Jak społeczne normy wpływają na ludzkie zachowania?

Jak społeczne normy wpływają na ludzkie zachowania?

Społeczne normy są częścią życia każdego człowieka. Są to zachowania, oczekiwania i wartości, które są powszechnie akceptowane przez społeczeństwo. Normy te są często internalizowane przez jednostkę i wpływają na jej zachowanie. W tym artykule zajmiemy się tym, jak społeczne normy wpływają na ludzkie zachowania.

1. Internalizacja norm społecznych

Społeczne normy zaczynają wpływać na nasze zachowanie już od najmłodszych lat. Są one przekazywane przez naszych rodziców, nauczycieli i grupy rówieśnicze. W momencie, gdy jednostka zaczyna internalizować normy, stają się one częścią jej tożsamości.

2. Konformizm

Konformizm jest jednym z najważniejszych sposobów, w jakie społeczne normy wpływają na nasze zachowanie. Polega on na dostosowaniu się do norm społecznych, aby zaakceptować przez grupę. Jednostka chce być akceptowana przez innych i zrobić wszystko, co w jej mocy, aby zyskać ich poparcie. Na przykład, jeśli grupa przyjaciół decyduje się na jedno zachowanie, jednostka będzie skłonna do tego samego, aby nie być odróżniana od reszty grupy.

3. Presja społeczna

Presja społeczna jest jeszcze jednym sposobem, w jakim społeczne normy wpływają na nasze zachowanie. Polega ona na oczekiwaniach społeczeństwa wobec jednostki. Jeśli jednostka nie dostosuje się do tych oczekiwań, może czuć się niekomfortowo i nieakceptowalnie. Może również doświadczyć krytyki i ostracyzmu ze strony społeczeństwa. Na przykład, jeśli kobieta w kulturze, gdzie oczekiwane jest, że kobiety będą matkami, nie będą miały dzieci, mogą być ocenione negatywnie przez otoczenie.

4. Społeczne uwarunkowania zachowań

Społeczne normy wpływają również na nasze zachowanie poprzez społeczne uwarunkowania. W wyniku internalizacji norm, jednostka zaczyna akceptować określone zachowania jako właściwe, a inne jako nieodpowiednie. W ten sposób normy stały się jednym z kanałów wpływających na nasze zachowanie.

5. Dążenie do norm społecznych

Jedną z podstawowych potrzeb każdej jednostki jest dążenie do bycia zgodnym z normami społecznymi. Dlatego wielu ludzi stara się zawsze działać zgodnie z normami, które są uważane za właściwe w określonym społeczeństwie. Na przykład, jeśli normą jest traktowanie gości gościnnie, jednostka będzie podejmowała działania, które promują takie postawy.

6. Zmiana norm społecznych

Społeczne normy zawsze ewoluują, aby dostosować się do zmieniającego się świata. Niektóre normy mogą stać się przestarzałe, a inne normy mogą być wprowadzone, aby obejmować nowe zachowania wprowadzane w społeczeństwie. Na przykład, globalizacja może wprowadzić nowe normy dotyczące kontaktów międzykulturowych.

7. Sankcje

Sankcje są elementem determinującym przestrzeganie norm społecznych. Są to nagrody lub kary, których jednostka doświadcza, w zależności od tego, czy nadal przestrzega norm, czy też nie. Na przykład, jeśli jednostka przestrzega normy społeczne, może otrzymać nagrodę w postaci pozytywnego komentarza od innych, podczas gdy łamanie norm może spowodować ostracyzm lub nawet większe sankcje.

Podsumowanie

Społeczne normy odgrywają ważną rolę w naszym życiu i wpływają na nasze zachowanie. Internalizujemy je od najmłodszych lat i stają się one częścią naszej tożsamości. Konformizm, presja społeczna, społeczne uwarunkowania zachowań, dążenie do norm społecznych, zmiana norm społecznych i sankcje to sposoby, w jakie normy wpływają na nasze zachowanie. Wyznaczenie norm oznacza, że ​​ich przestrzeganie otwiera drzwi do lepszego życia w społeczeństwie i pozwala na bycie bardziej akceptowanym przez otoczenie.