Blu-rayWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Blu-ray, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Blu-ray, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Blu-ray, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Blu-ray, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Blu-ray, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Blu-ray. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

pyta Blu-ray
Blu-ray Disc.svg
BluRayDiscBack.png
Tylna strona Blu-ray. W przeciwiestwie do pyt CD i DVD odbicie ma niebieski odcie.
Typ mediów Dysk optyczny o duej gstoci
Kodowanie Kodowanie danych: CLV lub Zoned CAV pits-and-lands z przeplatanym kodem korekcji bdów
BDMV Kodowanie wideo: H.262/MPEG-2 Part 2
H.264/MPEG-4 AVC
VC-1
H.265/HEVC (tylko Ultra HD Blu-ray )
Pojemno 25  GB (jednowarstwowa), 50  GB (dwuwarstwowa)
100, 128 GB ( BDXL )
W standardowej postaci BD moliwe s do czterech warstw.
 Rozmiar bloku Sektor 2 KB, blok ECC 64 KB
Czytaj  mechanizm Laser diodowy 405  nm , 36 Mbit/s
 Mechanizm zapisu Laser diodowy 405 nm ze skupion wizk zuywa wiksz moc ni do odczytu
Opracowany  przez Stowarzyszenie Sony
Blu-ray Disc
Wymiary 12  cm (4,7  w ) rednica
Grubo 1,2 mm
Stosowanie Przechowywanie danych
Wideo w
wysokiej rozdzielczoci Dwik o wysokiej rozdzielczoci
Stereoskopowe 3D
Gry na
PlayStation 3 Gry na PlayStation 4 Gry na
PlayStation 5 Gry na
Xbox One Gry na
konsol Xbox Series X
Rozszerzony  z pyta DVD
Rozszerzony  do Dysk archiwalny Blu-ray Ultra HD
Wydany 20 czerwca 2006  ( 2006-06-20 )

Pyta Blu-ray ( BD ), czsto znana po prostu jako Blu-ray , to format przechowywania cyfrowych dysków optycznych . Zosta zaprojektowany tak, aby zastpi format DVD i moe przechowywa kilka godzin wideo w wysokiej rozdzielczoci (HDTV 720p i 1080p). Gównym zastosowaniem Blu-ray jest nonik materiaów wideo, takich jak filmy fabularne, oraz fizyczna dystrybucja gier wideo na PlayStation 3 , PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One i Xbox Series X . Nazwa Blu-ray odnosi si do niebieskiego lasera (który w rzeczywistoci jest fioletowym laserem) uywanego do odczytu pyty, który umoliwia przechowywanie informacji z wiksz gstoci ni jest to moliwe w przypadku czerwonego lasera o wikszej dugoci fali stosowanego w pytach DVD.

Plastikowy dysk ma rednic 120 milimetrów (4,7 cala) i grubo 1,2 milimetra (0,047 cala), taki sam rozmiar jak pyty DVD i CD . Pyty Blu-ray w wersji konwencjonalnej lub wczeniejszej ni BD-XL zawieraj 25  GB na warstw, przy czym pyty dwuwarstwowe (50 GB) s standardem branowym dla pyt wideo o wysokiej rozdzielczoci. Dyski trójwarstwowe (100 GB) i dyski czterowarstwowe (128 GB) s dostpne dla nagrywarek BD-XL .

Wideo w wysokiej rozdzielczoci (HD) moe by przechowywane na pytach Blu-ray z rozdzielczoci do 1920×1080 pikseli, przy 24 klatkach progresywnych lub 50/60 z przeplotem na sekund . Pyty DVD-Video zostay ograniczone do maksymalnej rozdzielczoci 480i ( NTSC , 720×480 pikseli) lub 576i ( PAL , 720×576 pikseli). Poza tymi specyfikacjami sprztowymi Blu-ray jest powizany z zestawem formatów multimedialnych .

Format BD zosta opracowany przez Blu-ray Disc Association , grup reprezentujc producentów elektroniki uytkowej, sprztu komputerowego i filmów. Sony zaprezentowao pierwsze prototypy pyt Blu-ray Disc w padzierniku 2000 r., a pierwszy prototypowy odtwarzacz zosta wydany w Japonii w kwietniu 2003 r. Nastpnie kontynuowano jego rozwój a do oficjalnej wiatowej premiery w dniu 20 czerwca 2006 r., rozpoczynajc produkcj wysokiej rozdzielczoci wojna formatów dysków , w której Blu-ray Disc rywalizowa z formatem HD DVD . Toshiba , gówna firma obsugujca HD DVD, ustpia w lutym 2008 r., a póniej wydaa swój wasny odtwarzacz Blu-ray Disc pod koniec 2009 r. Wedug Media Research sprzeda oprogramowania wysokiej rozdzielczoci w Stanach Zjednoczonych w cigu pierwszych dwóch lat bya wolniejsza ni Sprzeda oprogramowania DVD. Blu-ray staje w obliczu konkurencji ze strony wideo na danie (VOD) i cigej sprzeday pyt DVD. W styczniu 2016 r. 44% amerykaskich gospodarstw domowych z dostpem do Internetu szerokopasmowego miao odtwarzacz Blu-ray. Do odtwarzania treci 4K BDA wprowadzio wariant Blu-ray o nazwie Ultra HD Blu-ray .

Historia

Kees Schouhamer Immink otrzyma osobist nagrod Emmy za pionierski wkad w pyty DVD i Blu-ray.

Wczesna historia

Gsto informacji formatu DVD bya ograniczona dugoci fali zastosowanych diod laserowych . Po dugotrwaym rozwoju niebieskie diody laserowe dziaajce w zakresie 405 nanometrów stay si dostpne na zasadzie produkcyjnej, co pozwolio na opracowanie bardziej gstego formatu pamici, który mógby pomieci noniki o wyszej rozdzielczoci, z prototypowymi dyskami wykonanymi z diod o nieco duszej dugoci fali 407 nanometrów w padzierniku 1998. Sony rozpoczo dwa projekty we wspópracy z Panasonic , Philips i TDK , stosujc nowe diody: UDO (Ultra Density Optical) i DVR Blue (wraz z Pioneer ), format pyt wielokrotnego zapisu, który ostatecznie sta si Blu- ray Disc (dokadniej BD-RE). Podstawowe technologie formatów s podobne. Pierwsze prototypy DVR Blue zostay zaprezentowane przez firm Sony na wystawie CEATEC w padzierniku 2000 roku. Znak towarowy logo Blue Disc zosta zgoszony 9 lutego 2001 roku. 19 lutego 2002 roku projekt zosta oficjalnie ogoszony jako Blu-ray Disc , a Blu-ray Disc Founders zostaa zaoona przez dziewiciu pocztkowych czonków.

Pierwsze urzdzenie konsumenckie pojawio si w sklepach 10 kwietnia 2003 roku: Sony BDZ-S77, rejestrator BD-RE o wartoci 3800 USD, który by dostpny tylko w Japonii. Nie byo jednak standardu dla nagranych wideo i dla tego odtwarzacza nie zostay wydane adne filmy. Hollywoodzkie studia nalegay, aby odtwarzacze byy wyposaone w zarzdzanie prawami cyfrowymi, zanim wypuszcz filmy w nowym formacie, i chciay nowego systemu DRM, który byby bezpieczniejszy ni nieudany system szyfrowania treci (CSS) uywany na pytach DVD. 4 padziernika 2004 roku nazwa Zaoyciele pyt Blu-ray zostaa oficjalnie zmieniona na Blu-ray Disc Association (BDA), a 20th Century Fox doczy do zarzdu BDA. Fizyczne specyfikacje pyt Blu-ray Disc zostay ukoczone w 2004 roku.

W styczniu 2005 roku firma TDK ogosia, e opracowaa ultratward, ale bardzo cienk powok polimerow ( Durabis ) dla pyt Blu-ray; by to znaczcy postp techniczny, poniewa na rynku konsumenckim potrzebna bya znacznie silniejsza ochrona, aby chroni nagie pyty przed zarysowaniem i uszkodzeniem w porównaniu z DVD, podczas gdy technicznie pyty Blu-ray wymagay znacznie cieszej warstwy dla gstszego niebieskiego lasera o wyszej czstotliwoci. Wkady, pierwotnie uywane do ochrony przed zarysowaniami, nie byy ju potrzebne i zostay zezomowane. Specyfikacje BD-ROM zostay sfinalizowane na pocztku 2006 roku.

Administrator licencji Advanced Access Content System Licensing Administrator (AACS LA), konsorcjum zaoone w 2004 r., rozwijao platform DRM, która moe by wykorzystywana do bezpiecznego rozpowszechniania filmów wród konsumentów. Jednak ostateczny standard AACS zosta opóniony, a nastpnie opóniony ponownie, gdy wany czonek grupy Blu-ray Disc wyrazi obawy. Na prob pierwszych producentów sprztu, w tym Toshiby, Pioneera i Samsunga, opublikowano tymczasowy standard, który nie zawiera niektórych funkcji, takich jak kopia zarzdzana.

Wprowadzenie i rozwój sprzeday

Pierwsze odtwarzacze BD-ROM (Samsung BD-P1000) zostay dostarczone w poowie czerwca 2006 r., chocia odtwarzacze HD DVD pobiy je na rynku o kilka miesicy. Pierwsze tytuy Blu-ray Disc zostay wydane w dniu 20 czerwca 2006: 50 pierwszych randek , Pity element , Hitch , Dom latajcych sztyletów , Underworld: Evolution , xXx (wszystkie z firmy Sony) oraz MGM s Terminator . Najwczeniejsze wydania wykorzystyway kompresj wideo MPEG-2 , t sam metod, która jest stosowana na standardowych pytach DVD. Pierwsze wydania wykorzystujce nowsze formaty VC-1 i AVC zostay wprowadzone we wrzeniu 2006 roku. Pierwsze filmy wykorzystujce dwuwarstwowe dyski o pojemnoci 50 GB zostay wprowadzone w padzierniku 2006 roku. Pierwsze albumy zawierajce tylko dwik zostay wydane w maju 2008 roku.

Do czerwca 2008 roku ponad 2500 tytuów Blu-ray Disc byo dostpnych w Australii i Wielkiej Brytanii, a 3500 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W Japonii do lipca 2010 roku wydano ponad 3300 tytuów.

Konkurs z HD DVD

DVD Forum , kierowany przez firm Toshiba , zosta podzielony na czy rozwija droszej technologii niebieskiego lasera. W marcu 2002 r. forum zatwierdzio propozycj, która zostaa zatwierdzona przez Warner Bros. i inne studia filmowe . Propozycja obejmowaa kompresj wideo w wysokiej rozdzielczoci na dwuwarstwowych standardowych pytach DVD-9 . Jednak pomimo tej decyzji, Komitet Sterujcy Forum DVD ogosi w kwietniu, e pracuje nad wasnym rozwizaniem wideo w wysokiej rozdzielczoci wykorzystujcym niebieski laser. W sierpniu firmy Toshiba i NEC ogosiy swój konkurencyjny standard Advanced Optical Disc. Zosta on ostatecznie przyjty przez DVD Forum i przemianowany na HD DVD w nastpnym roku, po dwukrotnym odrzuceniu go przez czonków DVD Forum, którzy byli równie czonkami stowarzyszenia Blu-ray Disc Association sytuacja, która spowodowaa wstpne dochodzenie przez Departament Sprawiedliwoci Stanów Zjednoczonych .

HD DVD mia przewag na rynku wideo wysokiej rozdzielczoci, poniewa sprzeda pyt Blu-ray bya powolna, aby zyska udzia w rynku. Pierwszy odtwarzacz Blu-ray Disc by postrzegany jako drogi i wadliwy, a dostpnych byo niewiele tytuów.

Sony PlayStation 3 , które zawierao odtwarzacz Blu-ray Disc do podstawowej pamici masowej, pomogo we wsparciu Blu-ray. Sony przeprowadzio równie bardziej dokadn i wpywow kampani marketingow dla tego formatu. Kamery AVCHD zostay równie wprowadzone w 2006 roku. Nagrania te mona odtwarza na wielu odtwarzaczach Blu-ray Disc bez ponownego kodowania, ale nie s one kompatybilne z odtwarzaczami HD DVD. Do stycznia 2007 r. sprzeda pyt Blu-ray Disc przewyszaa sprzeda HD DVD, aw cigu pierwszych trzech kwartaów 2007 r. sprzeda dysków BD przewyszaa sprzeda HD DVD o okoo dwa do jednego. Na targach CES 2007 Warner zaproponowa Total Hi Def hybrydow pyt zawierajc Blu-ray z jednej strony i HD DVD z drugiej, ale nigdy nie zostaa wydana.

28 czerwca 2007 roku 20th Century Fox podao, e wprowadzenie systemu antykopiowania BD+ przez Blu-ray Disc byo kluczem do podjcia decyzji o wsparciu formatu Blu-ray Disc. 4 stycznia 2008 r., dzie przed targami CES 2008, Warner Bros. (jedyne due studio, które wci wydaje filmy zarówno w formacie HD DVD, jak i Blu-ray Disc) ogosio, e po maju 2008 r. ukae si tylko na pytach Blu-ray. skutecznie wczyy inne studia, które znalazy si pod parasolem Warnera, takie jak New Line Cinema i HBO chocia w Europie partner dystrybucyjny HBO, BBC , ogosi, e bdzie nadal wypuszcza produkty w obu formatach, jednoczenie obserwujc siy rynkowe. Doprowadzio to do reakcji acuchowej w brany, w której gówni amerykascy detalici, tacy jak Best Buy , Walmart i Circuit City oraz sieci kanadyjskie, takie jak Future Shop, upuszczali HD DVD w swoich sklepach. Woolworths , wówczas duy europejski sprzedawca detaliczny, wycofa HD DVD ze swojego inwentarza. Gówne firmy zajmujce si wypoyczaniem pyt DVD , Netflix i Blockbuster, powiedziay, e nie bd ju oferowa HD DVD.

W nastpstwie tych zmian, 19 lutego 2008 r. firma Toshiba ogosia, e zakoczy produkcj urzdze HD DVD , dziki czemu Blu-ray Disc stanie si standardem branowym dla dysków optycznych o wysokiej gstoci. Universal Studios , jedyne due studio wspierajce HD DVD od samego pocztku, powiedziao krótko po ogoszeniu przez firm Toshiba: Chocia Universal ceni cis wspóprac z firm Toshiba, nadszed czas, aby skupi si na wydawaniu nowych i katalogowych tytuów na Blu- dysk promienia." Paramount Pictures , które zaczo wydawa filmy tylko w formacie HD DVD pod koniec 2007 roku, zapowiedziao równie, e zacznie wydawa je na pytach Blu-ray. Oba studia ogosiy pierwsze skady Blu-ray w maju 2008 roku. Dziki temu wszystkie gówne hollywoodzkie studia obsugiway Blu-ray.

Przyszy zakres i trendy rynkowe

Wedug Media Research sprzeda oprogramowania wysokiej rozdzielczoci w Stanach Zjednoczonych bya wolniejsza w cigu pierwszych dwóch lat ni sprzeda oprogramowania DVD. W cigu pierwszych dwóch lat (1997-1998) sprzedano 16,3 miliona jednostek oprogramowania DVD w porównaniu do 8,3 miliona jednostek oprogramowania o wysokiej rozdzielczoci (2006-2007). Jednym z powodów tej rónicy by mniejszy rynek (26,5 mln HDTV w 2007 r. w porównaniu do 100 mln SDTV w 1998 r.). Byy zwolennik HD DVD Microsoft nie stworzy napdu Blu-ray Disc dla konsoli Xbox 360 . Nastpca Xbox One 360 jest wyposaony w napd Blu-ray, podobnie jak PS4, oba obsuguj 3D Blu-ray po póniejszych aktualizacjach oprogramowania ukadowego .

Wkrótce po zakoczeniu wojny formatowej sprzeda pyt Blu-ray zacza rosn. Badanie przeprowadzone przez NPD Group wykazao, e wiadomo pyt Blu-ray dotara do 60% gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Dane dotyczce sprzeday Nielsen VideoScan wykazay, e w przypadku niektórych tytuów, takich jak Hitman firmy 20th Century Fox , do 14% cakowitej sprzeday pyt pochodzio z pyt Blu-ray, chocia rednia sprzeda pyt Blu-ray w pierwszej poowie roku wynosia tylko okoo 5% . W grudniu 2008 roku Warner Bros. w wersji Blu-ray Disc. Mroczny rycerz sprzeda si w 600 000 egzemplarzy pierwszego dnia po premierze w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Tydzie po premierze The Dark Knight BD sprzeda si w ponad 1,7 miliona egzemplarzy na caym wiecie, co czyni go pierwszym tytuem Blu-ray Disc, który w pierwszym tygodniu po premierze sprzeda si w ponad milionie egzemplarzy.

Sprzeda pyt Blu-ray Disc w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
Rok Sprzeda skumulowana (w milionach)
2006 1.2
2007 19,2
2008 82,9
2009 177,2
2010 350

Wedug Singulus Technologies AG, Blu-ray zosta przyjty szybciej ni format DVD w podobnym okresie rozwoju. Wniosek ten opiera si na fakcie, e firma Singulus Technologies otrzymaa zamówienia na 21 dwuwarstwowych replikatorów Blu-ray w pierwszym kwartale 2008 r., podczas gdy w tym samym okresie w 1997 r. wyprodukowano 17 tego typu urzdze do replikacji DVD. Wedug GfK Retail i Technology, w pierwszym tygodniu listopada 2008 r. sprzeda nagrywarek Blu-ray przewyszya sprzeda nagrywarek DVD w Japonii. Wedug Digital Entertainment Group, liczba urzdze do odtwarzania pyt Blu-ray (zarówno dekoderów, jak i konsoli do gier) sprzedanych w Stanach Zjednoczonych do koca 2010 roku osigna 28,5 miliona.

Blu-ray konkuruje z filmami na danie i nowymi technologiami, które umoliwiaj dostp do filmów na dowolnym formacie lub urzdzeniu, takim jak ekosystem treci cyfrowej rozrywki lub skrzynka na klucze Disneya . Niektórzy komentatorzy sugerowali, e wypoyczanie Blu-ray odegra kluczow rol w utrzymaniu przystpnej ceny technologii, jednoczenie umoliwiajc jej rozwój. Chcc zwikszy sprzeda, studia rozpoczy wydawanie filmów w pakietach combo z pytami Blu-ray i DVD, a take kopiami cyfrowymi, które mona odtwarza na komputerach i urzdzeniach mobilnych. Niektóre s wydawane na pytach typu flipper z Blu-ray po jednej stronie i DVD po drugiej. Inne strategie to wydawanie filmów ze specjalnymi funkcjami tylko na pytach Blu-ray, a adnych na pytach DVD.

Pyty Blu-ray kosztuj nie wicej ni pyty DVD. Jednak mechanizmy odczytu i zapisu s bardziej skomplikowane, przez co nagrywarki, napdy i odtwarzacze Blu-ray s drosze ni ich odpowiedniki DVD. Przyjcie jest równie ograniczone ze wzgldu na powszechne korzystanie z mediów strumieniowych. Pyty Blu-ray su do dystrybucji gier na PlayStation 3 , PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One i Xbox Series X , a wspomniane konsole do gier mog odtwarza zwyke pyty Blu-ray.

Poza Blu-ray

Dyski i odtwarzacze Blu-ray Ultra HD stay si dostpne w pierwszym kwartale 2016 r. o pojemnoci do 100 GB.

Holographic Versatile Disc (HVD), opisany w standardzie ECMA-377, zosta w rozwoju przez Rozwoju (HSD) Forum holografii System z uyciem zielonego pisanie / czytanie laser (532 nm) i czerwon pozycjonowanie / adresowania laser (650 nm ). Ma oferowa kodowanie MPEG-2, MPEG-4 AVC (H.264), HEVC (H.265) i VC-1, obsugujc maksymaln pojemno 6 TB. Nie wydano adnych systemów zgodnych z midzynarodowym standardem Ecma HVD. Poniewa format Blu-ray Disc mona aktualizowa, stanowi to wyzwanie dla przyjcia formatu HVD.

Cigy rozwój

Chocia specyfikacja Blu-ray Disc zostaa sfinalizowana, inynierowie nadal pracuj nad rozwojem technologii. Do 2005 roku dyski czterowarstwowe (100 GB) zostay zaprezentowane na dysku ze zmodyfikowan optyk i standardow niezmienion optyk. Hitachi stwierdzi, e na takiej pycie mona zapisa 7 godzin wideo 32 Mbit/s (HDTV) lub 3 godziny i 30 minut wideo 64 Mbit/s ( telewizja ultra-wysokiej rozdzielczoci ). W kwietniu 2006 roku TDK anulowao plany produkcji 8-warstwowych dysków Blu-ray o pojemnoci 200 GB. W sierpniu 2006 roku firma TDK ogosia, e stworzya dziaajcy, eksperymentalny dysk Blu-ray, który moe pomieci 200 GB danych po jednej stronie, wykorzystujc sze 33 GB warstw danych. W 2007 roku firma Hitachi miaa plany produkcji dysków o pojemnoci 200 GB do 2009 roku.

Za zamknitymi drzwiami na targach CES 2007 Ritek ujawni, e z powodzeniem opracowa proces dysków optycznych o wysokiej rozdzielczoci, który rozszerzy pojemno dysku do dziesiciu warstw, zwikszajc pojemno dysków do 250 GB. Zauwaono jednak, e gówn przeszkod jest to, e obecna technologia odczytu/zapisu nie pozwala na dodatkowe warstwy. Firma JVC opracowaa technologi trójwarstwow, która umoliwia umieszczanie zarówno danych DVD o standardowej rozdzielczoci, jak i danych HD na kombinacji BD/(standard) DVD. Umoliwioby to konsumentowi zakup pyty, któr mona odtwarza na odtwarzaczach DVD, a take ujawni jej wersj HD podczas odtwarzania na odtwarzaczu BD. Japoski producent dysków optycznych Infinity ogosi pierwsze hybrydowe poczenie Blu-ray Disc/(standard) DVD, które zostanie wydane 18 lutego 2009 roku. Ten zestaw pyt z serialu telewizyjnego Code Blue zawiera cztery dyski hybrydowe zawierajce jeden Blu- ray Warstwa dysku (25 GB) i dwie warstwy DVD (9 GB) po tej samej stronie dysku.

W styczniu 2007 roku firma Hitachi zaprezentowaa pyt Blu-ray o pojemnoci 100 GB, skadajc si z czterech warstw, po 25 GB kada. Twierdzono, e w przeciwiestwie do pyt TDK i Panasonic o pojemnoci 100 GB, ten dysk bdzie czytelny na standardowych napdach Blu-ray Disc, które s obecnie w obiegu, i uwaano, e aktualizacja oprogramowania sprztowego bya jedynym wymogiem, aby by czytelny do tego czasu -aktualni gracze i napdy. W padzierniku 2007 roku ujawnili napd Blu-ray o pojemnoci 100 GB. W grudniu 2008 roku firma Pioneer Corporation zaprezentowaa pyt Blu-ray o pojemnoci 400 GB (zawierajc 16 warstw danych po 25 GB kada) kompatybiln z obecnymi odtwarzaczami po aktualizacji oprogramowania ukadowego. Jego planowana premiera miaa miejsce w latach 200910 w przypadku pamici ROM i 20102013 w przypadku dysków wielokrotnego zapisu. Trway prace nad stworzeniem pyty Blu-ray o pojemnociTB .

Na targach CES 2009 Panasonic zaprezentowa DMP-B15, pierwszy przenony odtwarzacz pyt Blu-ray, a firma Sharp zaprezentowaa serie LC-BD60U i LC-BD80U, pierwsze telewizory LCD HD ze zintegrowanymi odtwarzaczami pyt Blu-ray. Firma Sharp ogosia równie, e do koca 2009 roku bdzie sprzedawa w Stanach Zjednoczonych telewizory HD ze zintegrowanymi nagrywarkami Blu-ray Disc. Nagrywarki STB nie byy sprzedawane w USA z obawy przed nieautoryzowanym kopiowaniem. Dostpne byy jednak komputery osobiste z napdami nagrywajcymi Blu-ray. W padzierniku 2009 roku firma TDK zaprezentowaa 10-warstwow pyt Blu-ray o pojemnoci 320 GB. 1 stycznia 2010 r. firma Sony, we wspópracy z Panasonic, ogosia plany zwikszenia pojemnoci na swoich dyskach Blu-ray z 25 GB do 33,4 GB za pomoc technologii o nazwie i-MLSE ( oszacowanie najwikszego prawdopodobiestwa sekwencji). Dyski o wikszej pojemnoci, wedug Sony, byyby czytelne na istniejcych odtwarzaczach Blu-ray Disc po aktualizacji oprogramowania ukadowego. Ta technologia zostaa póniej wykorzystana na pytach BDXL.

20 lipca 2010 r. zespó badawczy Sony i japoskiego Uniwersytetu Tohoku ogosi wspólne opracowanie niebiesko-fioletowego lasera, który ma pomóc w tworzeniu dysków Blu-ray o pojemnoci 1 TB przy uyciu tylko dwóch warstw (i potencjalnie ponad 1 TB z dodatkowym warstwowaniem). Dla porównania, pierwszy niebieski laser zosta wynaleziony w 1996 roku, a pierwsze prototypowe dyski pojawiy si cztery lata póniej.

Wczesne wydanie Blu-ray 4K w Best Buy . Wydano take odtwarzacz Blu-ray Disc 4K.

7 stycznia 2013 r. Sony ogosio, e wyda tytuy na pytach Blu-ray Mastered in 4K w rozdzielczoci 4K i zakodowane w rozdzielczoci 1080p. Tytuy Blu-ray Disc Mastered in 4K mog by odtwarzane na istniejcych odtwarzaczach Blu-ray Disc i maj wiksz przestrze kolorów dziki xvYCC . 14 stycznia 2013 r. prezes stowarzyszenia Blu-ray Disc Association Andy Parsons stwierdzi, e na trzy miesice przed przeprowadzeniem badania dotyczcego rozszerzenia specyfikacji pyt Blu-ray Disc utworzono grup zadaniow, która dodaaby moliwo przechowywania wideo 4K Ultra HD.

5 sierpnia 2015 r. stowarzyszenie Blu-ray Disc Association (BDA) ogosio rozpoczcie licencjonowania formatu Ultra HD Blu-ray od 24 sierpnia 2015 r. Format Ultra HD Blu-ray dostarcza treci o wysokim zakresie dynamiki, co znacznie rozszerzyo zakres midzy najjaniejszymi i najciemniejszymi elementami, rozszerzony zakres kolorów, wysoka liczba klatek na sekund (do 60 klatek na sekund) i rozdzielczo do 3840×2160, formaty dwiku oparte na obiektach oraz opcjonalna funkcja cyfrowego mostka. Do odtwarzania tego formatu wymagane byy nowe odtwarzacze, które byy w stanie odtwarza zarówno pyty DVD, tradycyjne Blu-ray, jak i nowy format. Nowe dyski Ultra HD Blu-ray mieszcz do 66 GB i 100 GB danych odpowiednio na dyskach dwu- i trójwarstwowych.

Specyfikacje fizyczne i systemy plików Blu-ray s publicznie dostpne w witrynie internetowej stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.

Noniki fizyczne

Rodzaj rednica
(cm)
Warstwy Pojemno
Bajty
Standardowy rozmiar dysku, pojedyncza warstwa 12 1 25 025 314 816
Standardowy rozmiar dysku, podwójna warstwa 12 2 50 050 629 632
Standardowy rozmiar dysku, XL 3 warstwy 12 3 100 103 356 416
Standardowy rozmiar dysku, 4 warstwy XL 12 4 128 001 769 472
Rozmiar mini dysku, pojedyncza warstwa 8 1 7 791 181 824
Rozmiar mini dysku, podwójna warstwa 8 2 15 582 363 648

Laser i optyka

Podczas gdy DVD wykorzystuje czerwony laser 650  nm , Blu-ray Disc wykorzystuje niebiesk diod laserow 405 nm . Chocia laser jest nazywany niebieskim, jego kolor jest w rzeczywistoci w zakresie fioletowym . Krótsza dugo fali moe by skupiona na mniejszym obszarze, umoliwiajc w ten sposób odczytywanie informacji zapisanych w doach, które s o poow mniejsze od tych na DVD, i w konsekwencji mog by rozmieszczone bliej siebie, co skutkuje krótsz rozstawem cieek, umoliwiajc Pyta Blu-ray przechowujca okoo pi razy wicej informacji, które mona zapisa na pycie DVD. Lasery to diody laserowe GaN ( azotek galu ), które wytwarzaj wiato 405 nm bezporednio, to znaczy bez podwojenia czstotliwoci lub innych nieliniowych mechanizmów optycznych . Pyty CD wykorzystuj lasery bliskiej podczerwieni 780 nm.

Minimalna rozmiar plamki , w którym laser moe by skupiona jest ograniczona przez dyfrakcj i zaley od dugoci fali wiata i aperturze numerycznej czci obiektywu uytego do jej ostro. Zmniejszajc dugo fali, zwikszajc apertur numeryczn z 0,60 do 0,85 i zmniejszajc grubo warstwy wierzchniej, aby unikn niepodanych efektów optycznych, projektanci mog spowodowa, e wizka laserowa bdzie skupia si na mniejszym miejscu, co skutecznie pozwala na przechowywanie wikszej iloci informacji w tym samym powierzchnia. W przypadku pyt Blu-ray rozmiar plamki wynosi 580 nm. Pozwala to na zmniejszenie rozmiaru wgbienia z 400 nm dla DVD do 150 nm dla Blu-ray Disc oraz skoku cieki z 740 nm do 320 nm. Zobacz dysk kompaktowy, aby uzyska informacje o fizycznej strukturze dysków optycznych. Oprócz ulepsze optycznych dyski Blu-ray zawieraj ulepszenia w kodowaniu danych, które dodatkowo zwikszaj ilo treci, które mona przechowywa.

Technologia twardego powlekania

Biorc pod uwag, e warstwa danych Blu-ray Disc jest bliej powierzchni dysku w porównaniu ze standardem DVD , we wczesnych projektach stwierdzono, e jest bardziej podatna na zarysowania. Dlatego te pierwsze dyski byy umieszczane w kasetach dla ochrony, przypominajcych dyski profesjonalne wprowadzone przez Sony w 2003 roku. Korzystanie z kasety podniosoby cen i tak ju drogiego nonika i zwikszyoby rozmiar dysków Blu-ray, wic projektanci wybrali dyski twarde. zamiast tego powoka powierzchni podbieracza. TDK bya pierwsz firm, która opracowaa dziaajc powok chronic przed zarysowaniami dla pyt Blu-ray, nazywajc j Durabis . Ponadto metody replikacji firmy Sony i Panasonic obejmuj zastrzeone technologie twardej powoki. Noniki wielokrotnego zapisu firmy Sony s powlekane odporn na zarysowania akrylow i antystatyczn powok. Nagrywalne i wielokrotnego zapisu dyski Blu-ray firmy Verbatim wykorzystuj wasn, zastrzeon technologi o nazwie Hard Coat. Do twardej powoki stosuje si ywice utwardzane promieniami UV z dyspersj krzemionki koloidalnej, poniewa wedug stowarzyszenia Blu-ray Disc Association oferuj one najlepszy kompromis midzy odpornoci na zarysowania, waciwociami optycznymi i wydajnoci.

Specyfikacja Blu-ray Disc wymaga przeprowadzenia testów odpornoci na zarysowania przez cieranie mechaniczne . W przeciwiestwie do tego, noniki DVD nie musz by odporne na zarysowania, ale od czasu rozwoju technologii niektóre firmy, takie jak Verbatim, wdroyy tward powok dla droszych linii nagrywalnych pyt DVD.

Prdkoci jazdy

Prdkoci dysków BD
Prdko jazdy Szybko przesyania danych ~Czas zapisu (minuty) ~ Prdko obrotowa CAV (RPM)
Mb/s MB/s Pojedyncza warstwa Dwuwarstwowy
36 4,5 90 180 810
72 9 45 90 1620
144 18 22,5 45 3240
216 27 15 30 4860
288 36 11.25 22,5 6480
10× 360 45 9 18 8100
12× 432 54 7,5 15 9720
14× 504 63 6,5 13 11.340
16× 576 72 5,7 11,5 12,960

Tabela pokazuje dostpne prdkoci. Nawet najnisza prdko (1×) wystarcza do odtwarzania i nagrywania wideo 1080p w czasie rzeczywistym; wysze prdkoci s istotne dla ogólnego przechowywania danych i bardziej wyrafinowanej obsugi wideo. Dyski BD s zaprojektowane tak, aby radzi sobie z prdkoci obrotow co najmniej 5000 obr./min.

Uyteczna szybko transmisji danych napdu Blu-ray Disc moe by ograniczona pojemnoci interfejsu danych napdu. Dziki interfejsowi USB 2.0 maksymalna moliwa do wykorzystania prdko dysku wynosi 288  Mbit/s lub 36  MB/s (zwana równie prdkoci 8x). Interfejs USB 3.0 (z odpowiednim okablowaniem) nie ma tego ograniczenia, nie ma go nawet najstarsza wersja standardu Serial ATA (SATA, 150 MB/s) ani najnowszego standardu Parallel ATA (133 MB/s). Wewntrzne napdy Blu-ray zintegrowane z komputerem (w przeciwiestwie do fizycznie odseparowanych i poczonych kablem) zazwyczaj maj interfejs SATA.

Nowsze nagrywarki Blu-Ray o poowie wysokoci osigny prdko zapisu do 16x ( staa prdko ktowa ) na jednowarstwowych nonikach BD-R, podczas gdy najwysza prdko odczytu wynosi 12x, przypuszczalnie w celu zapobieenia powtarzajcemu si fizycznemu obcieniu pyty . Dyski typu slim s ograniczone do prdkoci 6x (staa prdko ktowa) ze wzgldu na ograniczenia przestrzenne i mocy.

Jako mediów i integralno danych

Jako i integralno danych noników optycznych mona okreli, mierzc wspóczynnik bdów , z których wyszy moe wskazywa na pogorszenie jakoci nonika , noniki niskiej jakoci, uszkodzenia fizyczne, takie jak zadrapania, kurz i/lub noniki zapisane przy uyciu uszkodzony napd optyczny .

Bdy na nonikach Blu-Ray s mierzone za pomoc tak zwanych parametrów bdów LDC ( Long Distance Code s) i BIS ( Burst Indication Subcodes ), których wartoci poniej 13 i 15 mona uzna za prawidowe.

Nie wszyscy dostawcy i modele napdów optycznych maj zaimplementowan funkcj skanowania bdów.

Opakowania

Nagrane tytuy Blu-ray Disc zwykle s dostarczane w opakowaniach podobnych, ale nieco mniejszych (18,5 mm krótsze i 2 mm ciesze: 135 mm × 171,5 mm × 13 mm), a take bardziej zaokrglone ni standardowe etui na DVD , zazwyczaj z format wyranie widoczny w poziomym pasku w górnej czci obudowy (przezroczysty niebieski w przypadku pyt wideo Blu-ray, przezroczysty w przypadku wyda Blu-ray 3D wideo, czerwony w przypadku gier Greatest Hits na PlayStation 3, przezroczysty w przypadku zwykych gier na PlayStation 3, przezroczysty w ciemnych niebieski dla gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, przezroczysty zielony dla gier Xbox One i Xbox Series X oraz czarny dla wyda wideo Ultra HD Blu-ray). Warren Osborn i The Seastone Media Group, LLC stworzyli pakiet, który zosta przyjty na caym wiecie po wyborze na rynek Blu-ray kontra HD DVD. Poniewa pudeka Blu-ray s mniejsze ni pudeka DVD, na póce zmieci si wicej Blu-ray ni DVD .

Rodzaje

Minipyta Blu-ray

Mini Blu-ray Disc (równie Mini-BD i Mini Blu-ray) to kompaktowy wariant pyty Blu-ray o rednicy 8 cm (3,1 cala), który moe pomieci 7,8 GB danych w konfiguracji jednowarstwowej lub 15,6 GB na pycie dwuwarstwowej. Jest podobny w koncepcji do MiniDVD i MiniCD . Wersje pyt Mini Blu-ray Disc z moliwoci nagrywania (BD-R) i wielokrotnego zapisu (BD-RE) zostay opracowane specjalnie z myl o kompaktowych kamerach i innych kompaktowych urzdzeniach nagrywajcych.

Moliwo nagrywania pyt Blu-ray

Moliwo nagrywania na dyskach Blu-ray Disc (BD-R) odnosi si do dwóch formatów dysków optycznych , które mona nagrywa za pomoc nagrywarki dysków optycznych . Pyty BD-R mona zapisa raz, natomiast pyty Blu-ray Disc Recordable Erasable (BD-RE) mona wielokrotnie wymazywa i ponownie nagrywa. Aktualna praktyczna maksymalna prdko dysków Blu-ray wynosi okoo 12× (54 MB/s). Wysze prdkoci obrotowe (ponad 5000 obr./min) powoduj zbyt due chybotanie, aby pyty mogy zosta poprawnie zapisane, tak jak w przypadku prdkoci maksymalnych odpowiednio 24× (33,2 MB/s) i 56× (8,2 MB/s, 11 200 obr./min). standardowe pyty DVD i CD . Od wrzenia 2007 r. BD-RE jest równie dostpny w mniejszym rozmiarze 8 cm Mini Blu-ray Disc.

18 wrzenia 2007 r. Pioneer i Mitsubishi opracoway kod BD-R LTH (od niskiego do wysokiego w nagrywaniu rowkowym), który zawiera warstw rejestrujc z organicznym barwnikiem, która moe by wytwarzana poprzez znaczne zmodyfikowanie istniejcego sprztu do produkcji pyt CD-R i DVD-R. obnienie kosztów produkcji. W lutym 2008 roku Taiyo Yuden , Mitsubishi i Maxell wydali pierwsze pyty BD-R LTH, a w marcu 2008 roku PlayStation 3 firmy Sony oficjalnie uzyskao moliwo korzystania z pyt BD-R LTH po aktualizacji oprogramowania ukadowego 2.20. W maju 2009 firma Verbatim/Mitsubishi ogosia pierwszy w brany nonik 6X BD-R LTH, który umoliwia nagranie pyty o pojemnoci 25 GB w okoo 16 minut. W przeciwiestwie do poprzednich wyda dysków optycznych 120 mm (tj. CD i standardowych DVD ), nagrywarki Blu-ray trafiy na rynek niemal równoczenie z debiutem Blu-ray.

BD9 i BD5

Format BD9 zosta zaproponowany przez Warner Home Video stowarzyszeniu Blu-ray Disc Association jako opacalna alternatywa dla dysków BD-ROM o pojemnoci 25/50 GB. Format mia wykorzystywa te same kodeki i struktur programu, co wideo Blu-ray Disc, ale nagrany na tasz dwuwarstwow pyt DVD o pojemnoci 8,5 GB. Ten nonik z czerwonym laserem mógby by wytwarzany na istniejcych liniach produkcyjnych DVD przy niszych kosztach produkcji ni noniki Blu-ray 25/50 GB.

Wykorzystanie BD9 do wydawania treci na toczonych pytach nigdy si nie przyjo. Wraz z kocem wojny formatów producenci przyspieszyli produkcj pyt Blu-ray i obniyli ceny, aby konkurowa z pytami DVD. Z drugiej strony pomys wykorzystania niedrogich noników DVD sta si popularny wród indywidualnych uytkowników. Wersja tego formatu o mniejszej pojemnoci, wykorzystujca jednowarstwowe dyski DVD 4,7 GB, zostaa nieoficjalnie nazwana BD5. Oba formaty s uywane przez osoby fizyczne do nagrywania treci o wysokiej rozdzielczoci w formacie Blu-ray na zapisywalnych nonikach DVD. Pomimo faktu, e format BD9 zosta przyjty jako cz podstawowego formatu BD-ROM, aden z istniejcych modeli odtwarzaczy Blu-ray nie twierdzi, e jest w stanie go odczyta. W zwizku z tym nie ma gwarancji odtwarzania pyt nagranych w formatach BD9 i BD5 na standardowych odtwarzaczach Blu-ray Disc. AVCHD i AVCREC równie uywaj niedrogich noników, takich jak DVD, ale w przeciwiestwie do BD9 i BD5 formaty te maj ograniczon interaktywno, typy kodeków i szybkoci transmisji danych. Od marca 2011 r. dysk BD9 zosta usunity jako oficjalny dysk BD-ROM.

BDXL

Format BDXL umoliwia stosowanie dysków jednorazowych o pojemnoci 100 GB i 128 GB oraz dysków wielokrotnego zapisu o pojemnoci 100 GB do zastosowa komercyjnych. Specyfikacja BDXL zostaa sfinalizowana w czerwcu 2010 r., ale pierwsze czterowarstwowe dyski o pojemnoci 128 GB zostay wydane dopiero w listopadzie 2018 r., a te dyski s obecnie sprzedawane tylko w Japonii. Specyfikacja formatu BD-R 3.0 (BDXL) definiuje wielowarstwow pyt z moliwoci nagrywania w formacie BDAV z szybkoci 2× i 4×, zdoln do 100/128 GB i wykorzystaniem UDF2.5/2.6. BD-RE 4.0 Format Specification (BDXL) zdefiniowa wielowarstwowy dysk wielokrotnego zapisu w formacie BDAV o prdkoci 2× i 4×, zdolny do 100 GB i wykorzystujcy UDF2.5 jako system plików. Chocia pyty BD-ROM o pojemnoci 66 GB i 100 GB uywane do Ultra HD Blu-ray wykorzystuj t sam gsto liniow co BDXL, te dwa formaty nie s ze sob kompatybilne, dlatego nie mona uy do nagrywania pyty BDXL z trzema warstwami pyta Ultra HD Blu-ray, któr mona odtwarza w odtwarzaczu Ultra HD Blu-ray.

IH-BD

Format IH-BD (Intra-Hybrid Blu-ray) obejmuje warstw 25 GB wielokrotnego zapisu (BD-RE) i warstw jednorazowego zapisu 25 GB (BD-ROM), zaprojektowan do wspópracy z istniejcymi dyskami Blu-ray.

Standardy formatu danych

System plików

Blu-ray Disc okrela uycie Universal Disk Format (UDF) 2.50 jako przyjaznego konwergentnego formatu zarówno dla komputerów PC, jak i rodowisk elektroniki uytkowej. Jest uywany w najnowszych specyfikacjach BD-ROM, BD-RE i BD-R. W pierwszej specyfikacji BD-RE (zdefiniowanej w 2002 r.) zastosowano BDFS (Blu-ray Disc File System). Specyfikacja BD-RE 1,0 zdefiniowano gównie do zapisu cyfrowego w telewizji wysokiej rozdzielczoci (HDTV) nadawaniem sygnau telewizyjnego . System BDFS zosta zastpiony przez UDF 2.50 w drugiej specyfikacji BD-RE w 2005 r., aby umoliwi wspódziaanie midzy rejestratorami Blu-ray elektroniki uytkowej i systemami komputerów osobistych . Te technologie nagrywania dysków optycznych umoliwiy nagrywanie i odtwarzanie dysków BD-RE na komputerze. BD-R moe uywa UDF 2.50/2.60.

Aplikacja Blu-ray Disc do nagrywania programów cyfrowych zostaa opracowana jako Opis systemu Format pyt wielokrotnego zapisu Blu-ray, cz 3 Audio Visual Basic Specifications (BDAV). Wymagania dotyczce systemu plików komputera zostay okrelone w Opisie systemu Blu-ray Rewritable Disc Format cz 2 Specyfikacje systemu plików w wersji 1.0 (BDFS). Pocztkowo BD-RE w wersji 1.0 (BDFS) zosta opracowany specjalnie do nagrywania programów cyfrowych za pomoc aplikacji Blu-ray Disc (aplikacja BDAV). Jednak te wymagania s zastpowane przez Specyfikacje systemu plików pyt Blu-ray do wielokrotnego zapisu w wersji 2.0 (UDF) (znane równie jako RE 2.0 ) i Specyfikacje systemu plików na pytach do nagrywania pyt Blu-ray w wersji 1.0 (UDF) (inaczej R 1.0 ). Dodatkowo dla pyt BD-ROM opracowano nowy format aplikacji, BDMV ( Opis systemu Blu-ray Disc Prerecorded Format cz 3 Specyfikacje Audio Visual Basic ) dla dystrybucji treci wysokiej rozdzielczoci. Jedynym systemem plików opracowanym dla BDMV jest System Description Blu-ray Read-Only Disc Format cz 2 Specyfikacje systemu plików w wersji 1.0 (UDF), która definiuje wymagania dla UDF 2.50.

Format aplikacji

 • BDAV lub BD-AV (Blu-ray Disc Audio/Visual): zorientowany na konsumenta format wideo Blu-ray uywany do nagrywania audio/wideo (zdefiniowany w 2002 r.).
 • BDMV lub BD-MV (Blu-ray Disc Movie): format wideo Blu-ray z obsug menu, powszechnie uywany przy wydawaniu filmów.
 • Specyfikacja nagrywania BDMV (okrelona we wrzeniu 2006 roku dla BD-RE i BD-R).
 • RREF (Realtime Recording and Editing Format): podzbiór BDMV przeznaczony do nagrywania i edycji w czasie rzeczywistym.
 • HFPA ( High Fidelity Pure Audio ): Pyta audio wysokiej rozdzielczoci w formacie Blu-ray

Struktura katalogów i plików

Wszystkie pliki aplikacji BDMV s przechowywane w katalogu BDMV.

 • Katalog BDMV: zawiera katalogi PLAYLIST, CLIPINF, STREAM, AUXDATA i BACKUP.
  • Katalog PLAYLIST: zawiera pliki bazy danych dla list odtwarzania filmów.
   • Pliki xxxxx.mpls: przechowuj informacje odpowiadajce listom odtwarzania filmów. Dla kadej listy odtwarzania filmów tworzony jest jeden plik. Nazwy plików tych plików maj posta xxxxx.mpls, gdzie xxxxx to 5-cyfrowa liczba odpowiadajca licie odtwarzania filmów.
  • Katalog CLIPINF: zawiera pliki bazy danych dla klipów.
   • Pliki zzzzz.clpi: przechowuj informacje o klipie powizane z plikiem strumienia klipu AV. Nazwy plików tych plików maj posta zzzzz.clpi, gdzie zzzzz to 5-cyfrowa liczba odpowiadajca klipowi.
  • Katalog STREAM: zawiera pliki strumieni AV.
   • Plik zzzzz.m2ts: zawiera strumie transportowy BDAV MPEG-2. Nazwy tych plików maj posta zzzzz.m2ts, gdzie zzzzz to 5-cyfrowa liczba odpowiadajca Klipie. Ten sam 5-cyfrowy numer zzzzz jest uywany dla pliku strumienia AV i powizanego z nim pliku informacji o klipie.
   • Katalog SSIF: Jeli jest uywany, pliki z przeplotem stereoskopowym powinny by umieszczone w tym katalogu.
    • Plik zzzzz.ssif: jest plikiem stereoskopowym z przeplotem, który skada si z dwóch strumieni transportowych BDAV MPEG-2. Oba strumienie zawieraj strumie wideo MPEG-4 MVC odpowiednio dla lewego lub prawego oka. Ten plik jest uywany tylko podczas odtwarzania wideo 3D. Piciocyfrowy numer zzzzz jest taki sam, jak numer uyty w pliku strumienia AV zzzzz.m2ts, który zawiera strumie wideo MPEG-4 MVC Base view.
  • Katalog AUXDATA: zawiera pliki danych dwikowych i pliki czcionek.
   • Plik sound.bdmv: przechowuje dane dotyczce jednego lub wicej dwików powizanych z aplikacjami strumieniowymi HDMV Interactive Graphic. Ten plik moe, ale nie musi istnie w katalogu AUXDATA. Jeli istnieje, powinien istnie tylko jeden plik sound.bdmv.
   • Plik aaaaa.otf: przechowuje informacje o czcionce powizane z aplikacjami napisów tekstowych. Nazwy tych plików maj posta aaaaa.otf, gdzie aaaaa to 5-cyfrowa liczba odpowiadajca czcionce.
  • Katalog BACKUP: zawiera kopie pliku index.bdmv, pliku MovieObject.bdmv, wszystkie pliki w katalogu PLAYLIST i wszystkie pliki w katalogu CLIPINF.
  • Plik index.bdmv: przechowuje informacje opisujce zawarto katalogu BDMV. W katalogu BDMV znajduje si tylko jeden plik index.bdmv.
  • Plik MovieObject.bdmv: przechowuje informacje o jednym lub wikszej liczbie obiektów filmowych. W katalogu BDMV znajduje si tylko jeden MovieObject.bdmv.

Format mediów

Format kontenera

Strumienie audio, wideo i inne s multipleksowane i przechowywane na pytach Blu-ray w formacie kontenera opartym na strumieniu transportowym MPEG . Jest równie znany jako strumie transportowy BDAV MPEG-2 i moe uywa rozszerzenia nazwy pliku .m2ts . Tytuy Blu-ray Disc utworzone za pomoc menu s w formacie BDMV (Blu-ray Disc Movie) i zawieraj audio, wideo i inne strumienie w kontenerze BDAV. Istnieje równie format BDAV (Blu-ray Disc Audio/Visual), zorientowana na konsumenta alternatywa dla formatu BDMV uywanego w wydaniach filmów. Format BDAV jest uywany na pytach BD-RE i BD-R do nagrywania audio/wideo. Format BDMV zosta póniej zdefiniowany równie dla BD-RE i BD-R (we wrzeniu 2006 r. w trzeciej wersji specyfikacji BD-RE i drugiej wersji specyfikacji BD-R).

Blu-ray Disc wykorzystuje metod nagrywania strumienia transportowego MPEG. Umoliwia to nagrywanie strumieni transportowych transmisji cyfrowych w trakcie ich emisji, bez zmiany formatu. Umoliwia równie elastyczn edycj transmisji cyfrowej, która jest nagrywana w takiej postaci, w jakiej jest i gdzie dane mona edytowa po prostu przez przepisanie strumienia odtwarzania. Chocia jest to cakiem naturalne, wbudowana jest funkcja szybkiego i atwego w uyciu pobierania. Blu-ray Disc Video wykorzystuje strumienie transportowe MPEG, w porównaniu do strumieni programu DVD MPEG . Strumie transportowy MPEG zawiera jeden lub wicej strumieni programu MPEG, co pozwala na przechowywanie wielu programów wideo w tym samym pliku, aby mona je byo odtwarza jednoczenie (np. z efektem obraz w obrazie ).

Kodeki

Specyfikacja BD-ROM wymaga pewnych zgodnoci kodeków zarówno dla dekoderów sprztowych (odtwarzaczy), jak i oprogramowania filmowego (tre). Program Windows Media Player nie zawiera kodeków wymaganych do odtwarzania pyt Blu-ray.

Wideo

Pierwotnie dyski BD-ROM przechowyway wideo w rozdzielczoci do 1920 × 1080 pikseli z prdkoci do 60 (59,94) pól na sekund. Obecnie, dziki UHD BD-ROM, filmy mog by przechowywane z maksymaln rozdzielczoci 3840×2160 pikseli z prdkoci do 60 (59,94) klatek na sekund, skanowane progresywnie. Podczas gdy wikszo obecnych odtwarzaczy i nagrywarek Blu-ray moe odczytywa i zapisywa wideo 1920 × 1080 w penym formacie progresywnym 59,94p i 50p, nowe odtwarzacze zgodne ze specyfikacj UHD bd mogy odczytywa wideo w rozdzielczoci 3840 × 2160 w formatach 59,94p i 50p .

Obsugiwane formaty wideo
Format Rozdzielczo i liczba
klatek na sekund
Wspóczynnik proporcji wywietlacza
4K UHD 3840×2160 60p 16:9
3840×2160 59,94p 16:9
3840×2160 50p 16:9
3840×2160 25p 16:9
3840×2160 24p 16:9
3840×2160 23,976p 16:9
HD 1920×1080 60p 16:9
1920×1080 59,94p 16:9
1920×1080 50p 16:9
1920×1080 25p 16:9
HD 1920×1080 29,97i 16:9
1920×1080 25i 16:9
1920×1080 24p 16:9
1920×1080 23,976p 16:9
1440×1080 29,97i 16:9
1440×1080 25i 16:9
1440×1080 24p 16:9
1440×1080 23,976p 16:9
1280×720 59,94p 16:9
1280×720 50p 16:9
1280×720 24p 16:9
1280×720 23,976p 16:9
SD 720×480 29,97i 4:3 lub 16:9
720×576 25i 4:3 lub 16:9

^ a Obsugiwane tylko na Blu-ray UltraHD zestandardem kompresji wideo HEVC.
^ b MPEG-2 o rozdzielczoci 1440×1080 nie by wczeniej uwzgldniony w roboczej wersji specyfikacji z marca 2005 r.
^ c Te rozdzielczoci s przechowywaneanamorficznie, tj. s rozcignite do proporcji ekranu przez odtwarzacz lub wywietlacz.

W przypadku wideo wszystkie odtwarzacze musz przetwarza H.262/MPEG-2 cz 2 , H.264/MPEG-4 cz 10: AVC i SMPTE VC-1 . Tytuy BD-ROM z wideo musz przechowywa wideo przy uyciu jednego z trzech obowizkowych formatów; dozwolonych jest wiele formatów w jednym tytule. Blu-ray Disc umoliwia wideo z gbi bitow 8 bitów na kolor YCbCr z podpróbkowaniem chrominancji 4:2:0 . Wybór formatów wpywa na koszty licencji/tantiemów producenta, a take na maksymalny czas dziaania tytuu, ze wzgldu na rónice w wydajnoci kompresji. Pyty zakodowane w formacie wideo MPEG-2 zwykle ograniczaj producentów zawartoci do okoo dwóch godzin zawartoci w wysokiej rozdzielczoci na jednowarstwowej (25 GB) pycie BD-ROM. Bardziej zaawansowane formaty wideo (VC-1 i MPEG-4 AVC) zwykle osigaj dwukrotnie duszy czas odtwarzania ni MPEG-2 przy porównywalnej jakoci.

MPEG-2 by uywany przez wiele studiów (w tym Paramount Pictures , które pocztkowo uywao formatu VC-1 dla wyda HD DVD ) w pierwszej serii pyt Blu-ray, które byy wprowadzane na rynek w 2006 roku. Wspóczesne wydania s teraz czsto kodowane w obu MPEG-4 AVC lub VC-1, umoliwiajc studiom filmowym umieszczenie caej zawartoci na jednej pycie, zmniejszajc koszty i poprawiajc atwo uytkowania. Korzystanie z tych formatów zwalnia równie duo miejsca na przechowywanie dodatkowej zawartoci w jakoci HD ( 1080i / p ), w przeciwiestwie do SD ( 480i / p ), zwykle uywanej w wikszoci tytuów. Niektóre studia, takie jak Warner Bros. , wyday dodatkowe treci na pytach zakodowanych w innym formacie ni tytu gównego filmu. Na przykad w wydaniu Blu-ray Disc Superman Returns uyto VC-1 w filmie fabularnym i MPEG-2 w niektórych dodatkowych treciach. Obecnie Warner i inne studia zazwyczaj udostpniaj dodatkowe treci w formacie wideo, który odpowiada funkcji.

Audio

W przypadku dwiku wymagane s odtwarzacze BD-ROM obsugujce Dolby Digital (AC-3), DTS i liniowy PCM . Gracze mog opcjonalnie zaimplementowa Dolby Digital Plus i DTS-HD High Resolution Audio, a take bezstratne formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio . Tytuy BD-ROM musz uywa jednego z obowizkowych schematów podstawowej cieki dwikowej. Druga cieka audio, jeli jest obecna, moe wykorzystywa dowolny z obowizkowych lub opcjonalnych kodeków.

Specyfikacja podstawowych strumieni audio BD-ROM
LPCM (nieskompresowany) Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD (bezstratny) Cyfrowy dwik przestrzenny DTS DTS-HD Master Audio (bezstratny) DRA Rozszerzenie DRA
Maks. szybko transmisji 27,648 Mb/s 640 kb/s 4,736 Mb/s 18,64 Mb/s 1,524 Mb/s 24,5 Mb/s 1,5 Mb/s 3,0 Mb/s
Maks. kana 8  (48  kHz , 96 kHz), 6  (192 kHz) 5.1 7,1 8  (48 kHz, 96 kHz), 6  (192 kHz) 5.1 8  (48 kHz, 96 kHz), 6  (192 kHz) 5.1 7,1
Bity/próbka 16, 20, 24 16, 24 16, 24 16, 24 16, 20, 24 16, 24 16 16
Czstotliwo próbkowania 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz 48 kHz 48 kHz 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz 48 kHz 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz 48 kHz 48 kHz, 96 kHz

Szybko transmisji

Dla uytkowników nagrywajcych programy telewizji cyfrowej , pocztkowa szybko transmisji danych standardu Blu-ray Disc 36 Mbit/s jest wicej ni wystarczajca do nagrywania transmisji w wysokiej rozdzielczoci z dowolnego róda ( IPTV , kablowego/satelitarnego lub naziemnego). Filmy BD Video charakteryzuj si maksymaln szybkoci przesyania danych 54 Mbit/s, maksymaln szybkoci transmisji AV 48 Mbit/s (zarówno dla danych audio, jak i wideo) oraz maksymaln szybkoci transmisji wideo 40 Mbit/s. Mona to porówna z filmami HD DVD, które charakteryzuj si maksymaln szybkoci przesyania danych 36 Mbit/s, maksymaln szybkoci transmisji AV 30,24 Mbit/s i maksymaln szybkoci transmisji wideo 29,4 Mbit/s.

Interfejs oprogramowania Java

Na 2005 JavaOne targów, ogoszono, e Sun Microsystems ' Java wieloplatformowe oprogramowanie rodowisko byyby zawarte we wszystkich odtwarzaczy Blu-ray jako obowizkow cz standardu. Java jest uywana do implementacji interaktywnych menu na pytach Blu-ray, w przeciwiestwie do metody stosowanej na pytach DVD- Video. Pyty DVD wykorzystuj wstpnie renderowane segmenty MPEG i obrazy z napisami do wyboru, które s znacznie bardziej prymitywne i rzadko pynne. Podczas konferencji twórca Javy James Gosling zasugerowa, e wczenie wirtualnej maszyny Java , a take czno sieciowa w niektórych urzdzeniach BD, umoliwi aktualizacj pyt Blu-ray przez Internet, dodajc treci, takie jak dodatkowe jzyki napisów i funkcje promocyjne brak na pycie w momencie toczenia. Ta wersja Java nosi nazw BD-J i jest oparta na profilu standardu Globally Executable MHP (GEM); GEM to ogólnowiatowa wersja standardu Multimedia Home Platform .

Profile graczy

Specyfikacja BD-ROM definiuje cztery profile odtwarzacza Blu-ray Disc, w tym profil odtwarzacza tylko audio (BD-Audio), który nie wymaga dekodowania wideo ani BD-J . Wszystkie profile odtwarzaczy wideo (BD-Video) musz mie pen implementacj BD-J.

Funkcja BD-Audio Wideo BD
Okres prolongaty Widok bonusowy BD-Live Blu-ray 3D
Profil 3.0 Profil 1.0 Profil 1.1 Profil 2.0 Profil 5.0
Wbudowana pami trwaa Niepotrzebne 64 KB 64 KB 64 KB 64 KB
Moliwo lokalnego przechowywania Niepotrzebne Opcjonalny 256 MB 1 GB 1 GB
Dodatkowy dekoder wideo ( PiP ) Brak wideo Opcjonalny Obowizkowy Obowizkowy Obowizkowy
Dodatkowy dekoder audio Opcjonalny Opcjonalny Obowizkowy Obowizkowy Obowizkowy
Wirtualny system plików Niepotrzebne Opcjonalny Obowizkowy Obowizkowy Obowizkowy
Moliwo poczenia z Internetem Nie Nie Nie Obowizkowy Obowizkowy

^ a Suy do przechowywania aktualizacji audio/wideo i tytuów. Moe to by pami wbudowana lub nonik wymienny, taki jak karta pamici lub pami flash USB.
^ b Drugi dekoder audio jest zwykle uywany do interaktywnego audio i komentarzy.
^ c Profil 3.0 to osobny profil odtwarzacza tylko audio. Pierwszym wydanym albumem Blu-ray Disc byDivertimenti,wydanyprzez wytwórni Lindberg Lyd, i potwierdzono, e dziaa on na PS3.
^ d Znany równie jako profil pocztkowy standardowy.
^ e Znany równie jako profil Final Standard.

2 listopada 2007 Profil Okresu Grace zosta zastpiony przez Bonus View jako minimalny profil dla nowych odtwarzaczy BD-Video wprowadzonych na rynek. Gdy oprogramowanie Blu-ray Disc, które nie zostao stworzone z funkcjami interaktywnymi zalenymi od funkcji sprztowych Bonus View lub BD-Live, jest odtwarzane na odtwarzaczach Profile 1.0, moe odtwarza gówn funkcj dysku, ale niektóre dodatkowe funkcje mog by niedostpne lub nie bd dostpne. maj ograniczone moliwoci.

BD-Live

Najwiksz rónic midzy Bonus View a BD-Live jest to, e BD-Live wymaga, aby odtwarzacz Blu-ray Disc mia poczenie z Internetem, aby uzyska dostp do treci internetowych. Funkcje BD-Live obejmuj czaty internetowe, zaplanowane czaty z reyserem, gry internetowe, materiay do pobrania, quizy do pobrania i zwiastuny filmów do pobrania. Chocia niektóre odtwarzacze Bonus View mog mie port Ethernet, jest on uywany do aktualizacji oprogramowania ukadowego i nie jest uywany do zawartoci internetowej. Ponadto Profil 2.0 wymaga równie wikszej iloci pamici lokalnej w celu obsugi tej zawartoci.

Gracze Profile 1.0 nie kwalifikuj si do uaktualnie zgodnych z trybem Bonus View lub BD-Live i nie maj funkcji ani moliwoci dostpu do tych uaktualnie, z wyjtkiem najnowszych odtwarzaczy i PlayStation 3 . Internet jest wymagany do korzystania.

Kody regionów

Podobnie jak w przypadku implementacji kodów regionów dla pyt DVD , odtwarzacze Blu-ray Disc sprzedawane w okrelonym regionie geograficznym s przeznaczone do odtwarzania wycznie pyt autoryzowanych przez dostawc treci dla tego regionu. Ma to na celu umoliwienie dostawcom treci (studom filmowym, producentom telewizyjnym itp.) wprowadzenia regionalnej dyskryminacji cenowej i/lub wycznego licencjonowania treci . Wedug stowarzyszenia Blu-ray Disc Association wszystkie odtwarzacze Blu-ray Disc i systemy komputerowe wyposaone w Blu-ray Disc s zobowizane do egzekwowania regionalnego kodowania. Jednak dostawcy treci nie musz uywa kodów odtwarzania regionu. Niektóre aktualne szacunki sugeruj, e 70% dostpnych pyt Blu-ray z filmami z gównych studiów jest niezalenych od regionu i dlatego mona je odtwarza na dowolnym odtwarzaczu pyt Blu-ray w dowolnym regionie.

Dystrybutorzy filmów maj róne zasady kodowania regionów. Wród gównych amerykaskich studiów, Walt Disney Pictures , Warner Bros. , Paramount Pictures , Universal Studios i Sony Pictures wydali wikszo swoich tytuów bez kodowania regionalnego. MGM i Lions Gate Entertainment wydali mieszank tytuów wolnych od regionu i kodowanych w regionie. 20th Century Fox wydao wikszo swoich tytuów z kodem regionalnym przed fuzj Disneya. Wikszo ich treci po fuzji Disneya jest jednak wolna od regionu. Firma The Criterion Collection, zajmujca si renowacj i dystrybucj starych klisz, stosuje kodowanie regionu USA we wszystkich wydaniach Blu-ray, a ich wydania na rynku brytyjskim wykorzystuj kodowanie regionu Wielkiej Brytanii.

Schemat kodowania regionu Blu-ray Disc dzieli wiat na trzy regiony, oznaczone jako A, B i C.

Region Powierzchnia
A Ameryki , SRA Hongkong , Japonia , Korea Pónocna , Korea Poudniowa , SRA Makau , Singapur , Tajwan , Oceania z wyczeniem Australii i Nowej Zelandii oraz Azja Poudniowo-Wschodnia .
b Afryka , Bliski Wschód , Azja Poudniowo-Zachodnia , wikszo Europy (z wyczeniem Biaorusi , Rosji , Ukrainy , Modawii ), Australia , Nowa Zelandia .
C Azja Centralna , Chiny , Mongolia , Subkontynent Indyjski , Biaoru , Rosja , Ukraina , Kazachstan , Modawia .
DARMOWY Nieformalny termin oznaczajcy na caym wiecie. Wolny od regionu nie jest oficjalnym ustawieniem; dyski z symbolem regionu FREE albo nie maj ustawionych flag, albo maj ustawione wszystkie trzy flagi. Dyski bez ustawionych flag mog nie by odtwarzane w niektórych niezgodnych odtwarzaczach.
ABC

Nowa forma kodowania regionu Blu-ray testuje nie tylko region oprogramowania odtwarzacza/odtwarzacza, ale take jego kod kraju, zmieniajc ustawienie uytkownika przeznaczone do lokalizacji (PSR19) jako now form blokady regionalnej. Oznacza to na przykad, e podczas gdy zarówno Stany Zjednoczone, jak i Japonia s regionem A, niektóre amerykaskie dyski nie bd odtwarzane na urzdzeniach/oprogramowaniu skonfigurowanym dla Japonii i odwrotnie, poniewa oba kraje maj róne kody krajów. (Na przykad Stany Zjednoczone to US (21843 lub hex 0x5553), Japonia to JP (19024 lub hex 0x4a50), a Kanada to CA (17217 lub hex 0x4341).) Chocia s tylko trzy Blu regiony -ray, kod kraju umoliwia znacznie bardziej precyzyjn kontrol regionalnej dystrybucji pyt Blu-ray ni sze (lub osiem) regionów DVD. W przypadku pyt Blu-ray nie ma specjalnych regionów, takich jak regiony 7 i 8 dla pyt DVD.

W celu obejcia ogranicze dotyczcych kodowania regionu, samodzielne odtwarzacze Blu-ray Disc s czasami modyfikowane przez strony trzecie, aby umoliwi odtwarzanie pyt Blu-ray (i DVD) z dowolnym kodem regionu. Instrukcje (hacki) opisujce, jak zresetowa licznik regionu Blu-ray w aplikacjach odtwarzaczy komputerowych, aby stay si one wieloregionowe w nieskoczono, s równie regularnie publikowane na stronach internetowych i forach entuzjastów wideo. W przeciwiestwie do kodów regionu DVD, kody regionu Blu-ray s weryfikowane tylko przez oprogramowanie odtwarzacza, a nie przez oprogramowanie ukadowe napdu optycznego .

Najnowsze typy odtwarzaczy Blu-ray, odpowiednie dla treci UltraHD , nie s wolne od regionu; Jednake; dyski UHD, dla których s przeznaczone, nie zostay zakodowane w celu przypisania ich do adnego regionu i bd dziaa na caym wiecie.

Zarzdzanie Prawami Cyfrowymi

Format Blu-ray Disc wykorzystuje kilka warstw zarzdzania prawami cyfrowymi (DRM), które ograniczaj korzystanie z dysków. Doprowadzio to do szerokiej krytyki tego formatu przez organizacje przeciwne DRM , takie jak Free Software Foundation , oraz konsumentów, poniewa nowe wersje wymagaj aktualizacji oprogramowania odtwarzacza, aby umoliwi odtwarzanie pyt.

Ochrona treci cyfrowych o duej przepustowoci

Sprzt Blu-ray jest wymagany do wdroenia systemu High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) w celu szyfrowania danych przesyanych przez odtwarzacze do urzdze renderujcych za porednictwem pocze fizycznych. Ma to na celu zapobieganie kopiowaniu treci chronionych prawem autorskim, gdy przemieszczaj si one przez kable. Poprzez flag protokou w strumieniu multimediów zwan Image Constraint Token (ICT), dysk Blu-ray moe wymusi jego odtwarzanie w niszej rozdzielczoci, gdy nie jest uywane pene cze zgodne z HDCP. Aby uatwi przejcie na formaty wysokiej rozdzielczoci, przyjcie tej metody ochrony zostao odroczone do 2011 roku.

Zaawansowany system dostpu do treci

Advanced Access Content System (AACS) to standard dystrybucji treci i zarzdzania prawami cyfrowymi . Zosta opracowany przez AS Licensing Administrator, LLC (AACS LA), konsorcjum , w skad którego wchodz Disney , Intel , Microsoft , Panasonic , Warner Bros. , IBM , Toshiba i Sony. Od czasu pojawienia si tego formatu na urzdzeniach w 2006 roku przeprowadzono na niego kilka udanych ataków . Pierwszy znany atak polega na problemie z zaufanym klientem . Ponadto klucze deszyfrujce zostay wyodrbnione ze sabo chronionego odtwarzacza ( WinDVD ). Poniewa klucze mona uniewani w nowszych wydaniach, jest to tylko tymczasowy atak, a nowe klucze musz by stale wykrywane w celu odszyfrowania najnowszych dysków.

BD+

BD+ zosta opracowany przez Cryptography Research Inc. i opiera si na ich koncepcji Self-Protecting Digital Content . BD+, w rzeczywistoci maa maszyna wirtualna osadzona w autoryzowanych odtwarzaczach, umoliwia dostawcom treci umieszczanie programów wykonywalnych na pytach Blu-ray. Takie programy mog:

 • Sprawd rodowisko hosta, aby sprawdzi, czy gracz nie zosta naruszony. Kady licencjonowany producent urzdzenia odtwarzajcego musi dostarczy organowi licencjonowania BD+ lady pamici, które identyfikuj jego urzdzenia.
 • Sprawd, czy klucze gracza nie zostay zmienione
 • Wykonywanie kodu natywnego, prawdopodobnie w celu zaatania niezabezpieczonego systemu
 • Przekszta wyjcie audio i wideo. Czci zawartoci nie bd widoczne bez pozwolenia programowi BD+ na ich rozszyfrowanie.

Jeli producent urzdzenia odtwarzajcego stwierdzi, e jego urzdzenia zostay zhakowane, moe potencjalnie uwolni kod BD+, który wykrywa i omija luk. Programy te mona nastpnie wczy do wszystkich nowych wyda treci. Specyfikacje maszyny wirtualnej BD+ s dostpne tylko dla licencjonowanych producentów urzdze. Lista licencjonowanych komercyjnych programów adaptacyjnych jest dostpna na stronie internetowej BD+.

Pierwsze tytuy wykorzystujce BD+ zostay wydane w padzierniku 2007 r. Od listopada 2007 r. wersje ochrony BD+ byy obchodzone przez róne wersje programu AnyDVD HD. Inne programy, o których wiadomo, e mog obej ochron BD+, to DumpHD (wersje 0.6 i nowsze wraz z oprogramowaniem wspierajcym), MakeMKV i dwie aplikacje z DVDFab (Passkey i HD Decrypter).

Znak BD-ROM

ROM Mark to niewielka ilo danych kryptograficznych, które s przechowywane oddzielnie od normalnych danych Blu-ray Disc, aby zapobiec replikacji dysków. Dane kryptograficzne s potrzebne do odszyfrowania zawartoci dysku chronionej prawem autorskim, chronionej przez AACS. Specjalnie licencjonowany sprzt jest wymagany do wstawienia znaku ROM do nonika podczas masteringu. Podczas replikacji ten znak ROM jest przesyany wraz z nagranymi danymi na dysk. W konsekwencji wszelkie kopie pyty wykonane na zwykej nagrywarce bd pozbawione danych ROM Mark i bd nieczytelne na standardowych odtwarzaczach.

Kompatybilno wsteczna

Stowarzyszenie Blu-ray Disc Association zaleca, ale nie wymaga, aby napdy Blu-ray Disc byy w stanie odczytywa standardowe dyski DVD i CD w celu zapewnienia zgodnoci wstecznej . Wikszo odtwarzaczy Blu-ray Disc moe odczytywa zarówno pyty CD, jak i DVD; jednak kilka wczesnych odtwarzaczy Blu-ray Disc wydanych w 2006 roku, takich jak Sony BDP-S1 , potrafio odtwarza pyty DVD, ale nie CD. Ponadto, z wyjtkiem niektórych wczesnych modeli firm LG i Samsung , odtwarzacze Blu-ray nie mog odtwarza pyt HD DVD , a odtwarzacze HD DVD nie mog odtwarza pyt Blu-ray. Niektóre odtwarzacze Blu-ray mog równie odtwarza pyty Video CD , Super Audio CD i/lub pyty DVD-Audio . Wszystkie odtwarzacze Blu-ray Ultra HD mog odtwarza zwyke dyski Blu-ray, a wikszo z nich moe odtwarza dyski DVD i CD. PlayStation 4 i PlayStation 5 nie obsuguj pyt CD.

Wariacje

Czysty dwik o wysokiej wiernoci (BD-A)

High Fidelity Pure Audio (HFPA) to inicjatywa marketingowa prowadzona przez Universal Music Group , dotyczca dysków optycznych Blu-ray zawierajcych tylko dwik. Wprowadzony na rynek w 2013 roku jako potencjalny nastpca pyty kompaktowej , porównywany by z DVD-A i SACD , które miay podobne cele.

AVCHD

Panasonic Blu-ray DMP-BD60 (late 2009) zgodny z AVCHD

AVCHD zosta pierwotnie opracowany jako format wysokiej rozdzielczoci dla konsumenckich kamer beztamowych . Wywodzcy si ze specyfikacji Blu-ray Disc, AVCHD ma podobn struktur katalogów o swobodnym dostpie , ale ogranicza si do niszych przepywnoci audio i wideo, prostszej interaktywnoci oraz korzystania z audio AVC i Dolby AC-3 (lub liniowego PCM). Bdc przede wszystkim formatem pozyskiwania, odtwarzanie AVCHD nie jest powszechnie rozpoznawane wród urzdze odtwarzajcych pyty Blu-ray. Niemniej jednak wiele takich urzdze jest w stanie odtwarza nagrania AVCHD z noników wymiennych, takich jak pyty DVD, karty pamici SD / SDHC, karty Memory Stick i dyski twarde .

AVCREC

AVCREC uywa kontenera BDAV do nagrywania treci w wysokiej rozdzielczoci na konwencjonalnych pytach DVD. Obecnie AVCREC jest cile zintegrowany z japoskim standardem transmisji ISDB i nie jest sprzedawany poza Japoni. AVCREC jest uywany przede wszystkim w cyfrowych nagrywarkach wideo z dekoderem i pod tym wzgldem jest porównywalny z HD REC .

Blu-ray 3D

Stowarzyszenie Blu-ray Disc Association (BDA) stworzyo grup zadaniow skadajc si z kadry kierowniczej z brany filmowej, elektroniki uytkowej i sektora IT, aby pomóc okreli standardy umieszczania filmów 3D i treci telewizyjnych 3D na pytach Blu-ray. 17 grudnia 2009 r. BDA oficjalnie ogosio specyfikacje 3D dla pyt Blu-ray, umoliwiajce wsteczn kompatybilno z obecnymi odtwarzaczami Blu-ray 2D, chocia kompatybilno jest ograniczona przez fakt, e dusze pyty 3D s trójwarstwowe, co jest normalne (2D). tylko) gracze nie mog czyta. BDA powiedzia: Specyfikacja Blu-ray 3D wymaga kodowania wideo 3D przy uyciu profilu Stereo High zdefiniowanego przez Multiview Video Coding (MVC), rozszerzenie kodeka ITU-T H.264 Advanced Video Coding (AVC). obecnie wdroone we wszystkich odtwarzaczach Blu-ray Disc MPEG4-MVC kompresuje zarówno widok lewego, jak i prawego oka z typowym 50% narzutem w porównaniu z równowan zawartoci 2D i moe zapewni pen kompatybilno wsteczn 1080p z obecnymi odtwarzaczami Blu-ray Disc 2D." Oznacza to, e strumie MVC (3D) jest wstecznie kompatybilny ze strumieniem H.264/AVC (2D), umoliwiajc starszym urzdzeniom 2D i oprogramowaniu dekodowanie stereoskopowych strumieni wideo, ignorujc dodatkowe informacje w drugim widoku. Jednak niektóre pyty 3D maj ustawione ograniczenia uytkownika, uniemoliwiajce ogldanie pyty w 2D (chocia pyta 2D jest czsto doczona do opakowania).

Sony dodao obsug Blu-ray 3D do swojej konsoli PlayStation 3 poprzez aktualizacj oprogramowania ukadowego w dniu 21 wrzenia 2010 r. Konsola uzyskaa wczeniej moliwo grania w 3D dziki aktualizacji w dniu 21 kwietnia 2010 r. Od czasu aktualizacji oprogramowania do wersji 3.70 w dniu 9 sierpnia 2011 r. PlayStation 3 moe odtwarza DTS-HD Master Audio i DTS-HD High Resolution Audio podczas odtwarzania Blu-ray 3D. Dolby TrueHD jest uywany w niewielkiej liczbie wyda Blu-ray 3D, a bitstreaming jest zaimplementowany tylko w smukych modelach PlayStation 3 (oryginalne grube modele PS3 dekoduj wewntrznie i wysyaj dwik jako LPCM ). PlayStation VR moe by równie uywany do ogldania te filmy w 3D na PlayStation 4 . Od 2018 r. wikszo gównych studiów rozrywki domowej, takich jak Walt Disney Studios , Sony Pictures , MGM i Universal Pictures, zaprzestao uywania formatu Blu-ray 3D w Ameryce Pónocnej, ale nadal je produkowao i sprzedawao w innych regionach, takich jak Ameryka Poudniowa , Europie, Azji i Australii. Paramount Pictures zaprzestao sprzeday i produkcji pyt Blu-ray 3D na caym wiecie, ostatnie wydania 3D to Ghost in the Shell i Transformers: The Last Knight , podczas gdy Warner Bros. nadal sprzedaje i produkuje pyty Blu-ray 3D dla tego dnia we wszystkich regionach, godne uwagi tytuy, w tym: Wonder Woman , Blade Runner 2049 , Justice League , Tomb Raider , Rampage , Aquaman , The Lego Movie 2: The Second Part , Shazam! , oraz Godzilla: Król potworów .

Blu-ray Ultra HD

Pyty Blu-ray Ultra HD s niezgodne z istniejcymi standardowymi odtwarzaczami Blu-ray. Obsuguj wideo 4K UHD ( rozdzielczo 3840 × 2160 pikseli) z szybkoci do 60 klatek progresywnych na sekund, zakodowane przy uyciu kodowania wideo o wysokiej wydajnoci . Pyty obsuguj zarówno wysoki zakres dynamiki , zwikszajc gbi kolorów do 10 bitów na kolor, jak i wiksz gam kolorów ni ta obsugiwana przez konwencjonalne wideo Blu-ray przy uyciu Rec. Przestrze kolorów 2020 .

Zobacz te

Uwagi

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Miroslaw Matusiak

Ten wpis o Blu-ray był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Sara Konopka

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.