Systemy informatyczne do kontroli produkcji

Systemy informatyczne do kontroli produkcji

W dzisiejszych czasach informatyzacja procesów produkcyjnych jest czymś niezwykle istotnym. Dlatego też, coraz częściej korzysta się z systemów informatycznych do kontroli produkcji. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć niektóre z tych systemów.

Systemy MES

Pierwszym z systemów, który zostanie omówiony są systemy MES (Manufacturing Execution System). Są to systemy zarządzające produkcją, które pozwalają na zbieranie danych o procesie produkcyjnym. Dane te wykorzystuje się następnie do optymalizacji procesów i poprawy efektywności produkcji. Systemy MES oferują między innymi funkcje takie jak planowanie produkcji, zarządzanie danymi, kontrolę jakości oraz zarządzanie procesem produkcyjnym.

Wśród dostępnych na rynku systemów MES można wyróżnić systemy klasy ERP, które umożliwiają integrację procesów zarządzania przedsiębiorstwa, a także systemy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), wykorzystywane do kontroli procesów przemysłowych.

Systemy SCADA

Systemy SCADA służą do kontrolowania i monitorowania procesów przemysłowych. Pozwalają na zdalny dostęp do systemów produkcyjnych oraz posiadają funkcję alarmowania w przypadku wystąpienia jakiejś awarii. Systemy te posiadają także możliwość archiwizacji danych, które pozwalają na dokładne analizy dotyczące efektywności danego procesu.

Często systemy SCADA są stosowane w połączeniu z systemami MES, co pozwala na pełne zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Wspomaganie wizualne

Innym przykładem systemu informatycznego, związanego z produkcją, jest wspomaganie wizualne (Visual Support System). Jest to system, którego celem jest usprawnienie procesu produkcji poprzez wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi wizualnych. Narzędzia te mogą być zarówno takie jak poziomice i linijki, jak i projekcje wirtualnych obrazów.

Systemy wspomagające wizualnie pozwalają na lepszą kontrolę procesów produkcyjnych, dzięki temu można szybciej wykrywać potencjalne problemy i szybciej na nie reagować.

Integracja procesów

Jak już zostało wspomniane, wśród systemów MES można wyróżnić systemy klasy ERP, pozwalające na integrację procesów zarządzania przedsiębiorstwa. Systemy tego typu są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle, ponieważ pozwalają na pełne kontrolowanie całego przedsiębiorstwa, a nie tylko procesów produkcyjnych.

Systemy klasy ERP umożliwiają łatwe i szybkie zarządzanie dokumentami, zarządzanie danymi klientów oraz zarządzanie zadaniami projektowymi. Są one szczególnie przydatne dla dużych przedsiębiorstw, w których wiele działań musi być skoordynowanych z innymi działami.

Podsumowanie

Systemy informatyczne do kontroli produkcji są niezwykle ważne w dzisiejszych czasach. Pozwalają na optymalizację procesów produkcyjnych, co przekłada się na większą efektywność i zyski przedsiębiorstwa. Wśród systemów tego typu warto wymienić systemy MES, SCADA, wspomaganie wizualne oraz systemy klasy ERP. Każdy z nich oferuje różne funkcje, które pozwalają na pełne zarządzanie procesami produkcyjnymi.