Planety podobne do Ziemi - czy istnieją?

Planety podobne do Ziemi - czy istnieją?

W dzisiejszych czasach, rozwój technologiczny oraz postęp naukowy umożliwia nam badanie kosmosu w sposób nieznany jeszcze kilka dekad temu. Przez lata zdołaliśmy zdobyć wiele informacji na temat planet z naszego Układu Słonecznego, jednak ostatnio nasze zainteresowanie skupiło się na planach poza jego granicami. Wiele z tych planet kojarzy się w ludzkich umysłach ze światami iluzorycznymi, filmowymi maryniami kosmicznymi oraz z kosmitami. Warto jednak zastanowić się, jak wygląda sytuacja na prawdziwej arenie kosmicznej: czy istnieją planety podobne do Ziemi?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, koncepcja planety podobnej do Ziemi wydawała się nieco absurdalną, lecz dziś naukowcy z całego świata podejmują wiele różnorodnych działań w celu znalezienia planety, która została nazywana „Ziemią 2.0” lub „drugą Ziemią”. Słyszymy wiele o potencjalnych odkryciach planet, które różnią się od Ziemi jedynie drobnymi szczegółami. Jednak przed tym, aby móc mówić o planecie podobnej do Ziemi, musimy określić, co dokładnie rozumiemy przez to określenie.

Czym jest planeta podobna do Ziemi?

Przed dokonaniem konkretnych odkryć w kosmosie, określenie „planeta podobna do Ziemi” kojarzyło się jedynie z planetą, która ma ascetyczne podobieństwo do naszej Ziemi - ma podobną wielkość i budowę, posiada atmosferę oraz wodę na powierzchni. Owa planeta powinna znajdować się w środowisku, które umożliwia rozwój życia, czyli powinna posiadać stosunkowo stabilne warunki klimatyczne, temperatura powinna być podobna do Ziemi oraz powinna mieć wystarczającą ilość światła słonecznego, które pozwoli na istnienie fotosyntezy.

Jednakże, rozwój technologiczny pozwolił naukowcom na odkrycie wielu innych planet i układów planetarnych, które należą do tzw. egzoplanet. Odkrycia te pokazują nam, że definicja „planety podobnej do Ziemi” musi być dostosowana do rzeczywistych odkryć. Dlatego też mówimy dzisiaj o planetach, które choć trochę różnią się od Ziemi, to jednak nadal mogą być uważane za potencjalne kandydatki na życie.

Jakie właściwości musi posiadać planeta, aby była uznana za podobną do Ziemi?

Naukowcy zgodnie określają, że planeta uważana za podobną do Ziemi, musi spełniać kilka ważnych warunków, które umożliwiają istnienie życia:

1. Planeta musi znajdować się w takiej odległości od swojej gwiazdy, by poziom promieniowania był właściwy. Gwiazdy emitują wiele form promieniowania, dlatego ważne jest, aby znajdowała się w odległości, w której temperatura byłaby odpowiednia do funkcjonowania przy życiu.
2. Planeta musi znajdować się w strefie mieszkalnej, gdzie średnia temperatura na powierzchni pozwala na bytowanie wody w stanie ciekłym.
3. Planeta musi posiadać atmosferę, która ochroni życie przed niebezpiecznymi dla niego czynnikami, takimi jak promieniowanie kosmiczne.
4. Planeta musi posiadać zróżnicowaną topografię, dzięki czemu możliwa jest różnorodność życia na różnych obszarach.

Istnieją również inne czynniki, które muszą być brane pod uwagę w przypadku wyszukiwania planety podobnej do Ziemi, w tym chociażby m.in. skład atmosfery, warunki klimatyczne oraz możliwości geologiczne.

Jaka jest aktualna sytuacja pod względem odkryć planet podobnych do Ziemi?

Ostatnio, w różnych częściach kosmosu odkrywane są coraz to nowe planety, jednakże – mimo tych odkryć – szukanie planety podobnej do Ziemi jest nadal trudnym zadaniem. Z tego powodu naukowcy z całego świata podejmują różnorodne działania, które pozwalają zbliżyć się do odkrycia takiej planety.

Do badań i odkryć planet podobnych do Ziemi wykorzystywane są różne metody. Do najpopularniejszych należą metody obserwacyjne, takie jak metoda tranzytu czy metoda prędkości radiowej. Metoda tranzytu polega na obserwowaniu gwiazdy, której planety szukamy, oraz mierzeniu zmian w jej jasności. Na podstawie tych zmian można określić, czy w pobliżu gwiazdy znajduje się planeta. Natomiast, metoda prędkości radiowej polega na mierzeniu zmiany prędkości ruchu gwiazdy, która jest spowodowana jej wpływem na planety, krążące dookoła.

Na obecnym etapie naukę przyciągnęło głównie odkrycie proksymalnego B, planety znajdującej się w odległości zaledwie 4,2 lat świetlnych od Ziemi, co czyni ją najbliższą planeta pozajsłoneczną. Niestety, wbrew wcześniejszym nadziejom, proksymalny B nie okazał się podobny do Ziemi ani pod względem temperatury, ani atmosfery.

W tej chwili, szukać planet podobnych do Ziemi możemy m.in. dzięki misji TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), która za cel postawiła sobie przeglądanie milionów gwiazd w poszukiwaniu planet, które przemykają przed nimi (tzw. tranzyty).

Podsumowanie

Podsumowując, temat planet podobnych do Ziemi jest jednym z najbardziej fascynujących zagadnień astronomicznych, które skupiają uwagę wielu naukowców na całym świecie. Choć na dzień dzisiejszy nasze odkrycia nie pozwalają nam na pewne stwierdzenie, czy w kosmosie istnieją planety podobne do Ziemi, to jednakże istnieją planety, które choć trochę różnią się od naszej planety, to jednakże nadal mogą być uważane za potencjalne kandydatki na życie.

Odkrycia te dają nam nadzieję, że w przyszłości uda się znaleźć planetę, która będzie na tyle podobna do Ziemi, by mogła służyć jako cel dla nowych zadań badawczych. Zanim jednak uda nam się znaleźć taką planetę, musimy kontynuować poszukiwania, rozwijając jednocześnie metody, które pozwolą nam to zrobić.