Anthony OettingerWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anthony Oettinger, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anthony Oettinger, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anthony Oettinger, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anthony Oettinger, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anthony Oettinger, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anthony Oettinger. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Oettinger
Anthony G. Oettinger
Urodzony ( 29.03.1929 )29 marca 1929
Norymberga , Niemcy
Alma Mater Uniwersytet Harwardzki
Zawód Na emeryturze
lata aktywnoci 1954-2011
Maonka (e) onaty Marilyn Tanner, 1954
Dzieci Dwa

Anthony Tony Gervin Oettinger (urodzony 29 marca 1929 w Norymberga, Niemcy ) jest jzykoznawca i informatyk najlepiej znany ze swojej pracy nad polityk zasobów informacyjnych. Oettinger uku termin compunications w latach 1970 do opisania kombinacji technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, które odbywaj si jak technologie cyfrowe zastpiony formy analogowych. W 1973 roku by wspózaoycielem, wraz z Johnem legatów, w programie na informacjach Polityki Zasobów na Uniwersytecie Harvarda . Peni funkcj konsultanta Wywiadu Komitetu Doradczego Prezydenta i Rady Bezpieczestwa Narodowego oraz programu ksiyca ldowania Apollo NASA. Od 1966 do 1968 by prezesem Association for Computing Machinery (ACM). Zosta uznany za prac w spoecznoci wywiadowczej z nazewnictwa z Anthony G. Oettinger Szkoy Nauki i Technologii Wywiadu Narodowego Uniwersytetu Intelligence. Jest Gordon McKay Profesor Matematyki Stosowanej i profesor polityki informacyjnej Resources, emerytowany, na Harvardzie.

Wczesne ycie

Oettinger urodzi si w 1929 roku w Norymberdze do francuskiej i niemieckiej matki ojca. Norymberga bya gdzie Hitler najpierw zaoy baz polityczn i by domem partii nazistowskiej. Oettinger powiedzia, e to prawdopodobnie uratowa mi ycie, poniewa moi rodzice mieli do rozumu, aby zauway, co si dzieje. W 1933 roku, gdy mia cztery lata, jego rodzice zostawili y z dziadków we Francji. Zapltuje si w niemieckim marszu do Francji, jego rodzina przybya do Nowego Jorku w 1941 roku przez Hiszpani i Portugali. W wieku 12 lat, angielski sta si w ten sposób po raz trzeci jzyk.

Oettinger ukoczy Bronx High School of Science i wszed Harvard , po jego pierwszym wyborem, MIT, nie oferuj mu stypendium i Harvard zrobi. Otrzyma AB summa cum laude w 1951 roku, po przeanalizowaniu literatury hiszpaskiej i francuski, rosyjski, ekonomi i matematyk. Zosta wybrany do Phi Beta Kappa, a take rozdziau Pierwszego Marszaka jego modszy roku. Równie jako junior zacz pracowa z Howard Aiken w Laboratorium Informatyki i nabyte zainteresowanie tumaczenia maszynowego. Przez 1954 ukoczy doktorat w Matematyki Stosowanej na Uniwersytecie Harvarda, z pracy doktorskiej na temat Studium do projektowania automatycznego sownika. Wstpi na wydzia Harvard dwa lata póniej najpierw jako asystent (1955-1957), nastpnie adiunkta (1957-1960), profesora nadzwyczajnego (1960-1963), a nastpnie jako profesor lingwistyki (1964/75) i Applied matematyce (1964-). Kiedy sta si w 1960 roku mianowany profesor w wieku 31 lat by najmodszym z osignicia tego statusu na Harvardzie.

Profesjonalna robota

Wczesne prace Oettingera bya gównie na tumaczenia maszynowego . On capsulized wyzwaniom tumaczenia maszynowego na przykadzie skadniowej niejednoznacznoci Czas leci jak strzaa, owoc leci jak banan . Oettinger jest pionierem we wczesnym rozwoju kodu komputerowego i sztucznej inteligencji (AI) i pisa pierwsze programy AI wczy nauk. W 1951 roku opracowano Program uczenia si odpowied i program zakupów dla Uniwersytetu Cambridge EDSAC komputerze. Znaczco wpywa Alan Turing pogldów s na uczenie maszynowe, Oettinger uwaa, e program zakupów, który symulowa zachowanie maego dziecka wysanego do sklepu, móg przej wersj testu skrcania.

W 1973 roku wspótworzy program na informacjach Polityki Zasobów (PIRP) na Harvardzie do pracy przede wszystkim na kwestiach politycznych wynikajcych z zbiegu cyfrowej telekomunikacji i informatyki. Peni funkcj przewodniczcego a zakoczyo dziaalno w roku 2011. Jego misj byo stworzenie uytecznej wiedzy, zarówno kompetentny i bezstronny, o kontrowersyjnych zagadnie brany informatycznej. Jednym z nadrzdnych tematów Programu byo to, e konwergencji informatyki i komunikacji, który nazwa compunications , termin twierdzi faktycznie wymylone przez jego on.

Tablice i usugi rzd

Oettinger suy w rónych pojemnociach do rzdzie federalnym i stanowym. W 1972 roku zosta powoany do nowo utworzonej Komisji Massachusetts Cable Television przez republikaski gubernator Francis Sargent i od 1975-1979 peni funkcj przewodniczcego pod Demokratyczny gubernator Michael Dukakis .

Suy w Radzie Bada Doradczego Komitetu Rozwoju Gospodarczego (1975-1979)

Zosta mianowany przez Biay Dom jako konsultant do Rady Bezpieczestwa Narodowego od 1975 do 1981. Od 1981 do 1990 peni funkcj konsultanta Wywiadu Komitetu Doradczego Prezydenta. Pozostae nominacje rzdowe obejmuj grup naukow Doradczego Agencji cznoci Obrony, obecnie Defense Information Systems Agency (1979-1990) oraz w dziedzinie dowodzenia, cznoci i wywiadu panelu sterowania Komitetu Doradczego Naval Research (1993-1995). Od 1963 do 1967 by doradc do NASA programu ldowania Apollo ksiyca s.

Oettinger zaoy Computer Science and Engineering Zarzdu Narodowej Akademii Nauk i jej przewodniczy przez okres szeciu lat poczwszy od roku 1967. Od 1966 do 1968 by prezesem Association for Computing Machinery (ACM). Od 1994 do 2010 Oettinger by przewodniczcym Zarzdu Gocie USA Obrony Narodowej Intelligence College , po pierwsze, e doczy do Zarzdu w 1986 roku.

Korona

Oettinger zosta wybrany Fellow of American Academy of Arts and Sciences . By równie nazw Fellow Instytut Inynierów Elektryków i elektronicznego (IEEE) za pionierski wkad tumaczy maszyna, do wyszukiwania informacji, a take do korzystania z komputerów w edukacji. Zosta wybrany Fellow Association for Computing maszyny dla kierownictwa w tworzeniu krajowej komunikacji i zasobów informacyjnych polityki.

Zosta przedstawiony z pochwalny od prezydenta Geralda Forda za jego usugi jako konsultant Narodowej Rady Bezpieczestwa.

Anthony G. Oettinger Science and Technology Intelligence School of the National University Intelligence zosta nazwany na jego cze po jego odejciu z tej rady.

Bibliografia

Uwagi

  1. ^ B c Anthony G. Oettinger wywiad z Atsushi Akera, "Dr Anthony Oettinger, Oral History", Cz I: Wczesne ycie. [1]
  2. ^ Harvard rekord Katalog
  3. ^ Anthony G. Oettinger wywiad z Johnem Hutchins, translatory na Harvard, wczesne lata w translatory: wspomnienia i biografie Pionierów , 2000, ISBN  902724586X , s. 86
  4. ^ Harvard Alumni Bulletin , 66 : 205, 1963
  5. ^ Anthony G. Oettinger, "Zastosowania informatyki w Nauce", Scientific American 215 : 3 (wrzesie 1966); publikowane jako Informacji , WH Freeman, 1966. Lib. Kongresu nr 66-29386
  6. ^ http://rutherfordjournal.com/current3.html
  7. ^ B [2]

Opiniones de nuestros usuarios

John Walczak

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Anthony Oettinger jest tym, którego szukałem.

Ernest Kucharski

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Sebastian Sosnowski

Podane informacje o zmiennej Anthony Oettinger są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Mariola Klimek

W tym poście o Anthony Oettinger dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Krystyna Sikorski

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Anthony Oettinger i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.