Antoniego AlbaneseWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antoniego Albanese, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antoniego Albanese, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antoniego Albanese, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antoniego Albanese, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antoniego Albanese, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antoniego Albanese. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Albanese
Antoni Albanese portret.jpg
Oficjalny portret, 2022
31. premier Australii
Przejcie urzdu
23 maja 2022
Monarcha Elbieta II
Gubernator Generalny David Hurley
Zastpca Ryszard Marles
Poprzedzony Scott Morrison
Lider Partii Pracy
Objcie urzdu
30 maja 2019 r.
Zastpca Ryszard Marles
Poprzedzony Rachunek skróci
Lider Opozycji
W biurze
30 maja 2019 23 maja 2022
Premier Scott Morrison
Zastpca Ryszard Marles
Poprzedzony Rachunek skróci
zastpiony przez Peter Dutton
15. wicepremier Australii
W biurze
27.06.2013 18.09.2013
Premier Kevin Rudd
Poprzedzony Wayne Swan
zastpiony przez Warren Truss
Zastpca Lidera Partii Pracy
W biurze
26.06.2013 13.10.2013
Lider Kevin Rudd
Poprzedzony Wayne Swan
zastpiony przez Tanya Plibersek
Minister Infrastruktury i Transportu
W biurze
03.12.2007 18.09.2013
Premier
Poprzedzony Mark Vaile
zastpiony przez Warren Truss
Lider Domu
W biurze
03.12.2007 18.09.2013
Premier
  • Kevin Rudd
  • Julia Gillard
Zastpca Stephen Smith
Poprzedzony Tony Abbott
zastpiony przez Christopher Pyne
Minister Rozwoju Regionalnego i Samorzdu Terytorialnego
W biurze
3 grudnia 2007 14 wrzenia 2010
Premier
  • Kevin Rudd
  • Julia Gillard
Poprzedzony Jim Lloyd
zastpiony przez Simon Crean
CzonekParlament Australijski
dla Grayndlera
Objcie urzdu
2 marca 1996 r.
Poprzedzony Jeannette McHugh
Dane osobowe
Urodzi si ( 02.03.1963 )2 marca 1963
Darlinghurst, Nowa Poudniowa Walia , Australia
Partia polityczna Praca
Maonka(e)
( m.  2000; wrzesie 2019 )
Partner krajowy Jodie Haydon (2021-obecnie)
Dzieci 1
Alma Mater Uniwersytet w Sydney ( BEc )
Stronie internetowej anthonyalbanese .com .au
Pseudonimy Albo

Anthony Norman Albanese ( / æ l b n i z i / AL -b - NEEZ -ee lub / æ l b n i z / AL -b-neez ; urodzony 2 marca 1963) jest australijskim politykiem, który jest 31. i obecnym premierem Australii . Jest liderem Australijskiej Partii Pracy (ALP) od 2019 r., a od 1996 r. posem do parlamentu Grayndlera . Albanese by 15. wicepremierem Australii w drugim rzdzie Rudda w 2013 r. i ministrem w rzdzie Rzdy Rudda i Gillarda w latach 20072013.

Albanese urodzi si w Sydney jako syn Wocha i irlandzkiej Australijki , która wychowywaa go jako samotnego rodzica . Uczszcza do St Mary's Cathedral College , a nastpnie studiowa ekonomi na Uniwersytecie w Sydney . Wstpi do ALP jako student, a przed wejciem do Parlamentu pracowa jako urzdnik partyjny i oficer badawczy. Albanese zosta wybrany do Izby Reprezentantów w wyborach w 1996 roku , zdobywajc siedzib Grayndlera w Nowej Poudniowej Walii . Zosta po raz pierwszy powoany do Gabinetu Cieni w 2001 roku przez Simona Creana , a nastpnie peni szereg funkcji, w 2006 roku zosta kierownikiem ds. biznesu opozycyjnego . Po zwycistwie Partii Pracy w wyborach 2007 roku Albanese zosta mianowany liderem Izby i zosta take ministrem rozwoju regionalnego i samorzdu terytorialnego oraz ministrem infrastruktury i transportu . W póniejszych napiciach przywódczych midzy Kevinem Ruddem i Juli Gillard w latach 2010-2013 Albanese publicznie krytykowa postpowanie obu, wzywajc do jednoci partii. Po poparciu Rudda w ostatnim gosowaniu przywódczym midzy nimi w czerwcu 2013 r. Albanese zosta wybrany na wiceprzewodniczcego Partii Pracy i zaprzysiony na wicepremiera nastpnego dnia.

Po porace Partii Pracy w wyborach w 2013 r . Albanese przeciwstawi si Billowi Shortenowi w kolejnych wyborach kierowniczych , w których w pierwszej kolejnoci znaleli si zarówno czonkowie partii, jak i posowie. Chocia Albanese zdoby znaczn wikszo czonków, Shorten wygra bardziej wród posów Partii Pracy i wygra konkurs; Shorten nastpnie mianowa Albanese do swojego Gabinetu Cieni. Po niespodziewanej porace Partii Pracy w wyborach 2019 r . Shorten zrezygnowa, a Albaczyk zosta jedyn osob nominowan w wyborach kierowniczych na jego miejsce; zosta nastpnie wybrany bez sprzeciwu na lidera Partii Pracy, stajc si liderem opozycji .

W wyborach w 2022 r . Albanese poprowadzi swoj parti do decydujcego zwycistwa nad Koalicj Liberalno-Narodow Scotta Morrisona , zapisujc si do historii jako pierwszy woski Australijczyk , który zosta premierem. Zosta zaprzysiony 23 maja 2022 r. wraz z czterema starszymi kolegami z awki. Albaczyk ma postpowe pogldy polityczne i wspiera walk ze zmianami klimatycznymi w Australii .

Wczesne ycie

Urodzenie i pochodzenie rodzinne

Albanese urodzi si 2 marca 1963 roku w szpitalu St Margaret's na przedmieciach Sydney w Darlinghurst . Jest synem Carlo Albanese i Maryanne Ellery. Jego matka bya Australijk pochodzenia irlandzkiego, podczas gdy jego woski ojciec pochodzi z Barletta w Apulii . Nazwisko Albanese oznacza po wosku albaski , nawizujc do ludu Arbëreshë z poudniowych Woch, skd pochodzi jego ojciec. Jego rodzice spotkali si w marcu 1962 podczas podróy z Sydney do Southampton w Anglii na TSS Fairsky linii Sitmar , gdzie jego ojciec pracowa jako steward, ale póniej nie kontynuowa ich zwizku, rozstajc si. Przypadkowo Fairsky by równie statkiem, na którym przysza koleanka Albanese Julia Gillard i jej rodzina wyemigrowali do Australii Poudniowej z Wielkiej Brytanii w 1966 roku.

Dorastajc Albanese dowiedzia si, e jego ojciec zgin w wypadku samochodowym; nie spotka swojego ojca, który w rzeczywistoci wci y, a do 2009 roku, tropic go pocztkowo z pomoc Johna Faulknera , dyrektor generalnej Carnival Australia, Ann Sherry (spóki macierzystej P&O , która nabya lini Sitmar w 1988 roku) i eglugi morskiej. historyk Rob Henderson, a póniej ambasada Australii we Woszech i ambasador Amanda Vanstone . Póniej odkry, e ma dwoje przyrodniego rodzestwa. Podczas australijskiego kryzysu kwalifikowalnoci do parlamentu w 2017 r. zauwaono, e chocia narodziny woskiego ojca zwykle nios ze sob obywatelstwo ze wzgldu na pochodzenie , Albaczyk nie ma ojca zarejestrowanego w jego akcie urodzenia, a zatem spenia wymogi parlamentarne okrelone w sekcji 44 konstytucji .

Dziadek ze strony matki Albanese, George Ellery, prowadzi drukarni na William Street w Darlinghurst. wiadczy usugi poligraficzne dla ALP.

Dziecistwo i edukacja

Albanese dorasta wraz z matk i dziadkami ze strony matki w domu Rady Miejskiej Sydney na przedmieciach Camperdown Inner West , naprzeciwko szpitala dziecicego Camperdown . Jego dziadek zmar w 1970 roku, a rok póniej matka wysza za Jamesa Williamsona. Otrzyma nazwisko ojczyma, ale maestwo trwao tylko 10 tygodni, poniewa Williamson okaza si naduywajcym alkoholikiem. Matka Albanese'a pracowaa w niepenym wymiarze godzin jako sprztaczka, ale cierpiaa na chroniczne reumatoidalne zapalenie stawów , a rodzina przeya z renty inwalidzkiej i emerytury babci.

Albanese uczszcza do Szkoy Podstawowej w. Józefa w Camperdown, a nastpnie do St Mary's Cathedral College . Po ukoczeniu szkoy pracowa przez dwa lata w Commonwealth Bank , po czym studiowa ekonomi na Uniwersytecie w Sydney . Tam zaangaowa si w polityk studenck i zosta wybrany do Rady Reprezentacyjnej Studentów . Tam te rozpocz swoj karier jako kluczowy gracz lewicy robotniczej ALP . Podczas swojej dziaalnoci studenckiej Albanese kierowa grup w ramach Modej Partii Pracy, która bya sprzymierzona z lewicow tward lewic, która utrzymywaa powizania z szerszymi grupami lewicowymi, takimi jak Komunistyczna Partia Australii , Ludzie na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego i Afrykanie Kongres Narodowy .

Matka Albanese zmara w 2002 roku.

Kariera przedparlamentarna i podróe

Po ukoczeniu studiów ekonomicznych w 1984 r. Albanese obj stanowisko urzdnika ds. bada ówczesnego ministra ds. samorzdów lokalnych i usug administracyjnych Toma Urena , który zosta jego mentorem. W 1989 roku stanowisko zastpcy sekretarza generalnego oddziau Partii Pracy w Nowej Poudniowej Walii zwolnio si, gdy John Faulkner zosta wybrany do senatu . Wybory, które miay go zastpi, byy przedmiotem ostrej dyskusji midzy ugrupowaniami twardolewicowej i mikkiej lewicy, przy czym Albaczyk zosta wybrany przy poparciu twardej lewicy i peni t rol przez nastpne sze lat. W 1995 roku opuci stanowisko, aby pracowa jako starszy doradca premiera Nowej Poudniowej Walii , Boba Carra .

W wieku 20 lat Albanese wzi udzia w wycieczce po Stanach Zjednoczonych zorganizowanej przez Departament Stanu , której tematem bya interakcja grup poparcia z rzdem USA. Albanese kupi dwupokojowy dom w zabudowie bliniaczej na przedmieciach Inner West Sydney w Marrickville w 1990 roku. Rok póniej uda si do Indii w podró z plecakiem ze swoj ówczesn dziewczyn Carmel Tebbutt .

Wczesna kariera polityczna

Wejcie do Parlamentu

Kiedy Jeannette McHugh ogosia, e nie bdzie ponownie ubiega si o miejsce w Grayndler w wyborach w 1996 roku , Albanese wygraa preselekcj na to miejsce. Kampania bya trudna, haas samolotów sta si powanym problemem politycznym po otwarciu trzeciego pasa startowego na lotnisku w Sydney , a nowo utworzona partia No Aircraft Noise (NAN) uzyskaa silne poparcie w okolicy podczas wyborów w Nowej Poudniowej Walii w 1995 r. . Weteran polityczny Malcolm Mackerras przewidzia, e NAN wygra mandat. Kandydat NAN zaj jednak trzecie miejsce, z mniej ni 14% gosów. Pomimo szeciopunktowej hutawki przeciwko Partii Pracy, Albanese zosta wybrany z wygodn 16-punktow przewag.

W swoim dziewiczym przemówieniu do Izby Reprezentantów mówi o budowie trzeciego pasa startowego na lotnisku w Sydney , haasie samolotów i potrzebie budowy drugiego lotniska do obsugi Sydney, a take o swoim wsparciu dla finansowania infrastruktury publicznej w ogóle, wielokulturowoci , tytu ojczysty , paca socjalna i opieka nad dzieckiem. Zakoczy sowami: Dla mnie bd usatysfakcjonowany, jeli bd pamitany jako kto, kto stanie w obronie interesów mojego elektoratu, ludzi z klasy robotniczej, ruchu robotniczego i naszego postpowego awansu jako narodu. w nastpne stulecie."

W swoim pierwszym roku w parlamencie kontynuowa ten temat, opowiadajc si za ustawodawstwem Terytorium Pónocnego w sprawie eutanazji , prawami rdzennej spoecznoci w kontrowersji mostowej na wyspie Hindmarsh oraz prawem do emerytury dla par jednopciowych.

Ta ostatnia kwestia staa si spraw, której by szczególnie oddany. W 1998 r. bezskutecznie przeforsowa ustaw prywatnego czonka, która dawaaby parom tej samej pci takie same prawa do emerytury, jak de facto pary heteroseksualne. W cigu nastpnych dziewiciu lat próbowa jeszcze trzy razy bez powodzenia, a do wyboru rzdu Rudda w 2007 r., kiedy ustawa zostaa uchwalona. Albanese nastpnie zwróci swoj uwag na kampani na rzecz maestw osób tej samej pci.

Powoanie do gabinetu cieni

W 1998 r. Albanese zosta mianowany sekretarzem parlamentarnym. Stanowisko to pomaga ministrom i ministrom cieni i czsto jest odskoczni do penego stanowiska ministerialnego.

W 2001 roku awansowa do opozycyjnego Gabinetu Cieni , obejmujc tek seniorów i seniorów. Przetasowania w 2002 r. sprawiy, e zosta ministrem cieni ds. sub zatrudnienia i szkole, aw 2004 r. zosta ministrem ds. rodowiska i dziedzictwa. To wanie podczas tej ostatniej roli ówczesny premier John Howard i minister nauki Brendan Nelson zaczli podnosi ide energii jdrowej dla Australii . Albaczyk prowadzi ostr kampani przeciwko nim, a take czonkom wasnej partii, argumentujc, e energia jdrowa nie sumuje si gospodarczo, rodowiskowo ani spoecznie, a po ponad 50 latach debaty nadal nie mamy odpowiedzi na rozprzestrzenianie broni jdrowej lub odpadów nuklearnych."

W 2005 r., oprócz dotychczasowych obowizków, otrzyma dodatkow rol ministra ds. cieni ds. wody, a take zosta mianowany zastpc kierownika ds. opozycji w Izbie. W grudniu 2006 r., kiedy Kevin Rudd po raz pierwszy zosta przywódc Partii Pracy, Albanese przej od Julii Gillard stanowisko kierownika ds. biznesu opozycyjnego w Izbie , zajmujc wysz taktyczn rol na pododze parlamentu, i zosta mianowany ministrem ds. wody i infrastruktury .

minister gabinetu

Rzd Rudda

Po zwycistwie Partii Pracy w wyborach w 2007 roku o awansie Albanese'a w partii wiadczy jego nominacja na stanowisko ministra infrastruktury i transportu , ministra rozwoju regionalnego i samorzdu lokalnego oraz lidera Izby Reprezentantów w ministerstwie Rudda . Rudd zosta zaprzysiony wraz ze swoimi kolegami 3 grudnia 2007 roku.

Partia Pracy posza na wybory, krytykujc poprzedni rzd za ignorowanie dugoterminowego budowania narodu na rzecz krótkoterminowych wydatków politycznych. Jednym z pierwszych posuni Albanese jako Ministra Infrastruktury i Transportu byo utworzenie niezalenego organu statutowego Infrastructure Australia , który miaby doradza rzdowi w sprawach priorytetów infrastrukturalnych. Uzbrojony w porady tego niezalenego organu i wasne umiejtnoci przekonywania w gabinecie, by w stanie argumentowa za podwojeniem budetu drogowego i dziesiciokrotnym zwikszeniem inwestycji kolejowych. Utworzenie Infrastructure Australia przez wielu byo uwaane za sukces; projekty zrealizowane w ramach procesu Infrastructure Australia obejmoway: Regional Rail Link w Melbourne , Hunter Expressway , Ipswich Motorway , system szybkiej kolei Gold Coast G:link , lini kolejow Redcliffe Peninsula , przeduenie linii kolejowej Noarlunga Center do Seaford w Australii Poudniowej oraz róne projekty wzdu Pacific Highway w NSW i Bruce Highway w Queensland.

Rzd Gillarda

Po tym , jak Julia Gillard zastpia Rudda na stanowisku premiera w czerwcu 2010 r. z powodu wycieku przywództwa , zachowaa Albanese w swoich rolach. Po wyborach w 2010 r. , które zakoczyy si zawieszeniem parlamentu , Albanese by kluczowym graczem w negocjacjach poparcia niezalenych czonków Tony'ego Windsora i Roba Oakeshotta poprzez swoj rol lidera Izby Reprezentantów. Albanese by równie odpowiedzialny za zarzdzanie ustawodawstwem za porednictwem Izby w pierwszym zawieszonym parlamencie od lat 40. XX wieku.

W 2011 r. Albaczyk wprowadzi dwie kolejne powane reformy polityczne. Pierwsza, dotyczca planowania urbanistycznego, opieraa si na pracach duskiego projektanta Jana Gehla i przedstawiaa plany urbanistyczne z lepszymi poczeniami transportowymi i bezpieczestwem. Drugi, dotyczcy eglugi, by znany z uzyskania aprobaty zarówno konserwatywnych Australijskich Stowarzysze Armatorów, jak i radykalnego Zwizku Morskiego Australii . Jednak wzbudzi równie kontrowersje, gdy konwój ciarówek z North Queensland nazwany konwojem nieufnoci zjecha na Parlament w Canberze, aby zaprotestowa przeciwko rosncym kosztom paliwa i cenom emisji dwutlenku wgla . Podczas tury pyta Albanese okreli protestujcych na zewntrz jako konwój bez konsekwencji. Wywoao to oburzenie wród zwolenników protestu, a tydzie póniej przed biurem wyborczym Albanese w Marrickville w Nowej Poudniowej Walii odby si publiczny wiec poparcia dla ciarówek .

Po serii kiepskich sonday niestabilno przywództwa ponownie spada na rzd laburzystów. Byy premier Kevin Rudd zrezygnowa z funkcji ministra spraw zagranicznych w lutym 2012 roku, aby bezskutecznie rzuci wyzwanie Julii Gillard o przywództwo. Krótko przed gosowaniem Albanese wyszed na poparcie Rudda, stwierdzajc, e zawsze by niezadowolony ze sposobu usunicia Rudda. Ze zami w oczach wyjani, jak zoy rezygnacj ze stanowiska lidera Izby premierowi, ale ona odmówia przyjcia tego i wezwaa Parti Pracy do zaprzestania podziaów przywódczych i zjednoczenia. W odpowiedzi na pytanie o jego osobiste odczucia zwizane z wyciekiem przywództwa, stwierdzi: Lubi walczy z torysami. To wanie robi.

Wicepremier Australii

W czerwcu 2013 Rudd pokona Gillarda w ostatecznych wyborach przywódczych . W tym samym gosowaniu Albaczyk zosta wybrany przez klub na zastpc lidera Partii Pracy , a nastpnego dnia Albaczyk zosta zaprzysiony na wicepremiera . Peni t rol a do poraki Partii Pracy w wyborach w 2013 roku i zosta zastpiony przez Warrena Trussa w dniu 18 wrzenia.

Powrót do opozycji

Wybory liderów w 2013 r.

Po pokonaniu Partii Pracy w wyborach w 2013 roku Albanese ogosi swoj kandydatur na lidera Partii Pracy , wystpujc przeciwko Billowi Shortenowi . Shorten zosta ogoszony zwycizc po trwajcym miesic konkursie, który jako pierwszy obejmowa poczone gosowanie posów i szeregowych czonków. Chocia Albaczycy wygrywali z atwoci wród czonków partii, Shorten mia wiksz przewag wród deputowanych, a nastpnie zosta wybrany.

Skró sprzeciw

W padzierniku 2013 r., wkrótce po wyborach kierowniczych, Shorten mianowa albaskiego ministra ds. infrastruktury i transportu oraz ministra ds. turystyki; peni te role przez cay czas Shortena jako lidera. We wrzeniu 2014 r. Albanese otrzyma dodatkow odpowiedzialno jako Minister Cieni ds. Miast.

Lider Opozycji

Wybory liderów 2019

Bill Shorten ogosi swoj rezygnacj z funkcji lidera Partii Pracy 18 maja 2019 r., po niespodziewanej porace Partii Pracy w wyborach w 2019 r . Dzie póniej Albanese ogosi swoj kandydatur w kolejnych wyborach kierowniczych . 21 maja Chris Bowen ogosi, e równie wemie udzia w gosowaniu; jednak nastpnego dnia ogosi wycofanie si, powoujc si na brak poparcia wród czonków partii. Bez adnego innego kandydata, Albanese obj przywództwo bez sprzeciwu 30 maja, z Richardem Marlesem jako jego zastpc. W wieku 56 lat, kiedy obj urzd, zosta najstarszym przywódc opozycji po raz pierwszy od 59 lat, odkd Arthur Calwell (lat 63) obj urzd w 1960 roku. Albanese ujawni swoj sub cieni 1 czerwca 2019 r.

Premier Australii

Albanese poprowadzi Parti Pracy do zwycistwa w wyborach federalnych w 2022 r ., które odbyy si 21 maja. Pomimo spadku liczby gosów w partii Partii Pracy, Partia Pracy zdobya kilka miejsc w Koalicji Liberalno-Narodowej , dziki szczególnie duemu przesuniciu si do partii w Australii Zachodniej ; wynik by równie wspierany przez wielu niezalenych turkusowych , którzy zdobyli mandaty od umiarkowanych czonków liberaów. Albanese jest pierwszym wosko-australijskim premierem w historii kraju.

Chocia nie byo pewnoci, czy Partia Pracy zdobdzie wikszo, adna inna partia nie mogaby realistycznie utworzy rzdu. W zwizku z tym, dwa dni po wyborach, Albaczyk, zastpca przywódcy Richarda Marlesa , byy skarbnik cieni Jim Chalmers oraz senatorowie Penny Wong i Katy Gallagher zostali zaprzysieni jako tymczasowe picioosobowe ministerstwo. Piciu ministrów podzieli midzy siebie wszystkie teki do czasu zaprzysienia penego ministerstwa. Wedug australijskiego ABC News gubernator generalny David Hurley nie zoyby przysigi w jzyku albaskim bez zapewnie, e Partia Pracy mogaby zapewni stabilny rzd, a take rada, e to by waciwy kierunek dziaania. Albanese zapewni sobie zaufanie i zaopatrzenie z awki krzyowej na wypadek, gdyby nie by w stanie utworzy rzdu wikszociowego.

Zaraz po zaprzysieniu Albaczyk polecia do Tokio, aby wzi udzia w spotkaniu Czterostronnego Dialogu Bezpieczestwa z innymi przywódcami wiatowymi: prezydentem USA Joe Bidenem , premierem Indii Narendr Modim i premierem Japonii Fumio Kishid .

Pogldy polityczne

Albanese okreli swoje pogldy polityczne jako postpowe i jest sprzymierzony z frakcj Lewicy Pracy .

Albanese jest republikaninem i popiera zastpienie obecnej monarchii konstytucyjnej Australii . Podczas debaty z okazji platynowego jubileuszu królowej powiedzia w australijskim parlamencie: Nawet wielu Australijczyków, którzy nie trzymaj si zasady monarchii, ma dla niej szacunek. dla królowej. Spenia swój obowizek wiernie, uczciwie, czowieczestwem i, jak czasem si wylizguje, z chytrym poczuciem humoru.

Kwestie spoeczne

Albanese popiera prawo do aborcji , stwierdzajc w wywiadzie w sierpniu 2019 r., e wierzy, e kobiety maj prawo wyboru. Opowiada si take za legalizacj dobrowolnej eutanazji . Albanese jest zwolennikiem i ordownikiem praw LGBT i czsto uczestniczy w corocznym Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras . Sprzeciwi si zorganizowaniu plebiscytu na maestwa osób tej samej pci , stwierdzajc, e nie powinnimy organizowa publicznego gosowania, w którym moemy osdza inne rodziny. W 2017 r. Albaczycy zagosowali Tak dla ustawy o zmianie maeskiej (definicja i wolnoci religijne) z 2017 r., która stawia pytanie, czy parom tej samej pci naley zezwoli na zawieranie maestw.

W lipcu 2015 r. Albanese wyrazi sprzeciw wobec rzdowej polityki odrzucania osób ubiegajcych si o azyl , które przybywaj do kraju odzi, mówic: Nie mógbym poprosi kogo innego o zrobienie czego, czego sam nie widziabym jeli ludzie byli w odzi, w tym rodziny i dzieci, ja sam nie mogem tego odwróci . Podczas federalnej kampanii wyborczej w 2022 r. Albanese wyjani, e zwroty odzi zostan wczone do polityki jego rzdu, co doprowadzio do tego, e niektórzy krytycy oskaryli go o flip-flopping w tej sprawie. W sierpniu 2021 r., po tym, jak talibowie przejli kontrol nad Afganistanem , Albaczycy wezwali rzd Morrisona do przyznania afgaskim uchodcom staego pobytu w Australii.

Kwestie ochrony rodowiska

Albaczycy, penic sub w rzdzie Gillarda , poparli wprowadzenie opat za emisj dwutlenku wgla i gosowali wraz z reszt Partii Pracy za ustanowieniem ustawy o czystej energii z 2011 r., która ustanowia system opat za emisj dwutlenku wgla w Australii . Po tym , jak rzd Abbott zniós program w lipcu 2014 r., Albanese stwierdzi, e ustalanie cen emisji dwutlenku wgla nie jest ju potrzebne, poniewa okolicznoci si zmieniy.

Albanese jest znaczcym zwolennikiem energii odnawialnej w Australii i owiadczy, e dugoterminowa przyszo kraju ley w odnawialnych ródach energii. Po wyborze w 2022 r. powiedzia, e zakoczy wojny klimatyczne, a agodzenie i polityka dotyczca zmian klimatycznych w Australii bd priorytetem dla jego rzdu, w przeciwiestwie do tych, które go poprzedzay.

ycie osobiste

W 2000 roku Albaczyk polubi Carmel Tebbutt , przyszego wicepremiera Nowej Poudniowej Walii . Poznali si w Young Labour pod koniec lat 80. i maj razem jednego syna. Obaj rozdzielili si w styczniu 2019 r. W czerwcu 2020 r. poinformowano, e Albaczyk by w zwizku z Jodie Haydon . Albanese powiedzia, e spotkali si na kolacji w Melbourne rok po jego rozstaniu z Tebbuttem. Albanese jest pierwszym rozwiedzionym mianowanym premierem.

Albanese opisuje siebie jako pó-Wocha i pó-Irlandczyka oraz niepraktykujcego katolika. Jest take fanem muzyki, który podobno kiedy poszed na koncert Pogues w koszulce Pixies i interweniowa jako minister transportu, aby uratowa tras Dolly Parton przed biurokratyczn biurokracj. W 2013 roku by wspógospodarzem przedwyborczego specjalnego programu muzycznego Rage , a jego wybór piosenek obejmowa Pixies and the Pogues oraz The Smiths , The Triffids , PJ Harvey , Nirvana , Hunters & Collectors i Joy Division .

Jako wieloletni kibic ligi rugby South Sydney Rabbitohs by czonkiem zarzdu klubu w latach 1999-2002 i mia wpyw na walk o ponowne przyjcie klubu do rozgrywek National Rugby League (NRL). W padzierniku 2009 roku Sydney Morning Herald donosi, e Albaczycy sprzeciwiali si próbie mianowania byego liberalnego premiera Johna Howarda na wysokie stanowisko w NRL. Albanese owiadczy, e zadzwoni do dyrektora naczelnego NRL, Davida Gallopa , a take do innych przedstawicieli ligi, aby odradzi im ten pomys. Nastpnie baga urzdników z Souths, aby pomogli powstrzyma sugesti przed nabieraniem rozpdu. W 2013 roku zosta doywotnim czonkiem klubu.

Albanese zosta ranny w kolizji bocznej podczas jazdy w Marrickville w Nowej Poudniowej Walii 8 stycznia 2021 r. Przeszed leczenie w Królewskim Szpitalu im. Ksicia Alfreda i podobno zosta rany zewntrznie i wewntrznie oraz dozna znacznego szoku bezporednio po uderzeniu. . Drugim kierowc by 17-latek, który otrzyma mandat za niedba jazd. Pracownicy sub ratunkowych powiedzieli Albanese, e gdyby samochód nastolatka uderzy zaledwie 30 centymetrów po obu stronach, Albanese prawie na pewno by zgin. Niedugo po tym wypadku Albaczyk straci ponad 18 kilogramów (39 funtów), eliminujc wglowodany i zmniejszajc spoycie alkoholu, starajc si dopasowa si do swojej kampanii wyborczej.

Podczas federalnej kampanii wyborczej w kwietniu 2022 r. Albaczyk uzyska pozytywny wynik testu na COVID-19 i przez siedem dni przebywa w izolacji w swoim domu w Sydney.

Zobacz te

Uwagi

Bibliografia

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Eva Bielecki

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Marika Augustyniak

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Antoniego Albanese jest tym, którego szukałem.

Leszek Kozak

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Antoniego Albanese pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Antoniego Albanese tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Kazimierz Mucha

W tym poście o Antoniego Albanese dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Wioleta Rutkowski

Ten artykuł o zmiennej Antoniego Albanese przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.