Antoniego BoltonaWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antoniego Boltona, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antoniego Boltona, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antoniego Boltona, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antoniego Boltona, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antoniego Boltona, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antoniego Boltona. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Bolton (ur. 7 marca 1950 r.) do czasu przejcia na emerytur by zarzdzajcym funduszem inwestycyjnym w Wielkiej Brytanii i odnoszcym sukcesy inwestorem, który zarzdza funduszem Fidelity Special Situations od grudnia 1979 r. do grudnia 2007 r. Do czasu przejcia na emerytur w kwietniu 2014 r. zarzdza nastpnie Fidelity China Special Situations PLC, Fundusz inwestycyjny notowany na giedzie londyskiej .

Jest take muzykiem i kompozytorem.

Edukacja i kariera

Wyksztacony w Stowe School i Trinity College w Cambridge , Bolton opuci studia inynierskie i biznesowe. Karier rozpocz w miecie, gdzie w wieku 29 lat zosta zatrudniony przez Fidelity jako jeden z pierwszych menederów inwestycyjnych z siedzib w Londynie. Obecnie jest prezesem ds. inwestycji w Fidelity International Limited   i menederem Fidelity China Special Situations PLC.

Bolton zacz zarzdza Special Situations (UK akcji OEIC ), kiedy doczy do Fidelity w 1979 roku i kontynuowa dziaalno do 2007 roku. W tym czasie zarzdza innymi funduszami oprócz Special Situations. Od listopada 1985 do grudnia 2002 zarzdza Fidelity European Fund (Europejskim Funduszem Akcyjnym OEIC). Zarzdza Fidelity European Growth Fund (europejskim funduszem kapitaowym SICAV ) w latach 1990-2003, Fidelity European Values PLC (notowanym na brytyjskiej giedzie funduszem inwestycyjnym) w latach 1991-2001 oraz Fidelity Special Values PLC (równie notowanym w Wielkiej Brytanii funduszem inwestycyjnym) od 1994 do 2007.

W 2006 roku jego Fundusz Sytuacji Specjalnych zosta podzielony. Sukces funduszu przyniós tak duo pienidzy od inwestorów, e sta si on najwikszym w Wielkiej Brytanii funduszem otwartym ( OEIC ) i obawiano si, e fundusz staje si zbyt duy, aby skutecznie nim zarzdza. Fundusz zosta podzielony na fundusze brytyjskie i Global Special Situations, przy czym fundusz Global zosta przekazany Jormie Korhornenowi, a fundusz brytyjski dziaa pod kierownictwem Boltona do koca 2007 roku. Po wycofaniu si Boltona z zarzdzania funduszami wielu miao wtpliwoci, czy fundusz moe nadal w przyszoci przewysza rynek. Sanjeev Shah zastpi Anthony'ego Boltona na stanowisku dyrektora UK Special Situations Fund w styczniu 2008 roku. Fundusz pozostawa w pierwszym decylu przez pierwsze dwa lata jego kadencji. Dawne fundusze Boltona ucierpiay wród najgorszych umorze w 2007 roku. Inwestorzy wycofali 335 mln funtów z funduszu ds. sytuacji specjalnych i 508 mln funtów z globalnych sytuacji specjalnych. Jednak umorzenia w obu funduszach znacznie zwolniy w 2008 r., a w marcu 2010 r., z kwot 3 miliardów funtów, brytyjski fundusz prawie wróci do tej samej wielkoci, co w momencie ustpienia Boltona. W cigu 28-letniego okresu zarzdzania Boltonem fundusz osign roczny wzrost o 19,5%, znacznie powyej 13,5% wzrostu szerszej giedy, zmieniajc inwestycj z 1000 funtów w 147 000 funtów. Kiedy przesta zarzdza funduszami w 2007 roku, Bolton obj penoetatow rol mentora i rozwoju nowszych menederów inwestycyjnych.

Sytuacje specjalne Fidelity China

W 2009 r. ogosi powrót do zarzdzania funduszami, aw kwietniu 2010 r. przeniós si do Hongkongu, aby rozpocz zarzdzanie nowo uruchomionym Fidelity China Special Situations PLC, funduszem inwestycyjnym notowanym na Londyskiej Giedzie Papierów Wartociowych.

Fundusz przycign wysoki poziom inwestycji, bdc w peni subskrybowanym na kwot 460 milionów funtów w emisji w kwietniu 2010 r., i pocztkowo by notowany z premi w stosunku do wartoci aktywów netto ze wzgldu na wysoki popyt na akcje, podczas gdy wikszo funduszy inwestycyjnych handluje z dyskontem ( w zwizku z faktem, e koszty zarzdzania zwracaj szkody). Druga emisja akcji w lutym 2011 r. równie zostaa w peni subskrybowana, pozyskujc 166,5 mln GBP.

Chocia pocztkowo dobrze sobie radzi, fundusz ucierpia w 2011 r., a na dzie 14 listopada 2011 r. by pitym z szeciu funduszy powierniczych w swoim sektorze, tracc 34% swojej wartoci w 2011 r. i notujc na poziomie 78 pensów, znacznie poniej pocztkowej ceny giedowej 1 funta. Do czasu, gdy w 2014 roku Bolton przekaza zarzdzanie Trustem, który kontynuowa jego strategi, cena akcji wrócia do normy i przewyszaa indeks China Index w cigu jego czteroletniej kadencji.

Kompozycje

W Trinity w Cambridge, czytajc Engineering, Bolton, pianista i wiolonczelista, studiowa kompozycj u Nicholasa Mawa. W 2002 roku Bolton wznowi studia kompozytorskie, biorc lekcje u Colina Matthewsa i Juliana Andersona.

Do utworów kameralnych nale solowa suita na wiolonczel, kwintet dty, oktet (w tej samej kombinacji co u Schuberta) oraz Paesaggi , picioczciowy utwór na 16 muzyków. Dorobek wokalny obejmuje dwa cykle pieni: Morze Czarne na tenor do wierszy Kanadyjczyka Marka Stranda oraz Pieni z Pastwa rodka na sopran do omiu staroytnych chiskich wierszy. Rocznica Save the Children w St Paul's obejmowaa hymn Boltona Children of Earth . Girlanda kold (gosy górne, harfa), wzorowana na Ceremonii kold Brittena, miaa premier w katedrze w. Pawa w 2006 roku. W latach 2005-2015 skomponowana zostaa siedmioczciowa suita orkiestrowa Siedem cudów staroytnego wiata .

W 2014 roku zacz komponowa dwuaktow oper ycie i mier Aleksandra Litwinienki do libretta Kita Hesketh-Harveya . Prapremiera odbya si w Operze Grange Park 15 lipca 2021 r., poprzedzia j próba publiczna 13 lipca.

Bolton wymienia Benjamina Brittena jako jeden z jego gównych kompozytorów.

ycie prywatne

Bolton ma troje dzieci. Rodzinna organizacja charytatywna The Boltini Trust jest zwolennikiem muzyki wspóczesnej. 

We wrzeniu 2009 by gociem w Private Passions , biograficznym programie dyskusyjnym o muzyce w BBC Radio 3 .

Bibliografia

  • Bolton, Anthony; Davis, Jonathan (1 listopada 2006). Inwestowanie z Anthonym Boltonem (wyd. 2). Petersfield, Hampshire : Dom Harrimana. Numer ISBN 978-1-905641-11-6.
  • Bolton, Anthony (2 kwietnia 2009). Inwestowanie pod prd: lekcje pynce z pienidzy pyncych z ycia . Financial Times/Prentice Hall. Numer ISBN 978-0-273-72376-9.

Bibliografia


Opiniones de nuestros usuarios

Bogdan Panek

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Sandra Dobosz

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Antoniego Boltona.

Grazyna Osiński

Dzięki za ten post na Antoniego Boltona, właśnie tego potrzebowałem

Milena Tomaszewski

Artykuł o Antoniego Boltona jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Hubert Rosiński

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Antoniego Boltona.