Anthony Julian TamburriWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anthony Julian Tamburri, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anthony Julian Tamburri, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anthony Julian Tamburri, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anthony Julian Tamburri, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anthony Julian Tamburri, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anthony Julian Tamburri. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Julian Tamburri jest dziekanem John D. Calandra Italian American Institute of Queens College, CUNY oraz wybitnym profesorem jzyków i literatury europejskiej. Napisa ponad sto artykuów prasowych i rozdziaów w ksikach oraz czternacie ksiek.

Biografia

Urodzony i wychowany w Stamford, Connecticut Tamburri uzyska stopnie naukowe na Southern Connecticut State University ( studia licencjackie, woski i hiszpaski), Middlebury College (magisterium, woski) oraz University of California w Berkeley (doktorat, woski i hiszpaski). Uczy zarówno woskiego, jak i hiszpaskiego na poziomie szkoy redniej, a take jzyka i literatury woskiej w Smith, Middlebury i Auburn oraz woskiego i wosko-amerykanistycznego na Purdue University , zanim przeniós si na Florida Atlantic University, gdzie peni funkcj kierownika katedry Wydziau Jzykoznawstwa i Lingwistyki, a nastpnie prodziekana ds. nauki, studiów magisterskich i interdyscyplinarnych, a take kierownika doktoratu w zakresie studiów porównawczych.

Tamburri otrzyma róne nagrody i stypendia naukowe i naukowe. Podczas pobytu w UC Berkeley otrzyma stypendium Regents i stypendium wosko-amerykaskie. Otrzyma równie Certyfikat Uznania za wybitny wkad w obron narodow podczas pobytu na Uniwersytecie Purdue, gdzie otrzyma równie liczne stypendia Fundacji Badawczej. Uniwersytet Stanowy Southern Connecticut nazwa go swoim Wybitnym Absolwentem w 2000 roku. W 2006 roku otrzyma nagrod Association of Italian American Educators Award za promowanie jzyka i kultury woskiej. W 2010 roku prezydent Woch Giorgio Napolitano nada mu motu proprio tytu Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana . W tym samym roku otrzyma równie nagrod Czowieka Roku im. Franka Stelli od ILICA (ang. Italian Language Inter-Cultural Alliance ). W 2013 roku otrzyma nagrod AATI Award for Distinguished Service for Colleges and Universities. Inne niedawne wyrónienia za jego prac w kulturze woskiej obejmuj Italian American Heritage Society of Connecticut (2016) oraz Joseph Coccia Jr. Heritage, Language and Culture Award wyjtkowe wysiki sowem i czynem w promowaniu i zachowaniu naszego woskiego dziedzictwa, jzyka lub kultury (2016).

Tamburri jest czonkiem wielu organizacji, w których zajmowa równie kilka stanowisk administracyjnych. By delegatem ds. jzyków obcych Stowarzyszenia Jzyków Nowoytnych, czonkiem Komitetu Wykonawczego Wydziau Nowoczesnej Literatury Woskiej i wspózaoycielem, wraz z Fredem Gardaphé, Grupy Dyskusyjnej ds. Literatury Woskiej/Amerykaskiej. Przez osiem lat by redaktorem biuletynu American Italian Historical Association, czonkiem jego Rady Wykonawczej od 1993 roku, a jego prezesem w latach 2003-2007. By wiceprezesem Amerykaskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Jzyka Woskiego na dwa lata 2006-2007 i obj stanowisko prezesa na lata 2008-2009.

Oprócz ponad stu artykuów w czasopismach i rozdziaów w ksikach, jego autorskie ksiki obejmuj:

 • O Saltimbanchi i Incendiari: Aldo Palazzeschi i Avant-Gardism we Woszech (Fairleigh Dickinson UP, 1990);
 • Dzieli czy nie dzieli: woski/amerykaski pisarz: czy inny Amerykanin (Wydania Guernica, 1991);
 • Per una lettura retrospettiva. Prose giovanili di Aldo Palazzeschi (Gradiva Publications, 1994);
 • Ponowne rozwaenie poezji Aldo Palazzeschiego (1905-1974): Powrót do Saltimbanco (Mellen P, 1998);
 • Semiotic of Ethnicity: In (Re)cognition of the Italian/American Writer (SUNY P, 1998);
 • Semiotyka ponownego czytania: Snow Job Italo Calvino (Chancery P, 1999);
 • woskie/amerykaskie filmy krótkometraowe i wideo: lektura semiotyczna (Purdue UP, 2002);
 • Semiotics of Rereading: Guido Gozzano, Aldo Palazzeschi i Italo Calvino (Fairleigh Dickinson UP, 2003), który ukaza si równie we Woszech jako Una semiotica della ri-lettura: Guido Gozzano, Aldo Palazzeschi, e Italo Calvino (Franco Cesati Editore, 2003);
 • Narrare altrove: zrónicowana literacka segnatura (Franco Cesati Editore, 2007);
 • Una semiotica dell'etnicità: nuove segnalature per la letteratura italiano/americana (Franco Cesati Editore, 2010);
 • Przegld woskiej Americana: Ogólne i szczegóowe informacje o kinie ( Bordighera Press , 2011);
 • Ponowne czytanie Italiana Americana: Specificities and Generalities on Literature and Criticism (Fairleigh Dickinson UP, 2014/2015);
 • Un biculturalismo negato: La letteratura italiana negli Stati Uniti (Franco Cesati Editore, 2018);
 • Scrittori Italiano[-]Americani: trattino sì trattino no (MnM Print Edizioni, 2018);
 • Podpisanie kontraktu z kinem woskim/amerykaskim: spojrzenie bardziej skoncentrowane (Ovunque Siamo Press, 2021);
 • Sprawa Kolumba. Imperatywy agendy wosko-amerykaskiej (Casa Lago Press, 2021).

Wród jego ponad 30 tomów wspóredagowanych wspólnie z Paolo A. Giordano i Fredem L. Gardaphé, Tamburri jest wspóredaktorem najlepiej sprzedajcego si, historycznego tomu From The Margin: Writings in Italian Americana (Purdue UP, 1991; 2. miejsce). wydanie, 2000) i wspózaoyciel Bordighera Press, wydawcy pórocznika Voices in Italian Americana , przegldu literacko-kulturalnego, rocznika Italiana oraz dwóch serii ksikowych Via Folios i Crossings oraz The Bordighera Nagroda poetycka. Inne redagowane tomy to, z Giordano, Beyond the Margin: Readings in Italian Americana (Fairleigh Dickinson UP, 1998); z Ann Camaiti Hostert , Screening Ethnicity: Cinematographic Representations of Italian Americans in the United States (Bordighera P2002), który ukaza si równie we Woszech jako Scene italoamericane: la rappresentazione degli Italiani d'America (Sossella, 2002); z Josephem Sciorra et alii , Mediated Ethnicity. Nowe kino wosko-amerykaskie (Instytut Calandra, 2010); z Graziell Parati, Kultury woskiej migracji: rónorodne trajektorie i dyskretne perspektywy (Fairleigh Dickinson UP, 2011). Jest take dyrektorem dwóch serii ksikowych: Americana dla Franco Cesati Editore (Florencja, Wochy) oraz Italian Studies dla Fairleigh Dickinson University Press.

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Lena Tomaszewski

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Anthony Julian Tamburri.

Max Sosnowski

Artykuł o Anthony Julian Tamburri jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Kate Stefański

Musiałem znaleźć coś innego na temat Anthony Julian Tamburri, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.