Antoniego BurnsaWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antoniego Burnsa, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antoniego Burnsa, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antoniego Burnsa, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antoniego Burnsa, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antoniego Burnsa, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antoniego Burnsa. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Burns (31 maja 1834 - 17 lipca 1862) by zbiegym niewolnikiem, którego schwytanie i proces w Bostonie, a nastpnie przewiezienie z powrotem do Wirginii, wywoao publiczne oburzenie na Pónocy na szerok skal i ostatecznie zwikszyo sprzeciw wobec niewolnictwa ze strony mieszkaców Pónocy.

Burns urodzi si w niewoli w hrabstwie Stafford w stanie Wirginia . Jako mody czowiek zosta baptyst i kaznodziej-niewolnikiem w kociele Falmouth Union w Falmouth w stanie Wirginia . By czsto wynajmowany przez swojego mistrza i uczy si czyta i pisa podczas rónych zada. W 1853 uciek z niewoli i dotar do wolnego stanu Boston w stanie Massachusetts , gdzie rozpocz prac.

W nastpnym roku zosta schwytany na mocy ustawy o zbiegych niewolnikach z 1850 roku i sdzony w sdzie w Bostonie. Ustawa o uciekinierach spotkaa si z pogard i zaciekle sprzeciwiaa si w Bostonie, a sprawa Burnsa przycigna ogólnokrajowy rozgos, w tym wielkie demonstracje, protesty, ataki i przemoc. Wojska federalne zostay uyte w miecie, aby zapewni, e Burns zosta przetransportowany bez ingerencji na statek pyncy do Wirginii po procesie.

Burns zosta ostatecznie wykupiony z niewoli, a jego wolno wykupili sympatycy z Bostonu. Nastpnie ksztaci si w Oberlin Collegiate Institute i zosta kaznodziej baptystów . Zosta powoany na stanowisko w Górnej Kanadzie (Ontario), dokd ucieko okoo 30 000 Afroamerykanów, zarówno zniewolonych, jak i wolnych, w celu zdobycia lub zachowania wolnoci. Mieszka i pracowa tam do mierci.

Wczesne ycie

Anthony Burns urodzi si w niewoli w hrabstwie Stafford w stanie Wirginia 31 maja 1834 roku. Jego matka zostaa zniewolona przez Johna Suttle, który zmar wkrótce po narodzinach Anthony'ego. Jego matka bya kuchark dla rodziny Suttle i miaa w sumie 13 dzieci, a Anthony by jej najmodszym. Podobno jego ojciec by wolnym czowiekiem i przeoonym kamienioomu w Wirginii, który póniej zmar z powodu wdychania pyu kamiennego. Po mierci Johna Suttle jego owdowiaa ona przeja jego majtek i sprzedaa starsze rodzestwo Burnsa, aby zapobiec bankructwu. W kocu matka Burnsa zostaa sprzedana. Anthony nie widzia jej przez dwa lata, kiedy pani Suttle posza odebra dochód z jej zatrudnienia jako robotnika. Kiedy Anthony mia 6 lat, zmara pani Suttle. Jej majtek, w tym chopca, odziedziczy jej najstarszy syn, Charles F. Suttle.

Aby spaci istniejce dugi rodziny, Karol zastawi niewolników i kontynuowa praktyki finansowe matki, aby zapobiec dalszemu bankructwu. W tym czasie Burns rozpocz swoje najwczeniejsze zadania bdc zniewolonym. Burns opiekowa si swoj siostrzenic, aby jego siostra bya dostpna do porodu, i pozosta w House of Horton, gdzie mieszkaa i pracowaa jego siostra. Tutaj Burns zosta wprowadzony do edukacji przez dzieci, które tam mieszkay; nauczyli Burnsa alfabetu w zamian za drobne usugi.

W wieku 7 lat Burns zostaa zatrudniona do trzech samotnych kobiet (w historycznym tekcie okrelanych jako panienki) do pracy za 15 dolarów rocznie. Jego praca obejmowaa zaatwianie niezbdnych sprawunków i odbieranie cotygodniowego zapasu mki kukurydzianej z pobliskiego myna. To wanie w tym czasie Burns po raz pierwszy zetkn si z religi. W wieku 8 lat Burns poszed do pracy za 25 dolarów rocznie i ponownie zaoferowano mu szans na nauk. W tej pracy dzieci nauczyy Burnsa, jak przeliterowa wasne arkusze ortograficzne ze szkoy; w zamian Anthony wykonywa wybryki dla ich rozrywki. Oparzenia pracoway w tym charakterze przez dwa lata i odchodziy z powodu zego leczenia.

Burns zosta nastpnie wydzierawiony przez Williama Brenta. Brent by mem bogatej modej kobiety i y z jej bogactwa, w tym z pracy licznych niewolników. Jego ona bya niezwykle mia dla Anthony'ego i zosta tam przez dwa lata, zarabiajc Suttle w sumie 100 dolarów. Pod nadzorem Brenta Anthony dowiedzia si o krainie na pónocy, gdzie czarni nie byli zniewoleni. Zacz marzy o swojej ucieczce i wolnoci. Anthony odmówi pozostania pod zatrudnieniem Brenta przez trzeci rok, chocia Suttle by zadowolony z tego stanowiska. Suttle speni yczenie Burnsa, by znale wasn prac, poniewa wiedzia, e posiadanie chtnego niewolnika jest warte wicej ni wielu niechtnych niewolników.

Anthony wkroczy na teren wynajmu, aby znale nowego mistrza w ramach umowy najmu. Ostatecznie Suttle rozpocz negocjacje z Foote, który chcia, aby Anthony pracowa w jego tartaku za 75 dolarów rocznie. Antoni mia wtedy 1213 lat i nie chcia pozosta w niewoli. Na nowym stanowisku Anthony kontynuowa edukacj z córk Foote'a, ale poza tym zajmowa si wieloma okruciestwami. Foote i jego ona okazali si najsurowszymi wacicielami Anthony'ego i bez wspóczucia bili nawet swoich najmodszych niewolników. Jakie 2-3 miesice po subie Anthony zmiady rk w kierownicy po tym, jak Foote wczy je bez wczeniejszego ostrzeenia. Anthony zosta zwolniony z powodu kontuzji i wróci do ycia z Suttle, gdy wyzdrowia.

Dochodzc do siebie po kontuzji rki, Anthony mia przebudzenie religijne, które zastpio inne dowiadczenia. Jednoczenie w jego maym hrabstwie w Wirginii wprowadzono Millerism , a Burns by podekscytowany religijnym zapaem, który rozprzestrzenia si lotem byskawicy. Suttle odrzuci jego prob o chrzest, mówic, e Anthony popadnie w grzech, jeli przystpi do Kocioa.

Jednak po powrocie Anthony'ego do pracy pod Foote'em Suttle udzieli Anthony'emu pozwolenia na chrzest. Suttle zabra Anthony'ego do kocioa baptystów w Falmouth, który przyj wszystkich w swoim zborze. Podczas mszy (komunii) wolni biali i zniewoleni czarni byli oddzieleni przegrod. Dwa lata póniej Anthony otrzyma szans wygoszenia kazania grupie czonków kocioa i zosta wyznaczony na kaznodziej w tym kociele. Anthony wykorzysta t now pozycj do goszenia wycznie zgromadzeniom osób zniewolonych, chocia Virginia nominalnie wymagaa, aby zbory cakowicie czarne byy nadzorowane przez biaego pastora. Wedug Anthony'ego, gdyby funkcjonariusz prawa odkry czarnoskórych na ich spotkaniu, kady zniewolony czowiek, który nie uciek, zostaby nastpnego dnia umieszczony w klatkach i otrzyma 39 batów. Ponadto Antoni udziela lubów i pogrzebów zniewolonym osobom jako kaznodzieja.

Jak wczeniej wspomniano, Anthony powróci do pracy Foote'a po wygojeniu jego rki. Skoczy rok suby i zosta zatrudniony przez nowego mistrza w Falmouth w Wirginii , gdzie znajdowa si jego koció. Jego nowy pan poyczy Burnsa kupcowi na sze miesicy swojego roku suby. Burns by przez niego okropnie traktowany, wic odmówi pozostania z najemc po zakoczeniu roku suby.

Przez nastpny rok Anthony przeniós si do Fredericksburga w Wirginii , gdzie pracowa pod okiem karczmarza. Dziki tej usudze zarobi dla swojego pana 100 dolarów. Rok póniej Anthony poszed do pracy w aptece w tym samym miecie. Spotka wrók, która obiecaa mu wolno w cigu najbliszych kilku miesicy.

Niedugo póniej Suttle zatrudni Williama Brenta (byego pana Anthony'ego), aby zarzdza wynajmowaniem swoich niewolników na opaty kadego roku. Brent przeniós Anthony'ego do Richmond w Wirginii pod koniec jego roku suby. Mody czowiek by podekscytowany prac w miecie ze statkami, które pyny rzek James, a nastpnie przez Zatok Chesapeake na pónoc. W Richmond Brent wynaj Anthony'ego swojemu szwagra, z którym Anthony nie dogada si. W tym czasie Anthony by ju biegy w czytaniu i pisaniu, zwaszcza w porównaniu z innymi niewolnikami. Dziki swojej wiedzy zaoy prowizoryczn szko, aby uczy niewolników w kadym wieku czytania i pisania; byo to utrzymywane w tajemnicy przed ich panami w Richmond. Pod koniec roku suby u szwagra Brenta, Burns zosta zatrudniony przez niejakiego Millspaugha.

Millspaugh szybko zda sobie spraw, e nie ma wystarczajco duo pracy, aby Anthony móg na nim zarabia, wic wysa Anthony'ego do miasta, aby wykonywa drobne prace i zarabia dla niego pienidze. Chocia pocztkowo zorganizowali codzienne spotkanie, zmienili je, aby spotyka si raz na dwa tygodnie, poniewa Anthony zarabia tylko niewielk sum, jeli w ogóle, kadego dnia. W poszukiwaniu pracy, Anthony zosta zmuszony do ucieczki przez marynarzy i wolnych ludzi, z którymi pracowa. Jedyn rzecz, która go powstrzymywaa, byo poczucie religijnego obowizku wobec waciciela, ale usprawiedliwi swoj ucieczk Listem do Filemona i wyeliminowa wszelkie religijne skrupuy, jakie mia z odejciem. Na jednym z ich dwutygodniowych spotka Anthony da Millspaughowi 25 dolarów jako swoje zarobki w tym miesicu, a po tym, jak otrzyma tak du sum, jego mistrz zada, aby Anthony odwiedza go codziennie. Anthony odmówi i odszed od swojego pana bez jego zgody, czynic jego ucieczk znacznie bardziej naglc, ni gdyby mia dwa tygodnie na jej zaplanowanie i wykonanie. Anthony opracowa plan z przyjacielem marynarza, którego pozna podczas pracy na statku w porcie, i pewnego ranka na pocztku lutego 1854 Anthony wszed na pokad statku, który mia go zabra na pónoc.

Ucieczka z niewoli i schwytanie

Pewnej nocy poszlimy spa staromodni, konserwatywni, kompromisowi wigowie zwizkowi i obudzilimy szalonych abolicjonistów.

Amos Adams Lawrence , Conscience Whig , o aferze Anthony'ego Burnsa, 1854

Anthony Burns opuci Richmond w stanie Wirginia pewnego wczesnego lutowego poranka 1854 roku. Jego przyjaciel umieci go w maym przedziale na statku, a Anthony natychmiast zasn po wielu niespokojnych i dugich nocach. Po przebudzeniu statek znajdowa si ju wiele mil od portu i by w drodze do Norfolk w stanie Wirginia, zanim skierowa si do Bostonu w stanie Massachusetts . W podróy Burns utkn w tej samej pozycji i w tym samym przedziale bez miejsca na ruch przez nieco ponad trzy tygodnie. W tym czasie cierpia na odwodnienie, gód i ekstremaln chorob morsk. Jego przyjaciel przynosi mu jedzenie i wod co 3-4 dni i to wystarczyo, by Anthony przey podró do Bostonu.

Statek dotar do Bostonu pod koniec lutego lub na pocztku marca (dokadna data nie jest znana), a Burns natychmiast zacz szuka nowej pracy. Pocztkowo Anthony znalaz prac jako kucharz na statku, ale zosta zwolniony po tygodniu, poniewa nie móg wyrosn mu chleba. Nastpnie Burns znalaz zatrudnienie u kolorowego mczyzny Collina Pittsa w sklepie odzieowym na Brattle Street . Jednak Anthony cieszy si tylko jednym miesicem wolnoci w tym charakterze, zanim zosta aresztowany.

Podczas pobytu w Bostonie Anthony wysa list do swojego zniewolonego brata w Richmond i ujawni swój nowy dom w Bostonie. Waciciel jego brata odkry list i przekaza Suttle wiadomo o ucieczce Burnsa. Suttle uda si do sdu w hrabstwie Aleksandria , gdzie sdzia orzek, e Suttle ma wystarczajcy dowód na to, e jest wacicielem Burnsa i moe wyda nakaz aresztowania zgodnie z ustaw o zbiegach niewolników z 1850 roku . Nakaz zosta wydany 24 maja 1854 r. i stwierdza, e marszaek Stanów Zjednoczonych ma obowizek aresztowania Anthony'ego Burnsa i postawienia go przed sdzi Edwardem G. Loringiem, aby stan przed sdem. Tego samego dnia Asa O. Butman, niesawny owca niewolników, zosta oskarony o wykonanie nakazu.

24 maja 1854 Butman wytropi Burnsa w sklepie odzieowym, zanim go aresztowa. Jego celem byo dokonanie pokojowego aresztowania, aby nie podega do przemocy mafii i nakoni mafi do uratowania Burnsa, zanim bdzie móg wróci na Poudnie. Po tym, jak Burns i Pitts zamknli swój sklep, do domu szli rónymi drogami. Podczas spaceru Butman zatrzyma Burnsa na rogu skrzyowania ulic Court i Hanover i aresztowa go pod pozorem napadu na sklep jubilerski. Burns, wiedzc, e jest niewinny tej zbrodni, posucha Butmana i spokojnie poszed z nim do sdu. W sdzie Burns spodziewa si, e zostanie skonfrontowany z wacicielem sklepu jubilerskiego, ale zamiast tego spotka si z marszakiem Stanów Zjednoczonych. W tym momencie Burns wiedzia, e zosta zapany na mocy ustawy o zbiegych niewolnikach z 1850 roku.

Test

Do pierwszego dnia procesu prokuratorom udao si ukry proces przed opini publiczn. Jednak Richard Henry Dana Jr. przechodzi przez gmach sdu na godzin przed wstpnym badaniem i usysza o przebiegu dnia. Dana natychmiast wesza do sdu, aby porozmawia z Burnsem i zaoferowa mu profesjonaln pomoc. Pocztkowo Burns odmówi, powoujc si na to, e byoby to bezuyteczne, ale niechtnie zgodzi si z powodu nalega Dany.

Na wstpnym rozprawie powód (Charles Suttle) postawi Williama Brenta na stanowisku, aby dodatkowo zweryfikowa tosamo Burnsa wraz z zeznaniami Suttle. Brent zosta równie poproszony o przypomnienie sobie rozmowy z Burnsem i Suttle poprzedniej nocy, tu po aresztowaniu Burnsa, ale Dana interweniowaa w imieniu Burnsa i na razie wyrzucia dowody. Pod koniec rozprawy komisarz Loring zgodzi si przesun dalsze postpowanie z powrotem do 27 maja, ale zostao ono ponownie opónione do 29 maja z powodu pónego powoania obrocy przez Burnsa. W jednym z wywiadów Theodore Parker , wiadek procesu, zacytowa, e niech Burnsa do przyjcia adwokata wynikaa ze strachu przed tym, jak dobrze znali go Brent i Suttle.

W czasie trwania procesu Burns by przetrzymywany w sali przysigych pod sta obserwacj uzbrojonych straników. W tym czasie stranicy próbowali sprowokowa i nakoni Anthony'ego do potknicia si i przyznania si do statusu niewolnika, ale Burns unikn ich taktyki. Najbliej Burnsa, który przyzna si do siebie, bya prowokacja Suttle'a, który by oburzony, e opinia publiczna postrzegaa go jako surowego i obelywego pana dla Anthony'ego. Suttle poprosi Anthony'ego o napisanie listu udowadniajcego co przeciwnego, ale Leonard Grimes , duchowny z Bostonu i abolicjonista , kaza Burnsowi zniszczy list po tym, jak zobaczy go jako dowód do wykorzystania przeciwko niemu w procesie.

Ostateczne ogldziny rozpoczy si 29 maja 1854 r. Uzbrojeni onierze ustawili okna gmachu sdu i uniemoliwili wstp do sali sdowej wszystkim urzdnikom i obywatelom. Nawet Dana, starszy doradca Burnsa, nie moga wej na sal sdow do pónych godzin egzaminu. Tak wic Charles Ellis, modszy doradca Burnsa, zosta zmuszony do rozpoczcia egzaminu, argumentujc, e nie wypada kontynuowa, gdy doradca Suttle'a nosi bro paln, ale Loring odrzuci t opini. Podczas argumentacji powoda Loring zatwierdzi ich prob o przedstawienie rozmowy Suttle i Burnsa jako dowodu z nocy jego aresztowania. Jako ostatni dowód przyjli ksik, która zawieraa orzeczenie sdu w Wirginii na korzy Suttle.

Kiedy obroca Burnsa przedstawi swoj obron, skupili si na udowodnieniu, e o czasu Suttle'a jest nieprawidowa i brakowao im wystarczajcych dowodów, aby pokaza, e Burns by niewolnikiem, który uciek. Przyprowadzili Williama Jonesa, czarnoskórego mczyzn, który zezna, e spotka Anthony'ego pierwszego dnia marca i opisa swój zwizek z Anthonym podczas ich wspólnego pobytu w Bostonie. Ponadto obroca wiedzia, e komisarz bdzie si waha, czy zaakceptowa zeznanie kolorowego mczyzny, wic wezwali 7 innych wiadków, aby potwierdzi jego histori. Jako jeden ze wiadków adwokat wezwa Jamesa Whittemore'a, czonka rady miejskiej Bostonu. Whittemore zezna, e widzia Burnsa w Bostonie okoo 8 marca i jako dowód zidentyfikowa go po bliznach.

W ostatecznej decyzji Loring przyzna, e jego zdaniem ustawa o zbiegym niewolniku bya hab, ale jego zadaniem byo przestrzeganie prawa. Loring stwierdzi, e Suttle przedstawi wystarczajce dowody, aby udowodni, e zbiegy niewolnik opisany przez Suttle pasuje do wygldu Anthony'ego, dlatego orzek na korzy Suttle.

Szacuje si, e rzdowy koszt schwytania i przeprowadzenia Burnsa podczas procesu wyniós ponad 40 000 USD (równowarto 1152 000 USD w 2020 r.).

Zamieszki w sdzie

Wród obywateli zainteresowanych procesem Burnsa znalaz si Komitet Czujnoci, który powsta po uchwaleniu Ustawy o zbiegych niewolnikach z 1850 roku. Celem grupy byo niedopuszczenie do wykonania Ustawy o zbiegach na stanowisku Burnsa. By skuteczny ze wzgldu na rónorodno jego szeregów, poczwszy od osób o rónym statusie spoeczno-ekonomicznym i rasie. W przypadku Burnsa komisja debatowaa midzy dwoma kierunkami dziaa: atakiem na gmach sdu w celu siowego uratowania Anthony'ego i stworzeniem tumu, gdy usunli Burnsa z budynku sdu, aby dziaa jako nieruchoma bariera. Pomidzy tymi dwiema propozycjami komisja zdecydowaa, e pójdzie z drugim, bardziej pokojowym planem, i dodatkowo wysaa ludzi do sdu, aby upewni si, e urzdnicy nie próbuj przenie Burnsa bez ich wiedzy.

Chocia sam komitet zgodzi si na pokojowy plan, frakcja mczyzn planowaa samodzielnie uratowa Burnsa z sdu. W pitek wieczorem, 26 maja, caa komisja rozesza si ze spotkania w Faneuil Hall okoo godziny 21:00, kiedy mczyni planowali wstrzyma atak. Do tego czasu wieczorem zgromadzili co najmniej 25 ludzi, wszyscy uzbrojeni w rónorodn bro, jak rewolwery i topory. Tum zebra czonków komitetu, gdy szli do sdu, i rozpocz atak wywaajc drzwi siekierami i drewnianymi belkami konstrukcyjnymi. Po wamaniu si do gmachu sdu wybucha bójka midzy stranikami a buntownikami, w wyniku której zgin jeden ze straników, James Batchelder.

Zamieszki nie zaszy daleko po tym, jak policja przybya jako wsparcie, w wyniku czego wielu abolicjonistów zostao aresztowanych. Jednak jest wysoce nieprawdopodobne, aby atak zakoczy si sukcesem w uratowaniu Anthony'ego, poniewa by przetrzymywany w wyjtkowo bezpiecznym pokoju na najwyszym pitrze budynku sdu.

Wielka awa przysigych oskarya trzy osoby zaangaowane w atak w sdzie. Po uniewinnieniu jednego czowieka i kilku zawieszonych awach przysigych w procesach pozostaych, rzd federalny wycofa oskarenia.

Po zamieszkach prezydent Franklin Pierce wysa amerykaskich marines do Bostonu, aby pomogli policji w zapobieganiu dalszej przemocy. Po zamieszkach cae miasto Boston byo podekscytowane i czekao na kolejn faz procesu. Po ogoszeniu decyzji Loringa na korzy Suttle abolicjonici rozpoczli przygotowania do ruchu Burnsa.

Nastpstwa

Po procesie Marszaek otrzyma zadanie skutecznego przeniesienia Burnsa z sdu bez ingerencji tumu w Bostonie. Burmistrz Bostonu by odpowiedzialny za utrzymanie spokojny tum. Dziki tej wiadomoci mieszkacy Bostonu przeprowadzili wywiady i próbowali przekona burmistrza, aby przyczy si do ich strony i uwolni Burnsa. Pocztkowo tumowi udao si przekona burmistrza, by w dniu przeprowadzki Burnsa zatrudni tylko jedn firm wojskow do pilnowania gmachu sdu. Podobnie jak Loring, burmistrz by przeciwny ustawie o zbiegych niewolnikach z 1850 r., ale nie by tak mocno przekonany do jej przestrzegania. Wbrew rozkazom burmistrza marszaek uzna, e jedna kompania nie wystarczy do utrzymania porzdku podczas przemieszczenia Burnsa, i pchn burmistrza, aby wezwa wicej onierzy . Marszaek wykorzysta moc swojego stanowiska, aby zmusi burmistrza do cofnicia swojej pierwotnej decyzji w tym samym dniu, a burmistrz zakoczy realizacj caej brygady na dzie przeniesienia Burnsa.

Podczas gdy burmistrz planowa kontrol tumu, marszaek zebra grup 125 nieuczciwych obywateli Bostonu, aby pomóc przenie Burnsa. Marszaek zaprzysig tych ludzi i uzbroi ich w rónorodn bro, m.in. pistolety i kordelasy . Od daty decyzji Loringa do jego wyjazdu 2 czerwca Burns by przetrzymywany w tym samym pokoju przysigych, w którym przebywa podczas procesu. Przez cay ten czas przyjaciele Burnsa zaczli planowa wykupienie jego wolnoci i bez wzgldu na to, ile pienidzy oferowali, Suttle odmawia negocjacji, dopóki Burns by pod jego sub.

O godzinie 14, 2 czerwca 1854, Burns zosta wyprowadzony z gmachu sdu przez marszaka i jego ludzi. Brygada wojskowa ustawia ulice, aby trzyma tum na dystans i uniemoliwi komukolwiek ingerowanie w procesj. Po drodze obywatele zostawiali symbole wskazujce na pogrzeb wolnoci i wolnoci Burnsa. Jeden mczyzna zawiesi czarn trumn, a inni zasonili okna, aby pokaza Burnsowi, e stoj razem z nim. W pewnym momencie swojej trasy stranicy niespodziewanie skrcili w drog z widzami. Funkcjonariusze rzucili si na nich z bagnetami i przebili si przez szereg przechodniów. Jednego czowieka, Williama El, pobito muszkietami na chodniku, pocito w twarz i zamknito. W kocu oficerowie i Burns dotarli do nabrzea, gdzie statek pyncy do Wirginii mia odpyn z Bostonu. O 15:20 Suttle, Brent i Burns wyjechali z Bostonu do Wirginii.

W wyniku procesu Burnsa Boston uchwali najbardziej postpowe prawo wolnociowe, jakie naród widzia do 1854 roku. Prawo stanowio, e pretendenci niewolnicy nie mog przebywa na wasnoci pastwowej, zbiegowi niewolnicy musz mie proces przed aw przysigych i wnioskodawcy niewolników musieli przedstawi dwóch wiarygodnych i bezstronnych wiadków, aby udowodni dowody w ich sprawie. Proces Burnsa by ostatnim przesuchaniem w sprawie wydania zbiegego niewolnika w Massachusetts. Ponadto Loring poniós powane konsekwencje z rk abolicjonistów w Bostonie. Harvard University odmówi ponownego zatrudnienia Loringa na jego stanowisku wydziaowym w ich szkole, a ustawodawca Massachusetts zagosowa za usuniciem Loringa ze stanowiska stanowego sdziego spadkowego , ale gubernator nigdy nie zatwierdzi usunicia. Jednak w 1857 roku nowy gubernator zosta wybrany na to stanowisko i podpisa adres usunicia Loringa. Ta akcja wywoaa ostry gniew polityków w Waszyngtonie, a prezydent James Buchanan powoa Loringa do Federalnego Sdu Odszkodowawczego, gdy stanowisko zostao otwarte.

Wolno i póniejsze ycie

Po opuszczeniu Massachusetts Burns spdzi cztery miesice w wizieniu w Richmond, gdzie zabroniono mu kontaktów z innymi niewolnikami. W listopadzie Suttle sprzeda Burnsa Davidowi McDanielowi za 905 dolarów, a McDaniel sprowadzi Burnsa na swoj plantacj w Rocky Mount w Pónocnej Karolinie . Jako waciciel McDaniel by stanowczym i silnym biznesmenem, który nieustannie sprzedawa i handlowa swoimi niewolnikami. Na swojej plantacji mia zaledwie 75 niewolników, a innym razem a 150 niewolników. Burns zosta zatrudniony jako wonica i stajnia McDaniela , co byo stosunkowo lekkim obcieniem w porównaniu z innymi niewolnikami na plantacjach. Zamiast mieszka z innymi niewolnikami, Burns otrzyma urzd i spoywa posiki w domu swego pana. Ze wzgldu na ten poziom szacunku, Burns przysig, e nigdy nie ucieknie od McDaniela, dopóki bdzie jego panem.

Oprócz poziomu opieki Burnsa jako niewolnika, Burns dwukrotnie chodzi do kocioa, suc cztery miesice pod okiem McDaniela. Burns organizowa nawet nielegalne spotkania religijne dla swoich wspóniewolników. Chocia zosta odkryty przez McDaniela, mistrz nie ukara Burnsa, jakby mia innego niewolnika. Nadzorca na plantacji pretensj Burns uzyskanie takiego specjalnego traktowania, groc mu pistoletem podczas jednej z ich kótni. Burns zgasza si tylko do McDaniela jako swojego przeoonego i rozpoznawa tylko jego rozkazy. Podczas tych miesicy zniewolenia Burns nie powiadomi swoich pónocnych przyjació o swojej lokalizacji na Poudniu.

Pewnego popoudnia Burns zawióz swoj kochank do domu ssiada. Na wycieczce ssiad rozpozna Burnsa jako niewolnika, który wywoa zamieszanie swoim procesem na pónocy. Moda dama usyszaa, jak ssiad wspomina t histori, i powtórzya j w licie do swojej siostry w Massachusetts. Jej siostra, po otrzymaniu listu, opowiedziaa t histori swoim krgom towarzyskim, w tym wielebnemu Stockwellowi, który opowiedzia o tym Leonardowi Grimesowi. By znanym abolicjonist, który cae ycie pomaga zbiegym niewolnikom w ucieczce z Waszyngtonu. Póniej zbudowa Koció Zbiegych Niewolników w Bostonie. Stockwell napisa do McDaniela, aby rozpocz negocjacje w sprawie zakupu Burnsa, a McDaniel odpowiedzia, e sprzeda Burnsa za 1300 USD. W cigu dwóch tygodni przed wyjazdem do Baltimore na spotkanie z McDanielem i Burnsem Grimes zebra wystarczajce fundusze na zakup Burnsa, podczas gdy Stockwell pokry koszty podróy. Grimes odszed sam po tym, jak Stockwell nie pojawi si.

McDaniel wiedzia, e sprzeciwia si nastrojom spoecznym w Pónocnej Karolinie, sprzedajc Burnsa mieszkacom Pónocy, wic przysig Anthony'emu do zachowania tajemnicy. W pocigu do Norfolk powiernik McDaniela rozpuci pogosk, e w pocigu znajduje si zbiegy niewolnik z Bostonu. Wielu pasaerów, a nawet konduktor, byo oburzonych. Ten ostatni powiedzia, e nie wpuciby Burnsa na pokad, gdyby wiedzia, kim jest. McDaniel trzyma si mocno i trzyma tum na dystans podczas ich podróy. Kiedy przybyli do Norfolk, Burns wszed na swój statek do Baltimore, zanim zrobi to McDaniel. Tam spotka kolejny ciekawy, niesforny tum. Kiedy przyby McDaniel, gniew tumu by skierowany na niego. Niektórzy mczyni próbowali kupi Burnsa za wicej pienidzy, ni Grimes paci za jego wolno. McDaniel odmówi, ale poszed na kompromis z tumem, zgadzajc si na sprzeda Burnsa, jeli nabywcy nigdy nie przybd.

W Baltimore Burns i McDaniel spotkali Grimesa w Barnum's Hotel. Przybyli dwie godziny po Grimes i natychmiast rozpoczli negocjacje. Patno zostaa opóniona po tym, jak McDaniel zada gotówki zamiast czeku, który wystawi Grimes. Ostatecznie pienidze zostay wymienione, a wolno Antoniego zostaa wykupiona. Po wyjciu z hotelu Grimes i Burns spotkali si przy wejciu ze Stockwellem. Odprowadzi mczyzn do stacji kolejowej. Burns spdzi pierwsz noc jako wolny czowiek w Filadelfii .

Anthony Burns dotar do Bostonu na pocztku marca, gdzie spotka si z publiczn celebracj jego wolnoci. Ostatecznie Burns zapisa si do Oberlin College ze stypendium. Wstpi do seminarium duchownego w Cincinnati, aby kontynuowa studia religijne.

Po krótkim goszeniu kaza w Indianapolis , w 1860 Burns przeniós si do St. Catharine's , Ontario, Kanada w 1860, aby przyj wezwanie od Zion Baptist Church. Tysice Afroamerykanów wyemigrowao do Kanady jako uchodcy z niewoli w latach przedwojennych, zakadajc spoecznoci w Ontario.

Burns zmar na grulic 17 lipca 1862 r.

Zobacz te

Bibliografia

Bibliografia

 • Barker, Gordon S. Rewolucja niedoskonaa: Anthony Burns i krajobraz rasy w Ameryce sprzed wojny secesyjnej , Kent State University Press, 2011
 • Anthony Burns Biografia (1834-1862). Sieci telewizyjne A&E. 2007. < http://www.biography.com/search/article.doid=9232120 >
 • Anthony Burns (1834-1862), Archiwum Czarnych Abolicjonistów , Uniwersytet Miosierdzia w Detroit. < http://image.udmercy.edu/BAA/Anthony_Burns.html >
 • Stewart, James Brewer. Holy Warriors: The Abolitionists and American Slavery , wydanie poprawione. Nowy Jork: Wzgórze i Wang, 1996.
 • Tuttleton, James W. Thomas Wentworth Higginson , Twayne Publishers, s. 34-36
 • Kolekcja tonerów Josepha Mereditha. (1854). Zamieszki niewolników w Bostonie i proces Anthony'ego Burnsa: zawierajcy raport ze spotkania Faneuil Hall, morderstwo Batcheldera, lekcj Theodore'a Parkera na ten dzie, przemówienia prawników po obu stronach, poprawione przez siebie, dosowne sprawozdanie z decyzji sdziego Loringa oraz, szczegóowy opis zaokrtowania. Boston: Fetridge i Spóka. [Pdf] Pobrane z Biblioteki Kongresu, < https://tile.loc.gov/storageservices/service/ll/llst/019/019.pdf >         
 • Linder, Douglas O. (2019). Procesy (zbiegego niewolnika) Anthony'ego Burnsa: konto. Synne Procesy . Pobrane z < https://www.famous-trials.com/anthonyburns/2425-the-fugitive-slave-trials-of-anthony-burns-an-account >      
 • Von Frank, Albert J. (1998). Procesy Anthony'ego Burnsa: Wolno i niewolnictwo w Bostonie Emersona. Cambridge, Massachusetts i Londyn, Anglia: Harvard University Press.
 • Bowditcha, Williama Ingersolla. (1854). Wydanie Anthony'ego Burnsa . Boston, Massachusetts: Robert F. Wallcut. Pobrane z <https://www.google.com/books/edition/The_Rendition_of_Anthony_ Burns/0jFcAAAAcAAJhl=en&gbpv=0>
 • Barker, Gordon S. (2010). Rewolucja niedoskonaa: Anthony Burns i krajobraz rasy w Ameryce . Kent, Ohio: Kent State University Press. Pobrane z < https://oaks.kent.edu/abolitionism/imperfect-revolution-anthy-burns-and-landscape-race-antebellum-america >        
 • Stevensa, Charlesa Emery'ego. (1856). Anthony Burns: Historia . John P. Jewett i Spóka.    
 • Espiritu, A. (2020, 7 lutego). Antoniego Burnsa (1834-1862). Pobrane z < https://www.blackpast.org/african-american-history/burns-anthony-1834-1862/ >             
 • Linder, Douglas O. (2019). Rozkazy prezydenta Franklina Pierce'a w sprawie Anthony'ego Burnsa (1854). Synne Procesy . Pobrane z <https://www.famous-trials.com/anthonyburns/2407-orders-of-president-franklin-pierce-in-the-anthy-burns-affair-1854>   
 • Linder, Douglas O. (2019). Nakaz aresztowania Anthony'ego Burnsa. Synne Procesy . Pobrane z < https://www.famous-trials.com/anthonyburns/2404-warrant-for-the-arrest-of-anthony-burns >                                 

Dalsza lektura

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Eva Rak

Wreszcie artykuł o Antoniego Burnsa, który jest łatwy do przeczytania.

Luiza Sobczak

Informacje o zmiennej Antoniego Burnsa są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Emil Krawiec

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Antoniego Burnsa

Kamila Borowski

Artykuł o Antoniego Burnsa jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.