Hymn EuropyWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Hymn Europy, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Hymn Europy, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Hymn Europy, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Hymn Europy, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Hymn Europy, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Hymn Europy. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Hymn Europy

Oficjalny hymn Unii Europejskiej Europa
tekst piosenki Fryderyka Schillera , 1785
Muzyka Ludwig van Beethoven , 1824
Przyjty 1972 i 1985
Próbka audio
Oda do radoci (instrumentalna)

Hymn Europy to hymn uywany przez dwie organizacje, Rad Europy do reprezentowania caej Europy oraz Uni Europejsk . Jest on oparty na Ody do radoci z ostatniego ruchu z Beethovena 9. Symfonii zoonej w 1823 Hymn rozgrywany jest na oficjalnych okazjach, takich jak wydarzenia polityczne lub cywilnej.

Historia

Friedrich Schiller napisa wiersz " An die Freude " ("Do radoci") w 1785 jako "wito braterstwa ludzi". W póniejszym yciu poeta pogardza t popularnoci i odrzuci wiersz jako typowy dla zego smaku epoki, w której zosta napisany. Po mierci Schillera, poemat pod warunkiem sowa dla ruchu chóralnego Ludwig van Beethoven s 9. Symfonii .

W 1971 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy postanowili zaproponowa przyjcie preludium do Ody do Radoci z Beethovena s 9-te Symphony jako hymn, podejmujc sugesti wykonan przez Richarda von Coudenhove-Kalergi w 1955 roku Beethoven by ogólnie postrzegana jako naturalny wybór na hymn europejski. Komitet Ministrów Rady Europy oficjalnie hymn europejski w dniu 19 stycznia 1972 roku w Strasburgu: preludium do Ody do radoci, 4. przepywie 9 symfonii Ludwiga van Beethovena. W 1974 ten sam utwór muzyczny zosta przyjty jako hymn nierozpoznanego stanu Rodezja .

Dyrygent Herbert von Karajan zosta poproszony o napisanie trzech aranacji instrumentalnych na fortepian solo, na instrumenty dte i na orkiestr symfoniczn i dyrygowa wykonaniem, które posuyo do oficjalnego nagrania. Swoje decyzje pisa na partyturze, zwaszcza te dotyczce tempa. Karajan zdecydowa si na minim ( pónut ) = 80, podczas gdy Beethoven napisa wiernut ( wiernut ) = 120.

Hymn zainaugurowano du kampani informacyjn z okazji Dnia Europy w 1972 r. W 1985 r. zosta przyjty przez szefów pastw i rzdów UE jako oficjalny hymn ówczesnej Wspólnoty Europejskiej od 1993 r. Unii Europejskiej. Jego celem nie jest zastpienie hymnów narodowych pastw czonkowskich, ale raczej uczczenie wspólnych wartoci i ich jednoci w rónorodnoci . Wyraa ideay zjednoczonej Europy: wolno, pokój i solidarno.

Mia by wczony do Konstytucji Europejskiej wraz z innymi symbolami europejskimi ; Traktat nie zosta jednak ratyfikowany i zosta zastpiony Traktatem Lizboskim , który nie zawiera adnych symboli. Do traktatu doczono deklaracj, w której szesnacie pastw czonkowskich formalnie uznao proponowane symbole. W odpowiedzi Parlament Europejski zdecydowa, e bdzie czciej wykorzystywa hymn, na przykad podczas oficjalnych okazji. W padzierniku 2008 r. Parlament zmieni swój regulamin, aby hymn by odtwarzany podczas otwarcia parlamentu po wyborach i na uroczystych posiedzeniach.

Stosowanie

Oda do radoci to hymn Rady Europy (RE) i Unii Europejskiej (UE) . W kontekcie Rady Europy hymn jest uywany do reprezentowania caej Europy. W kontekcie UE hymn suy do reprezentowania Unii i jej obywateli. Jest uywany przy takich okazjach, jak Dzie Europy i oficjalnych wydarze, takich jak podpisywanie traktatów. Parlament Europejski stara si w wikszym stopniu wykorzystywa muzyk; ówczesny przewodniczcy Parlamentu Hans-Gert Pöttering stwierdzi, e by poruszony, gdy grano dla niego hymn podczas jego wizyty w Izraelu i powinien by czciej uywany w Europie.

Niemiecka publiczna stacja radiowa Deutschlandfunk nadawaa hymn razem z Deutschlandlied tu przed pónoc od sylwestra 2006 roku. Oba hymny zostay specjalnie nagrane przez Orkiestr Symfoniczn Radia Berliskiego w wersjach charakteryzujcych si skromnoci i intensywnoci.

Na 2007 ceremonii podpisania do Traktatu z Lizbony , e penomocnicy z dwudziestu siedmiu pastw czonkowskich Unii Europejskiej wyniosa w obecnoci podczas gdy Oda do radoci bya grana i chór z 26 portugalskich dzieci pieway piosenki oryginalne niemieckie.

W 2008 r. by uywany przez Kosowo jako hymn narodowy, dopóki nie przyj wasnego, i by odgrywany podczas deklaracji niepodlegoci , jako ukon w stron roli UE w jej niezalenoci od Serbii.

Oda do radoci, automatycznie zaaranowana w siedmiu rónych stylach, zostaa wykorzystana 18 czerwca 2015 r. podczas ceremonii z okazji 5000. grantu ERBN jako hymn Europejskiej Rady ds. Bada Naukowych, reprezentujc osignicia europejskich bada naukowych.

Oda do radoci jest uywana jako piosenka przewodnia do eliminacji UEFA Euro 2016 i europejskich kwalifikacji do rozgrywek pikarskich 2018 FIFA World Cup na pocztku kadego meczu.

W 2017 roku czonkowie parlamentu Wielkiej Brytanii ze Szkockiej Partii Narodowej najpierw zagwizdali, a nastpnie zapiewali Od do radoci podczas gosowania w Izbie Gmin w protecie przeciwko Brexitowi .

W 2018 r. w Tokio podczas oficjalnego podpisywania umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia odpiewany zosta hymn Japonii oraz hymn UE . Hymn europejski czsto grany jest podczas podpisywania oficjalnych umów gospodarczych lub politycznych z zagranicznymi rzdami.

Uwagi

Linki zewntrzne

Opiniones de nuestros usuarios

Justyna Stefański

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Hymn Europy, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Zygmunt Przybylski

Ten wpis na Hymn Europy pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Roman Lech

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Hymn Europy pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Hymn Europy tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Inga Lewicki

Ten wpis na Hymn Europy sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Janusz Matusiak

Bardzo ciekawy ten post o Hymn Europy.