1999 r. zosta asystentem politycznym Jeffreya Titforda , posa do Parlamentu Europejskiego z ramienia UKIP, który piastowa do lutego 2001 r. W styczniu 2000 r. by wspózaoycielem UKIP's Metric Martyrs Fund z Jeffreyem Titfordem i opublikowa ulotki zachcajce handlowców do przeciwstawiania si nowym przepisom, które uznaj za przestpstwo sprzeda owoców, warzyw i innych towarów sypkich przy uyciu wag kalibrowanych w funtach i uncjach. Opowiedzia si za UKIP w Harlow w wyborach powszechnych w 2001 r. , gdzie zaj pite miejsce z 1223 gosami (3%).

Eurosceptycyzm , Bennett by czonkiem The napdza Oznacz kampania zaoona przez Leeds biznesmen Peter Rogers, aby umoliwi krajowe flagi na pojazd tablic rejestracyjnych , w obliczu proponowanych przepisów rzdowych, które pozwolioby tylko w Unii Europejskiej (UE) symbol na tablice rejestracyjne. W grudniu 2001 r. rzd ogosi, e planuje zezwoli na eksponowanie flagi Unii oraz flag narodowych Anglii, Szkocji i Walii na tablicach rejestracyjnych pojazdów w Wielkiej Brytanii. Zostao to wdroone 27 kwietnia 2009 r. z zastrzeeniem, e kierowcy, którzy zdecyduj si skorzysta z tego zwolnienia, musz umieszcza na swoich pojazdach naklejk GB podczas jazdy za granic.

Na pocztku 2002 roku zakazano mu sprawowania funkcji w partii w 2004 roku po tym, jak prywatnie rozpowszechnia broszur, w której nazwa islamskiego proroka Mahometa , pedofilem za to, e skonsumowa swoje maestwo z jego ma pann mod Aish, gdy miaa dziewi lat. który, jak stwierdzi Bennett, zostaby dzisiaj cigany jako przypadek wykorzystywania seksualnego dzieci. Broszura ostrzegaa równie przed prawdopodobnym wzrostem wojujcego islamu w Wielkiej Brytanii, który póniej zosta uznany za cz rozsdnej, akademickiej prezentacji majcej na celu wyjanienie przyczyn ataków terrorystycznych z 11 wrzenia. UKIP opisao Bennetta jako energicznego dziaacza o bardzo ekscentrycznych i indywidualistycznych pogldach. 15 sierpnia 2004 r. Bennett rozpocz prac jako badacz Roberta Kilroy-Silka , a w styczniu 2005 r. zosta czonkiem-zaoycielem Partii Veritas . Jednak w lutym 2005 r. Bennett by zaangaowany w kontrowersje, gdy ujawniono, e wczeniej wraz z Ianem Andersonem , byym przewodniczcym skrajnie prawicowej, biaej nacjonalistycznej partii, Frontu Narodowego, zaoy Ludow Kampani na rzecz Utrzymania Funta . Bennett zaprzeczy, jakoby Anderson by przewodniczcym Frontu Narodowego w czasie, gdy ci dwaj mczyni tworzyli kampani, opisujc Andersona jako angielskiego patriot.

Bennett bya wspózaoycielk Kampanii na rzecz Referendum w sprawie Konstytucji Europejskiej (CREC), która prowadzia kampani uywajc fioletowych zaadresowanych pocztówek do wysania do królowej Elbiety II , proszc j o odmow zgody królewskiej na jakikolwiek projekt ustawy o przyjciu konstytucji UE. dopóki Brytyjczycy nie mieli szansy zaakceptowa go lub odrzuci w referendum .

Po tym, jak Tony Blair zgodzi si na referendum w maju 2004 r., CREC zmieni nazw na Kampani Odrzucenia Konstytucji Europejskiej . CREC utrzymywa, e konstytucja UE bya czci próby stworzenia europejskiego superpastwa. Bennett stan po stronie partii Veritas w Harlow w wyborach powszechnych w 2005 roku , zdobywajc 941 gosów (2,4%) i zajmujc pite miejsce na pi tu za Johnem Felgatem z UKIP z 981 gosami (2,5%).

Usuwanie znaków drogowych

Bdc nadal czonkiem UKIP, Bennett by wspózaoycielem Aktywnej Oporu na Metryka (ARM), grupy nacisku przeciwnej metryce, w czerwcu 2001 roku.

W 2002 roku, w ramach kampanii prowadzonej przez grup, Bennett usun róne znaki drogowe i chodnikowe w metrach, które wedug grupy byy sprzeczne z przepisami dotyczcymi znaków drogowych i ogólnymi wskazówkami z 2002 roku . Zosta oskarony o akcj w Kent, gdzie usun okoo 40 znaków metrycznych. W maju 2002 roku zosta uznany za winnego kradziey i szkód kryminalnych w Maidstone . W padzierniku 2002 r. wyrok skazujcy za kradzie zosta uniewaniony przez sdziego Keitha Simpsona z Sdu Koronnego w Maidstone. Sdzia Simpson utrzyma w mocy wyrok skazujcy za szkod kryminaln, ale zwolni wyrok, który wynosi 50 godzin prac spoecznych, do cakowitego zwolnienia . Do wrzenia 2004 r. Bennett by szeciokrotnie aresztowany w ramach kampanii grupy majcej na celu usunicie znaków metrycznych, które, jak twierdz, s nielegalne. Zosta oskarony trzy razy, ale otrzyma tylko jeden wyrok skazujcy w 2002 roku.

Bennett od tego czasu aktywnie angauje si w dziaania bezporedniej grupy CountyWatch , która przeniosa znaki drogowe oznaczajce nowoczesne granice administracyjne hrabstw do historycznych granic hrabstw w wielu hrabstwach angielskich, w tym w Lancashire. Kampanie te zostay uzasadnione przez CountyWatch na podstawie art. 131 ustawy o autostradach z 1980 r. , która zezwala obywatelom na usuwanie znaków drogowych, które nie s legalnie umieszczane na autostradach.

Prywatne oskarenia

Stuart Lubbock

W styczniu 2006 roku Bennett wszcz prywatne postpowanie przeciwko artycie Michaelowi Barrymore w zwizku z domniemanymi przestpstwami zwizanymi z piciem alkoholu oraz posiadaniem i uywaniem narkotyków klasy A i B przez Barrymore w nocy, gdy 31-letni Stuart Lubbock zosta znaleziony martwy w domu Barrymore'a w marcu 2001 r. Oskarenie zostao zablokowane przez sdziego okrgowego (Magistrates' Court) w Sdzie Pokoju w Southend-on-Sea z powodu niewystarczajcych dowodów. Po podjciu decyzji Bennett ogosi, e dziaa niezalenie, ale mia wsparcie rodziny Lubbock. Barrymore wyda owiadczenie, w którym powiedzia: Motywacja pana Bennetta do poszukiwania prawdy o tym, w jaki sposób pan Stuart Lubbock dozna obrae ciaa, jest absolutnie suszna. Pozostaj cakowicie oddany, jak zawsze, w deniu do prawdy Zarzuty dotyczce narkotyków tego wieczoru zawsze byy cakowicie nieistotne w odniesieniu do tego, w jaki sposób Stuart Lubbock dozna tych obrae. Sd uzna, e bdny wniosek pana Bennetta o ciganie mnie za przestpstwa narkotykowe by naduyciem procesu.

Zanim podjto decyzj o odmowie cigania, Terry Lubbock, ojciec Stuarta Lubbocka, spotka si z Barrymore, gdy twierdzono, e Terry Lubbock powiedzia Barrymore, e nie obwinia go o mier syna. Bennett utrzymywa jednak, e prywatne oskarenie bdzie kontynuowane, ale rozway ponownie, jeli zostanie poproszony o umorzenie sprawy przez rodzin Lubbock. Doda, e Prokuratura Koronna (CPS) nie widziaa dowodów z nocy mierci Stuarta Lubbocka, udostpnionych podczas ledztwa .

Bennett by sekretarzem The Lubbock Trust, zaoonego przez Terry'ego Lubbocka pod koniec stycznia 2006 roku i formalnie zakoczonego pótora roku póniej, 22 czerwca 2007 roku. Jest wspóautorem, wraz z Terrym Lubbockiem, ksiki analizujcej wydarzenia, które doprowadzio do gwatownej mierci Stuarta, opublikowanej w czerwcu 2007 roku: Not Awight: Getting Away With Murder . Bennett twierdzi, e mier Lubbocka bya spowodowana brutalnym atakiem i e byo skomplikowane zatuszowanie prawdziwych okolicznoci jego mierci, w tym zainscenizowanego utonicia.

10 lipca Bennett zosta poinformowany przez Jednostk ds. Przestpczoci Nienawici na posterunku policji w Harlow, e otrzymali skarg dotyczc przypisywanych mu komentarzy dotyczcych praktyki fistingu na stronie internetowej Lubbock Trust. Policja powiedziaa, e poniewa kto oskary go o homofobiczne przestpstwo z nienawici, prowadzili ledztwo w sprawie przestpstwa z nienawici. Bennett natychmiast poskary si komendantowi policji w Essex, stwierdzajc, e w brytyjskim prawie nie ma czego takiego jak homofobiczna zbrodnia nienawici. Stwierdzi dalej, e na stronie internetowej znajduj si materiay krytykujce styl ycia homoseksualistów, od których aktywici mog si sprzeciwi, ale nie mam problemu z kontaktowaniem si z nami osób z lobby gejowskiego. Bennett uwaa, e skarga zostaa zoona z powodu zbliajcego si wydania ksiki Not Awight .

Policja stwierdzia, e otrzymaa zarzut dotyczcy homofobicznych komentarzy publikowanych na stronie internetowej oraz e policja w Essex musi zbada wszystkie doniesienia o przestpstwach z nienawici. Kontynuowali, e obecnie prowadzone jest pene ledztwo w celu ustalenia, czy popeniono przestpstwa. Nastpnego dnia, 11 lipca, Departament Standardów Zawodowych Policji w Essex skierowa skarg do IPCC w celu zbadania sprawy.

W owiadczeniu z 13 lipca 2007 r., które pojawio si na stronie internetowej Lubbock Trust, Bennett powiedzia, e zawarto strony zostaa uzgodniona przez wszystkich czonków The Trust 13 miesicy wczeniej, a powodem umieszczenia informacji byo to, e dotyczya bezporednio prawdopodobn przyczyn mierci Stuarta Lubbocka. Doda, e w zwizku z obawami wyraonymi przez prezesa Lubbock Trust Harry'ego Cichego, e niektóre materiay mog by postrzegane jako homofobiczne, a po skardze skierowanej do serwera witryny, NetPivotal, i na ich prob, cz tej strony zostaa oddalony.

Terry Lubbock odpowiedzia, dystansujc si od kontrowersji, mówic: To jest odwrócenie uwagi od kampanii, w której nie chc bra udziau. Moim celem jest, jak zawsze, wymierzenie sprawiedliwoci mojemu synowi Stuartowi i to jest jedyn rzecz w moim yciu teraz. Nie pozwol, aby cokolwiek odcigno mnie od tego. Ten ostatni odcinek nie robi kampanii zbyt dobrze .

13 lipca 2007 r., podczas premiery Not Awight , Terry Lubbock wygosi przemówienie, w którym ogosi, e Bennett nie bdzie ju go reprezentowa i e Lubbock Trust zosta zlikwidowany, poniewa wikszo pierwotnych celów zostaa osignita. Ponadto twierdzono, e Lubbock i Bennett rozstali si po policyjnym ledztwie w sprawie Bennetta.

22 lipca policja w Essex ogosia, e skonsultowaa si z CPS i e nie bdzie dalszych dziaa policyjnych. Bennett odpowiedzia jednak, e chciaby, aby policja z Essex przeprowadzia dochodzenie w sprawie rozpatrywania skargi przez policj Essex i dziaa Jednostki ds. Przestpstw z Nienawici Policji Essex. Kontynuowa: Musiaem znosi midzy innymi nagówki takie jak Gej nienawi do oskaryciela Barrymore w Daily Express . Potrzebuj penego, sprawiedliwego i bezstronnego dochodzenia IPCC w sprawie tego, co policja Essex mylaa, e robi dochodzenie w sprawie czego, co musia wiedzie od samego pocztku, e to nigdy nie mogo by przestpstwem. W sierpniu 2007 roku ogoszono, e policja nie podejmie dalszych dziaa w zwizku ze skarg na homofobi na stronie internetowej Lubbock Trust.

Zniknicie Madeleine McCann

1 sierpnia 2007 roku, trzy miesice po znikniciu Madeleine McCann z mieszkania wakacyjnego w Praia da Luz w Lagos w Portugalii , Bennett zaoy fundusz o nazwie The Madeleine Foundation, aby sfinansowa prywatne postpowanie w sprawie zaniedbania dzieci . W listopadzie 2007 roku wszcz takie postpowanie przeciwko rodzicom Madeline Gerry i Kate McCann. Pierwsza rozprawa odbya si w Loughborough Magistrates' Court, gdzie skarga zostaa oddalona ze wzgldu na to, e jest to sprawa wadz portugalskich, a zatem nie podlega jurysdykcji sdów brytyjskich.

Fundacja zostaa formalnie utworzona w styczniu 2008 roku z Bennett jako sekretarzem. Jednym z dziaa, za które Tony Bennett i Fundacja zostay skrytykowane przez brytyjsk pras, byo rozdawanie ulotek w wiosce Rothley, w której mieszkaj McCannowie. Odesa do PCC artykuy w brytyjskich mediach, które nazyway jego i innych czonków Fundacji Madeleine sickos i stalkers. PCC odpowiedziao, e gazety susznie odnosiy si do niego i innych czonków Fundacji w tych sowach.

Po otrzymaniu listu od prawników o zniesawieniu Carter-Ruck z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bennett zobowiza si nie powtarza zarzutów, e McCann s winni lub s podejrzani o spowodowanie mierci ich córki Madeleine McCann i/lub pozbycia si jej ciaa i/lub kamstwa na temat tego, co si stao i/lub próby ukrycia tego, co zrobili. W listopadzie 2012 r. prawnicy rodziny McCann udali si do Sdu Najwyszego, aby argumentowa, e Bennett nie przestrzega warunków swojego zobowizania i nadal rozpowszechnia przeciwko nim faszywe zarzuty. Bennett w wywiadzie dla Harlow Star powiedzia, e wci ma wane argumenty i e Brytyjskie prawa dotyczce zniesawienia s tak opresyjne, e nie mam innego wyjcia, jak tylko zgodzi si na warunki formalnych zobowiza okrelonych przez prawników McCannsa w listopadzie 2009".

Bennett zosta uznany za winnego obrazy sdu, aw dniu 21 lutego 2013 r. skazany na trzy miesice pozbawienia wolnoci w zawieszeniu i nakaz zapaty kosztów sdowych McCanns. Sd rozpatrzy 13 reprezentatywnych wystpie dotyczcych narusze jego zobowiza w ponad 100 przypadkach.

Uwagi

Bibliografia

  • Lubbock, Terry; Bennett, Tony (2006). Not Awight: Ucieczka od morderstwa , Harry E Cichy, ISBN  978-0-9546949-1-3

Opiniones de nuestros usuarios

Alan Borkowski

Wreszcie artykuł o Anthony Bennett (polityk Veritas), który jest łatwy do przeczytania.

Franciszek Nawrocki

Artykuł o Anthony Bennett (polityk Veritas) jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Iza Matuszewski

Musiałem znaleźć coś innego na temat Anthony Bennett (polityk Veritas), co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.