Antoni Ojciec DomowyWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antoni Ojciec Domowy, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antoni Ojciec Domowy, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antoni Ojciec Domowy, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antoni Ojciec Domowy, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antoni Ojciec Domowy, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antoni Ojciec Domowy. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Ojciec Antoniego
Kampania Anthony'ego nakrcona grudzie 2014.jpg
Sekretarz Sejmowy przy Ministrze Pracy
Objcie urzdu
12 grudnia 2019 r.
Poprzedzony Rodger Cuzner
Przewodniczcy Komisji Sprawiedliwoci i Praw Czowieka Izby Gmin
W biurze
26.02.2016 11.09.2024
Poprzedzony Mike Wallace
Czonek parlamentu
na Mount Royal
Objcie urzdu
4 listopada 2015 r.
Poprzedzony Irwina Cotlera
Burmistrz Côte Saint-Luc
W biurze
07.11.2005 04.11.2015
Poprzedzony Robert Libman
zastpiony przez Mitchell Brownstein
Radny gminy Côte-Saint-Luc-Hampstead-Montreal West
W biurze
20012005
Prezydent Sojuszu Quebec
W biurze
2000-2001
Poprzedzony William Johnson
zastpiony przez Brent Tyler
Radny miejski w Hampstead
W biurze
1994-2001
Dane osobowe
Urodzi si ( 1973-01-25 )25 stycznia 1973
Montreal, Quebec , Kanada
Partia polityczna Libera
Rezydencja Côte-Saint-Luc, Quebec
Alma Mater Uniwersytet McGill Uniwersytet
Concordia
Strona internetowa Liberalna Partia Kanady

Anthony Housefather MP (ur. 25 stycznia 1973) jest kanadyjskim posem do parlamentu reprezentujcym jazd na Mount Royal na wyspie Montreal . W latach 2015-2019 ojciec domu peni funkcj przewodniczcego Komisji Sprawiedliwoci i Praw Czowieka. Po wyborach w 2019 r. zosta sekretarzem sejmowym przy ministrze pracy.

Po raz pierwszy zosta wybrany na urzd w 1994 r. jako radny miejski w miecie Hampstead . Kiedy Hampstead i wszystkie inne miasta na wyspie Montreal zostay zmuszone do poczenia si z miastem Montreal przez rzd Parti Quebecois w 2001 roku, zosta wybrany radnym miejskim w dzielnicy Côte-Saint-Luc-Hampstead-Montreal West. Ojciec domu nastpnie kierowa ruchem podziau w swojej gminie. Po udanym podziale wszystkich trzech gmin, jak ustalono w referendum w dniu 20 czerwca 2004 r., zosta wybrany burmistrzem miasta Côte-Saint-Luc i peni t funkcj od 2005 do 2015 r., kiedy to zrezygnowa po wyborze do parlamentu.

Ojciec domu zosta po raz pierwszy wybrany do parlamentu w kanadyjskich wyborach federalnych w padzierniku 2015 roku . 16 lutego 2016 r. ojciec zosta jednogonie wybrany przewodniczcym Staego Komitetu ds. Sprawiedliwoci i Praw Czowieka Izby Gmin.

Housefather posiada dwa stopnie Prawo (BCL i LL) z McGill University i MBA z Concordia University s John Molson School of Business . Przed wyborem na urzd federalny peni funkcj wiceprezesa wykonawczego ds. korporacyjnych i radcy prawnego w Dialogic Corporation , midzynarodowej firmie technologicznej.

Ojciec domu by sportowcem klasy krajowej jako student. Wróci do pywania wyczynowego w 2010 roku i zdoby siedem medali (dwa srebrne i pi brzowych) w zawodach mistrzów pywania na Igrzyskach Maccabiah w Izraelu w 2013 roku oraz pi na Igrzyskach Maccabiah w 2017 roku .

Wczesne ycie

Ojciec urodzi si w Montrealu w Quebecu i jest ydem . Wszyscy jego dziadkowie urodzili si w Montrealu.

Uczszcza do liceum Herzliah i biegle wada hebrajskim . Zdoby dwa stopnie Prawo (BCL i LL) z McGill University i MBA z Concordia University s John Molson School of Business .

Wiceprezydent Partii Liberalnej i radny miasta Hampstead (1991-2001)

Ojciec domu jako nastolatek zacz dziaa w Mount Royal Liberal Association. W 1991 roku zosta wybrany wiceprzewodniczcym ds. polityki modych liberaów kanadyjskiego skrzyda Quebecu, aw 1992 r. zosta wybrany do krajowego organu wykonawczego Partii Liberalnej jako wiceprzewodniczcy ds. polityki modych liberaów Kanady. W tej roli pracowa w komisji ds. rozwoju Czerwonej Ksigi, platformy Partii Liberalnej w kampanii 1993.

Kiedy skoczya si jego kadencja w krajowej wadzy wykonawczej, Housefather kandydowa do rady miejskiej Hampstead i zosta wybrany w 1994 roku, pokonujc dwóch innych kandydatów. Zosta ponownie wybrany w 1998 roku i peni t funkcj do 2001 roku, kiedy to rzd Quebecu zmusi wszystkie miasta i miasteczka na wyspie Montreal do poczenia .

Prezydent Sojuszu Quebec

Ojciec domu by zaangaowany w organizacje dziaajce na rzecz mniejszoci anglojzycznej w Quebecu w latach dziewidziesitych. Oprócz tego, e by zwizany z Federacj CJA 's Pro Montreal od jej powstania, by równie zaangaowany w tworzenie Sub Zatrudnienia Modziey. Obie te grupy koncentroway si na zatrzymaniu modziey anglojzycznej spoecznoci w Quebecu poprzez pomoc w znalezieniu pracy.

Peni równie funkcj czonka Rady Dyrektorów, a nastpnie dyrektora Alliance Quebec . Housefather zosta wybrany na prezydenta Alliance Quebec w 2000 roku i suy do 2001 roku, kiedy to po wymuszonych fuzjach ubiega si o urzd w nowym mega-miasto Montrealu.

Radny w Mega-Miasto i Lider Ruchu Rozamu (2001-05)

Ojciec domu, wraz z ogromn wikszoci burmistrzów i radnych gmin podmiejskich, sprzeciwi si wymuszonym fuzjom, które stworzyy mega-miasto Montreal. Kiedy Sd Apelacyjny w Quebecu orzek, e miasta nie maj konstytucyjnej ochrony przed przymusowymi fuzjami, Ojciec Domu doczy do wielu burmistrzów i radnych z przedmie, którzy kandydowali w wyborach w megamiecie Montrealu, prowadzc kampani na rzecz wsparcia podziau, jeli kiedykolwiek nowy rzd na to pozwoli. W wyborach 2001 r. zosta wybrany radnym gminy Côte-Saint-Luc Hampstead Montreal West , otrzymujc okoo 70% gosów.

Kiedy Partia Liberalna Quebecu zostaa wybrana w 2003 r., uruchomia proces, który pozwoli miastom na odczenie si od megamiasta. Ojciec domu by sam wród trzech wybranych radnych w Côte Saint-Luc-Hampstead-Montreal West, aby wesprze podzia trzech wspólnot. W 2004 roku by wspóprzewodniczcym komitetu podziau Côte-Saint-Luc wraz z byymi radnymi miasta Mitchellem Brownsteinem, Ruth Kovac i Glennem J. Nashenem. By równie czonkiem Komitetu Podziau Hampstead i Zachodniego Komitetu Podziau Montrealu. 20 czerwca 2004 r. wszystkie trzy spoecznoci gosoway za wyjciem z Montrealu, przy czym gos na Tak stanowi 91% gosów oddanych w Hampstead, 87% gosów oddanych w Côte Saint-Luc i 84% gosów oddanych w Montrealu Zachód. W ten sposób wszystkie trzy gminy zostay odtworzone w swoich dawnych granicach z dniem 1 stycznia 2006 r., a wybory zaplanowano na listopad 2005 r.

Burmistrz Côte Saint-Luc (2005-15)

7 listopada 2005 r. ojciec domu zosta wybrany burmistrzem odtworzonego miasta Côte-Saint-Luc, wygrywajc wybory z 75% gosów, podczas gdy byy burmistrz Bernard Lang otrzyma 14% gosów, a trzeci przeciwnik otrzyma 10% gosów. gosowa.

Ojciec domu by bardzo popularnym i szanowanym burmistrzem i zosta ponownie wybrany przez aklamacj na drug kadencj burmistrza Côte-Saint-Luc 2 padziernika 2009 r. przed gosowaniem 1 listopada 2009 r. Zosta ponownie doceniony 4 padziernika 2013 r., przed gosowaniem 4 listopada 2013 r.

Jako burmistrz, ojciec domu by bardzo zaangaowany w sprawy prowincjonalne i lokalne. Prowadzi walk dwujzycznych gmin przeciwko ustawie 14 rzdu Parti Quebecois , która midzy innymi pozbawiaby wiele gmin Quebecu statusu dwujzycznego. Opracowa projekt i przedstawi raport z burmistrzem miasta Mount Royal Philippe Roy w Zgromadzeniu Narodowym Quebecu w sprawie ustawy 14 w dniu 11 marca 2013 r.

Odby równie wiec w ratuszu Côte Saint-Luc na rzecz tolerancji religijnej i stan na czele sprzeciwu wobec Karty Wartoci PQ, która miaa na celu zabronienie kademu pracownikowi noszenia religijnego sprztu w szkoach, szpitalach, gminach i wadzach prowincji. Oba te rachunki zostay wycofane.

W latach, gdy Côte Saint-Luc przebywao w Montrealu, mega-miasto podpisao ukad zbiorowy, który da straakom monopol na pierwsz reakcj, co narazio cenn Sub rodków Ratunkowych Côte Saint-Luc na ryzyko zniknicia. Z pomoc D'Arcy-McGee MNA Lawrence Bergman , Housefather by w stanie przekona rzd Quebecu do dodania przepisu do ustawy 22, aby umoliwi Côte Saint-Luc stae prowadzenie usug pierwszego reagowania . Ojciec domu by równie w stanie wspópracowa z innymi burmistrzami, aby uratowa lokalny posterunek policji i przekona Aglomeracj Montrealu do przyjcia rezolucji przeznaczajcej 44 miliony dolarów na rozbudow Cavendish. Wspópracowa równie z radn Did Berku i grupami ekologicznymi, aby pomóc zachowa Meadowbrook Golf Vourse jako teren zielony .

Na poziomie lokalnym ojciec domu i jego rada byli postrzegani jako jedna z najbardziej innowacyjnych rad w Quebecu. Côte Saint-Luc zbudowao na czas i w ramach budetu centrum wodne i spoeczne warte 18 milionów dolarów oraz opracowao jeden z wiodcych programów wodnych w Montrealu. Pod rzdami ojca domu, Côte Saint-Luc byo pierwszym miastem na wyspie Montreal, które uruchomio program kompostowania dla wszystkich domów jednorodzinnych, pierwszym, które wprowadzio polityk ywnociow oraz uruchomio targ i ogrody spoecznociowe. Mediana wieku mieszkaców miasta Côte Saint-Luc spada o siedem lat w porównaniu z kadencj Housefather jako burmistrza, poniewa spoeczno rozszerzaa wysokiej jakoci programy dla dzieci i modych dorosych oraz sponsorowaa kamienice i inne mieszkania sprzyjajce modym rodzinom. Ale w tym samym czasie znaleziono stay dom dla klubów seniorów i legionu miasta.

Role obejmujce ca wysp

Oprócz obowizków w samorzdzie lokalnym, w latach 2006-2015 Ojciec domu peni równie funkcj sekretarza Stowarzyszenia Gmin Podmiejskich (ASM), które reprezentuje 15 podzielonych miast i miasteczek na wyspie Montreal. Ojciec domu by równie czonkiem rady aglomeracyjnej Montrealu obejmujcej ca wysp oraz Komisji Bezpieczestwa Publicznego aglomeracji .

Pose na Sejm (2015-obecnie)

Wybory federalne

2015

Kiedy deputowany Partii Liberalnej Kanady, Irwin Cotler, ogosi, e nie bdzie startowa w wyborach federalnych w 2015 roku w okrgu Mount Royal , Ojciec Domu by wspierany przez wikszo wybranych urzdników w okrgu, kiedy zadeklarowa swój zamiar kandydowania. Jego przeciwnikiem nominacji liberalnej by strateg komunikacji Jonathan Goldbloom. Ojciec domu powiedzia, e jego 20 udanych lat w polityce miejskiej byo doskonaym przygotowaniem do roli posa. W cigu roku pozyska ponad 3000 mieszkaców jedziectwa, aby wesprze go na spotkaniu nominacyjnym.

Spotkanie nominacyjne Mount Royal odbyo si 30 listopada 2014 r. Po oddaniu 1948 gosów Ojciec Domu zosta ogoszony zwycizc i oficjalnym kandydatem Partii Liberalnej w wyborach federalnych w 2015 r.

Partia Konserwatywna zaatakowaa Mount Royal w wyborach w 2015 roku, a premier Stephen Harper rozpocz kampani swojej partii w Mount Royal. Ojciec domu prowadzi energiczn kampani od drzwi do drzwi i zdoa zebra poparcie wielu rónych spoecznoci w obrbie okrgu, a take wikszoci wybranych urzdników w wyborach gminnych i do rady szkolnej . Ojciec domu i kandydat NDP debatowali cztery razy w jedzie, z kandydatem konserwatywnym uczestniczcym w dwóch debatach i odmawiajcym dwóch. Jednak Housefather debatowa przeciwko kandydatowi konserwatywnemu Robertowi Libmanowi w CTV i Radiu Shalom , a wszyscy trzej kandydaci debatowali na CJAD .

Po kampanii, Housefather zosta wybrany na posa do parlamentu Mount Royal w dniu 19 padziernika 2015 r., z 50,4% gosów i potrojeniem liberalnej wikszoci z wyborów w 2011 roku.

Ojciec domu zosta sprofilowany jako jeden z 10 pocztkujcych posów do ogldania w nowym parlamencie.

2019

Ojciec domu zosta ponownie wybrany z 56,3% gosów i znacznie zwikszy swój margines zwycistwa w porównaniu z wyborami federalnymi 2015 z 12,4% do 31,4%, pokonujc kandydata konserwatywnego Davida Torjdmana 13 703 gosami. Po reelekcji ojciec domu zosta mianowany sekretarzem parlamentarnym przy ministrze pracy.

Na Wzgórzu Parlamentu

16 lutego 2016 r. zosta wybrany na Przewodniczcego Staego Komitetu ds. Sprawiedliwoci i Praw Czowieka .

Póniej w tym samym miesicu, Housefather zdoby midzynarodow uwag mediów na przemówieniu wygoszonym w uzasadnieniu przeciwnym bojkotu dezinwestycji oraz sankcji (BDS) Projekt przedstawi w Izbie Gmin. We wniosku wezwano rzd do odrzucenia celów ruchu BDS. jednoczenie wzywajc rzd do potpienia wszelkich prób podejmowanych przez kanadyjskie organizacje, grupy lub osoby prywatne w celu promowania [tego] zarówno tutaj w kraju, jak i za granic. Premier Justin Trudeau i wikszo innych liberaów gosowao za przyjciem wniosku, który przeszed 229-51.

24 marca 2016 r. Housefather powtórzy krytyk ministra spraw zagranicznych Stéphane Diona dotyczc decyzji Rady Praw Czowieka ONZ o mianowaniu profesora prawa z University of Western Ontario Michaela Lynka na specjalnego sprawozdawc ds. praw czowieka w Palestynie. Nastpio to po krytyce ze strony grup ydowskich, w tym Centrum ds. Izraela i Spraw ydowskich , które oskaryy Lynk o stronniczo wobec Izraela.

Ojciec domu spotka si z duym uznaniem za przewodniczenie Staemu Komitetowi ds. Sprawiedliwoci i Praw Czowieka, a czonkowie komisji ze wszystkich partii chwalili jego podejcie do trudnych przesucha komisji w sprawie ustawy o wspomaganym umieraniu C-14. Housefather pomóg równie opracowa kilka jednomylnych raportów za porednictwem komisji, w tym Raport o handlu ludmi w Kanadzie, Raport dotyczcy lepszego wspierania zdrowia psychicznego dla awników oraz Dostp do systemu sprawiedliwoci, w tym za porednictwem pomocy prawnej i programu wyzwa sdowych. Prowadzi take walk o uchwalenie ustawy S-201, ustawy o zakazie i zapobieganiu dyskryminacji genetycznej.

Od 20 maja 2016 r. aden debiutant z liberaów nie przemawia wicej w Izbie Gmin ni ojciec domu.

12 grudnia 2019 r., kiedy pose Rodger Cuzner nie by ju zasiadajcym czonkiem Izby Gmin, ojciec domu przyj rol recytatora wiersza i parodii Nocy przed Boym Narodzeniem, która z humorem rzucia si na politycznych rywali tu przed Izb Izby Gmin wzroso na ich coroczn przerw witeczn. Zostaa przyjta owacj na stojco i rykiem miechu posów wszystkich partii.

W jedzie

W lutym 2016 r. Housefather przekaza poparcie wyborców w swojej jedzie na przeduenie Cavendish Boulevard midzy Côte St. Luc i St. Laurent w Izbie Gmin. W maju 2016 r. Liberaowie Quebec przyjli rezolucj wzywajc do realizacji rozszerzenia Cavendish.

W kwietniu 2016 r. ojciec i minister ds. rodzin, dzieci i rozwoju spoecznego Jean-Yves Duclos ogosi, e rzd federalny przeznaczy 390.913 dolarów w cigu trzech lat na nowy orodek, który zapewnia pomoc dla opiekunów seniorów na Wybrzeu Centrum Wodno-Gminne St. Luc w ramach programu Nowe Horyzonty dla Seniorów. cznie otrzymano 1,1 miliona dolarów na programy dla seniorów pomagajce opiekunom w jedzie konnej.

W maju Housefather ogosi, e stworzono ponad 270 letnich miejsc pracy dla uczniów jedzieckich, co stanowi ponad dwukrotnie wicej miejsc pracy ni w 2015 roku.

W kampanii wyborczej ojciec domu obieca organizowa kwartalne zebrania w ratuszu w okrgu, aby skada wyborcom sprawozdanie na temat tego, co dzieje si w Ottawie iw okrgu, oraz odpowiada na pytania, tak jak to robi jako burmistrz. Pierwsze spotkanie w ratuszu odbyo si w Hampstead w styczniu, a drugie w kwietniu w Town of Mount Royal. Spotkania nazywaj si Zgromadzeniami Antoniego.

W mediach

Housefather napisa kilka opinii dla kanadyjskich gazet i udziela wywiadów w lokalnych i krajowych sieciach informacyjnych, dzielc si swoimi pogldami na takie tematy, jak dowiadczenie jako czonek parlamentu, kwestie jzyków mniejszoci oraz jego poparcie dla bardziej liberalnych przepisów dotyczcych macierzystwa zastpczego w Kanadzie.

Spór

Ojciec domu by przewodniczcym Staego Komitetu ds. Sprawiedliwoci i Praw Czowieka, który 13 marca 2019 r. gosowa za odroczeniem, a nie debat, czy Jody Wilson-Raybould powinna ponownie pojawi si przed komisj, aby zoy dodatkowe zeznania w sprawie SNC-Lavalin i, w 19 marca 2019 r. (dzie budetu federalnego 2019 r.) zakoczy badanie sprawy bez wzywania kolejnych wiadków.

W lutym 2019 r. Ojciec domu przeprosi po tym, jak podczas wielu wywiadów w mediach zasugerowa, e Jody Wilson-Raybould prawdopodobnie zostaa przetasowana za swoj niezdolno do mówienia po francusku.

W maju 2018 r. Housefather zdystansowa si od wasnego rzdu i zdecydowanie nie zgodzi si z Justinem Trudeau , kiedy wygosi owiadczenie, w którym potpi izraelskie wojsko za uycie nadmiernej siy wobec nieuzbrojonych cywilów i wezwa do niezalenego ledztwa w Izraelu, po tym, jak izraelski snajper zastrzeli Kanadyjski lekarz, dr Tarek Loubani w Gazie . Ojciec domu zdecydowanie potpi wszelkie twierdzenia, e nie jest zdecydowanym adwokatem Izraela i stwierdzi, e zawsze by i bdzie nadal wielkim zwolennikiem Izraela. lojalno wobec swoich wyborców, a take spoecznoci ydowskiej Kanady.

lekkoatletyka

Ojciec domu jako nastolatek by wyczynowym pywakiem, a nastpnie wyczynowym graczem w pik wodn . Ponownie zacz wyczynowo pywa w 2010 roku. W lipcu i sierpniu 2013 Housefather zdoby siedem medali w kategorii Masters w pywaniu na 2013 Maccabiah Games w Izraelu . Zdoby pi medali w wielu zawodach pywackich Masters (35+) podczas Igrzysk Maccabiah 2017 .

Ojciec domowy pywa w parlamentarnej druynie pywackiej i biega z grup biegow na wzgórzu, która w ramach szerszej inicjatywy fitness ma na celu utrzymanie aktywnoci fizycznej czonków Parlamentu przy jednoczesnym promowaniu zdrowia i sprawnoci fizycznej. Jest zwolennikiem lekkoatletyki i sprawnoci fizycznej jako pose do parlamentu, suc jako lider Partii Liberalnej w parlamentarnej inicjatywie fitness zapocztkowanej przez byego posa Johna Westona .

Rekord wyborczy

Federalny

Wybory federalne w Kanadzie 2019 : Mount Royal
Impreza Kandydat Gosy % ±% Wydatki
Libera Ojciec Antoniego 24 590 56.30 +5,95 75 605,49 USD
Konserwatywny David Tordjman 10,887 24,93 -12,96 80 742,48 $
Nowy Demokratyczny Eric-Abel Baland 3,609 8.26 +0.18 brak na licie
Zielony Clément Badra 2389 5.47 +3.92 4 397,05 $
Blok Québéc Xavier Levesque 1,757 4.02 +2,12 brak na licie
Narody Zachary Lozoff 362 0,83 0,00 z
marksistowsko-leninowscy Diane Johnston 85 0,19 -0,07 0,00 z
czna liczba wanych gosów/limit wydatków 43 679 98,68
czna liczba odrzuconych kart do gosowania 583 1,32
Okaza si 44 262 60,41
Uprawnieni wyborcy 73,273
Liberalny chwyt Huta si +9,46
ródo: Wybory Kanada
Wybory federalne w Kanadzie w 2015 r.
Impreza Kandydat Gosy % ±% Wydatki
Libera Ojciec Antoniego 24187 50,34 +8.93
Konserwatywny Robert Libman 18 201 37,88 +2,27
Nowy Demokratyczny Mario Jacinto Rimbao 3884 8.08 -9,77
Blok Québéc Jade Bossé Bélanger 908 1,90 -1,01
Zielony Timothy Landry 747 1,55 -0,20
marksistowsko-leninowscy Diane Johnston 124 0,26 -0,02
czna liczba wanych gosów/limit wydatków 48 051 100,00 207 183,11 USD
czna liczba odrzuconych kart do gosowania 425 0,88
Okaza si 48 476 65,18 +7,54
Uprawnieni wyborcy 74 374
ródo: Wybory Kanada
Liberalny chwyt Huta si +6,66

Komunalny

Wybory burmistrza Côte-Saint-Luc 2013
Kandydat na burmistrza Gosowa %
Antoni Ojciec Domowy (X) Uznany
Wybory burmistrza Côte-Saint-Luc w 2009 r.
Kandydat na burmistrza Gosowa %
Antoni Ojciec Domowy (X) Uznany
Wybory burmistrza Côte-Saint-Luc w 2005 r.
Kandydat na burmistrza Gosowa %
Ojciec Antoniego 6 366 73,55
Bernard Lang 1397 16.14
David Fuchs 892 10.28

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Aneta Baranowski

Artykuł o Antoni Ojciec Domowy jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Lukasz Szczepański

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Maciej Czarnecki

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.