Las deszczowy - najpiękniejszy i najcenniejszy ekosystem na ziemi?

estadistica
Las deszczowy - najpiękniejszy i najcenniejszy ekosystem na ziemi?

Czym są lasy deszczowe?

Lasy deszczowe to jedne z najbardziej fascynujących i różnorodnych ekosystemów na naszej planecie. Znajdują się głównie w strefie międzyzwrotnikowej, gdzie panuje wilgotny klimat. Charakteryzują się gęstą roślinnością i obfitością gatunków, które często są endemitami, czyli występują tylko w konkretnej części lasu.

Różnorodność biologiczna

Lasy deszczowe są największym składnikiem bioróżnorodności na ziemi. Zajmują tylko 6% powierzchni lądów na świecie, ale przyczyniają się do utrzymania żywotności dużych obszarów na Ziemi. To tam żyje ponad połowa gatunków roślin i zwierząt. W jednym hektarze lasu deszczowego można znaleźć nawet do 750 gatunków drzew, tysiące gatunków roślin, setki gatunków ssaków i ptaków oraz tysiące bezkręgowców.

Ekosystem usług ekologicznych

Lasy deszczowe są również niezwykle ważne dla nas, ludzi, jako źródło surowców, ale również jako stanowiska bogate w różnorodność biologiczną. Odpowiadają za produkcję tlenu, filtrację wody, zabezpieczenie przed erozją gleby i zmniejszenie skutków zmian klimatycznych.

  • Ochrona gleby - W lasach deszczowych grzyby, bakterie i organizmy rozkładające organiczną materię i przekształcają ją w próchnicę, która stanowi podstawę żyznej gleby. Rośliny te również są ukorzenione w glebie bogatej w próchnicę i nie potrzebują sztucznych nawozów, aby dobrze rosnąć.
  • Produkcja tlenu - Rośliny lasów deszczowych są jednymi z największych producentów tlenu. Choć zajmują zaledwie 6% powierzchni lądów, to produkuje prawie 40% tlenu, który oddychamy na Ziemi.
  • Filtracja wody - W lasach deszczowych roztwory mineralne są szybko rozkładane, a woda jest czysta i zdatna do picia, nie wymagając dalszej oczyszczania.
  • Redukcja zmian klimatu - Las tropikalny stanowi schronienie dla wielu gatunków, które giną z powodu przeobrażeń klimatu, ale również, jako struktura roślinna, pochłania wiele gazów cieplarnianych z atmosfery, a także pochłania znaczne ilości CO2.

Przemysł w lasach deszczowych

Największym zagrożeniem dla lasów deszczowych jest działalność ludzka. Niestety, wiele krajów, w których znajdują się lasy deszczowe, traktuje je jak surowiec do wykorzystywania. Niewłaściwe praktyki leśne, takie jak wycinanie i spalanie lasów pod uprawę roli lub hodowlę bydła, sawanny golfowe czy poprzez kopalnie, przyczyniają się do zniszczenia wielu regionów, niszcząc dziką przyrodę. Na wielu obszarach lasów deszczowych występuje również kłusownictwo, a branża drewna może wiązać się z wykorzystaniem niewłaściwie pozyskanych materiałów. To wszystko prowadzi do zmniejszenia ich bioróżnorodności.

Wnioski

Wniosek nasuwa się sam: lasy deszczowe to ekosystemy bardzo cenne i bardzo ważne dla całego ekosystemu globalnego. Należy je chronić, a nie niszczyć ich, ponieważ ich zniszczenie może prowadzić do skutków nieprzewidywalnych dla Ziemi, naszego domu.