Jakie są etapy mitozy?

estadistica

Mitoza to jeden z procesów podziału komórek zachodzących u organizmów eukariotycznych. Podczas mitozy dochodzi do równomiernego rozdzielenia chromosomów do dwóch komórek potomnych, co jest kluczowe w procesach rozwoju organizmu, naprawie tkanek czy w reprodukcji płciowej bezłącznikowców. Warto poznać kluczowe etapy mitozy i zrozumieć, jak przebiega ten wspaniały proces. W tekście przedstawimy szczegółowo każdy z etapów mitozy.

Etapu mitozy

 • Fazy interfazy

  Okres między dwoma kolejnymi podziałami komórkowymi, czyli interfaza, dzieli się na trzy fazy: G1, S i G2.

  • Faza G1: W tej fazie komórka przeprowadza wzrost i przygotowanie do replikacji DNA, która stanowi kluczowy element kolejnej fazy.
  • Faza S: W tym etapie dochodzi do replikacji lub podwojenia DNA komórki. Chromosomy powielają się, tworząc identyczne kopie, co jest kluczowe dla dalszego przebiegu mitozy.
  • Faza G2: W tej fazie komórka przygotowuje się do podziału właściwego czyli mitozy. Zachodzą w niej procesy przygotowujące do zachowania równowagi materiału genetycznego podczas podziału komórki.
 • Faza mitozy

  Podział komórki dzieli się zwykle na pięć etapów, z których każdy charakteryzuje się unikalnymi cechami i aktywnością komórki.

  • Faza profazy: Jest to pierwszy etap mitozy, charakteryzujący się zanikaniem błony jądrowej, skracaniem, grubej kondensacji chromosomów oraz tworzeniem wrzeciona kariokinetycznego, które umożliwia właściwy podział chromosomów.
  • Faza metafazy: W tej fazie chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki. Na każdym chromatydzie chromosomu powstają włókienka wrzecionowe, które kierują nimi do przeciwległych biegunów komórki.
  • Faza anafazy: W etapie tym, włókna wrzecionowe skracają się, co powoduje rozdzielenie chromatyd i przemieszczenie ich w kierunku biegunów wrzeciona. W ten sposób każdy chromosom składa się teraz tylko z jednej chromatydy, która jest przemieszczana w kierunku jednego z biegunów komórki.
  • Faza telofazy: W tej fazie chromosomy docierają do swoich biegunów komórki i zaczyna tworzyć się nowa błona jądrowa wokół poszczególnych grup chromosomów. Układ wrzeciona kariokinetycznego rozpuszcza się. Proces ten składa się z kilku kolejnych etapów: powstawanie pęcherzyków, rozpad wrzeciona kariokinetycznego, powstawanie jądra nieterziałowego.
  • Faza cytokinezy: Okres po mitozie, w którym dochodzi do podziału cytoplazmy i jądra komórki i powstają dwie nowe komórki potomne. U zwierząt i niektórych protistów dochodzi do cytokinezy przez skrzepnięcie końcówki błony komórkowej. U roślin i grzybów powstaje ściana komórkowa, która dzieli jedną komórkę na dwie nowe komórki.

Podsumowanie

Podział komórek jest kluczowym procesem, który umożliwia zaistnienie życia. Proces mitozy jest procesem, który prowadzi do równomiernego rozdzielenia chromosomów na dwie komórki potomne. Warto poznać każdy etap mitozy. Etap interfazy dzieli się na trzy fazy: G1, S oraz G2. Podczas mitozy mamy pięć etapów: profaze, metafaze, anafaze, telofaze oraz cytokinezę. Odkrycie mitozy zmieniło nasze postrzeganie świata. Dzięki niemu lepiej możemy zrozumieć, jak procesy zachodzące w komórkach wpływają na cały organizm, a także umożliwiło nam uzyskanie lepszej wiedzy na temat leczenia chorób i tworzenia nowych leków.