Anthony NightingaleWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anthony Nightingale, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anthony Nightingale, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anthony Nightingale, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anthony Nightingale, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anthony Nightingale, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anthony Nightingale. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony John Liddell Nightingale CMG , SBS (tradycyjny chiski :) (ur. 1947) jest biznesmenem z Hongkongu. Karier zawodow spdzi w Jardine Matheson Holdings , zrónicowanej grupie biznesowej skoncentrowanej na Azji, gdzie w latach 2006-2012 peni funkcj dyrektora zarzdzajcego. W marcu 2012 r. przeszed na emerytur jako dyrektor zarzdzajcy Jardine Matheson, ale nadal peni funkcj dyrektora niewykonawczego spóki i innych spóek z grupy giedowej.

W trakcie kariery Nightingale piastowa liczne stanowiska zwizane z rozwojem gospodarczym Hongkongu i Wielkich Chin. Penic róne role w sektorze publicznym i prywatnym, Nightingale przyczyni si do dyskusji na temat zagadnie gospodarczych i handlowych majcych wpyw na region Azji i Pacyfiku w rónych sektorach, takich jak finanse, transport, nieruchomoci i sprzeda detaliczna.

Nightingale jest przedstawicielem Hongkongu w Radzie Doradczej ds. Biznesu Azji i Pacyfiku (APEC), nieoficjalnym czonkiem Komisji ds. Rozwoju Strategicznego, czonkiem Komitetu ds. Wzmocnienia Strategicznego Hongkongu jako Midzynarodowego Centrum Finansowego, wiceprzewodniczcym z Deweloperzy Stowarzyszenia Hong Kongu i przewodniczcy misji marynarzy w Hong Kongu. Jest równie byym przewodniczcym Gównej Izby Handlowej w Hongkongu , byym przewodniczcym Komitetu Doradczego ds. Uatwiania Biznesu oraz byym czonkiem rady Hongkongu Rady Rozwoju Handlu . W 2007 roku Nightingale zosta Laureatem Srebrnej Gwiazdy Bauhinia , czyli drugiej rangi Orderu Gwiazdy Bauhinia w Hongkongu, przyznawanej za przywództwo w sprawach publicznych lub za dugoletni prac wolontariack.

Nightingale doczy do Jardine Matheson Group w 1969 roku. Jego wczesna kariera koncentrowaa si na usugach finansowych, marketingu i dystrybucji oraz nieruchomociach z siedzib w Hongkongu, Japonii, a póniej w Arabii Saudyjskiej. Zosta dyrektorem zarzdzajcym Jardine Pacific, spóki holdingowej dla firm nienotowanych na giedzie Jardine Matheson, w momencie jej utworzenia w 1988 roku. Nightingale doczy do rady dyrektorów Jardine Matheson w 1994 roku, a nastpnie by odpowiedzialny za zarzdzanie udziaami Grupy w Jardine Pacific, Jardine Motors , Jardine Cycle & Carriage oraz Astra International. W 2006 roku zosta mianowany dyrektorem zarzdzajcym Grupy.

W latach 2006-2012 Nightingale by take przewodniczcym MINDSET, organizacji charytatywnej zajmujcej si zdrowiem psychicznym prowadzonej przez Jardine Matheson Group.

Ksztaci si w Uppingham School i ukoczy Peterhouse w Cambridge z tytuem licencjata (z wyrónieniem) w dziedzinie klasyki.

Nightingale zosta mianowany Towarzyszem Orderu w. Michaa i w. Jerzego (CMG) podczas obchodów urodzin w 2012 r. za usugi na rzecz brytyjskich interesów biznesowych w Azji.

Bibliografia

Linki zewntrzne

Opiniones de nuestros usuarios

Jan Urbaniak

Podane informacje o zmiennej Anthony Nightingale są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Kamila Krajewski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Kris Pawlik

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Zenon Stefaniak

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Anthony Nightingale pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Anthony Nightingale tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.