Antoni PanizziWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antoni Panizzi, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antoni Panizzi, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antoni Panizzi, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antoni Panizzi, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antoni Panizzi, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antoni Panizzi. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Panizzi
Anthony Panizzi.jpg
Urodzi si
Antonio Genesio Maria Panizzi

( 1797-09-16 )16 wrzenia 1797
Zmar 8 kwietnia 1879 (1879-04-08)(w wieku 81)
Londyn , Anglia , Wielka Brytania
Narodowo Naturalizowany brytyjski z woskiego pochodzenia
Alma Mater Uniwersytet w Parmie
Nagrody Komandor Rycerski Orderu ani
Kariera naukowa
Pola Bibliotekoznawstwo
Instytucje Biblioteka Muzeum Brytyjskiego

Sir Antonio Genesio Maria Panizzi (16 wrzenia 1797 - 8 kwietnia 1879), lepiej znany jako Anthony Panizzi , by naturalizowanym obywatelem brytyjskim pochodzenia woskiego i woskim patriot. By bibliotekarzem, stajc si gównym bibliotekarzem (tj. szefem) British Museum w latach 1856-1866.

Wczesne ycie we Woszech

Panizzi urodzi si 16 wrzenia 1797 r. w Brescello w ksistwie Modeny i Reggio (obecnie prowincja Reggio Emilia ) we Woszech. Studiowa w liceum w Reggio, a nastpnie uzyska stopie naukowy na uniwersytecie w Parmie w 1818 r. Zosta mianowany Inspektorem Szkó Publicznych w Brescello. W tym czasie postawiono Panizziemu zarzut, e by Carbonaro , to znaczy czonkiem tajnego stowarzyszenia, które sprzeciwiao si ówczesnemu reimowi politycznemu. Dowody sugerowayby, e oskarenie byo prawdziwe.

W padzierniku 1822 r., poród politycznych wstrzsów we Woszech, Panizzi zosta poinformowany, e grozi mu aresztowanie i proces jako wywrotowiec. Na ryzyko stano wielu karbonariuszy, podczas gdy Metternich kierowa z Wiednia represyjn polityk marionetkowych reimów w pónocno-wschodnich i rodkowych Woszech. Przemierzajc Wochy, Panizzi w kocu dotar do Ticino ( Szwajcaria ). Tutaj, w 1823 roku, napisa i opublikowa ksik potpiajc represyjny reim i procesy przeciwko obywatelom Ksistwa Modeny, Dei Processi e delle Sentenze contra gli imputati di Lesa Maestà e di aderenza alle Sette proscritte negli Stati di Modena . Po opublikowaniu ksiki zosta oskarony, osdzony i skazany zaocznie na mier w Modenie, pod naciskiem, aby zosta wydalony ze Szwajcarii.

Ucieczka do Anglii i póniejsza kariera bibliotekarza

W maju 1823 Panizzi przeniós si do Anglii, stajc si poddanym brytyjskim w 1832. Po przybyciu do Londynu woski poeta na wygnaniu Ugo Foscolo da mu list polecajcy do bankiera z Liverpoolu Williama Roscoe i przeniós si do tego miasta, gdzie zrobi skromne ycie uczc woskiego. W 1826 Panizzi spotka prawnika i dziaacza politycznego Henry'ego Broughama i pomóg mu w trudnej sprawie porwania; kiedy Brougham zosta lordem kanclerzem Anglii , uzyska dla Panizziego profesj jzyka woskiego na nowo zaoonym Uniwersytecie Londyskim (obecnie University College London ), a póniej stanowisko Extra-Assistant-Keeper w Bibliotece Muzeum Brytyjskiego . Panizzi piastowa tam szereg stanowisk: najpierw pomocnik bibliotekarza (18311837), nastpnie kierownik ksig drukowanych (18371856) i wreszcie naczelny bibliotekarz (18561866). Za nadzwyczajne zasugi bibliotekarza, w 1869 roku zosta nadany przez królow Wiktori rycerzem , stajc si komandorem rycerskim Orderu ani .

Biblioteka British Museum bya pod kadym wzgldem narodow bibliotek Wielkiej Brytanii. Podczas kadencji Panizzi jako Keeper of Printed Books jej zbiory wzrosy z 235 000 do 540 000 woluminów, co czynio j najwiksz w tamtym czasie bibliotek na wiecie. Jego synna okrga czytelnia zostaa zaprojektowana i zbudowana przez architekta Sydneya Smirke'a na podstawie szkicu narysowanego przez Panizzi. Nowa czytelnia zostaa otwarta w 1857 roku. Biblioteka British Museum stanowia wikszo tego, co w 1973 roku przeksztacia si w British Library, a Okrga Czytelnia bya uywana do 1997 roku, kiedy Biblioteka zostaa przeniesiona do obecnej lokalizacji w St. Pancras .

Podczas swojej kadencji w Bibliotece Panizzi by uwikany w wiele kontrowersji. Jego nominacja na opiekuna ksig drukowanych spotkaa si z krytyk ze wzgldu na woskie pochodzenie Panizziego: niektórzy uwaali, e Anglik powinien kierowa instytucj narodow. Inne róda podaj, e byo tak, poniewa widano go na ulicach Londynu sprzedajcego biae myszy.

Panizzi mia równie dugotrway spór z historykiem Thomasem Carlyle'em . Podczas gdy Carlyle pracowa nad swoj histori Rewolucji Francuskiej , skary si w artykule w czasopimie, e pewny podbibliotekarz nie by dla niego zbyt pomocny, ograniczajc dostp do nieskatalogowanych dokumentów przechowywanych przez British Museum. Panizzi nigdy nie zapomnia o tym lekcewaeniu, a kiedy Carlyle, obecnie pracujcy nad biografi Cromwella , poprosi o skorzystanie z prywatnego pokoju w bibliotece do jego bada, proba zostaa odrzucona. Pomimo skarg na wysokim szczeblu, Carlyle przegra argument; i on i jego zwolennicy otworzyli wasn niezalen bibliotek abonamentow, Bibliotek Londysk .

Bdc w bibliotece, Panizzi podj si stworzenia nowego katalogu, opartego na Dziewidziesiciu One Cataloging Rules (1841), które opracowa wraz ze swoimi asystentami. Zasady te suyy jako podstawa wszystkich póniejszych zasad katalogowania XIX i XX wieku i s ródem ISBD i elementów katalogowania cyfrowego, takich jak Dublin Core . Panizzi musia zrezygnowa ze swojej koncepcji gównego wejcia korporacyjnego, aby zatwierdzi swój 91-zasadowy kod. Pomys korporacyjnego autorstwa Panizziego zwróci póniej uwag opinii publicznej dziki kodeksowi Charlesa C. Jewetta do katalogu Smithsonian Institution w 1850 roku.

Panizzi mia równie wpyw na egzekwowanie ustawy o prawie autorskim z 1842 r., która wymagaa od brytyjskich wydawców deponowania w bibliotece kopii kadej ksiki drukowanej w Wielkiej Brytanii.

Panizzi by zdecydowanym zwolennikiem swobodnego i równego dostpu do nauki, co wida w poniszym cytacie:

Chc, aby biedny student mia te same rodki do zaspokajania swojej wyuczonej ciekawoci, podania za jego racjonalnymi deniami, konsultowania si z tymi samymi autorytetami, zgbiania najbardziej zawiych docieka jako najbogatszy czowiek w królestwie, jeli chodzi o ksiki, a ja twierdz, e rzd ma obowizek udzieli mu w tym zakresie najbardziej liberalnej i nieograniczonej pomocy.

Panizzi przypisuje si wynalezienie szpilki Panizzi, koka podtrzymujcego pók, który zapobiega koysaniu si drewnianych póek.

Dziaalno polityczna i wyrónienia

Panizzi by osobistym przyjacielem brytyjskich premierów Lorda Palmerstona i Williama Ewarta Gladstone'a , prowadzi aktywn korespondencj z Sardyni, a póniej woskim premierem hrabi Camillo Benso di Cavour , a poprzez francuskiego archeologa i pisarza Prospera Mérimée by dobrze zaznajomiony z francuskim cesarzem Napoleonem III i cesarzowej Eugeniu . W 1844 r. Panizzi pomaga take Giuseppe Mazziniemu , przebywajcemu wówczas na wygnaniu w Londynie, publikujc wpywowy artyku, w którym potpi praktyk zlecon przez Ministra Spraw Wewntrznych polegajc na zamawianiu prywatnych listów Mazziniego otwieranych przez Urzd Pocztowy i przekazywaniu kopii ich treci ambasadzie austriackiej. Zaaranowa take wizyt Giuseppe Garibaldiego w Anglii i przekona Gladstone'a, by uda si do Neapolu, aby osobicie przyjrze si nieludzkim warunkom, w jakich przetrzymywani s winiowie polityczni. Kiedy jego starania o uwolnienie winiów nie powiody si, zebra pienidze na zakup statku i zorganizowa ekspedycj, aby uratowa winiów z fortecy na wyspie Santo Stefano w Zatoce Gaeta . Niestety statek zaton podczas sztormu wkrótce po opuszczeniu Anglii. W 1859 r. winiowie zostali zwolnieni przez neapolitaskiego króla Obojga Sycylii Ferdynanda II i wsadzeni na statek pyncy do Nowego Jorku. Panizzi nastpnie zorganizowa now ekspedycj prowadzon przez syna, który przej kontrol nad statkiem i dotar do portu w Anglii, gdzie byli winiowie otrzymali azyl i zapewniono im wsparcie.

Oprócz swojego angielskiego rycerstwa Panizzi otrzyma tytu honorowy od Uniwersytetu Oksfordzkiego , Legi Honorow z Francji, róne odznaczenia rycerskie od woskiego rzdu i korony, aw 1868 zosta mianowany senatorem we woskim parlamencie. Nigdy nie zaj tam swojego miejsca.

Panizzi zmar w Londynie 8 kwietnia 1879 roku i zosta pochowany na Cmentarzu Katolickim Kensal Green , niedaleko miejsc spoczynku Williama Makepeace'a Thackeray'a i Anthony'ego Trollope'a .

Panizzi równie przygotowane i opublikowane edycje Matteo Maria Boiardo 's Orlando Innamorato i Ludovico Ariosto ' s Orlando Furioso .

W Panizzi Wykady s coroczna seria bibliografii wykadów, organizowane przez British Library od roku 1985. Jest te sala konferencyjna na personel British Library nazywany pokoju Panizzi na jego cze.

Zobacz te

Bibliografia

Dalsza lektura

Linki zewntrzne

Opiniones de nuestros usuarios

Agnes Sobolewski

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Antoni Panizzi

Waldemar Czaja

Bardzo ciekawy ten post o Antoni Panizzi.

Mateusz Malinowski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Antoni Panizzi jest tym, którego szukałem.

Przemyslaw Kasprzyk

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.