Górnictwo węglowe w Polsce i na świecie

Górnictwo węglowe w Polsce i na świecie

Węgiel jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych, które wykorzystuje się na całym świecie do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Szczególnie dużo węgla wydobywa się w Polsce, która jest jednym z najważniejszych producentów tego surowca na świecie. W poniższym artykule skupimy się na zagadnieniach związanych z górnictwem węglowym w Polsce i na świecie.

Historia górnictwa węglowego

Pierwsze złoża węgla na świecie zostały odkryte już w czasach starożytnych. W Europie najwcześniej wykorzystywano węgiel na terenie dzisiejszych Czech, Niemiec i Polski. Pierwsza kopalnia węgla została założona w Czechach w XII wieku. W Polsce natomiast najstarsze kopalnie węgla datowane są na XVIII wiek. Wtedy to na Śląsku zaczęto intensywnie wydobywać węgiel, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju przemysłu na terenie całego kraju.

Górnictwo węglowe w Polsce

Obecnie w Polsce działa wiele kopalń węgla kamiennego, zarówno kopalń głębinowych, jak i odkrywkowych. Wśród największych kopalń można wymienić Kopalnię Węgla Kamiennego „Jankowice”, Kopalnię Węgla Kamiennego „Silesia”, Kopalnię Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic” oraz Kopalnię Węgla Kamiennego „Piast”. W wydobyciu węgla w Polsce pracuje około 80 tysięcy osób. Węgiel stanowi aż 80% produkcji energii elektrycznej w Polsce. Niestety, wydobycie i przetwarzanie węgla wiąże się z poważnymi problemy ekologicznymi, takimi jak emisja szkodliwych gazów do atmosfery.

Górnictwo węglowe na świecie

Wydobycie węgla prowadzi się na całym świecie. Najwięcej węgla wydobywa się w Azji, przede wszystkim w Chinach i Indiach. W Europie najwięcej węgla produkują Niemcy. W Ameryce Północnej najwięcej węgla wydobywają Stany Zjednoczone i Kanada. Mimo że węgiel jest jednym z najważniejszych źródeł energii elektrycznej, to wydobycie i przetwarzanie tego surowca wiąże się z poważnymi problemami, zarówno ekologicznymi, jak i społecznymi.

Problemy związane z górnictwem węglowym

Górnictwo węglowe wiąże się z poważnymi problemami ekologicznymi. W trakcie wydobycia węgla do atmosfery emitowane są szkodliwe substancje, głównie dwutlenek węgla oraz dwutlenek siarki. Te substancje wpływają negatywnie na jakość powietrza i przyczyniają się do zmian klimatycznych. Ponadto, w procesie przetwarzania węgla powstają również szkodliwe odpady, takie jak popioły czy żużel. Problem stanowią także zawały górnicze, które często kończą się tragicznymi skutkami.

Alternatywne źródła energii

W związku z poważnymi problemami związanymi z górnictwem węglowym, coraz częściej szuka się alternatywnych źródeł energii. Na całym świecie rozwijają się elektrownie wodne, słoneczne oraz wiatrowe. Coraz większą popularnością cieszą się też elektrownie jądrowe, choć wiążą się one z poważnymi problemami związanymi z bezpieczeństwem. W Polsce działa wiele elektrowni wiatrowych oraz elektrowni słonecznych, jednak to wciąż węgiel stanowi główne źródło energii.

Podsumowanie

Górnictwo węglowe jest jednym z najważniejszych sektorów przemysłu na świecie. O ile w Polsce wykorzystywany jest głównie w celach energetycznych, to w innych krajach jest on wykorzystywany do produkcji koksu, który z kolei służy do produkcji stali. Jednak jak pokazują liczne badania naukowe, wydobycie i przetwarzanie węgla stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia oraz środowiska naturalnego. Dlatego też warto szukać alternatywnych źródeł energii, które będą bardziej przyjazne dla środowiska.