Antoni LewandowskiWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antoni Lewandowski, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antoni Lewandowski, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antoni Lewandowski, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antoni Lewandowski, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antoni Lewandowski, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antoni Lewandowski. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Antoniego Lewandowskiego
Anthony Levandowski Headshot.jpg
Lewandowski
Urodzi si ( 1980-03-15 )15 marca 1980
Bruksela , Belgia
Alma Mater Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley
Zawód Wspózaoyciel Pronto
Znany z
  • Przyzna si do winy za kradzie tajemnicy handlowej
  • Wspózaoyciel Waymo (2009-2016)
  • Wspózaoyciel Otto (firma) (2016)
Wybitna praca
  • Ghost Rider: autonomiczny motocykl
  • Pribot: pierwszy autonomiczny pojazd do poruszania si po drogach publicznych
Wzrost 6' 6"
Strona internetowa anthonylevandowski .com

Anthony Levandowski (ur. 15 marca 1980) jest francusko-amerykaskim inynierem samochodów autonomicznych. Znany jest z postpu w dziedzinie pojazdów autonomicznych i przyznania si do kradziey tajemnicy handlowej. W 2009 r. Levandowski by wspózaoycielem programu Google dla autonomicznych samochodów , obecnie znanego jako Waymo , i by kierownikiem technicznym do 2016 r. W 2016 r. by wspózaoycielem i sprzeda Otto , firm zajmujc si autonomicznymi samochodami ciarowymi, firmie Uber Technologies . W 2018 roku wspózaoyciel firmy autonomicznego transportu ciarowego Pronto; pierwsza firma zajmujca si technologiami autonomicznymi, która ukoczya jazd przeajow pojazdem autonomicznym w padzierniku 2018 r. Podczas konferencji AV Summit 2019, której gospodarzem jest The Information , Levandowski zauway, e do rozwoju technologii pojazdów autonomicznych potrzebny jest fundamentalny przeom w sztucznej inteligencji.

W 2019 r. Levandowski zosta oskarony o 33 zarzuty federalne dotyczce rzekomej kradziey tajemnic handlowych autonomicznego samochodu. W sierpniu 2020 r. Levandowski przyzna si do nielegalnego pobierania tysicy plików przed opuszczeniem Waymo, przyzna si do jednego z 33 zarzutów i zosta skazany na 18 miesicy wizienia. Zosta uaskawiony niecae sze miesicy póniej, 20 stycznia 2021 r., ostatniego dnia prezydentury Donalda Trumpa . We wrzeniu 2021 Levandowski ponownie doczy do zespou kierowniczego Pronto na peny etat jako CEO; nastpnie ogaszajc nowy dzia autonomiczny firmy offroad.

Wczesne ycie

Levandowski urodzi si 15 marca 1980 roku w Brukseli w Belgii jako syn francuskiej dyplomaty i amerykaskiego biznesmena. W poowie lat 90. przeprowadzi si do Kalifornii. W modoci tworzy strony internetowe dla lokalnych firm.

W 1998 roku Levandowski rozpocz studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley , gdzie uzyska tytu licencjata i magistra inynierii przemysowej i bada operacyjnych. Jako student pierwszego roku zaoy La Raison, firm zajmujc si intranetem i usugami IT, która w pierwszym roku zarobia pidziesit tysicy dolarów. Na drugim roku Levandowski zbudowa BillSortBot, robota zrobionego z 300 klocków Lego, który sortowa pienidze z Monopoly na konkurs robotyki Sun Microsoft. Zdoby pierwsze miejsce. W 2003 roku Levandowski wraz z Randym Millerem uruchomi Construction Control Systems, aby zbudowa WorkTop, przenony czytnik planów i aktualizator dla placów budowy.

W 2003 roku Levandowski wraz z innymi inynierami z UC Berkeley, znanymi równie jako Blue Team, rozpoczli budow autonomicznego motocykla o pseudonimie Ghost Rider na wycig DARPA Grand Challenge w 2004 roku . Motocykl Ghost Rider to pierwotnie Honda RX. Zosta zbudowany przez kilka lat za okoo 100 000 dolarów i bra udzia w DARPA Grand Challenge w 2004 i 2005 roku. By jedynym autonomicznym pojazdem dwukoowym w zawodach. Motocykl zosta doposaony w kamery wideo, komputery, odbiornik GPS, IMU oraz silniki napdzajce sprzgo i ukad kierowniczy. Jako lider zespou, udzia w DARPA Grand Challenge utorowa Levandowskiemu drog do zbudowania PriBota, pierwszego autonomicznego samochodu do poruszania si po drogach publicznych. W 2007 roku Levandowski podarowa Ghost Ridera Smithsonian National Museum of American History , gdzie obecnie si znajduje.

Kariera zawodowa

W 2006 roku Levandowski rozpocz wspóprac z Sebastianem Thrunem , którego pozna w 2005 DARPA Grand Challenge, nad VueTool. Vuetool by projektem mapowania ulic Stanford, który wykorzystywa kamery zamontowane na pojazdach do tworzenia map. Na pocztku 2007 roku firma Google X zatrudnia Thruna, Levandowskiego i cay ich zespó do pomocy w rozwoju systemu Google Street View . Aby speni cel Larry'ego Page'a , jakim jest pokonanie 1 000 000 kilometrów (620 000 mil) dróg przed kocem 2007 roku, Levandowski zamówi 100 Toyoty Prius u lokalnego dealera. Sukces zespou Street View by czciowo zasug Topcon box lub mobilnego systemu mapowania IP-S2, montowanego na dachu boxa skadajcego si z Lidara, kamer, GPS, IMU i enkoderów kó, które umoliwiay jazd samochodem i tworzenie trójwymiarowego obrazu 3D. mapa. Box Topcon zosta zaprojektowany przez 510 Systems, start-up wspózaoony przez Levandowskiego na pocztku 2007 roku wraz z Pierre-Yvesem Drozem i Andrew Schultzem. Google korzysta z technologii 510 Systems, dopóki nie przej firmy w 2011 roku.

W 2008 Levandowski zosta poproszony przez dyrektora Discovery Channel s Prototype This! proszc o uycie Ghost Rider w odcinku, aby dostarczy pizz bezzaogowym pojazdem. Ghost Rider by w tym czasie w Smithsonian, wic Levandowski zaproponowa, e zmodernizuje Toyot Prius na pokaz. Levandowski zwróci si do Google i 510 Systems z przedsiwziciem, ale obaj odrzucili go z powodu odpowiedzialnoci. Levandowski stwierdzi w wywiadzie dla The Guardian : Google bardzo popar ten pomys, ale absolutnie nie chcia, aby jego nazwa bya z nim kojarzona. Google martwi si, e inynier Google buduje samochód, który si rozbije i kogo zabije. W czerwcu 2008 roku, z bogosawiestwem Google, Levandowski zaoy Anthony's Robots, aby zbudowa PriBot. PriBot by samojezdn Toyot Prius z jednym z pierwszych wirujcych laserowych urzdze pomiarowych Lidar i pierwsz w historii poruszajc si po drogach publicznych . Na potrzeby nagrania z pokazu policja oczycia drog i eskortowaa bezzaogowego Priusa wczeniej wyznaczon tras z San Francisco przez Bay Bridge. Przejazd zakoczy si sukcesem, poza ocieraniem si o barierk ochronn na ostrym zakrcie. tygodni Levandowski wykaza, e autonomiczne samochody s moliwe, nawet przy ograniczonym budecie. Na pocztku 2009 r. Brin i Page dostali zielone wiato dla Levandowskiego i Thruna, aby uruchomi wasny projekt samochodu bez kierowcy w Google. Roboty Anthony'ego zostay przejte przez Google w 2011 r. wraz z jego firm 510 Systems za okoo 20 milionów dolarów.

W 2009 r. Levandowski i Thrun byli wspózaoycielami projektu Google dla autonomicznych samochodów (szofer), obecnie znanego jako Waymo. W cigu nastpnych dwóch lat firma Levandowski 510 Systems zbudowaa dla Google pi dodatkowych samojezdnych Priusów. W 2011 roku Levandowski lobbowa w Nevadzie, aby umoliwi testowanie pojazdów autonomicznych. W maju 2012 r. DMV z Las Vegas przeprowadzi pierwszy test autonomicznego samochodu z Chrisem Urmsonem na siedzeniu kierowcy i Anthonym Levandowskim na siedzeniu pasaera. Samochód zda test. Levandowski kontynuowa prac jako kierownik techniczny nad projektem samojezdnych samochodów Google wraz z Chrisem Urmsonem , Dmitrijem Dolgowem i Mikem Montemerlo do stycznia 2016 r., kiedy to wyjecha, aby uruchomi Otto . Oprócz Project Chauffeur wkad Levandowskiego w Google obejmuje prace nad Street View, Cardboard, Telepresence, Ground Truth, Oblique Aerial Imagery i Tiramisu.

Firma Otto zostaa zaoona w styczniu 2016 roku przez Levandowskiego, Liora Rona, Claire Delaunay i Dona Burnette. Doczyo do nich równie jedenastu pracowników Google. Otto wyposay due ciarówki w zestawy do samodzielnego prowadzenia. Levandowski stwierdzi, e opuci Google, poniewa chcia jak najszybciej skomercjalizowa autonomiczny pojazd. Otto zosta przejty przez Ubera pod koniec lipca 2016 r., kiedy to Levandowski przej kierownictwo nad bezzaogowymi samochodami Ubera. 30 maja 2017 r. Lewandowski zosta zwolniony z Ubera. W lipcu 2018 r. zamknito ich program autonomicznych ciarówek.

W 2018 r. Levandowski uruchomi Pronto AI, aby wyprodukowa oparty na kamerze, samojezdny system doposaenia wycznie na autostradzie dla póciarówek . Jako dowód koncepcji Levandowski twierdzi, e przejecha zmodyfikowanym samojezdnym Priusem 3100 mil (5 000 km) przez Stany Zjednoczone.

Pozew cywilny

Wedug pozwu cywilnego z lutego 2017 r. zoonego przez Waymo oficjalnie znanego jako Waymo przeciwko Uberowi (Levandowski nie by pozwanym w sprawie), Levandowski rzekomo pobra 9,7 GB poufnych plików Waymo i tajemnic handlowych, w tym planów, plików projektowych i testów dokumentacji przed rezygnacj z zaoenia firmy Otto . Wspózaoyciel Google, Larry Page, niechtnie zoy pozew. Jednak zosta zepchnity na skraj przepaci, gdy jeden z dostawców Waymo przypadkowo skopiowa inyniera Waymo na e-mail ze schematem projektu Lidar firmy Uber. Projekt Ubera wydawa si niemal identyczny z projektem Waymo. Pozew cywilny midzy Uberem i Waymo zosta rozstrzygnity w lutym 2018 r., a Uber zgodzi si zapaci Waymo 0,34% swojego kapitau o wartoci okoo 245 mln USD i nie korzysta z technologii jednostki.

Przed zoeniem pozwu przeciwko Uberowi w 2017 r. Google oddzielnie skierowao Levandowskiego do prywatnego arbitrau w sprawie sporu dotyczcego umowy. 4 marca 2020 r. Levandowski zoy wniosek o ochron przed upadoci po tym, jak sd potwierdzi orzeczenie organu arbitraowego, e Levandowski i jego kolega Lior Ron naruszyli umowy o prac z Google, kusujc pracowników do swojego startupu. Panel ustali, e Levandowski by winien Google 179 milionów dolarów 120 milionów dolarów stanowio wynagrodzenie, które otrzyma podczas pracy w firmie, a pozosta cz z tytuu naliczonych odsetek i opat prawnych.

30 marca 2020 r. Levandowski zoy wniosek do kalifornijskiego sdziego ds. upadoci, aby zmusi Ubera do wywizania si z umownego zobowizania do wypaty odszkodowania Levandowskiemu. Kwesti sporn jest wano umowy odszkodowawczej, któr Uber, Levandowski i Ron zawarli przed nabyciem. Zgodnie z dokumentem sdowym: Umowa o odszkodowanie zostaa skonstruowana tak, aby zapewni, e pan Levandowski nie zostanie pozostawiony bez ochrony przed Google, który ma niewyczerpane zasoby, by zaatakowa pana Levandowskiego. Uber pocztkowo honorowa umow i pokry koszty prawne zarówno Levandowskiego, jak i Rona. Jednak w kwietniu 2018 r., na kilka dni przed ostateczn rozpraw arbitraow, w wyniku której Levandowski by winien Google 179 milionów dolarów, Uber poinformowa go, e bdzie domaga si zwrotu kosztów obrony, argumentujc, e naruszy umow, odmawiajc skadania zezna.

W marcu 2017 r. sdzia okrgowy Stanów Zjednoczonych William Alsup skierowa spraw cywiln do prokuratorów federalnych, powoujc si na ustaw o szpiegostwie gospodarczym z 1996 r. po tym, jak Levandowski skorzysta z prawa przeciwko samooskareniu z pitej poprawki . W maju 2017 r. sdzia Alsup nakaza Levandowskiemu powstrzymanie si od pracy nad Lidarem w Uber i zada od Ubera ujawnienia dyskusji na temat technologii. Levandowski zosta póniej zwolniony przez Ubera za brak wspópracy w wewntrznym ledztwie. Wkrótce po tym, jak sprawa trafia na rozpraw, Uber, za porednictwem swoich prawników, publicznie przeprosi za zatrudnienie Levandowskiego.

Skazanie i uaskawienie

27 sierpnia 2019 r. Levandowski zosta oskarony przez Departament Sprawiedliwoci za rzekom kradzie tajemnic handlowych z autonomicznej jednostki Google Waymo. Na kilka miesicy przed odejciem z Google oskareni Levandowski pobra tysice plików z poprzednika Waymo, Project Chauffeur. Dane rzekomo zawieray krytyczne informacje inynieryjne o sprzcie uywanym w samojezdnych pojazdach Project Chauffeur i e Levandowski przeniós pliki na swój laptop przed opuszczeniem firmy. Po oskareniu, Pronto, nowa samojezdna firma transportowa, której wspózaoycielem by Levandowski, ogosia, e jej dyrektor ds. bezpieczestwa, Robbie Miller, obejmie stanowisko dyrektora generalnego.

19 marca 2020 r. Levandowski zgodzi si przyzna do jednego z 33 zarzutów, które pocztkowo postawi przeciwko niemu Departament Sprawiedliwoci. Pierwotnie oskarony o kradzie dokumentów zawierajcych tajemnice handlowe, specyfikacje techniczne i projekt Lidar, Levandowski przyzna si do winy za pobranie wewntrznego dokumentu ledzcego projekt o nazwie Chauffeur TL Weekly Q4 2015 arkusza kalkulacyjnego zawierajcego cele zespou, wskaniki projektu i status tygodnia aktualizacje dostpne dla zespou Levandowskiego na niezabezpieczonym Dysku Google. Levandowski przyzna si do dostpu do dokumentu okoo miesic po opuszczeniu Google w lutym 2016 roku.

4 sierpnia 2020 r. Levandowski formalnie przyzna si do jednego zarzutu kradziey tajemnicy handlowej, a sdzia William Alsup skaza go na 18 miesicy wizienia. Prokuratorzy zgodzili si na wycofanie pozostaych 32 zarzutów w ramach ugody.

Podczas wyroku Alsup powiedzia: to najwiksza zbrodnia w tajemnicy handlowej, jak kiedykolwiek widziaem. To nie byo mae. To bya ogromna skala. Opisa te Levandowskiego jako genialnego, przeomowego inyniera, którego potrzebuje nasz kraj. Potrzebujemy ludzi z wizj. Dam mu to. Oprócz odbycia kary, Levandowski zosta skazany na zapacenie 756.499,22 $ w ramach rekompensaty na rzecz Waymo i kar grzywny w wysokoci 95 000 $.

20 stycznia 2021 r., w ostatnim dniu swojego urzdowania, prezydent Donald Trump udzieli Levandowskiemu penego uaskawienia.

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Wioletta Pawlik

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Antoni Lewandowski.

Krystian Kosiński

Wreszcie artykuł o Antoni Lewandowski, który jest łatwy do przeczytania.