Hymn (gra wideo)Wszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Hymn (gra wideo), jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Hymn (gra wideo), które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Hymn (gra wideo), których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Hymn (gra wideo), ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Hymn (gra wideo), bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Hymn (gra wideo). Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Hymn
Okadka Anthem.jpg
Deweloper(zy) BioWare
Wydawcy Sztuka elektroniczna
Dyrektor(zy) Jona Warnera
Producent(y)
  • Mike Gamble
  • Ben Irving
  • Leonard C. Quam
Projektanci Preston Watamaniuk
Programista (y) Scott Neumann
Artysta(y) Derek Watts
Pisarze
Kompozytor(zy) Sarah Schachner
Silnik Odmroenie 3
Platformy
Uwolnienie 22 lutego 2019 r.
Gatunki Akcja RPG
Tryb(y) Tryb wieloosobowy

Anthem to internetowa gra RPG akcji dla wielu graczy opracowana przez BioWare i opublikowana przez Electronic Arts . Gra zostaa wydana na caym wiecie dla systemów Microsoft Windows , PlayStation 4 i Xbox One 22 lutego 2019 roku.

Gracze, których akcja toczy si na nienazwanej planecie, wcielaj si w rol Freelancerów, bohaterskich poszukiwaczy przygód, którzy nosz potne egzoszkielety, by broni ludzkoci przed zagroeniami za murami ich miast. Tytu gry nawizuje do Hymnu Stworzenia, potnej i tajemniczej siy odpowiedzialnej za wikszo niezwykych technologii, zjawisk i zagroe na wiecie. W gównej narracji zadaniem Freelancera gracza jest powstrzymanie nikczemnego Monitora przed przejciem kontroli nad Hymnem.

Anthem otrzyma mieszane recenzje od krytyków, którzy skrytykowali go za grind i pytk rozgrywk, aspekty techniczne i fabu, chocia jego walka, sterowanie lotem i efekty wizualne otrzymay pewne pochway. Mimo pewnych pozytywnych wyników sprzedaowych gra nie spenia oczekiwa komercyjnych. Chocia BioWare ogosio w lutym 2020 r., e wymyli na nowo podstawow rozgrywk Anthem w ramach dugoterminowego planu, cay dalszy rozwój zosta przerwany w lutym 2021 r.

Rozgrywka

Anthem czy w sobie elementy strzelanki z perspektywy trzeciej osoby i RPG akcji w ssiadujcym otwartym wiecie dzielonym z maksymalnie trzema innymi graczami. Kady gracz wciela si w Freelancera, zakadajc w peni konfigurowalne egzoszkielety zwane Javelinami.

Anthem zawiera cztery unikalne warianty javelinów, które gracz odblokowuje w miar postpów w grze. Kady javelin ma unikalne atrybuty i zdolnoci, które zachcaj do rónych stylów gry i przywouj klasyczne archetypy postaci z gier RPG . owca jest graczem Javelina, który rozpoczyna gr i jest uwaany za wszechstronnego mistrza walki; Kolos jest najwikszym i najwolniejszym, ale najbardziej wytrzymaym i wyposaonym w du tarcz, która absorbuje ataki lub uderza wrogów; Interceptor jest najszybszy i najbardziej zwinny, specjalizuje si w szybkich atakach wrcz; a Storm jest najsabiej opancerzony, ale najduej unosi si w powietrzu, co pozwala mu atakowa z dystansu podmuchami energii ywioów.

Gracze mog budowa relacje z rónymi postaciami niegrywalnymi , ale nie mog nawizywa z nimi romantycznych relacji, jak to byo w przypadku poprzednich gier BioWare. Centralne miejsce spotkania w grze ma miejsce w Forcie Tarsis. Suy jako ufortyfikowana osada przeciwko zagroeniom ze wiata zewntrznego i jest punktem, w którym gracz udaje si, aby otrzymywa nowe misje i przydziay freelancerów. Jest to tygiel, w którym spotykaj si wszystkie róne frakcje gry, w tym Stranicy, Korvus, Cyphers i Arcanists.

Gra zawiera zarówno elementy dla pojedynczego gracza, jak i kooperacyjne elementy wieloosobowe we wspólnym wiecie, który moe mie do czterech czonków druyny na druyn. Druyny mog walczy z bestiami i maruderami, eksplorujc zagubione ruiny i dowiadczajc ogromnych, zmieniajcych wiat wydarze, takich jak Shaper Storms.

Streszczenie

Ustawienie

Akcja Hymnu rozgrywa si na planecie Coda, zamieconej zaawansowanymi technologicznie reliktami, które wykorzystuj wszechobecn energi znan jako Hymn Stworzenia. Niestabilne relikty mog spontanicznie terraformowa fragmenty planety, mutowa dzik przyrod, zmienia lokalny klimat, tworzy portale i tworzy potworne stworzenia. Niezwykle niestabilne artefakty mog otoczy znaczny obszar niszczycielskimi energiami, burzami i stworzeniami, czynic je jaowymi i miertelnymi. Takie wydarzenia znane s jako Kataklizmy. Ludzka wiedza na temat reliktów jest ograniczona, ale wierzy si, e zostay stworzone przez bosk ras zwan Shapers, która opucia planet tysice lat temu z nieznanych powodów. Hymn i Ksztatujce s czczone przez niektórych jako ródo wszelkiego ycia.

Wieki przed rozpoczciem gry ludzko zostaa zniewolona przez ras stworze zwan Urgoth. Czowiek o imieniu Helena Tarsis i jej rodacy wykorzystali technologi Shaper, aby wynale potne egzoszkielety, aby walczy. Te egzoszkielety stay si znane jako oszczepy, a Tarsis powicia si, by obali Urgotha, którego od tamtej pory nie widziano. Przez wieki Tarsis i jej Legion witu stali si bohaterskimi legendami dla ludzkoci, która ponownie staa si dominujc ras.

W narodzie Bastionu wikszo ludzi mieszka w ufortyfikowanych miastach chronionych przez Straników: pilotów Javelinów, którzy dziaaj jako gówna sia bezpieczestwa i policja w obrbie murów miejskich. Kwestiami bezpieczestwa narodowego, które wymagaj dyskrecji i szpiegostwa, zajmuje si Corvus, agencja wywiadowcza i dyplomatyczna Bastionu. Poza miastami znajduje si pogranicze pene niebezpiecznych stworze, wygnanych banitów, wrogiej rasy insektoidów zwanej Scars oraz przypadkowych katastrof spowodowanych przez niestabilne artefakty Shaperów. Miasta polegaj na Freelancerach, frakcji altruistycznych najemników pilotujcych Javelinów , którzy radz sobie z tymi zagroeniami. W terenie Freelancerzy polegaj na pomocy Cypherów, osób, które s naturalnie dostrojone do Hymnu i wykorzystuj wynikajce z tego dary psychiczne, aby zdalnie asystowa w misjach i wyczuwa energi Hymnu.

Dziesi lat przed gówn kampani autorytarna frakcja zwana Dominium zaatakowaa miasto Freemark, które byo gówn baz operacyjn Freelancerów. Dominium chciao uzyska dostp do reliktu Ksztatujcego pod miastem zwanym Cenotafem, wierzc, e da mu to kontrol nad Hymnem. Ich aktywacja Cenotaf spowodowaa eksplozj, która unicestwia Freemark i pozostawia na swoim miejscu rozszerzajcy si Kataklizm zwany Sercem Wciekoci.

Wtek

Synny Freelancer imieniem Haluk gromadzi armi Freelancerów, by wej do Heart of Rage i dezaktywowa Cenotaf. Wród nich jest nienazwana posta gracza, nowicjusz podejmujcy swoj pierwsz misj. Towarzyszy im Faye, Cypher Haluka. Wkrótce po rozpoczciu misji wszyscy inni Freelancerzy gin, co skania Faye do wezwania do odwrotu, a gracz ewakuuje rannego Haluka. Ogromna poraka powoduje, e ludzie trac wiar w Freelancerów, których szeregi s zdziesitkowane. Dwa lata póniej gracz osiedli si w Forcie Tarsis, miecie na pograniczu midzy Sercem Wciekoci a Antium, stolic Bastionu. Wspópracujc z modym Cypherem imieniem Owen, zarabiaj na ycie, wypeniajc skromne kontrakty Freelancerów dla mieszkaców. Owen aspiruje do bycia freelancerem, mimo e jego zdolnoci parapsychiczne s przeszkod w pilotowaniu Javelina.

Agent Corvus imieniem Tassyn wynajmuje gracza, aby zlokalizowa szpiega, który zagin pod przykrywk przemytniczego gangu o nazwie Regulatorzy. W zdewastowanej kryjówce Regulatorów spotykaj przywódc Dominium zwanego Monitorem. Monitor jest potnym Cypherem, dowiadczonym pilotem Javelina, który bra udzia w ataku na Freemark, który stworzy Serce Wciekoci. Monitor zabija szpiega Tassyna i zabiera relikt Shapera, który ukrywali. Tassyn przypuszcza, e The Dominion zbiera relikwie do kolejnej próby dotarcia do Cenotaph i ponownie zatrudnia gracza, aby jako pierwszy dotar do Cenotaph. Zauwaa równie, e Haluk i Faye spdzili ostatnie dwa lata opracowujc nowy plan dezaktywacji Cenotaf, rekrutujc par do misji Tassyn.

Faye i Haluk wierz, e jedynym Oszczepem, który moe przetrwa Serce Furii, jest legendarny Oszczep witu generaa Tarsisa. W jej grobowcu gracz otrzymuje sygnet Taris , który dziaa jako klucz do Fortecy witu - miejsca jej ostatniego bastionu i miejsca spoczynku Oszczepu witu. W wityni witu gracz staje przed próbami umiejtnoci i determinacji. Po odtworzeniu ostatniego bastionu zjawa generaa Tarsisa owiadcza, e gracz posiada cechy Legionisty witu i daje dostp do jej Javelina. Zanim gracz zdoa przej w posiadanie Javelina witu, jego wasny Javelin zawiesza si. Pojawia si Owen i przypisuje mu sabotowanie ich Oszczepu, aby móg wzi Oszczep witu dla siebie. Planuje przyj ofert Monitora, by oszczdzi Fort Tarsis w zamian za pomoc w zdobyciu Oszczepu witu i oskara gracza o powstrzymanie go od marzenia o zostaniu Freelancerem. Zanim Owen odejdzie do Oszczepu witu, Faye skanuje swój unikalny modu osony, Tarcz witu, majc nadziej, e mona go powieli, aby gracz móg wej do Serca Wciekoci z wasnym oszczepem.

Haluk i Faye zbudowali kopi Tarczy witu, ale nie s w stanie jej aktywowa. W tym samym czasie przybywa Tassyn, aby ogosi, e Dominium zblia si do Serca Wciekoci. Tassyn ujawnia, e wynaja gracza na wasn prob Faye, aby zastpi rol Haluka jako pilota Javelina. Zdenerwowany Haluk leci swoim Javelinem do Fortecy witu, aby znale sposób na aktywacj Tarczy witu, ale zostaje napadnity przez Dominium. Gracz przybywa i odkrywa, e Haluk zosta uratowany przez Owena, który przeprasza za zdrad. Jako ofiar pokojow Owen oddaje swoj Tarcz witu przed wyjazdem.

Po aktywacji Tarczy witu na swoim Javelinie gracz wraca do Heart of Rage, a Faye i Haluk zapewniaj zdalne wsparcie. Gracz odkrywa, e Monitor zbudowa kana do poczenia z Hymnem i jest zmuszony do walki z nim. Po mierci Monitora Faye uywa swoich mocy, aby dezaktywowa Cenotaf i zamkn Serce Wciekoci. Podczas witowania w Forcie Tarsis gracz zostaje odcignity przez Tassyn, aby zobaczy zwoki Urgotha niedawno odkrytego i zabitego w granicach Bastionu. Podejrzewajc kolejny kryzys, gracz jest proszony o gotowo do ponownej pomocy.

Rozwój

Prace nad Anthem rozpoczy si w 2012 roku, po wydaniu Mass Effect 3 , pod nadzorem Caseya Hudsona , producenta wykonawczego oryginalnej trylogii Mass Effect . Wewntrznie projekt zosta nazwany Dylan przez BioWare, w odniesieniu do Boba Dylana w nadziei, e bdzie to nazwa, o której powiedz lata póniej. Roboczy tytu do 2017 roku brzmia Beyond .

Cho BioWare nie ma adnych mocnych pomysów na pocztku Anthem " cyklu rozwojowym s, wiedzieli, chcieli gra akcji, które gracze mogli gra wspólnie, a które odeszy od swoich Mass Effect i smok Age franchising. Wczesnym pomysem, który koncentrowa si na tym kierunku, byo uycie ulepszonych robotów egzoszkieletów, podobnych do Iron Mana , aby móc przetrwa na planecie, która dziaaa jak trójkt bermudzki, który przyciga do siebie wszelkiego rodzaju niebezpieczestwa i niebezpieczne stworzenia, z gracze musz je przetrwa. Pocztkowo zacza by rodzajem gry survivalowej opartej na misjach, a nie strzelance upów: gracze czyli siy z przyjaciómi, przechodzili na misje, walczc o drog do iz witryny, zbierajc zasoby, aby ulepszy swoje kombinezony; przez cay czas za kulisami BioWare mogo uruchamia róne wyzwalacze wydarze na wiecie, aby zaskoczy graczy i zwróci uwag na te wydarzenia. Pomys polega na tym, e gracze po ukoczeniu tych misji bd mogli dzieli si swoimi historiami z innymi. Taki by stan gry, który zosta zaprezentowany podczas imprezy EA Electronic Entertainment Expo 2014 . Gównym problemem na wczesnym etapie byo rozwinicie koncepcji w rozgrywce, grafice i technicznej wykonalnoci w silniku Frostbite.

Okoo sierpnia 2014 r. Hudson wierzy, e zespó BioWare Edmonton jest w wystarczajco dobrym miejscu, aby kontynuowa dziaalno bez jego nadzoru i opuci BioWare. Niektóre wewntrz Anthem zespou dotyczyy, jak przywództwo Hudson na poprzednich grach dotrzymali zespó na miejscu, w przeciwiestwie do obecnych wysików na rzecz rozwoju zarówno na Dragon Age: Inkwizycja i Mass Effect: Andromeda " druyny s. Po odejciu Hudsona zespó zacz zmaga si z aspektami skalowania, które wpyny na inne czci rozwoju. Na pocztku 2015 roku scenarzysta Dragon Age , David Gaider, zosta przydzielony do zespou Anthem , aby pomóc w tworzeniu fabuy. Gaider sprowadzi fabu z powrotem w stron czego bardziej wspólnego z Mass Effect i Dragon Age , zamiast odchodzi od tych serii. Zmiany narracyjne dodatkowo obciaj artystów i projektantów poziomów, aby dopasowa si do kierunku fabuy. Gaider opuci BioWare na pocztku 2016 roku, a historia zostaa przywrócona do tego, co pierwotnie wyobraa sobie zespó.

Co wicej, zespó nadal zmaga si z silnikiem Frostbite, poniewa kierownictwo EA pod kierownictwem Patricka Söderlunda chciao, aby wszystkie studia korzystay z tej samej technologii. Frostbite nie zosta pierwotnie zaprojektowany do celów, które zespó mia na myli przy Anthem . BioWare miao trudnoci z przeniesieniem niektórych systemów, które zbudowali dla Dragon Age i Mass Effect do Anthem co doprowadzio do tego, e zespó porzuci niektóre z ich koncepcji rozgrywki, takich jak przetrwanie i tworzenie. Niektórzy czonkowie zespou BioWare zaznajomieni z Frostbite zostali przeniesieni do wsparcia serii FIFA w 2016 roku, kiedy przeszli na silnik Frostbite, pozostawiajc mniej do pomocy przy Anthem . Po czterech latach rozwoju deweloperzy wyrazili zaniepokojenie, e Anthem nie zbliyo si do kocowych etapów produkcji i borykali si z podobnymi problemami zwizanymi ze sabym zarzdzaniem projektem, jak w przypadku Dragon Age: Inkwizycja i Mass Effect Andromeda , poniewa podejmowano niewiele konkretnych decyzji przez gównych projektantów. Pomimo próby zdystansowania si od Bungie 's Destiny , elementy z tej gry, szczególnie zwizane z aspektami strzelania do upów, zaczy pojawia si w rozgrywce Anthem , poniewa BioWare uznao, e Bungie znacznie dopracowao te elementy.

Zmiany w pobliu wydania

Przejcie od 2016 do 2017 roku, kilka wydarze zmusi wiele decyzji w Anthem " ostatecznego projektu s. Jako cz tradycji wypoczynkowego w BioWare, pod warunkiem, e jeden zespó pracowników z demo ich aktualnego projektu do zabawy i badania nad wit Boego Narodzenia, a 2016 byo Anthem " kolej s. witeczne demo dotaro do Söderlund na pocztku 2017 roku. Wyrazi wielkie zaniepokojenie jego stanem, w przeciwiestwie do poprzedniego zwiastuna z 2014 roku, i nakaza kilku starszym czonkom polecie do Sztokholmu w Szwecji, aby porozmawia o tym, jak ulepszy gr z EA DICE , twórcami Frostbite. Söderlund powiedzia BioWare, aby stworzy nowe demo w oczekiwaniu na E3, co BioWare uznao za koniec gry, jeli demo nie zrobi wraenia na Söderlund. Firma BioWare spdzia sze tygodni, aby wyprodukowa najlepiej wygldajce demo, aby pokaza Söderlundowi, kiedy mia odwiedzi studio w 2017 roku przed E3. Aby zaprezentowa swoj najlepsz prac, dodali z powrotem aspekt latania, który by dodawany i usuwany kilka razy w trakcie rozwoju.

Söderlund by pod wraeniem demonstracji, zwaszcza latania. To demo posuyo jako podstawa do ujawnienia gry na targach E3 2017 . Zaledwie kilka tygodni przed E3 EA powiadomio BioWare, e ich podana nazwa gry, Beyond , bdzie zbyt trudna do znaku towarowego. BioWare wybra zamiast tego Anthem , jedn z nazw kopii zapasowych. Oddzielnie wysano Mass Effect Andromeda : biuro BioWare Austin przenioso si z tego, by pomaga w Anthem , podczas gdy EA zamkno biura w Montrealu. Andromeda miaa kilka problemów na starcie, zmuszajc pracowników BioWare do rozwizania tych problemów. Gra nie bya tak udana, co kado wiksz presj na jako Anthem . Nawet po rozwizaniu Andromedy , midzy zespoami Edmonton i Austin istniao napicie, czciowo z powodu braku konkretnych decyzji dotyczcych elementów rozgrywki.

Okoo poowy 2017 roku kilku pracowników BioWare opucio studio, a jeden z gównych projektantów rozgrywki, Corey Gaspur, nagle zmar. Gra miaa przej z fazy przedprodukcyjnej do produkcyjnej okoo czerwca 2017 roku, ale dopiero w sierpniu Anthem pozostao opónione. BioWare wiedziao, e przegapi oczekiwan wersj Q4 2018. EA odmówio zezwolenia na opónienie gry po marcu 2019 r. Okoo padziernika 2017 r. Hudson powróci zarówno jako kierownik projektu, jak i nowy szef studia. Pracownicy BioWare, którzy pracowali nad czwart gr Dragon Age , zostali przeniesieni do Anthem , w tym Mark Darrah jako producent wykonawczy. Darrah przej kontrol, skupiajc zespó na wydaniu gry Anthem w terminie ustalonym przez EA i podjciu decyzji dotyczcych elementów gry. Deweloperzy BioWare rozmawiajcy anonimowo z Kotaku stwierdzili, e wikszo Anthem zostaa skutecznie opracowana na rok przed wydaniem z powodu przywództwa Darrah i presji ze strony EA. Poniewa elementy Anthem szybko si zmieniay, takie czynniki jak balans gry i spójno narracji byy trudne do rozwizania przed premier. To dodatkowo podkrelio personel BioWare i byo wiele odej ze studia w 2017 i 2018 roku. Drew Karpyshyn pracowa nad pisaniem gry przed wyjazdem na pocztku 2018 roku.

Przeróbka po wydaniu

Dyrektor generalny EA Andrew Wilson wypowiedzia si na temat stanu Anthem w czerwcu 2019 roku podczas targów E3 2019 , uznajc, e gra nie spenia oczekiwa EA, ale EA nadal pozostaje zaangaowana w ulepszanie gry. Wilson stwierdzi, e gra na ogó koczy si z dwoma zestawami graczy: tymi, którzy s fanami BioWare i oczekuj treci o duej zawartoci fabularnej, oraz tymi, którzy s fanami przygodowych gier akcji. Wilson powiedzia, e dziki testom gry oba zestawy graczy byy zadowolone z gry Anthem przez okoo 30 godzin zawartoci, ale póniej gra miaa zrónicowan publiczno, a wielu z tych fanów BioWare uwaao brak fabuy za rozczarowanie. Wilson wierzy, e BioWare bdzie w stanie ewoluowa, aby znale rodki, które speni oczekiwania obu zestawów graczy i bdzie w stanie ulepszy Anthem w duszej perspektywie. W sierpniu 2019 roku, po kilku miesicach zwoki, Bioware wydaa pierwsz czasowe akt Anthem " zawartoci post-launch s, nazwany«kataklizmów», jako cz planu zagospodarowania przestrzennego, aby zwolni trzy akty w cigu kilku tygodni. Jednak we wrzeniu 2019 r. Bioware ogosio, e plany dotyczce pozostaych aktów zostay porzucone i zamiast tego bd dostarcza aktualizacje sezonowe, aby poprawi podstawowe problemy z gr. W padzierniku 2019 r. wprowadzono pierwsz zawarto sezonow, z duymi porównaniami midzy ni a poprzednim wydarzeniem Cataclysm.

W aktualizacji bloga w lutym 2020 r. BioWare powiedzia, e zakocz sezonowe aktualizacje, poniewa bd chcieli zrestartowa gr, co bdzie wymagao istotnej zmiany podstawowej gry, ruchu porównywalnego do przeróbki Square Enix w wydaniu Final Fantasy z 2010 r. XIV do poprawionej wersji z 2013 roku . Casey Hudson powiedzia w pocie, e BioWare chce na nowo wynale podstawow ptl rozgrywki z jasnymi celami, motywujcymi wyzwaniami i postpami dziki znaczcym nagrodom jednoczenie zachowujc rado z latania i walki w rozlegej scenerii fantastyczno-naukowej. BioWare Austin studio reyser Christian Dailey stwierdzono w blogu w maju 2020, e zespó inkubacja okoo 30 zostao oceny Hymn ' przeróbek s.

Wedug Bloomberg News , los Anthem s przeróbek byo poddane przegldowi przez Electronic Arts and BioWare kierowniczej w miesicu lutym 2021 roku BioWare ogoszonego w dniu 24 lutego 2021 roku, e byy one umorzeniu wszelkich prac przyszo na Anthem , cho nadal bdzie wspiera serwery na ywo w najbliszej przyszoci, podczas gdy twórcy gry zostan przeniesieni do tytuów Mass Effect i Dragon Age . Bloomberg poinformowa, e ta decyzja czciowo skonia EA i BioWare do anulowania elementów gry wieloosobowej, które zostay zaplanowane w Dragon Age 4 , zamiast tego skupiajc si na rozgrywce dla jednego gracza.

cieka dwikowa

BioWare ogosia Sarah Schachner jak Anthem kompozytora s w dniu 20 sierpnia 2018 r Schachner bya inspirowana przez ide utrwalania fantasy i science fiction dwiki do reprezentowania Hymn ustawienie i histori s: (Bioware) byy jasne od pocztku, e chcia by poczu si gdzie pomidzy Avengersami a ródziemiem . Rozmawialimy o dwoistoci staroytnego i futurystycznego wiata oraz o potrzebie, by muzyka miaa poczucie cudownoci i pozytywnoci. Nie tylko ciemno i niebezpieczestwo. Poza tym ja by wolny do odkrywania i naprawd ekscytujce byo zdefiniowanie brzmienia nowej [wasnoci intelektualnej]. Ludzie sysz te rzeczy z czystym umysem, e tak powiem. Kilka utworów zawiera wokalizacje Schachnera przetworzone przez wokoder i kontroler MIDI .

Anthem-Original Soundtrack ukaza si cyfrowych usug muzycznych przez Lakeshore Records i EA Games na 22 lutego 2019 r.

Marketing i wydanie

BioWare Edmonton drani gr na E3 2014 podczas wideo dziennika dewelopera, odnoszc si tylko do nowej [wasnoci intelektualnej], któr rozwijali, gdy BioWare Montreal przejo stery Mass Effect: Andromeda .

10 czerwca 2017 r. Anthem zostao oficjalnie ogoszone wraz z kinowym zwiastunem podczas konferencji prasowej EA Play przed E3 . 11 czerwca 2017 roku podczas konferencji prasowej Microsoft E3, dziaajcej na Xbox One X, mia swoj premier szeciominutowy zwiastun rozgrywki .

Na targach E3 2017 , kiedy ogoszono gr, jej planowan dat premiery by IV kwarta 2018 r., ale zostaa przesunita ze stycznia 2018 r. na pocztek 2019 r., po czci po to, by zrobi miejsce w harmonogramie wyda EA dla nowego tytuu Battlefield pod koniec 2018 r. Wedug Patricka Söderlunda , wiceprezesa EA, BioWare planuje wesprze gr now zawartoci i aktualizacjami dugo po premierze gry, a jej premiera bdzie pocztkiem by moe 10-letniej podróy dla BioWare.

Wersja demonstracyjna gry zostaa udostpniona do pobrania 25 stycznia 2019 roku dla klientów przedpremierowych oraz 1 lutego dla publicznoci. 14 lutego 2019 r. w sieci pojawi si krótki film fabularny/zwiastun zatytuowany Conviction , przedstawiajcy histori rozgrywajc si przed gr. Film zosta wyreyserowany przez Neilla Blomkampa i wyprodukowany przez jego niezalene studio Oats . 15 lutego 2019 r. firma Electronic Arts udostpnia pen wersj gry subskrybentom Premium usugi abonamentowej Origin Access , podczas gdy abonenci Origin Access Basic i EA Access (na Xbox One) mieli dostp do 10-godzinnego okresu próbnego.

Anthem zosta wydany na wszystkich platformach na caym wiecie 22 lutego 2019 r. W ramach swojej rosyjskiej kampanii marketingowej Electronics Arts i rosyjska sie sklepów z elektronik uytkow M.video stworzya reklam, której gos uyczy gospodarz telewizyjny i przyrodnik Nikolay Drozdov, a take naladowaa program telewizyjny In the World of Animals . 13 wrzenia 2019 r. pena gra zostaa dodana do Origin Access Basic i EA Access.

Przyjcie

Anthem otrzyma mieszane lub rednie recenzje wedug agregatora recenzji Metacritic .

Recenzent Kallie Plagge z GameSpot powiedzia, e Anthem ma dobre pomysy, ale ma problemy z wykonaniem. James Duggan z IGN powiedzia: Anthem ma energiczn walk, ale oszczdza zbyt wiele z tego, co ma cenne treci, które ma w kocowej fazie gry, sprawiajc, e granie przez jego niedopasowan histori jest mudnym i powtarzalnym grindem. Sam Loveridge z GameMe + by bardziej krytyczny wobec gry, mówic, e Anthem jest ostatecznie powanie wadliwy i bardzo niedokoczony. Jest tam poowa dobrej gry, ale to nie wystarcza, aby zmniejszy ogólne poczucie pustki i powtórze . Mike Williams z USgamer nazwa gr frustrujcym dowiadczeniem, czujc, e poza nudn gr, gra nie ma celu i ostatecznie nie wydaje si by najlepszym, co BioWare moe zrobi. PC Gamer powiedzia: Hymn " chaotyczny historia s, nudne, powtarzalne zadania upów i pytkie endgame s rozczarowujce Przynajmniej ona jest adna.. Nick Plessas z EGM by bardziej hojny w stosunku do gry, mówic: Anthem to pikny samochód, który daje absolutn rado z jazdy, mimo e koa okresowo spadaj. Destructoid ' s Chris Carter nazywa gra jest «wietna zabawa» mimo «pewnych trudnych do ignorowania bdów».

Pomimo mieszanego przyjcia Anthem otrzyma pochwa za walk i lot. GameSpot okreli lot jako uwalniajcy, spokojny i radosny jednoczenie, pomimo rozczarowania, e gracz bdzie czsto zmuszony do ldowania lub pozostawania na ziemi. USgamer równie lubi lata, twierdzc, e latanie przez ogromne tunele, przez pomniki starych cywilizacji lub po prostu przez drzewa lasu jest zadziwiajce. Kiedy wspomnie o walce, IGN powiedzia, e Anthem " combat s pocztkowo silny, zaangaowanie i wyjtkowy, po czci dziki reagujcych sterowania lotem które czuj si dobrze zarówno na kontrolerze i mysz i klawiatura.

Kilku krytyków zauwayo dugie ekrany adowania, które mog trwa do 5 minut lub duej i mog przekroczy czas niezbdny do ukoczenia przecitnej misji w grze. Czasy adowania zostay póniej ulepszone w ramach atki z pierwszego dnia gry , midzy innymi.

Sprzeda

Anthem znalaz si na szczycie wykresów sprzeday detalicznej w Wielkiej Brytanii w pierwszym tygodniu po premierze, chocia jego czna sprzeda detaliczna w tygodniu premiery bya o poow nisza ni w przypadku poprzedniej gry BioWare Mass Effect: Andromeda . W Japonii Anthem osign szczyty list sprzeday z 78 000 sprzedanymi egzemplarzami w momencie premiery. W Ameryce Pónocnej, zgodnie ze ledzeniem danych NPD, Anthem reprezentuje drug najwysz sprzeda w miesicu premiery gry opracowanej przez BioWare, ustpujc jedynie wersji Mass Effect 3 z marca 2012 r .. Anthem znalaz si na szczycie liczby gier wideo pobranych na PS4 za porednictwem PlayStation Store do marca 2019 r. SuperData poinformowao, e gra zarobia w lutym 2019 r. ponad 100 mln USD przychodów cyfrowych, z czego 3,5 mln USD pochodzio z zakupów w grach.

Anthem nie speni oczekiwa sprzedaowych Electronic Arts. Przy docelowym poziomie sprzeday 6 milionów egzemplarzy do koca marca, dyrektor generalny EA, Andrew Wilson, powiedzia, e Anthem nie osign celu sprzeday, podczas gdy dyrektor finansowy EA Blake Jorgensen przyzna, e spodziewano si, e wicej pienidzy bdzie pochodzi równie z mikrotransakcji gry. W czerwcu 2019 Wilson powtórzy, e Anthem nie dziaa zgodnie z planem, aby utrzyma zaangaowanie graczy, chocia stwierdzi, e BioWare bdzie nadal wspiera gr.

Nagrody

Rok Nagroda Kategoria Wynik Ref
2018 Nagrody Krytyków Gry Najlepsze z pokazu Mianowany
Najlepsza oryginalna gra Mianowany
Najlepsza gra na PC Wygraa
Najlepsza gra akcji Wygraa
Najlepsza gra wieloosobowa online Mianowany
Nagrody Zotego Joysticka 2018 Najbardziej poszukiwana gra Mianowany
Nagrody Gamers' Choice Najbardziej oczekiwana gra Mianowany
2020 Nagrody Towarzystwa Efektów Wizualnych Wyjtkowe efekty wizualne w reklamie (przekonanie) Mianowany
Nagrody NAVGTR Oryginalny dramatyczny wynik, nowy adres IP Mianowany

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Wiktor Michalik

Ten wpis na Hymn (gra wideo) sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Bohdan Czech

Podane informacje o zmiennej Hymn (gra wideo) są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Radoslaw Kaczor

W tym poście o Hymn (gra wideo) dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Marek Banasiak

Dzięki za ten post na Hymn (gra wideo), właśnie tego potrzebowałem