Anthony Fenn KempWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anthony Fenn Kemp, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anthony Fenn Kemp, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anthony Fenn Kemp, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anthony Fenn Kemp, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anthony Fenn Kemp, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anthony Fenn Kemp. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Fenn Kemp (1773 28 padziernika 1868) by onierzem, kupcem i zastpc sdziego adwokata kolonii Nowej Poudniowej Walii (poprzednika pastwa australijskiego). By jednym z kluczowych uczestników rebelii rumowej , która usuna Williama Bligha, mianowanego gubernatora kolonii, i ustanowia tymczasowy rzd wojskowy. Póniej pozwolono mu osiedli si w Ziemi Van Diemena i zosta tam odnoszcym sukcesy kupcem i rolnikiem.

Wczesne lata

Kemp urodzi si w Anglii, niedaleko Aldgate w Londynie, prawdopodobnie okoo 1773 roku. Uczy si w Greenwich w Londynie. Po ukoczeniu szkoy wyjecha do Stanów Zjednoczonych i Francji. Po powrocie kupi prowizj jako chory w Korpusie Nowej Poudniowej Walii , puku utworzonym w Anglii specjalnie w celu utrzymania dyscypliny w kolonii Nowej Poudniowej Walii. Póniej sta si znany jako Korpus Rumowy, z powodu monopolu jego oficerów na dostawy alkoholu we wczesnych latach kolonii.

Lata Nowej Poudniowej Walii

Kemp przyby do Sydney ze swoim pukiem w 1795 roku. Suy w Sydney, a take na wyspie Norfolk , która bya wówczas osad Nowej Poudniowej Walii. W 1797 zosta awansowany na porucznika. W listopadzie 1799 otrzyma dzieraw gruntu w centrum Sydney, gdzie wybudowa sklep. W tym czasie wysi oficerowie wojskowi otrzymywali ziemi pod osiedlenie si i upraw w koloniach. Kemp prosperowa w kolonii. Jako patnik swojej firmy, a póniej patnik caego korpusu, by w stanie wykorzysta swoj pozycj do handlu "wyrobami po wysokich cenach".

Kemp wróci do Anglii na urlopie w 1800 roku i awansowany do stopnia kapitana w 1801 roku. Wróci do Sydney w 1802 roku, gdzie polubi Elizabeth Riley, siostr kupców i pasterzy z pocztku Nowej Poudniowej Walii , Alexandra Rileya i Edwarda Rileya oraz córk Londyski ksigarz George Riley. W tym samym roku zosta przyjty jako mason w, jak si uwaa, pierwszej loy zgromadzonej w Australii.

Przybycie francuskiej ekspedycji w 1802 roku jest ilustracj stosunku Kempa do jego interesów ekonomicznych w kolonii. Francuski kapitan Nicholas Baudin przywióz na sprzeda adunek brandy. Gubernator Philip King odmówi wyadunku adunku, prawdopodobnie z powodu ówczesnych angielskich monopoli na sprzeda towarów. Po rónych kótniach z Baudinem Kemp twierdzi, e Baudin nielegalnie sprzedawa brandy na ldzie. Gubernator zbada spraw. Kemp zosta zmuszony do przeprosin Baudina po tym, jak gubernator stwierdzi, e nie ma dowodów na sprzeda.

Doprowadzio to w 1803 roku do zaangaowania Kempa w wojn broszurow potpiajc gubernatora. Za to Kemp zosta postawiony przed sdem wojennym wraz z dwoma innymi modszymi oficerami. Zosta uratowany przez majora George'a Johnstona (który póniej by kluczowym graczem w Rum Rebellion). Johnston nakaza aresztowanie Johna Harrisa , przewodniczcego sdu wojskowego Kempa. Miao to na celu rzekome ujawnienie gosowania dwóch innych funkcjonariuszy we wczeniejszym sdzie wojennym. Chocia Harris zosta póniej oczyszczony z zarzutów, zosta zastpiony przez zastpc sdziego adwokata Richarda Atkinsa, a Kemp zosta uniewinniony.

W 1804 roku Kemp zosta zastpc dowódcy nowej osady w Port Dalrymple, która jest obecnie miastem George Town na Tasmanii. Pod nieobecno dowódcy zarzdza osad, ale niezadowolenie z niego roso i ostatecznie trzeba byo zapobiec planowanemu powstaniu poprzez aresztowanie jego przywódców.

Rola w buncie rumowym

Kemp powróci do Sydney w 1807 roku, gdzie w 1808 roku mia odegra wan rol w buncie przeciwko gubernatorowi Williamowi Blighowi . W dniu 25 stycznia Kemp by starszym oficerem wojskowym w Sdzie Karnym , który zosta wezwany do sdzenia Johna Macarthura pod zarzutem dziaania wywrotowego. Kemp by drugim najstarszym czonkiem awki; starszym czonkiem by zastpca sdziego adwokat Atkins. Atkins by pijakiem i by te winien Macarthurowi i innym ogromne pienidze. Na rozprawie Macarthur z wielkim potokiem grób i obraliwym jzykiem twierdzi, e Atkins nie nadawa si do awki.

Atkins zagrozi, e popeni Macarthura za pogard, ale Kemp zagrozi, e popeni Atkinsa za pogard. Atkins odroczy rozpraw i uda si w bezpieczne miejsce do biura gubernatora, podczas gdy Kemp i jego koledzy oficerowie napisali o sprawie Blighowi. Bligh przypomnia funkcjonariuszom, e sd nie moe zosta utworzony bez obecnoci Atkinsa i e dokumenty sdowe powinny zosta zwrócone. Kiedy Kemp i inni odmówili, Bligh zaleci, by postawiono im zarzuty zdrady.

Nastpnego dnia Kemp i inni oficerowie poinformowali Bligha, e powinien ustpi z funkcji gubernatora i e bdzie mia zagwarantowane bezpieczestwo poza koloni. Bligh odmówi, a Johnston usun Bligha z urzdu.

Johnston nastpnie usun Atkinsa ze stanowiska zastpcy sdziego adwokata i mianowa na jego miejsce Kempa. Jedn ze spraw w sdzie jurysdykcji karnej, któr mia osdzi Kemp, bya sprawa marszaka proboszcza Williama Gore'a, który zosta oskarony o krzywoprzysistwo. Kemp nie rozwaa wykluczenia si ze sprawy, chocia by jednym z tych, którzy oskarali Gore'a o krzywoprzysistwo. Kemp by take czonkiem sdu, który nastpnie uniewinni Macarthura od wczeniejszych zarzutów, co byo przewidywalne, nawet gdyby Atkinsowi pozwolono usi na awce. Kemp nie pozosta na stanowisku i zosta zastpiony przez Grimesa, gdy Kemp zosta mianowany komendantem w Parramatta.

Kemp wróci do Anglii w 1810 roku i by wiadkiem buntu na sdzie wojennym w Johnston. Kemp sam unikn postawienia przed sdem wojennym, ale pozwolono mu sprzeda swoj prowizj, a jego dotacje ziemskie w Sydney zostay anulowane. Zosta wspólnikiem w komercyjnym przedsiwziciu w Anglii, ale póniej zbankrutowa.

Lata na Ziemi Van Diemena

Kemp powróci do Australii w 1816 roku i osiad w Ziemi Van Diemena. Otrzyma grant 700 akrów (2,8 km 2 ) w Green Ponds, na pónoc od Hobart . Kolejne stypendia otrzyma w 1829 r., a take zakupi lub uzyska dzieraw dalszych gruntów. Kemp sta si wiodc postaci wród pasterzy, kupców, importerów i spedytorów w okolicy. Hodowa owce i wedug jego biografów najwyraniej pomaga pionierom w tasmaskim przemyle wenianym. By take pierwszym, który importowa jelenie na Tasmani. Kemp by dyrektorem i jednoczenie prezesem Banku Ziemi Van Diemena i zaoy róne firmy handlowe i eglugowe z siedzib w Hobart.

W tym roku 1817 Kemp zosta mianowany sdzi pokoju (powszechnie znanym wówczas jako sdzia pokoju). By zaangaowany w seri kótni z gubernatorami porucznika Thomasem Daveyem i Williamem Sorellem . Wokó osady rozesa informacj, e Sorell mieszka z matk, a nie jego on (któr by). Póniej pisa do lorda Bathursta, a take do biskupa Londynu i gubernatora Lachlana Macquarie w tych sprawach. W kocu Sorell zawiesi Kempa i zoy raport Macquarie. Macquarie potwierdzi zawieszenie, ale ostrzeg Sorell, aby nie stawia Kempa przed sdem. Macquarie powiedzia Sorellowi, e jeli zagroone zostan ekonomiczne interesy Kempa, podstpny i obsesyjny, prawdopodobnie zareaguje wybuchow przemoc. Kemp by krytykiem Sorell, ale póniej zmieni zdanie. Mogo to mie miejsce wtedy, gdy jedna z córek Kempa polubia jednego z synów Sorella. Albo moga to by wiadomo, e nastpny gubernator-porucznik moe nie by tak hojny w dotacjach ziemskich. Kemp mia nawet zosta przewodniczcym komisji skadajcej petycje, aby przeduy kadencj Sorella, ale petycja ta zostaa odrzucona przez Londyn.

Kemp nadal mia problemy z administracj i mia starcia z nastpnym gubernatorem George'em Arthurem . Kemp zosta ponownie mianowany sdzi pokoju przez kolejnego porucznika-gubernatora Johna Franklina w 1837 roku.

mier

ona Elizabeth Kemp zmar w padzierniku 1865 roku, w wieku 79. Kemp doy wieku 95 lat, umiera w Sandy Bay w dniu 28 padziernika 1868. Zosta pochowany w Kociele Anglii cmentarzu w Jerzego w Albuera Street Battery Point , Hobart.

Obszar w Sydney, gdzie przyznano pierwsze ziemie Kempowi, jest teraz znany jako Kemp's Creek. Miasto, które rozwino si w Van Diemen's Land na obszarze, na którym Kemp mia swoje najwiksze posiadoci ziemskie, zostao przemianowane na Kempton w 1840 roku. Pierwotna nazwa Green Ponds bya uywana jako nazwa gminy i ogólnego obszaru. Kemp jest czasami okrelany jako Ojciec Tasmanii. Mówi si, e jest to aluzja do liczby jego dzieci (siedmiu synów i jedenacie córek) i wnuków, które polubiy inne znane rodziny na Tasmanii.

Uwagi

Bibliografia

  • Murray C. Kemp, "Kemp, Anthony Fenn (1773 - 1868)", Australian Dictionary of Biography , tom 2, Melbourne University Press, 1967, s. 39-40
  • Wspomnienia Josepha Holta: generaa irlandzkich rebeliantów, w 1798 roku Joseph Holt
  • BUNT RUMU, 1808: LEKCJA BUDOWANIA NARODU Autor nieznany, Francis Forbes Society, Sydney, Australia.
  • John West, Historia Tasmanii tom 1 1852
  • John Dunmore Lang, Historia kolonii Nowej Poudniowej Walii, 1837

Opiniones de nuestros usuarios

Dominik Bartczak

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Piotr Graczyk

Ten wpis na Anthony Fenn Kemp sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Marika Janicki

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Anthony Fenn Kemp

Beata Strzelecki

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.