Anthony Lee (aktor)Wszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anthony Lee (aktor), jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anthony Lee (aktor), które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anthony Lee (aktor), których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anthony Lee (aktor), ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anthony Lee (aktor), bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anthony Lee (aktor). Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Lee
Urodzi si
Anthony Dwain Lee

( 17.07.1961 )17 lipca 1961 r
Redding, Kalifornia , Stany Zjednoczone
Zmar 28 padziernika 2000 (2000-10-28)(w wieku 39 lat)
Przyczyn mierci Wiele ran postrzaowych
Narodowo amerykaski
Edukacja Dolina Liceum
Zawód Aktor
Maonkowie
Serena Scholl
( m.  1988 1996)

Anthony Dwain Lee (17 lipca 1961 28 padziernika 2000) by amerykaskim aktorem i dramatopisarzem. Karier zawodow rozpocz w latach 80., wystpujc w licznych produkcjach scenicznych oraz w gocinnych rolach telewizyjnych i filmowych.

Podczas udziau w imprezie Halloween w padzierniku 2000 roku Lee zosta miertelnie postrzelony przez funkcjonariusza policji w Los Angeles . mier Lee i okolicznoci jej towarzyszce przycigny uwag mediów krajowych i midzynarodowych.

Wczesne ycie i kariera

Lee urodzi si w Redding w Kalifornii i dorasta w rodzinie z klasy redniej w Sacramento, gdzie uczszcza do Valley High School .

Lee zacz gra w wieku 20 lat w lokalnej klasie aktorskiej, która wystawiaa produkcje na emeryturze i pomagaa w domach. Jego pierwsze profesjonalne produkcje byy w The Sacramento Theatre Company. W 1986 roku uda si do Ashland w stanie Oregon i wzi udzia w przesuchaniu na Oregon Shakespeare Festival (OSF), znanym w kraju i na wiecie teatrze Regional Equity. Zosta obsadzony w nastpnym sezonie w OSF z dziesiciomiesicznym kontraktem. Lee zagra rol Williego w filmie Mistrz Harold i chopcy , a take gówn rol w sztuce Carsona McCullersa . Lee pozna w OSF swoj przysz on, Seren Scholl, równie aktork. Przeprowadzili si do Sacramento, a nastpnie do Seattle w 1988 roku, gdzie pobrali si 8 sierpnia 1988. Przeprowadzka zostaa przyspieszona tym, e Lee zosta obsadzony przez Tima Bonda w The Coloured Museum w The Empty Space Theater.

Lee kontynuowa prac przy produkcjach scenicznych w Seattle Repertory Theatre . On pojawi si w The Cider Regulaminu Domu jako Mr. Rose, tak sodki Powrót w spunk aw roli w Rodzynek w Socu . Zagra take w The Kentucky Cycle w Intiman Theater oraz w produkcjach The Coloured Museum , Uncle Vanya , The Meeting jako Malcolm X oraz jako gówna posta w Othello . W 1995 roku zdoby nagrod LAWeekly dla najlepszego aktora w filmie Mitch Hale Buffalo Soldier w Theatre/Theater w Hollywood.

Ostatni wystp Lee na ekranie mia miejsce w odcinku ER 7 sezonu Uratuj mnie , w którym wcieli si w bezdomnego mczyzn. Odcinek, który zosta wyemitowany 23 listopada 2000 roku, jest powicony jemu.

ycie osobiste

Religia

Lee zosta wychowany jako baptysta , ale zacz praktykowa buddyzm Nichirena w Soka Gakkai International w 1986 roku w Sacramento. On i jego ona Serena Scholl praktykowali buddyzm z SGI-USA i byli aktywnymi czonkami i liderami, wspierajc innych praktykujcych.

mier

28 padziernika 2000 roku Lee uczestniczy w przyjciu kostiumowym w Benedict Canyon w rezydencji przyjaciela nazwanej "Zamkiem". LA Times poinformowa, e w ubiegym Lee nosi peleryn i mask stron Halloween. Policja poinformowaa, e mia przy sobie replik pistoletu Magnum Desert Eagle .357, wykonan z gumy. Okoo 1:00 dwóch funkcjonariuszy LAPD, oficer Terrill Hopper i oficer Natalie Humpherys, odpowiedziao na skarg dotyczc haasu w rezydencji. Spotkali si z prywatnym ochroniarzem wynajtym przez jednego z gospodarzy imprezy. Ochroniarz zaprowadzi funkcjonariuszy do kuchni i zostawi ich w poszukiwaniu jednego z gospodarzy przyjcia.

Zanim udao si znale gospodarzy przyjcia, funkcjonariusz Hopper wyszed z kuchni bocznymi drzwiami. Przeszuka zaciemniony, wski obszar za domem z latark, zanim natrafi na szklane drzwi. Za drzwiami sta Lee i jego przyjaciel, aktor Jeff Denton. Oboje rozmawiali w sypialni Dentona z innym aktorem, kiedy zobaczyli latark funkcjonariusza Hoppera przewiecajc przez szklane drzwi. Oficer Hopper nastpnie strzeli przez szklane drzwi dziewi razy, trafiajc Lee w sumie cztery razy, raz w gow i trzy razy w plecy. Lee zgin na miejscu. Oficer Hopper powiedzia póniej, e wystrzeli z broni, poniewa Lee wycelowa w niego swoj replik pistoletu, a on nie by wiadomy, e bro nie jest prawdziwa.

Wyniki autopsji i procesy sdowe

30 padziernika 2000 roku Bernard C. Parks , ówczesny szef LAPD, zorganizowa konferencj prasow, aby omówi wydarzenia zwizane ze strzelanin Lee. Parks utrzymywa, e oficer Hopper dziaa w samoobronie i e Lee celowa replik pistoletu w bardzo bezporednie miejsce w stron oficera Hoppera. Parks pokaza równie replik broni, któr Lee nosi w czasie strzelaniny, porównujc j do prawdziwego Desert Eagle. Podobno replika wygldaa na prawie pasujc.

4 grudnia 2000 roku opublikowano wyniki autopsji Lee. Sekcja zwok wykazaa, e Lee zosta uderzony raz w ty gowy i trzy razy w plecy. Policja LAPD poinformowaa, e Lee mierzy si z Hopperem, celujc w niego swoj replik pistoletu. Raport toksykologiczny wykaza, e w chwili mierci Lee mia w organizmie alkohol i kokain.

11 grudnia 2000 r. adwokat Johnnie Cochran w imieniu rodziny Lee wytoczy przeciwko LAPD pozew o bezprawn mier w wysokoci 100 milionów dolarów . Cochran stwierdzi, e LAPD nigdy nie widziaa strzelaniny, której nie sdzili, e mog usprawiedliwi. Podczas konferencji prasowej, która odbya si tego samego dnia, Cochran odniós si do raportu z autopsji Lee, który pokaza, e aktor zosta postrzelony w ty gowy i plecy jako dowód, e wersja wydarze funkcjonariusza Hoppera bya faszywa. Chief Parks powiedzia, e umiejscowienie ran Lee zostao prawdopodobnie utrzymane, gdy Lee uchyli si lub poruszy, gdy zobaczy bro oficera Hoppera lub zosta ostrzelany. Cochran odrzuci teori Parka, twierdzc, e jest to: Tak nieprawdopodobne. Zapytalimy o to naszych ekspertów i jest to bardzo, bardzo nieprawdopodobne. Cochran odrzuci równie twierdzenie funkcjonariusza Hoppera, e nie wiedzia, e rzekoma bro bya faszywa. Cochran stwierdzi: wiadkowie powiedzieli, e to replika pistoletu, a jeli znasz repliki, maj na sobie te mae pomaraczowe kocówki, aby ludzie, którzy maj z nimi kontakt i s przeszkoleni, staj si wiadomi.

Dwóch innych uczestników partii zoyo pozwy przeciwko LAPD. Jeff Denton, przyjaciel Lee i jeden z mieszkaców domu, sta obok aktora w swojej sypialni, kiedy Lee zosta postrzelony. Twierdzi, e cierpia na stres pourazowy . Will Frey, inny uczestnik imprezy, równie zoy pozew.

Pozew zoony przez Tin Lee-Vogt, siostr Lee i jedyn yjc najblisz rodzin, nigdy nie stan przed sdem, poniewa ochroniarze pracujcy na przyjciu kluczowi wiadkowie nie mogli zosta znalezione przez biuro Cochrana przed dat rozprawy. W lutym 2003 r. LAPD ugodzia si z Lee-Vogtem za 225 000 dolarów.

Dochodzenie

Steve Cooley z LAPD i prokurator okrgowy w Los Angeles wszczy ledztwo w celu ustalenia, czy dziaania funkcjonariusza Hoppera byy zgodne z polityk. Wedug funkcjonariusza Hoppera, gdy przeszukiwa teren na zewntrz domu, zauway, e jeden z uczestników imprezy stoi na zewntrz i patrzy "uwanie" przez szklane drzwi. Oficer Hopper podszed do mczyzny i spojrza przez drzwi, aby zobaczy Lee i jego przyjació rozmawiajcych w czym, co oficer Hopper okreli jako bardzo sabo owietlony pokój. Lee sta przed oficerem Hopperem nieco po lewej stronie, majc na gowie swoj diabelsk mask. Funkcjonariusz Hopper stwierdzi, e kiedy powieci latark do pokoju, zobaczy co, co, jak podejrzewa, byo transpiracj narkotykow. Oficer Hopper zrelacjonowa pozostae wydarzenia podczas wywiadu ze ledczymi:

Czarny mczyzna (Lee) odwraca si i patrzy w stron szklanych drzwi, w których si znajduj... Patrzy prosto na mnie i nawizujemy kontakt wzrokowy. Niemal jednoczenie, po nawizaniu kontaktu wzrokowego, sign po pasek... praw rk... i wyj niebieski, stalowy póautomatyczny pistolet... w tym momencie, w obawie o swoje ycie, wycignem bro z mojego kabury i po wyjciu broni wycelowa bro, swoj bro, prosto we mnie i w obawie o swoje bezpieczestwo i swoje ycie wystrzeliem z broni, z broni subowej... Przez cay ten czas dziao si to bardzo, bardzo szybko, jego bro cigle wskazywaa na mnie Wystrzeliem z broni, cigle oceniajc sytuacj, i to byo bardzo, bardzo szybkie i wystrzeliem a on nigdy nie upuci broni nigdy nie próbowa upuci broni bro czy cokolwiek. Bro pozostaa skierowana w moj stron... podczas strzelania cofam si w kierunku osony i gdy to si dzieje, rozpoznaj, e moja bro jest wyczerpana.

W zwizku z ledztwem LAPD zatrudnio eksperta, który stworzy komputerow rekonstrukcj na podstawie fizycznych dowodów strzelaniny. Wedug LAPD rekonstrukcja wspieraa wersj wydarze oficera Hoppera. W padzierniku 2001 r. wewntrzna komisja rewizyjna LAPD orzeka, e dziaania funkcjonariusza Hoppera byy uzasadnione i by w polityce uywajc miertelnej siy. Wedug urzdników LAPD, zarzd zaleci równie, aby oficer Hopper poszuka dodatkowego szkolenia, aby poprawi swoj taktyk.

Nastpstwa

Niektórzy przyjaciele i rodzina Lee nadal kwestionuj wersj wydarze LAPD. Siostra Lee, Tina Lee-Vogt, wtpia w orzeczenie ze wzgldu na raport z autopsji Lee, w którym stwierdzono, e zosta on wielokrotnie postrzelony w plecy.

Przyjaciele Lee utrzymuj, e mier aktora nie bya bdem i e pad ofiar nieudolnoci LAPD. Inni przyjaciele utrzymywali, e Lee nie wskazaby broni, prawdziwej ani faszywej.

Strzelanina Lee wywoaa wiksz krytyk LAPD w czasie, gdy reputacja departamentu ju cierpiaa z powodu powszechnej brutalnoci policji, korupcji i amania praw obywatelskich.

Okolicznoci zwizane ze mierci Lee zwróciy uwag ogólnokrajowych mediów. Historia Lee pojawia si póniej w 48 Hours .

Filmografia

Rok Tytu Rola Uwagi
1986 Fortuna Dane Specjalny oficer w garau Odcinek: Fortune Dane
1989 Bez zajcia Góral
1991 Twarz nieznajomego Lekarz pogotowia Film telewizyjny
1996 Dr Quinn, Medycyna Curtis Roper Odcinek: Przybywa Lodziarz
1996 Amerykaskie zabkane Omar
1996 NYPD niebieski Hieronim Odcinek: Gdzie jest Swaldo
1997 II wojna domowa Steven Kingsley Film HBO
1997 Kamca kamca Fred
1997 Brooklyn Poudniowy Wielebny Basil Matheson 3 odcinki
1998 Wspaniaa siódemka Stra Phillips Odcinek: Wizie 78
1998 Arliss Brat Dwayne'a Odcinek: Rodzina Trust
1998 Kady dzie teraz Michael Gardner 2 odcinki
1999 Chicago Hope Jan Odcinek: Std do macierzystwa
2000 May Ryszard Film telewizyjny
2000 Wodoodporny Brat Wielki Bitwa
2000 ER Pan Florea Odcinek: Rescue Me

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Jadwiga Krupa

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Anthony Lee (aktor).

Janusz Frankowski

Dzięki za ten post na Anthony Lee (aktor), właśnie tego potrzebowałem