Antoniego HeathaWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antoniego Heatha, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antoniego Heatha, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antoniego Heatha, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antoniego Heatha, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antoniego Heatha, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antoniego Heatha. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Francis Heath , CBE , FBA (ur. 15 grudnia 1942) jest brytyjskim socjologiem, który jest profesorem socjologii na Uniwersytecie Oksfordzkim i profesorem Nuffield College w Oksfordzie.

ycie i kariera

Anthony Heath studiowa klasyk i ekonomi w Trinity College w Cambridge , otrzymujc podwójn pierwsz nagrod . Po pobycie w Skarbu powróci do Cambridge na badania do doktoratu na teoria wymiany z John H Goldthorpe jako przeoonego. Nastpnie przeniós si do Jesus College w Oksfordzie jako wykadowca, a nastpnie otrzyma oficjalny stypendium, a nastpnie stypendium profesorskie w Nuffield College, kiedy zosta pierwszym profesorem socjologii w Oksfordzie w 1999 r. i zaoy Oksfordzki Wydzia Socjologii. W 1992 roku zosta wybrany stypendyst Akademii Brytyjskiej . Jest równie stypendyst Europejskiej Akademii Socjologii .

W Oksfordzie po raz pierwszy wspópracowa z Chelly Halsey i Johnem Ridge'em, badajc nierównoci klas spoecznych w edukacji, analizujc ankiet Nuffield o mobilnoci spoecznej z 1972 r. i pracujc w tradycji arytmetyki politycznej . Od tamtej pory jest blisko zwizany z t tradycj bada, analizujc zakrojone na szerok skal sondae spoeczne w celu zbadania rzeczywistych kwestii stratyfikacji klasowej, pci i etnicznej . Ostatnim badaniem w tej tradycji jest jego 2001 Oxford Admissions Study, w którym badano stopie, w jakim procedury rekrutacyjne w Oksfordzie byy zgodne z zasadami merytokratycznymi.

Wraz z Rogerem Jowellem i Johnem Curtice kierowa brytyjskimi badaniami wyborczymi w latach 1983, 1987, 1992 i 1997, skupiajc si szczególnie na tematach gosowania klasowego, zmian spoecznych i przyszoci lewicy w Wielkiej Brytanii. Ostatnio skupi si na kwestiach nierównoci etnicznych, w szczególnoci na karach etnicznych w edukacji i na rynku pracy. Koordynowa szeroko zakrojone, midzynarodowe badanie nierównoci etnicznych na rynku pracy w krajach zachodnich, porównujc skal kar etnicznych, jakich dowiadczaj róne mniejszoci w rónych krajach. Obecne prace obejmuj due nowe ogólnokrajowe badanie integracji politycznej mniejszoci etnicznych oparte na brytyjskim sondau wyborczym mniejszoci etnicznych. Kieruje Centrum Bada Spoecznych , interdyscyplinarn grup badawcz z siedzib w Nuffield College . Pisa raporty dla rzdu na temat dyskryminacji na rynku pracy, spójnoci spoecznej i tosamoci narodowej.

Wybrana bibliografia

 • Heath, AF (2018) Postp spoeczny w Wielkiej Brytanii . Oksford: Oxford University Press
 • Li, Y; Heath, AF (2017). Integracja spoeczno-gospodarcza mniejszoci etnicznych . Integracja spoeczna . 5 : 14. doi : 10.17645/si.v5i1.943 .
 • Clark, T; Heath, AF (2015). Cikie czasy: nierównoci, recesja, nastpstwa . New Haven: Yale University Press.
 • Clark, T; Heath, AF (2014). Cikie czasy: dzielce niwo spowolnienia gospodarczego . New Haven: Yale University Press.
 • Heath, AF i Brinbaum, Y (red.) (2014). Nierówne osignicia: etniczne nierównoci edukacyjne w dziesiciu krajach zachodnich . Oksford: Oxford University Press.CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link ) CS1 maint: dodatkowy tekst: lista autorów ( link )
 • Heath, AF (2014). Migranci i ich dzieci w Wielkiej Brytanii: zmiana pokoleniowa we wzorcach integracji mniejszoci etnicznych . Londyn: Routledge.
 • Heath AF, Fisher SD, Rosenblatt G, Sanders D i Sobolewska M (2013). Integracja polityczna mniejszoci etnicznych w Wielkiej Brytanii . Oksford: Oxford University Press.CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link )
 • Heath, AF, Sullivan, A (red.) (2011). Ekspansja i równo w szkolnictwie rednim . Abingdon: Routledge.CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link ) CS1 maint: dodatkowy tekst: lista autorów ( link )
 • Heath, AF (2010). Racjonalny wybór i wymiana spoeczna: krytyka teorii wymiany (Tematy w naukach spoecznych) . Cambridge: Wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge.
 • Heath, AF i Jeffery, R (red.) (2010). Rónorodno i zmiany we wspóczesnych Indiach. Materiay Akademii Brytyjskiej 159 . Oksford: Oxford University Press .CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link ) CS1 maint: dodatkowy tekst: lista autorów ( link )
 • Heath, AF i SY Cheung (wyd.) (2007). Nierówne szanse: mniejszoci etniczne na zachodnich rynkach pracy. Materiay Akademii Brytyjskiej 137 . Oksford: Oxford University Press .CS1 maint: dodatkowy tekst: lista autorów ( link )
 • Heath, AF, Ermisch, J i Gallie, D (red.) (2005). Zrozumienie zmian spoecznych . Oksford: Oxford University Press .CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link ) CS1 maint: dodatkowy tekst: lista autorów ( link )
 • Heath, AF, Jowell, RM i Curtice, JK (2001). Powstanie nowej pracy: polityka partyjna i wybory wyborcze . Oksford: Oxford University Press .CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link )
 • Goldstein, H; Heath, AF (2000). Standardy edukacyjne. Materiay Akademii Brytyjskiej 102 . Oksford: Oxford University Press .
 • Heath, AF, Breen, R, i Whelan, C (red.) (1999). Irlandia, pónoc i poudnie: perspektywy z nauk spoecznych. Prace Akademii Brytyjskiej 98 . Oxford: Clarendon Press .CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link ) CS1 maint: dodatkowy tekst: lista autorów ( link )
 • Heath, AF, Jowell, RM i Curtice, JK z Taylorem B (red.) (1994). Ostatnia szansa pracy Wybory w 1992 r. i póniej . Aldershot: Dartmouth .CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link ) CS1 maint: dodatkowy tekst: lista autorów ( link )
 • Crouch, C i Heath AF (red.) (1992). Badania spoeczne i reforma spoeczna: eseje na cze AH Halseya . Oksford: Oxford University Press .CS1 maint: dodatkowy tekst: lista autorów ( link )
 • Heath, AF; i in. (1991). Zrozumienie zmian politycznych: brytyjski wyborca 1964-1987 . Oksford: Pergamon Press .
 • Heath, AF, Jowell, RM i Curtice, JK (1985). Jak gosuje Wielka Brytania . Oksford: Pergamon Press .CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link )
 • Heath, AF (1981). Mobilno spoeczna . Londyn: Fontana.
 • Heath, AF (red.) (1981). Wyjanienie naukowe . Oxford: Clarendon Press .CS1 maint: dodatkowy tekst: lista autorów ( link )
 • Halsey, AH, Heath, AF i Ridge, JM (1980). Pochodzenie i przeznaczenie: rodzina, klasa i edukacja we wspóczesnej Wielkiej Brytanii . Oxford: Clarendon Press .CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link )
 • Heath, AF (1976). Racjonalny wybór i wymiana spoeczna . Cambridge: Wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge .

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Anita Witkowski

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Antoniego Heatha pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Antoniego Heatha tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Monika Marzec

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.