Antoni Milner (historyk)Wszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antoni Milner (historyk), jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antoni Milner (historyk), które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antoni Milner (historyk), których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antoni Milner (historyk), ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antoni Milner (historyk), bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antoni Milner (historyk). Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Crothers Milner AM jest australijskim historykiem Azji Poudniowo-Wschodniej zajmujcym si przede wszystkim histori idei i komentatorem relacji australijsko-azjatyckich. Jego prace na temat historii i spoeczestwa malajskiego oraz historii islamu w Azji Poudniowo-Wschodniej obejmuj Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule (1982) , interdyscyplinarne (historyczne/antropologiczne) badanie, opublikowane w nowym wydaniu w 2016 roku. Jest take wspóredaktorem serii tomów Australia w Azji (patrz niej), które badaj rol kultury i wartoci w relacjach Australia-Azja; oraz raportu Asialink o stosunkach Australia-ASEAN Nasze miejsce w stuleciu Azji: Azja Poudniowo-Wschodnia jako trzecia droga (2012). Milner jest profesorski kolega i dyrektor midzynarodowego w Asialink , The University of Melbourne , a profesorem wizytujcym w Instytucie Azja-Europa , University of Malaya. By dziekanem studiów azjatyckich na Australijskim Uniwersytecie Narodowym (1996-2005) oraz Basham Professor of Asian History (1924-2013). Obecnie jest emerytowanym profesorem Australijskiego Uniwersytetu Narodowego .

Milner zajmuje si historycznymi i kulturowymi procesami, które ksztatuj region azjatycki, a take wpywaj na moliwoci i bezpieczestwo Australii. W cigu ostatnich kilku lat skupi si na definiowaniu poudniowoazjatyckich zwaszcza malezyjskich podej do stosunków midzynarodowych i regionalizmu. Opisuje si go, czasem krytycznie, jako przyjmujcego postmodernistyczne podejcie. Milner by zdecydowanym zwolennikiem dyplomacji cieki II argumentujc, e globalizacja i demokratyzacja stosunków midzynarodowych wymaga zwikszenia roli interakcji pozarzdowych.

Milner jest wspóprzewodniczcym Australijskiego Komitetu Rady Wspópracy Bezpieczestwa w regionie Azji i Pacyfiku . Odegra równie wiodc rol w rozwoju rozmów Asialink oraz w nawizaniu dialogu Australia-Nowa Zelandia z wpywow sieci ASEAN-ISIS. By przewodniczcym naukowym Australijskiego Instytutu Spraw Midzynarodowych i redaktorem Przegldu Studiów Azjatyckich Australijskiego Stowarzyszenia Studiów Azjatyckich. Uznajc praktyczne osignicia rzdu Howarda (1996-2008) w polityce wobec Azji, Milner ubolewa nad zaniedbaniem edukacji w Azji i ogólnym zaweniem horyzontów kulturowych ze strony spoecznoci australijskiej. Wyrazi silne rozczarowanie dyplomacj azjatyck póniejszych rzdów Rudda (20072010, 2013).

Milner by równie czonkiem Instytutu Studiów Zaawansowanych w Princeton i prowadzi profesury wizytujce na Narodowym Uniwersytecie Singapuru (profesor wizytujcy w Raffles), Tokijskim Uniwersytecie Studiów Zagranicznych, Uniwersytecie w Kioto, Narodowym Uniwersytecie Malezji i Uniwersytecie z Malajów. W latach 20142015 by kierownikiem Katedry Studiów Midzynarodowych Tun Hussein Onn w Malezyjskim Instytucie Studiów Strategicznych i Midzynarodowych. W latach 90. by dyrektorem Projektu Australijsko-Azjatycka Percepcja Akademii Nauk Spoecznych w Australii . By czonkiem Rady do Spraw Zagranicznych Rzdu Australijskiego (19982008), czonkiem panelu Australijskiej Rady Badawczej oraz czonkiem Komitetów Zaoycielskich Rzdowego Instytutu Australijsko-Malezjaskiego i Australijsko-Tajlandzkiego.

Milner uzyska tytu licencjata na Monash University i doktorat z Cornell University pod kierunkiem Johna Legge i Olivera Woltersa . Wspópracowa take z czoowym midzynarodowym antropologiem kultury Cliffordem Geertzem .

Nagrody

Odznaczony Orderem Australii (AM) w 2007 r. za sub edukacji w dziedzinie studiów azjatyckich jako naukowiec i autor oraz stosunkom midzynarodowym poprzez rozwój edukacji midzykulturowej i dziaalno popularyzatorsk. W 1995 roku zosta wybrany na czonka Akademii Nauk Spoecznych w Australii, a w 2017 roku na czonka Królewskiego Towarzystwa Historycznego, a w 2007 roku na czonka National Life Member w Australijskim Instytucie Spraw Midzynarodowych. W 2017 roku otrzyma prestiowy tytu Nagroda Merdeka za wybitny wkad w ludno Malezji. W tym samym roku otrzyma tytu doktora honoris causa nauk humanistycznych na Uniwersytecie Malajskim.

Kluczowe publikacje

 • Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule (Monografia Amerykaskiego Stowarzyszenia Studiów Azjatyckich, 1982; tumaczenie na jzyk tajski, 2008) wybrana jako jedna z 25 dzie o duym znaczeniu dla studiów historycznych w historii Azji Poudniowo-Wschodniej przez Stowarzyszenie ds. Studia Azjatyckie w USA na zlecenie American Council of Learned Societies . ISBN  0-8165-0772-4 . Katalog Biblioteki Narodowej Australii
 • (Z Hooker, V.), Postrzeganie pielgrzymki , (Singapur, Instytut Studiów Azji Poudniowo-Wschodniej, 1984). ISBN  9971-902-83-4 . Katalog Biblioteki Narodowej Australii
 • Ed, z Marr, D. Azja Poudniowo-Wschodnia w IX-XIV wieku (Singapur, Instytut Studiów Azji Poudniowo-Wschodniej, 1986). ISBN  9971-988-40-2 . Katalog Biblioteki Narodowej Australii
 • Ed, z Herbertem P., Azja Poudniowo-Wschodnia: Jzyki i Literatura, A Select guide (Whiting Bay, Kiscadale, 1988; Honolulu, University of Hawaii Press, 1989). ISBN  1-870838-10-6 . Katalog Biblioteki Narodowej Australii
 • (redaktor, z Gerstle, D.), Recovering the Orient: Artists, Scholars, Appropriations , (Londyn, Harwood Press, 1994). ISBN  3-7186-5687-6 . Katalog Biblioteki Narodowej Australii
 • The Invention of Politics: Expanding the Public Sphere in Colonial Malay , (Cambridge, Nowy Jork i Melbourne, Cambridge University Press, 1995, 2002). ISBN  0-521-46565-6 . Katalog Biblioteki Narodowej Australii i N2000971
 • (Ed, z Quilty, M.), Australia w Azji (3 tomy), (Melbourne, Oxford University Press, 1996-2000). ISBN  0-19-553672-X . Katalog Biblioteki Narodowej Australii , 1764159 i 1194330
 • Region, bezpieczestwo i powrót historii , (Singapur, Instytut Studiów Azji Poudniowo-Wschodniej, 2003, s. 1-59). ISBN  981-230-221-2 . Katalog Biblioteki Narodowej Australii
 • Malajowie (Oxford, Blackwell, 2008, 2012). ISBN  978-0-631-17222-2 . Katalog Biblioteki Narodowej Australii
 • (Ed, z Abdul Rahman Embong i Tham Siew Yean), Transforming Malaysia: Dominant and Competing Paradigms (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014)
 • Azja-Australia (historia), w: Galligan, B. i Roberts, W. (red.), The Oxford Companion to Australian Politics , Melbourne, Oxford University Press, 2007, s. 43-45. ISBN  978-0-19-555543-1 . Katalog Biblioteki Narodowej Australii
 • (z Tomoko Akami) Australia w regionie Azji i Pacyfiku w Alison Bashford i Stuart Macintyre (red.) Cambridge History of Australia. Tom 2: Wspólnota Australii (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 537-560
 • (wspóautor, z Sheryn Lee), Practical vs. Identity Regionalism: Australia's APC Initiative, a case study, Contemporary Politics, 20:2, 2014: 209228
 • (z Sally Percival Wood), Our Place in the Asian Century: Southeast Asia as The Third Way (Melbourne: Asialink Commission, 2012), s. 144
 • (Red), Pozycjonowanie Australii w regionie i na mapie globalnej, Raport z pierwszego dorocznego szczytu w przyszoci , 6-8 maja 2004, Melbourne, Australian Davos Connection, 2004, s.86-96.
 • Równowaenie Azji z wartociami australijskimi, w Cotton, J i Ravenhill, J. (red.), The National Interest in A Global Era: Australia in World Affairs 1996-2000 , Melbourne, Oxford University Press, 2001, s. 31-50. ISBN  0-19-551525-0 . Katalog Biblioteki Narodowej Australii
 • Co si stao z wartociami azjatyckimi, Segal, G. i Goodman, D. (red.), Towards Recovery in Pacific Asia , Londyn, Routledge, 2000, s.55-68. ISBN  0-415-22353-9 . Katalog Biblioteki Narodowej Australii
 • Azjatycki regionalizm, w Juliet Love (red.), The Far East and Australasia 2014 (Nowy Jork i Londyn: Routledge, 2017)
 • Kultura i stosunki midzynarodowe w Azji, The Pacific Review, t. 30 nr 6, p857-869

Bibliografia

Linki zewntrzne

Opiniones de nuestros usuarios

Ala Brzozowski

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Martin Chojnacki

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Wladyslaw Sikorski

To dobry artykuł dotyczący Antoni Milner (historyk). Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Ilona Cichocki

Dzięki za ten post na Antoni Milner (historyk), właśnie tego potrzebowałem