Antoniego E. SiegmanaWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antoniego E. Siegmana, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antoniego E. Siegmana, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antoniego E. Siegmana, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antoniego E. Siegmana, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antoniego E. Siegmana, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antoniego E. Siegmana. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony E. Siegman
Urodzi si 23 listopada 1931
Zmar 7 padziernika 2011 (w wieku 79) ( 08.10.2011 )
Znany z Lasery , Optyka , Rezonatory niestabilne
Nagrody Medal Fryderyka Ivesa (1987)
Nagroda JJ Ebersa (1977)
Kariera naukowa
Pola Fizyka
Instytucje Uniwersytet Stanford
Doktoranci Julia Fouquet

Anthony E. Siegman (23 listopada 1931 7 padziernika 2011) by inynierem elektrykiem i pedagogiem zajmujcym si maserami i laserami . By prezesem Optical Society of America w 1999 roku i zosta odznaczony Medalem Esther Hoffman Beller w 2009 roku.

Osobisty

Siegman urodzi si 23 listopada 1931 roku w Detroit i dorasta na wsi w stanie Michigan . Ukoczy Katolickie Centralne Liceum w Detroit w 1949 r. Zmar w swoim domu w Stanford 7 padziernika 2011 r. By onaty (z on Virginia) mia troje dzieci, jedn pasierbic i dwoje wnuczt.

Edukacja

AB stopie summa cum laude z Harvard College w 1952 roku, MS w Applied Physics z University of California w Los Angeles w 1954 roku pod Hughes Aircraft Company Spódzielni planu, a Ph.D. w Elektrotechnika z Uniwersytetu Stanforda w 1957 roku.

Kariera zawodowa

W 1956 roku zosta powoany na wydzia Stanford jako aktor, a w 1957 roku zosta adiunktem po uzyskaniu doktoratu z elektrotechniki na temat rozprawy dotyczcej szumu mikrofalowego w wizkach elektronów. Wkrótce potem zaj si maserami mikrofalowymi i urzdzeniami parametrycznymi, które po 1960 roku przeksztaciy si w karier naukowo-dydaktyczn w dziedzinie laserów i optyki. Zosta awansowany na profesora zwyczajnego na Stanford w 1964 roku i wycofa si ze stanowiska Stanford jako Burton J. i Ann M. McMurtry Professor of Engineering w listopadzie 1998 roku.

Podczas swojej kariery w Stanford nadzorowa okoo 40 prac doktorskich, opublikowa liczne artykuy naukowe i trzy podrczniki: Masery mikrofalowe (McGraw-Hill, 1964), Wprowadzenie do laserów i maserów (McGraw-Hill, 1972) i Lasery ( Uniwersyteckie ksiki naukowe, 1986). By take dyrektorem Laboratorium Ginzton od 1978 do 1983 i ponownie w latach 1998-99, a take zasiada w licznych komisjach akademickich oraz jako czonek senatu Wydziau Stanforda i jego komitetu sterujcego.

Spdzi równie okresy szabatowe jako wizytujcy profesor fizyki stosowanej na Harvardzie w 1965 r., jako stypendysta Guggenheima w IBM Research - Zurych w latach 1969-70 oraz jako starszy naukowiec Alexandra von Humboldta w Instytucie Optyki Kwantowej im. Maxa Plancka w Garching, Niemcy w latach 1984-85.

Na pocztku swojej kariery by przewodniczcym programowym na Midzynarodowej Konferencji Elektroniki Kwantowej i Przewodniczcym Konferencji w IQEC w 1968 r., a póniej peni funkcj wspódyrektora szkó laserowych w Korei i na Tajwanie . By czonkiem Rady Naukowej Si Powietrznych Stanów Zjednoczonych w latach 1974-80 i suy w grupach doradczych dla NBS, NIST, NSF i innych agencji rzdowych. Otrzyma nagrod JJ Ebers Award w 1977 od IEEE i zosta wybrany do National Academy of Engineering w 1973 i National Academy of Sciences w 1988. W 1996 zosta wybrany na wiceprezesa Optical Society of America i peni funkcj prezesa OSA w 1999 roku.

Najbardziej znaczcy wkad Siegmana by w dziedzinie niestabilnych rezonatorów; jego ksika Lasery (1986) staa si standardow referencj w tej dziedzinie.

Zawodowo AE Siegman by znany jako Tony Siegman.

Darowizna na rzecz jego rodzinnego miasta Waterford, MI Library

W czerwcu 1990 roku Siegman podarowa kopi swojej ksiki Lasery (1986) swojej bibliotece w rodzinnym miecie w Waterford w stanie Michigan. Na wewntrznej stronie tytuowej zamieci nastpujc notatk:

Publikacje

Ksiki

 • Masery póprzewodnikowe mikrofalowe , AE Siegman (McGraw-Hill, 1964).
 • Wprowadzenie do laserów i maserów, AE Siegman (McGraw-Hill, 1971).
 • Lasery , AE Siegman (University Science Books, 1986).
 • Lasery i ich zastosowania , IP Kaminow i AE Siegman (red.) (IEEE Press, Selected Reprint Series, 1973).

Rozdziay ksiki

 • AE Siegman, Interakcja promieniowania z materi w Lasers and Their Applications (Gordon and Breach, 1976).
 • AE Siegman, Quantum Electronics, w Encyklopedii Nauki i Technologii McGraw-Hill, wydanie 5 (McGraw-Hill Book Company, 1980).
 • AE Siegman, Laser Beams and Resonators, w Proceedings of Scottish Universities Summer School in Physics (Heriot-Watt University, sierpie 1982).
 • AE Siegman, PA Belanger i A. Hardy, Rezonatory optyczne wykorzystujce zwierciada sprzone fazowo, w Optical Phase Conjugation (Academic Press, 1983).
 • AE Siegman, "Laser --- Wci mody po dwudziestu piciu latach", w Lasers: Invention to Application (National Academy Press, 1987).
 • AE Siegman, Postpy w projektowaniu rezonatorów laserowych przy uyciu zwierciade o zmiennym wspóczynniku odbicia, w Tutorials in Optics (Optical Society of America, 1992).
 • AE Siegman, Definiowanie i pomiar jakoci wizki laserowej, w Solid State Lasers: New Developments and Applications (Plenum Press, 1994).

Artykuy prasowe

 • Watkins, DA; Siegman, AE (1953). Pomiary impedancji helisy za pomoc wizki elektronów. Czasopismo Fizyki Stosowanej . Publikowanie AIP. 24 (7): 917922. Kod bib : 1953JAP....24.917W . doi : 10.1063/1.1721402 . ISSN  0021-8979 .
 • Siegman, AE; Johnsona, HR (1955). Tumienie oscylacji wstecznej fali metodami filtra spiralnego. Transakcje IRE na urzdzeniach elektronowych . Instytut Inynierów Elektryków i Elektroników (IEEE). 2 (2): 2031. Kod Bibcode : 1955ITED....2...20S . doi : 10.1109/t-ed.1955.14068 . ISSN  0096-2430 . S2CID  51672370 .
 • Johnsona, HR; Everhart, TE; Siegman, AE (1956). Propagacja fali na helisach wielofilarowych. Transakcje IRE na urzdzeniach elektronowych . Instytut Inynierów Elektryków i Elektroników (IEEE). 3 (1): 18-24. Kod Bibcode : 1956ITED....3...18J . doi : 10.1109/t-ed.1956.14094 . ISSN  0096-2430 . S2CID  51665240 .
 • Siegman, AE (1957). Korespondencja: Przepustowo i szum we wzmacniaczach maserowych. Postpowanie IRE . Instytut Inynierów Elektryków i Elektroników (IEEE). 45 (12): 1737. doi : 10.1109/jrproc.1957.278330 . ISSN  0096-8390 .
 • Siegman, AE; Watkins, DA (1957). Potencja-minimalny szum w diodzie mikrofalowej. Transakcje IRE na urzdzeniach elektronowych . Instytut Inynierów Elektryków i Elektroników (IEEE). 4 (1): 8286. Kod Bibcode : 1957ITED....4...82S . doi : 10.1109/t-ed.1957.14205 . ISSN  0096-2430 . S2CID  51643444 .
 • Siegman, AE; Watkins, DA; Hsieh, Hsung-Cheng (1957). Obliczenia gstoci funkcji propagacji haasu na przyspieszonej wizki elektronów o wielu prdkociach. Czasopismo Fizyki Stosowanej . Publikowanie AIP. 28 (10): 11381148. Kod Bibcode : 1957JAP....28.1138S . doi : 10.1063/1.1722594 . ISSN  0021-8979 .
 • Siegman, AE; Bloom, S. (1957). Równowany obwód szumu mikrofalowego na potencjalnym minimum. Transakcje IRE na urzdzeniach elektronowych . Instytut Inynierów Elektryków i Elektroników (IEEE). 4 (4): 295299. Kod Bibcode : 1957ITED....4..295S . doi : 10.1109/t-ed.1957.14310 . ISSN  0096-2430 . S2CID  51640798 .
 • Siegman, AE (1957). Analiza wieloprdkociowych wizek elektronów metod gstoci-funkcji. Czasopismo Fizyki Stosowanej . Publikowanie AIP. 28 (10): 11321138. Kod Bib : 1957JAP....28.1132S . doi : 10.1063/1.1722593 . ISSN  0021-8979 .
 • Siegman, AE; Rzenik, PN; Cromacka, JC; Chang, M (1958). Masery póprzewodnikowe na fali podróujcej. Materiay IEE - Cz B: Inynieria radiowa i elektroniczna . Instytut Inynierii i Technologii (IET). 105 (11S): 711-712. doi : 10.1049/pi-b-1.1958.0159 . ISSN  2054-0434 .
 • WSC Chang i AE Siegman, Charakterystyka rubinu do zastosowa maserowych, ks. Mod. Fiz. 31, 681 (1959).
 • AE Siegman i RJ Morris, Propozycja masera schodów, Phys. Ks. 2 302 (kwiecie 1959).
 • AW Shaw, AE Siegman i DA Watkins, Redukcja szumu wizki elektronów za pomoc obszaru dryfu o niskim potencjale, Proc. IRE 47, 334 (luty 1959).
 • AE Siegman, Phase-distortionless limiting metod parametryczn, Proc. IRE 47, 447 (marzec 1959).
 • AE Siegman, Fale na wóknistej wizce elektronów w obwodzie fali wolnej o polu poprzecznym, J. Appl. Fiz. 31, 17 (stycze 1960).
 • AE Siegman, Entropia i relaksacja krzyowa w ukadach spinowych, Phys. Obj. 119, 562 (lipiec 1960).
 • AE Siegman, Postp w maserach póprzewodnikowych, J. Res. National Bureau of Standards 64D, 758-763 (listopad-grudzie 1960).
 • AE Siegman, Analiza fali kwadrupolowego wzmacniacza DC z pomp, Proc. IRE 48, 1750-1755 (padziernik 1960).
 • WH Louisell, A. Yariv i AE Siegman, Wahania kwantowe i szum w procesach parametrycznych, Phys. Obj. 124, 1646 (grudzie 1961).
 • AE Siegman, Energia punktu zerowego jako ródo szumu wzmacniacza, Proc. IRE 49, 633-634 (marzec 1961).
 • AE Siegman, Haas termiczny w systemach mikrofalowych. I. Podstawy. III. Haas we wzmacniaczach wysokiej czstotliwoci, zwaszcza maserów. III. Problemy praktyczne i ostateczne granice wartoci szumów wzmacniacza, The Microwave Journal 4, 81 (marzec-kwiecie- maj 1961).
 • IT Ho i AE Siegman, Pasywne, pozbawione znieksztace fazowych ograniczanie parametryczne za pomoc diod waraktorowych, IRE Trans. Teoria i techniki mikrofalowe MTT-9, 459 (listopad 1961).
 • H. Inaba i AE Siegman, Mikrofalowe fotomiksowanie optycznych wyj maserowych z fotodiod zcza PIN, Proc. IRE 50, 1823 (sierpie 1962).
 • SE Harris i AE Siegman, Proponowana fototuba FM do demodulacji sygnaów wietlnych o modulowanej czstotliwoci mikrofalowej, IRE Trans. Elektr. Urzdzenia ED-9, 322 (lipiec 1962).
 • AE Siegman, Nieliniowe efekty optyczne: optyczny ogranicznik mocy, Appl. Optowa. 1 739 (listopad 1962).
 • SE Harris, BJ McMurtry i AE Siegman, Modulacja i bezporednia demodulacja spójnego i niespójnego wiata przy czstotliwoci mikrofalowej, Appl. Fiz. otysz. 1, 37 (padziernik 1962).
 • S. Mao i AE Siegman, Wzmocnienie fali cyklotronowej przy uyciu jednoczesnego sprzenia RF i pompowania prdu staego, Proceedings of 4th International Congress on Microwave Tubes, Eindhoven: Centrex Publishing Co., (1963).
 • AE Siegman, Sterowanie maym lustrem w trybie poprzecznym i piercienie bliskiego pola w rubinowych prtach laserowych, J. Opt. Soc. Jestem. 54, 567 (kwiecie 1964).
 • AE Siegman, Rozwaania projektowe dotyczce wzmacniaczy impulsów laserowych, J. Appl. Fiz. 35, 460 (luty 1964).
 • AE Siegman i BJ McMurtry, Bezstratna kombinacja wizek do heterodynowania optycznego, Proc. IEEE 52, 94 (stycze 1964).
 • AE Siegman, CF Quate, J. Bjorkholm i G. Francois, Translacja czstotliwoci wyjciowej czstotliwoci laserów He-Ne przez akustyczne sprzenie wyjciowe wewntrz wnki rezonansowej, Appl. Fiz. otysz. 5, 1 (lipiec 1964).
 • SE Harris i AE Siegman, Technika translacji czstotliwoci optycznej wykorzystujca kwadratowy efekt elektrooptyczny w krysztaach szeciennych, Appl. Optowa. 3, 1089 (wrzesie 1964).
 • P. Wysocki, A. Kostenbauder, BY Kim i AE Siegman, Bipolarna modulacja i demodulacja optyczna za pomoc wiatowodu dwumodowego i szybkiego fotodetektora dyfuzyjnego, IEEE J. Lightwave Technol. LT-7, 1964 (grudzie 1989).
 • AE Siegman i JW Allen, Zaleno mocy pompy od czasu uruchamiania i zatrzymywania lasera rubinowego, IEEE J. Quantum Electron. QE-1, 386 (grudzie 1965).
 • AE Siegman i V. Evtuhov, Technika trybu skrconego do uzyskiwania osiowo jednorodnej gstoci energii we wnce laserowej, Appl. Opt., 4, 142 4, 142 (stycze 1965).
 • G. Francois i AE Siegman, Wpyw rozproszenia wizki gaussowskiej na dopasowanie prdkoci fazowej w generowaniu drugiej harmonicznej optycznej CW, Phys. Rev A4, 139 (lipiec 1965).
 • AE Siegman, Niestabilne rezonatory optyczne do zastosowa laserowych, Proc. IEEE 53, 277 (marzec 1965).
 • AE Siegman, Progress in Quantum Electronics: Report of Commission 7 to XV Congress of URSI, Radio Science 1, 1379 (grudzie 1966).
 • AE Siegman, Uzyskiwanie równa ruchu dla oscylatorów lub fal sprzonych parametrycznie, Proc. IEEE 54, 576 (maj 1966).
 • AE Siegman, B. Daino i KR Manes, Wstpne pomiary krótkoterminowych waha czstotliwoci lasera, IEEE J. Quantum Electron. QE-3, 180-189 (maj 1967).
 • AE Siegman, Waciwoci antenowe odbiorników optycznych heterodynowych, Appl. Optowa. 5, 1588 (padziernik 1966).
 • AE Siegman, Waciwoci antenowe odbiorników optycznych heterodynowych, Proc. IEEE 54, 1350 (padziernik 1966).
 • AE Siegman i R. Arrathoon, Tryby w niestabilnych rezonatorach optycznych i falowodach soczewkowych, IEEE J. Quantum Electron. QE-3, 156-163 (kwiecie 1967).
 • JE Bjorkholm i AE Siegman, Dokadne pomiary CW optycznej generacji drugiej harmonicznej w ADP i kalcycie, Phys. Obj. 154, 851-860 (luty 1967).
 • AE Siegman, Twierdzenie o maksymalnym sygnale dla przestrzennie spójnego wykrywania promieniowania rozproszonego, IEEE Trans. Anteny i propagacja AP-15, 192 (stycze 1967).
 • AE Siegman, Bezwzgldna stabilizacja czstotliwoci oscylatora laserowego wzgldem wzmacniacza laserowego, IEEE J. Quantum Electron. QE3,377 (lipiec 1967).
 • AE Siegman, B. Daino i KR Manes, Wstpne pomiary krótkoterminowych waha czstotliwoci lasera, IEEE J. Quantum Electron. QE-3, 180 (maj 1967).
 • AE Siegman i R. Arrathoon, Obserwacja kwantowego szumu fazowego w oscylatorze laserowym, Phys. Ks. 20, 901902 (22 kwietnia 1968).
 • DG Carlson i AE Siegman, Intracavity elektro-optyczne strojenie czstotliwoci, przeczanie polaryzacji i Q-switching oscylatora laserowego Nd: YAG, IEEE J. Quantum Electron. QE-4, 93 (marzec 1968).
 • R. Arrathoon i AE Siegman, Aktualne wypychanie czstotliwoci oscylacji lasera 6328 He-Ne, Appl. Fiz. otysz. 13, 197 (wrzesie 1968).
 • AE Siegman, Komentarze na temat pompowania na hutawce, Am. J. Fiz. 37, 843 (sierpie 1969).
 • R. Arrathoon i AE Siegman, Dalsze pomiary kwantowego szumu fazowego w laserze He-Ne, J. Appl. Fiz. 40, 910-911 (luty 1969).
 • GA Massey, R. Tremblay i AE Siegman, "Metoda lasera piercieniowego Fresnela do odczytu rotacji wirujcego przezroczystego sferycznego yroskopu", IEEE J. Quantum El ectron. QE-5, 357 (czerwiec 1969).
 • AE Siegman i DJ Kuizenga, Proste wyraenia analityczne dla impulsów z blokad modów AM i FM w laserach homogenicznych, Appl. Fiz. otysz. 14, 181 (marzec 1969).
 • GA Massey i AE Siegman, Odbicie i zaamanie gaussowskich wizek wiata na nachylonych powierzchniach elipsoidalnych, Appl. Optowa. 8 975-978 (maj 1969).
 • AE Siegman i DJ Kuizenga, Proponowana metoda pomiaru szerokoci impulsów pikosekundowych i ksztatów impulsów w laserach z synchronizacj modów cw, IEEE J. Quantum Electron. QE-6, 212 (kwiecie 1970).
 • SC Wang, RL Byer i AE Siegman, Obserwacja wzmocnionego zanurzenia Lamba z komórk wzmacniajc czysty Xe wewntrz lasera 3,51 He-Xe, Appl. Fiz. otysz. 17, 120 (sierpie 1970).
 • GA Massey i AE Siegman, Technika przecigania Fresnela do okrelania orientacji osi obrotu sferycznego wirnika, IEEE J. Quantum Electron. QE-6, 500 (sierpie 1970).
 • AE Siegman i HY Miller, Obliczenia strat niestabilnych rezonatorów optycznych metod Prony'ego, Appl. Optowa. 9, 27292763 (grudzie 1970).
 • AE Siegman i DJ Kuizenga, Efekty odstrojenia czstotliwoci modulatora w laserze z synchronizacj w trybie FM, IEEE J. Quantum Electron. QE-6, 803 (grudzie 1970).
 • DJ Kuizenga i AE Siegman, Blokowanie modów FM i AM lasera homogenicznego. II. Wyniki eksperymentalne w laserze Nd:YAG z wewntrzn modulacj FM, IEEE J. Quantum Electron. QE-6, 709 (listopad 1970).
 • AE Siegman i DJ Kuizenga, Dziaanie lasera FM lasera Nd:YAG, IEEE J. Quantum Electron. QE-6, 673 (listopad 1970).
 • DJ Kuizenga i AE Siegman, Blokowanie modów FM i AM w jednorodnym laserze. Teoria I, IEEE J. Quantum Electron. QE-6, 694 (listopad 1970).
 • SC Wang i AE Siegman, Wspóczynnik absorpcji, prawdopodobiestwo przejcia i czstotliwo rozszerzania zderze eteru dimetylowego w laserze He-Xe o dugoci fali 3,51, IEEE J. Quantum Electron. QE-6, 576 (wrzesie 1970).
 • AE Siegman, Laser Book List, Appl. Optowa. A 10, 36 (grudzie 1971).
 • KR Manes i AE Siegman, Obserwacja fluktuacji fazy kwantowej w podczerwonych laserach gazowych, Phys. Obj. A 4, 373-386 (lipiec 1971).
 • AE Siegman, Kurs laserów i elektroniki optycznej dla inynierów, czyli elektroniki kwantowej bez mechaniki kwantowej, IEEE Trans. Edukacja E-14, 162 (maj 1971).
 • AE Siegman, Stabilizing output with unstable resonators, Laser Focus 7, 42 (maj 1971).
 • MF Becker, DJ Kuizenga i AE Siegman, Blokowanie trybów harmonicznych lasera Nd:YAG, IEEE Quantum Electron. QE-8, 687 (sierpie 1972).
 • AE Siegman, Rozproszone wyjanienie zachowania spektralnego lasera barwnikowego z synchronizacj modów Runges, Opt. Komunia. 5 200 (lipiec 1972).
 • AE Siegman, DW Phillion i DJ Kuizenga, Relaksacja rotacyjna i efekty stanów trypletowych w laserze barwnikowym cw, Appl. Fiz. otysz. 21, 345 (padziernik 1972).
 • AE Siegman, Antirezonansowy interferometr piercieniowy dla sprzonych wnk laserowych, sprzenie wyjcia laserowego, blokowanie trybu i tumienie wnki, IEEE J. Quantum Electron. QE-9, 247-250 (luty 1973).
 • DJ Kuizenga, DW Phillion, T. Lund i AE Siegman, Jednoczesne przeczanie Q i blokowanie trybów w laserze CW Nd:YAG, Opt. Komunia. 9, 221 (listopad 1973).
 • AE Siegman, Hermite-gaussowskie funkcje zoonej argumentacji jako funkcje wasne wizki optycznej, J. Opt. Soc. Jestem. 63, 1093 (wrzesie 1973).
 • SC Wang i AE Siegman, Lasery z wyadowaniem poprzecznym z wydron katod He-Ne i Ne-Cd+, Appl. Fiz. 2, 143 (wrzesie 1973).
 • DW Phillion, DJ Kuizenga i AE Siegman, Procesy dyfuzji rotacyjnej i stanów trypletowych w roztworach lasera barwnikowego, J. Chem. Fiz. 61, 3828 (1 listopada 1974).
 • AE Siegman, Dlaczego funkcja sinc powinna by zdefiniowana jako (sin x)/x, a nie jako (sin pi x)/(pi x), Appl. Optowa. 13, 705 (kwiecie 1974).
 • EA Sziklas i AE Siegman, Obliczenia modów w niestabilnych rezonatorach z pynnym nasyceniem wzmocnienia. I. Hermite-gaussowskie rozszerzenie, Appl. Optowa. 13, 27752792 (grudzie 1974).
 • AE Siegman, Niestabilne rezonatory optyczne (artyku przegldowy), Appl. Optyka 13, 353-367, (luty 1974).
 • AE Siegman i DJ Kuizenga, Zjawiska sprzenia w trybie aktywnym w laserach impulsowych i cigych (artyku przegldowy), Opto-Electronics 6, 43 (stycze 1974).
 • EA Sziklas i AE Siegman, Obliczenia dyfrakcyjne z wykorzystaniem metod szybkiej transformacji Fouriera, Proc. IEEE 62, 410 (marzec 1974).
 • MF Becker, DJ Kuizenga, DW Phillion i AE Siegman, Ekspresja analityczna do generowania ultrakrótkich impulsów w optycznych oscylatorach parametrycznych z blokad trybu, J. Appl. Fiz. 45, 3996 (wrzesie 1974).
 • EA Sziklas i AE Siegman, Obliczenia modowe w niestabilnym rezonatorze z pynnym wzmocnieniem nasyconym. II. Metoda szybkiej transformacji Fouriera, Appl. Optowa. 14, 1873-1889 (sierpie 1975).
 • DW Phillion, DJ Kuizenga i AE Siegman, Pomiary czasu relaksacji subnanosekundowej przy uyciu metody siatki indukowanej przejciowo, Appl. Fiz. otysz. 27, 85 (lipiec 1975).
 • AE Siegman, Jak obliczy dwie zoone, nawet transformaty Fouriera w jednym kroku transformacji, Proc. IEEE 63, 544 (marzec 1975).
 • AE Siegman, Sformuowanie kanoniczne do oblicze wieloelementowych niestabilnych rezonatorów, IEEE J. Quantum Electron. QE-12, 35 (stycze 1976).
 • S.-C. Sheng i AE Siegman, Zaburzone mody gaussowskie niezrównowaonej wnki lasera z piercieniem antyrezonansowym, J. Opt. Soc. Jestem. 66, 1032-1036 (padziernik 1976).
 • AE Siegman, Proponowany pomiar subpikosekundowej dynamiki stanu wzbudzonego za pomoc przestrajalnej siatki indukowanej laserem, Appl. Fiz. otysz. 30, 21-23 (1 stycznia 1977).
 • AE Siegman, Dyfrakcja Bragga wizki gaussowskiej przez krat o objtoci krzyowo-gaussowskiej, J. Opt. Soc. Jestem. 67, 545550 (kwiecie).
 • R. Trutna i AE Siegman, Usuwanie wnki laserowej za pomoc piercienia antyrezonansowego, IEEE J. Quantum Electron. QE-13, 955-962 (grudzie 1977).
 • AE Siegman, Quasi szybka transformacja Hankela, Opt. otysz. 1, 13-15 (marzec 1977).
 • AE Siegman, Wpyw maych zakóce fazowych na jako wizki oscylatora laserowego, IEEE J. Quantum Electron. QE-13, 334-337 (maj 1977).
 • JR Salcedo, AE Siegman, DD Dlott i MD Fayer, Dynamika transportu energii w krysztaach molekularnych: pikosekundowa metoda siatki przejciowej, Phys. Ks. 41, 131134 (10 lipca 1978).
 • AJ Duerinckx, H. Vanherzeele, J.-LV Eck i AE Siegman, Kompresja impulsu w laserze Nd:YAG z aktywn blokad modów AM przy uyciu ciekego ogniwa Kerra, IEEE J. Quantum Electron. QE-14, 983-992 (grudzie 1978).
 • N. Holmes i AE Siegman, Optycznie pompowany laser rtciowy, J. Appl. Fiz. 49, 3155-3170 (czerwiec 1978).
 • AE Siegman, Uwaga historyczna na temat wypalania otworów przestrzennych i rezonatorów laserowych w trybie skrconym, Optics Commun. 24, 365 (marzec 1978).
 • JR Salcedo i AE Siegman, Indukowane laserowo fotoakustyczne efekty siatki w krysztaach molekularnych, IEEE J. Quantum Electron. QE-15, 250-256 (kwiecie 1979).
 • AE Siegman, Interferometria dynamiczna i holografia rónicowa obiektów o nieregularnej fazie z wykorzystaniem odbicia sprzonego fazowo, Optics Commun. 31, 257-258 (grudzie 1979).
 • AE Siegman, Waciwoci ortogonalnoci trybów wasnych rezonatora optycznego, Opt. Komunia. 31, 369-373 (grudzie 1979).
 • AE Siegman, Uproszczone wyprowadzenie równania Fokkera-Plancka, Am J. Phys. 47, 545-547 (czerwiec 1979).
 • PA Belanger, A. Hardy i AE Siegman, Mody rezonansowe wnk optycznych ze zwierciadami sprzonymi fazowo, Appl. Optowa. 19, 602609 (15 lutego 1980).
 • PA Belanger, A. Hardy i AE Siegman, Tryby rezonansowe wnk optycznych ze zwierciadami sprzonymi fazowo: tryby wyszego rzdu, Appl. Optowa. 19, 479480 (15 lutego 1980).
 • AE Siegman, Dokadne równania wnki dla laserów o duym sprzeniu wyjciowym, Appl. Fiz. otysz. 36, 412-414 (15 marca 1980).
 • S.-C. Sheng i AE Siegman, Nieliniowe obliczenia optyczne z wykorzystaniem metod szybkiej transformacji: generowanie drugiej harmonicznej z zuboeniem i dyfrakcj, Phys. Obj. A 21, 599-606 (luty 1980).
 • R. Trebino i AE Siegman, Odbicie sprzonej fazy pod dowolnymi ktami przy uyciu wizek pomp TEM00, Optics Commun. 32, 14 (stycze 1980).
 • AE Siegman i J.-M. Heritier, Analiza lasera Nd:YAG z synchronizacj modów i wnk z podwojon czstotliwoci, IEEE J. Quantum Electron. QE-16, 324-335 (marzec 1980).
 • H. Vanherzeele, JL Van Eck i AE Siegman, Blokowanie w trybie kolidujcego impulsu lasera Nd:YAG z antyrezonansow struktur piercieniow, Appl. Optowa. 20, 3484-3486 (15 padziernika 1981).
 • G. Hayward, W. Carlsen, AE Siegman i L. Stryer, The siatkówkowy chromofor w rodopsynie fotoizomeryzuje w cigu pikosekund, Science 211, 942-944 (27 lutego 1981).
 • AE Siegman, Pasywne blokowanie trybu za pomoc wnki lasera z piercieniem antyrezonansowym, Opt. otysz. 6, 334-335 (lipiec 1981).
 • H. Vanherzeele, JL Van Eck i AE Siegman, Oscylacja lasera z synchronizacj modu przy uyciu samopompowanego odbicia sprzonego fazy, Opt. otysz. 6, 467-469 (padziernik 1981).
 • J.-M. Heritier, JE Fouquet i AE Siegman, Komórka fotoakustyczna wykorzystujca eliptyczne ogniskowanie akustyczne, Appl. Optowa. 21, 90-93 (1 stycznia 1982).
 • PM Fauchet i AE Siegman, Wstrzsy powierzchniowe na arsenku krzemu i galu w pikosekundowym owietleniu laserowym, Appl. Fiz. otysz. 40, 824-826 (1 maja 1982).
 • A. Hardy, PA Belanger i AE Siegman, Waciwoci ortogonalnoci rezonatorów optycznych z faz sprzon, Appl. Optowa. 21, 1122-1124 (15 marca 1982).
 • AE Siegman, Rozwój laserów z synchronizacj modów i ich zastosowa, Proc. SPIE 322, 60-67 (26 stycznia 1982).
 • R. Trebino, JP Roller i AE Siegman, Porównanie Cassegraina i innych ekspanderów wizki w impulsowych laserach barwnikowych o duej mocy, IEEE J. Quantum Electron. QE-18, 1208-1213 (sierpie 1982).
 • G. Zhou, PM Fauchet i AE Siegman, Wzrost spontanicznych okresowych struktur powierzchniowych na ciaach staych podczas owietlenia laserowego, Phys. Rev B 26, 5366-5381 (listopad 1982).
 • PM Fauchet i AE Siegman, Dowody na gst plazm dziurowo-elektronow w pobliu przejcia fazowego topienia w krzemie, Appl. Fiz. otysz. 43, 1043-1045 (1 grudnia 1983).
 • R. Trebino i AE Siegman, Badanie subpicosekundowej relaksacji zieleni malachitowej przy uyciu techniki trzech laserowych domen czstotliwoci, J. Chem. Fiz. 79, 3621-3626 (15 padziernika 1983).
 • PM Fauchet i AE Siegman, Obserwacje wyszych rzdów laserowo indukowanych fal powierzchniowych na (111) germanie, Appl. Fiz. A 32, 135-140 (1983).
 • AE Siegman, Dodatkowe wzory na stymulowane przemiany atomowe, Am. J. Fiz. 51, 1110-1113 (grudzie 1983).
 • J.-Q. Yao, G. Zhou i AE Siegman, Wyniki duego sygnau dla zdegenerowanego mieszania czterofalowego i rezonatorów sprzonych fazowo, Appl. Fiz. 30, 11-18 (stycze 1983).
 • J.-M. Heritier i AE Siegman, Pomiary pikosekundowe przy uyciu detekcji fotoakustycznej, IEEE J. Quantum Electron. QE-19, 1551-1558 (padziernik 1983).
 • JE Fouquet i AE Siegman, Czasy fotoluminescencji w temperaturze pokojowej w strukturze wielokrotnego studni kwantowej z epitaksji z wizek molekularnych GaAs/AlxGa1-xAs, Appl. Fiz. otysz. 46, 280-282 (1 lutego 1985).
 • JE Fouquet, AE Siegman, RD Burnham i TL Paoli, Puapkowanie nonika w fotoluminescencji z rozdzielczoci czasow w temperaturze pokojowej w strukturze wielokrotnego studni kwantowej GaAs/AlxGa1-xAs wyhodowanej przez metaloorganiczne chemiczne osadzanie z fazy gazowej, Appl. Fiz. otysz. 46, 374-376 (15 lutego 1985).
 • AE Siegman, Elementy macierzy ABCD dla zakrzywionej siatki dyfrakcyjnej, J. Opt. Soc. Jestem. A 2, 1793 (padziernik 1985).
 • R. Trebino, CE Barker i AE Siegman, Kratki indukowane laserem przestrajalnym do pomiaru zjawisk ultraszybkich (artyku na zaproszenie) IEEE J. Quantum Electron. QE-22, 1413-1430 (sierpie 1986).
 • AE Siegman i PM Fauchet, Anomalie Stimulated Wooda na powierzchniach owietlanych laserowo (zaproszenie) IEEE J. Quantum Electron. QE-22, 1384-1403 (sierpie 1986).
 • R. Trebino, EK Gustafson i AE Siegman, Efekty czciowej koherencji czwartego rzdu w tworzeniu siatek o zintegrowanej intensywnoci z impulsowymi ródami wiata, J. Opt. Soc. Jestem. B 3, 1295-1307 (padziernik 1986).
 • AE Siegman, Mody osiowe we wnce laserowej o rozproszonej siatce, Appl. Fiz. B 42, 165-166 (1987).
 • A. Kostenbauder, SJB Yoo i AE Siegman, Szybki fotodetektor napdzany dyfuzj: teoria i eksperyment, IEEE J. Quantum Electron. QE-24, 240-244 (luty 1988).
 • AE Siegman, Dwuwymiarowe obliczenia przy uyciu jednowymiarowych tablic, czyli Life on the Skew, Computers in Physics, 74-75 (listopad/grudzie 1988).
 • AE Siegman, Nadmierna emisja spontaniczna w niehermitowskich ukadach optycznych. I. Wzmacniacze laserowe, Phys. Rev. A 39, 1253-1263 (1 lutego 1989).
 • DJ McGraw, AE Siegman, GM Wallraff i RD Miller, Rozdzielczo wkadu jdrowego i elektronicznego do nieliniowoci optycznej w polisilanach, Appl. Fiz. otysz. 54, 1713-1715 (1 maja 1989).
 • AE Siegman, PL Mussche i J.-L. Doumont, Nadmierny wspóczynnik emisji spontanicznej w laserach lustrzanych o zmiennym wspóczynniku odbicia, IEEE J. Quantum Electron. QE-25, 1960-1967 (sierpie 1989).
 • CE Barker, R. Trebino, AG Kostenbauder i AE Siegman, Obserwacja w dziedzinie czstotliwoci ultraszybkiej odpowiedzi bezwadnoci optycznego efektu Kerra w CS2, J. Chem. Fiz. 92, 4740-4748 (15 kwietnia 1990).
 • AE Siegman, MW Sasnett i JTF Johnston, Wybór poziomów obcinania do pomiarów szerokoci wizki przy uyciu technik ostrza noowego, IEEE J. Quantum Electron. QE-27, 1098-1104 (kwiecie 1991).
 • AE Siegman, Definiowanie efektywnego promienia krzywizny dla nieidealnej wizki optycznej, IEEE J. Quantum Electron. QE-27, 1146-1148 (maj 1991).
 • AE Siegman, Ograniczenia wydajnoci samofiltrujcego si niestabilnego rezonatora, Opt. Komunia. 88, 295-297 (1 kwietnia 1992).
 • TF Johnston, Jr., MW Sasnett, J.-1. Doumont i AE Siegman, Jako wizki laserowej a wielko apertury w cw laserze argonowo-jonowym, Opt. otysz. 17, 198-200 (1 lutego 1992).
 • JA Ruff i AE Siegman, Pomiary jakoci pojedynczego impulsu wizki laserowej przy uyciu systemu kamer CCD, Appl. Optowa. 31, 4907-4909 (20 sierpnia 1992).
 • AE Siegman, Projekt stabilno-niestabilnego rezonatora dla lasera na swobodnych elektronach o szerokim zakresie strojenia, IEEE J. Quantum Electron. QE-28, 1243-1247 (maj 1992).
 • AE Siegman, Pyty fazy binarnej nie mog poprawi jakoci wizki laserowej, Opt. otysz. 18, 675-677 (1 maja 1993).
 • AE Siegman, Analiza degradacji jakoci wizki laserowej spowodowanej aberracj sferyczn, Appl. Optowa. 32, 5893-5901 (20 padziernika 1993).
 • AE Siegman i SW Townsend, Propagacja wizki wyjciowej i jako wizki z wielomodowego lasera o stabilnej wnce, IEEE J. Quantum Electron. QE-29, 1212-1217 (kwiecie 1993).
 • J. Chung i AE Siegman, Pojedynczo rezonansowy oscylator parametryczny KTiOPO4 z blokad trybu fali cigej, pompowany laserem Nd:YAG, J. Opt. Soc. Jestem. B 11, 2201-2210 (listopad 1993).
 • Y. Sun, D. Francis, S. Biellak, AE Siegman i CJ Chang-Hasnain, Sterowane wizk lasery póprzewodnikowe z duym zakresem sterowania i rozdzielczymi punktami, Electron. otysz. 30, 2034-2035 (24 listopada 1994).
 • G. Nemes i AE Siegman, Pomiar wszystkich dziesiciu sekundowych momentów wizki astygmatycznej za pomoc obracajcej si prostej astygmatycznej (anamorficznej) optyki, J. Opt. Soc. Jestem. A 11, 2257-2264 (sierpie 1994).
 • JA Ruff i AE Siegman, Pomiar pogorszenia jakoci wizki z powodu aberracji sferycznej w prostym obiektywie, Opt. Elektron kwantowy. 26, 629-32 (czerwiec 1994).
 • Y.-J. Cheng, PL Mussche i AE Siegman, Pomiar fluktuacji czstotliwoci kwantowej lasera przy uyciu systemu stabilizacji Pound-Drever, IEEE J. Quantum Electron. QE-30, 1498-1504 (czerwiec 1994).
 • SA Biellak, Y. Sun, SS Wong i AE Siegman, "Zachowanie w trybie bocznym reaktywnych laserów póprzewodnikowych ze stabilnym rezonatorem", J. Appl. Fiz. 78, 4294-4296 (15 wrzenia 1995).
 • D. Francis, Y. Sun, S. Biellak, AE Siegman i CJ Chang-Hasnain, Waciwoci optyczne sterowanej wizki laserów póprzewodnikowych wentylatorów, Electron. otysz. 31, 1922-1924 (26 padziernika 1995).
 • A. Kostenbauder, Y. Sun i AE Siegman, Rozszerzenia serii przy uyciu biortogonalnych funkcji wasnych: gaussy Hermite o wartociach zespolonych, rkopis w przygotowaniu (1995).
 • Y.-J. Cheng, PL Mussche i AE Siegman, Szybko zaniku wnki i czstotliwo oscylacji relaksacji w niekonwencjonalnych wnkach laserowych, IEEE J. Quantum Electron. QE-31, 391-398 (luty 1995).
 • AE Siegman, Lasery bez fotonów a moe powinny to by lasery ze zbyt du liczb fotonów, Appl. Fiz. B 60, 247-257 (luty/marzec 1995).
 • Y. Sun, CG Fanning, SA Biellak i AE Siegman, Termicznie sterowane boczne przesunicie wizki i sterowanie wizk w laserach póprzewodnikowych, IEEE Photonics Technol. otysz. 7, 26-28 (stycze 1995).
 • J. Chung i AE Siegman, Blokowanie trybu wzmocnionego kerrem optycznym lasera Nd:YAG pompowanego lamp, IEEE J. Quantum Electron. QE-31, 582-590 (marzec 1995).
 • Y.-J. Cheng, G. Fanning i AE Siegman, Astygmatyzm w trybie poprzecznym w laserze Nd:YVO4 z niestabilnym rezonatorem pompowanym diod, Appl. Optowa. 35, zoony w kwietniu 1996 (1996).
 • SA Biellak, G. Fanning, Y. Sun, SS Wong i AE Siegman, "Lasery póprzewodnikowe z wytrawionymi jonami dyfrakcyjnymi o ograniczonej niestabilnej rezonatorze", IEEE J. Quantum Electron. zoony do publikacji (1996).
 • Y.-J. Cheng, G. Fanning i AE Siegman, Eksperymentalna obserwacja duego nadmiarowego wspóczynnika szumu kwantowego w szerokoci linii oscylatora laserowego przy uyciu trybów nieortogonalnych (), Phys. Ks. zgoszony do publikacji (stycze 1996).
 • Y. Sun i AE Siegman, Waciwoci trybu optycznego bocznie przesunitych struktur wzmocnienia i indeksowania, IEEE J. Quantum Electron. 32, 790-795 (maj 1996).
 • AE Siegman, Dziwne waciwoci niestabilnych rezonatorów optycznych (adres medalu Ivesa), J. Opt. Soc. Jestem. A do zoenia (moe kiedy!) (1999).

Zobacz te

Bibliografia

Linki zewntrzne

Opiniones de nuestros usuarios

Kazimierz Jakubowski

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Antoniego E. Siegmana pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Antoniego E. Siegmana tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Boguslaw Grochowski

Informacje o zmiennej Antoniego E. Siegmana są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Kalina Kowalski

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Antoniego E. Siegmana, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.