Dlaczego alkohol etylowy jest najbardziej popularnym alkoholem spożywczym?

estadistica
Dlaczego alkohol etylowy jest najbardziej popularnym alkoholem spożywczym?

Wprowadzenie

Alkohol etylowy, zwany też etanolem, jest związkiem organicznym o bardzo szerokim zastosowaniu. Spośród wszystkich alkoholi spożywczych, to właśnie alkohol etylowy jest najpopularniejszy, dlaczego? Warto sprawdzić, jakie ma cechy i jakie są jego właściwości, na które z uwagi na swoje właściwości cieszy się taką popularnością.

Historia alkoholu etylowego

Alkohol etylowy jest znany człowiekowi od setek lat. W Egipcie, już w czasach faraonów, sporządzano napoje alkoholowe. W średniowieczu alkohol etylowy był wyłącznie produktem otrzymywanym z procesu fermentacji, podobnie jak dzisiaj. Jednak to, co niegdyś było używane przez królów i duchowieństwo, dziś jest dostępne dla wszystkich. W Polsce, w latach 60. XX wieku, zaczęto produkować tanie wina owocowe i likiery, a czasami zdarzały się także próby otrzymania nieznany wówczas destylatów.

Produkcja

Alkohol etylowy jest produkowany przez fermentację cukru z wykorzystaniem drożdży. Najczęściej do produkcji alkoholu wykorzystuje się zboża, jak pszenica, jęczmień, kukurydza, ryż czy ziemniaki. Fermentacja trwa od kilku do kilkunastu godzin i podczas jej trwania, cukry są rozkładane na etanol i dwutlenek węgla.

Właściwości fizykochemiczne alkoholu etylowego

Alkohol etylowy ma wiele właściwości fizykochemicznych, które czynią go przydatnym w różnych dziedzinach życia. Jego główne właściwości to:

  • Niska lepkość
  • Wysokie napięcie powierzchniowe
  • Nie mieszający się z tłuszczami, które są bardziej gęste
  • Zmniejszenie napięcia powierzchniowego w wodnej otoczce białka

Zastosowanie alkoholu etylowego

Alkohol etylowy znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Najważniejsze zastosowanie to z pewnością przemysł spożywczy, który bez niego nie miałby możliwości produkcji spirytusu, likierów czy wina. Alkohol etylowy jest także używany w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik do produkowania różnych związków chemicznych. W medycynie używa się go do dezynfekcji ran lub jako środek odkażający. Poza tym, jest również popularnym składnikiem kosmetyków. Wysoka lotność alkoholu powoduje, że łatwo się paruje, co jest wykorzystywane do np. odparowywania wilgoci z elektroniki czy do czyszczenia soczewek lub innych powierzchni szklanych.

Wpływ alkoholu etylowego na zdrowie

To, co sprawia, że alkohol etylowy jest atrakcyjny dla ludzi, w równym stopniu może być szkodliwe dla organizmu. Regularne spożywanie dużej ilości alkoholu etylowego może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby wątroby, uszkodzenia mózgu, choroby układu sercowo-naczyniowego czy nowotwory. Ponadto, alkohol etylowy jest substancją uzależniającą, co może prowadzić do alkoholizmu.

Podsumowanie

Alkohol etylowy jest związkiem o szerokim zastosowaniu i wielu właściwościach fizykochemicznych, które czynią go atrakcyjnym dla różnych gałęzi przemysłu oraz stosowany w kosmetyce i medycynie. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą jego nadmierne spożycie.