Hymn (powie)Wszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Hymn (powie), jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Hymn (powie), które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Hymn (powie), których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Hymn (powie), ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Hymn (powie), bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Hymn (powie). Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Hymn
Okadka ksiki Anthem.jpg
Okadka pierwszego wydania
Autor Ayn Rand
Jzyk jzyk angielski
Gatunek muzyczny Fantastyka naukowa
Wydawca
 • Cassell (pierwszy)
 • Broszury (zrewidowane)
Data publikacji
 • 1938 (pierwszy)
 • 1946 (poprawione)
OCLC 32132103

Hymn to powie dystopijna autorstwa rosyjsko-amerykaskiej pisarki Ayn Rand , napisana w 1937 roku i opublikowana po raz pierwszy w 1938 roku w Wielkiej Brytanii . Historia rozgrywa si w bliej nieokrelonej przyszoci, kiedy ludzko wkroczya w kolejny Ciemny Wiek . Postp technologiczny jest teraz starannie zaplanowany, a koncepcja indywidualnoci zostaa wyeliminowana. Mody mczyzna znany jako Równo 7-2521 buntuje si, prowadzc tajne badania naukowe. Kiedy jego dziaalno zostaje odkryta, ucieka w dzicz z dziewczyn, któr kocha. Razem planuj stworzy nowe spoeczestwo oparte na odkrytym na nowo indywidualizmie.

Rand pocztkowo wyobraa sobie t histori jako sztuk, a nastpnie zdecydowa si napisa do publikacji w magazynie. Na sugesti swojego agenta przesaa go wydawcom ksiek. Nowela zostaa po raz pierwszy opublikowana przez Cassella w Anglii. Zostaa opublikowana w Stanach Zjednoczonych dopiero po tym, jak nastpna powie Rand, The Fountainhead , staa si bestsellerem. Rand zrewidowa tekst do wydania amerykaskiego opublikowanego w 1946 roku.

Wtek

Równo 7-2521, 21-letni mczyzna piszcy przy wiecach w podziemnym tunelu, opowiada histori swojego dotychczasowego ycia. Uywa wycznie zaimków w liczbie mnogiej (my, nasz, oni) w odniesieniu do siebie i innych. Wychowywa si jak wszystkie dzieci w jego spoeczestwie, z dala od rodziców w domach kolektywnych: Domu Niemowlt od urodzenia do pitego roku ycia, potem Domu Uczniów od pitego do pitnastego roku ycia. Uwaa, e ma przeklestwo, które sprawia, e szybko si uczy i zadaje wiele pyta. Wyrónia si nauk o rzeczach i marzy o zostaniu uczonym, ale kiedy Rada Powoa przydziela mu Mandat ycia w wieku pitnastu lat, zostaje przydzielony na Zamiatacza Ulic.

Równo 7-2521 przyjmuje swoje zadanie zamiatania ulic jako pokut za przekroczenie preferencji, potajemnie pragnc zosta Uczonym. Wspópracuje z niepenosprawn Uni 5-3992 i Midzynarodówk 4-8818, z których ta ostatnia jest jedynym przyjacielem Równoci (co jest kolejnym Przekroczeniem Preferencji, poniewa wszyscy s rzekomo równi w swoim spoeczestwie). Pomimo protestów International, e jakiekolwiek badania nieautoryzowane przez Rad s zabronione, Equality bada podziemny tunel w pobliu namiotu Teatru Miejskiego i znajduje metalowe tory. Równo wierzy, e tunel pochodzi z Niewspomnianych Czasów z odlegej przeszoci. Zaczyna wymyka si noc ze swojej spoecznoci, aby uywa tunelu jako laboratorium do eksperymentów naukowych, wykorzystujc mieci, które zabra z Domu Uczonych. Uywa skradzionego papieru z Domu Urzdników do pisania dziennika przy wiecach, uywajc wiec skradzionych ze spiarni Domu Zamiataczy Ulic.

Podczas sprztania drogi na obrzeach miasta, Równo spotyka Liberty 5-3000, 17-letni wieniaczk, która pracuje w polu. Popenia kolejne wykroczenie, cigle o niej mylc, zamiast czeka na przypisanie kobiety w dorocznym Czasie Godów, w którym mczyni w wieku od dwudziestu lat i kobiety od osiemnastu lat s przydzielani sobie wycznie do rozmnaania. Ma ciemne oczy i zote wosy, a on nazywa j Zot. Kiedy z ni rozmawia, odkrywa, e ona te myli o nim. Ujawnia jej swoje sekretne imi, a Liberty mówi Równoci, e nazwaa go Niezwycionym.

Kontynuujc swoj prac naukow, Równo na nowo odkrywa elektryczno . W ruinach tunelu znajduje szklane pudeko z przewodami, które emituje wiato, gdy przepuszcza przez nie prd. Postanawia zgosi swoje odkrycie do wiatowej Rady Uczonych; uwaa, e tak wielki dar dla ludzkoci przeway jego liczne wykroczenia i doprowadzi do uczynienia go Uczonym. Jednak pewnej nocy zauwaa si jego nieobecno w Domu Zamiataczy Ulic. Jest biczowany i przetrzymywany w Paacu Karnych Zatrzyma. W noc przed spotkaniem wiatowej Rady Uczonych atwo ucieka; nie ma straników, poniewa nikt nigdy wczeniej nie próbowa uciec. Nastpnego dnia przedstawia swoj prac wiatowej Radzie Uczonych. Przeraeni, e przeprowadzi nieautoryzowane badania, atakuj go jako nieszcznika i czyciciela rynien i mówi, e musi zosta ukarany. Chc zniszczy jego odkrycie, aby nie zakócio planów Rady wiatowej i Departamentu wiec. Równo chwyta pudeko, przeklinajc rad przed ucieczk do Niezbadanego Lasu, który ley poza miastem.

W lesie Równo uwaa si za przekltego za to, e zostawi swoich blinich, ale cieszy si wolnoci. Nikt nie bdzie go ciga w tym zakazanym miejscu. Brakuje mu tylko wolnoci. W drugim dniu ycia w lesie pojawia si Liberty; posza za nim do lasu i przysiga, e zostanie z nim na zawsze. yj razem w lesie i próbuj wyrazi swoj mio do siebie nawzajem, ale brakuje im sów, by mówi o mioci jako jednostkach.

Znajduj w górach dom z Niewspomnianych Czasów i postanawiaj w nim zamieszka. Czytajc ksiki z domowej biblioteki, Równo odkrywa sowo ja i mówi o nim Wolnoci. Odkrywszy na nowo indywidualno, nadaj sobie z ksig nowe imiona: Równo staje si Prometeuszem , a Wolno Gaj . Miesice póniej Gaja jest w ciy z dzieckiem Prometeusza. Prometeusz zastanawia si, w jaki sposób ludzie w przeszoci mogli zrezygnowa ze swojej indywidualnoci; planuje przyszo, w której j odzyskaj.

Historia

Rozwój

Czarno-biae zdjcie Ayn Rand
Ayn Rand w 1943 r.

Ayn Rand pocztkowo wyobraaa sobie Anthem jako sztuk, kiedy bya nastolatk mieszkajc w sowieckiej Rosji . Po emigracji do Stanów Zjednoczonych Rand nie myla o pisaniu Anthem , ale zastanowi si ponownie po przeczytaniu opowiadania w The Saturday Evening Post, którego akcja rozgrywa si w przyszoci. Widzc, e magazyny gównego nurtu bd publikowa fikcje spekulatywne , postanowia spróbowa przesa im Anthem . Napisaa t histori latem 1937 roku, robic sobie przerw od bada nad swoj kolejn powieci, ródem .

Roboczy tytu Randa to Ego . Leonard Peikoff wyjania znaczenie tego tytuu: [Rand] (w domyle) podtrzymuje gówne zasady swojej filozofii i jej bohaterów: rozum, wartoci, wola, indywidualizm. Uwaajc, e oryginalny tytu by zbyt dosadny, pozbawiony emocji i zbyt wiele oddawa tematu, Rand zmieni tytu na Anthem . Obecna powie, w umyle panny Rand, od pocztku bya od do ludzkiego ego. Dlatego nie byo trudno zmieni roboczy tytu: przej z ego na od lub hymn, pozostawiajc obiekt celebrowany przez od do odkrycia przez czytelnika."

Istniej podobiestwa midzy Anthem i 1921 powieci My przez Jewgienija Zamiatina , innego autora, który y w komunistycznej Rosji. Obejmuj one:

 • Powie w formie tajnego pamitnika lub dziennika.
 • Ludzie s identyfikowani za pomoc kodów zamiast imion.
 • Dzieci oddzielone od rodziców i wychowane przez pastwo.
 • Indywidualizm odrzucany na rzecz woli zbiorowej.
 • Bohater pci mskiej, który odkrywa indywidualno poprzez relacj z kobiec postaci.
 • Las jako wolne miejsce poza dystopijnym miastem.
 • Bohater w tunelu pod ziemi odkrywa zwizek z przeszoci, kiedy ludzie byli wolni.

Istnieje równie szereg rónic midzy tymi dwiema historiami. Na przykad spoeczestwo My nie znajduje si w adnym upadku naukowym ani technologicznym, prezentujc promieniowanie rentgenowskie, samoloty, mikrofony i tak dalej. W przeciwiestwie do tego, mieszkacy Anthem wierz, e wiat jest paski, a wokó niego krci si soce, a krwawicy ludzie to przyzwoita forma lekarstwa. Podobiestwa doprowadziy do spekulacji, czy historia Rand bya bezporednio pod wpywem Zamiatina. Jednak niewiele jest dowodów na to, e Rand bya pod wpywem lub nawet czytaa prace Zamiatina i nigdy nie wspomniaa o tym w dyskusjach o swoim yciu w Rosji.

Historia publikacji

Pocztkowo Rand planowaa opublikowa Anthem jako artyku lub serial w magazynie, ale jej agent zachci j do opublikowania tego w formie ksiki. Przesaa go jednoczenie do Macmillan Publishers w Ameryce i Cassell w Anglii. Obie zajmoway si jej poprzedni powieci, My the Living . Cassell zgodzi si opublikowa Anthem , ale Macmillan odmówi. Wedug Peikoffa komentarz [Macmillana] brzmia: autor nie rozumie socjalizmu. Inny amerykaski wydawca równie go odrzuci, a agent Randa nie by w stanie sprzeda go jako serii czasopisma. Cassell opublikowa j w Anglii w 1938 roku.

Po sukcesie The Fountainhead , w 1946 roku w USA ukazaa si poprawiona edycja Anthem przez Pamphleteers, Inc., mae wydawnictwo zorientowane na libertarianizm, nalece do przyjació Randa, Leonarda Reada i Williama C. Mullendore'a. Wydanie z okazji 50. rocznicy zostao opublikowane w 1995 roku, w tym dodatek, który odtwarza wydanie Cassella z odrcznymi zmianami redakcyjnymi Rand.

Od czasu publikacji w 1946 roku poprawiona wersja Anthem sprzedaa si w ponad 3,5 miliona egzemplarzy.

Przyjcie

krytyczna odpowied

Oryginalne wydanie brytyjskie otrzymao w wikszoci pozytywne recenzje; kilku chwalio wyobrani Rand i jej poparcie dla indywidualizmu. W The Sunday Times recenzent Dilys Powell pochwali jego prostot i szczero. Antykomunistyczny dziennikarz Malcolm Muggeridge da mieszan recenzj w The Daily Telegraph , mówic, e ma urok, ale jego dystopia jest niewiarygodna. W krótkiej recenzji Maurice'a Richardsona w The Observer stwierdzono, e jest to wysoce nieprzekonujce, pomimo niektórych niezwykle elokwentnych tekstów.

Recenzujc pierwsze amerykaskie wydanie w twardej oprawie z 1953 roku dla publicznoci gatunku, Anthony Boucher i J. Francis McComas nie byli sympatyczni. Mówic, e Rand sugeruje, e zowrogi spisek dostarczycieli braterstwa uniemoliwi do tej pory jego publikacj w Ameryce, ironicznie doszli do wniosku: Mona tylko aowa, e spisek w kocu si rozpad. (Caxton Press zaoferowa to pierwsze amerykaskie wydanie na deskach w 1953 r., podczas gdy magazyn pulpy Famous Fantastic Mysteries zawiera przedruki zarówno Metamorfozy Franza Kafki, jak i Hymnu w ostatnim numerze magazynu z czerwca 1953 r.)

Nagrody i nominacje

Libertarianin futurysta Society przyznano hymn swojego Hall of Fame Award w roku 1987. W roku 2014, Hymn zosta nominowany do retrospektywnego Hugo Award dla Najlepszego Novella.

Spucizna

Adaptacje

Po wydaniu Anthem w Stanach Zjednoczonych Rand zbada moliwoci dostosowania go do innych mediów. Prowadzia dyskusje na temat potencjalnych adaptacji filmowych, operowych i baletowych, ale projekty te nigdy nie zostay zrealizowane. W 1946 r. Rand napisa do Walta Disneya, e gdyby moliwa bya adaptacja ekranowa, chciabym, eby to byo zrobione w stylizowanych rysunkach, a nie z ywymi aktorami.

W 1950 roku dokonano adaptacji radiowej The Freedom Story , cotygodniowego programu radiowego produkowanego przez chrzecijask grup libertariask Spiritual Mobilization . W 2011 roku zosta wydany przez ABN jako nieskrócony audiobook, a narracja Jasona McCoya zostaa okrelona jako porywajca i sugestywna.

W 1991 roku Michael Paxton napisa, wyreyserowa i wspóprodukowa sceniczn adaptacj hymnu , która pojawia si w Lex Theatre w Hollywood . Ksika zostaa zaadaptowana na sztuk teatraln w 2013 roku przez Jeffa Brittinga , kierownika wydziau Ayn Rand Archives w Ayn Rand Institute . Po raz pierwszy zagrany w Denver, zosta otwarty Off-Broadway we wrzeniu 2013 roku w Jerome Robbins Theatre . W recenzji New York Times stwierdzono: Jak na sztuk, która celebruje jednostk, Anthem z pewnoci nie ufa swoim widzom. Zamiast ilustrowa pomysy, ten sporadycznie interesujcy spektakl zbyt czsto dostarcza ekspozycji, desperacko starajc si wyjani, zamiast ryzykowa chwil nieporozumienia. " Nowela zainspirowaa take parodiowy musical rockowy, którego premiera odbya si poza Broadwayem w Lynn Redgrave Theatre w maju 2014 roku. W obsadzie znaleli si Randy Jones z The Village People , Jason Gotay, Jenna Leigh Green, Remy Zaken i Ashley Kate Adams. Recenzja w The New York Times skrytykowaa aktorstwo gównych bohaterów, ale nazwaa serial wybuchowym i lepszym ni zwyka adaptacja.

W 2011 roku Anthem zosta zaadaptowany na powie graficzn autorstwa Charlesa Santino, z grafik Joe Staton . W 2018 roku powstaa druga adaptacja powieci graficznej, niepowizana z adaptacj z 2011 roku, zaadaptowana przez Jennifer Grossman i Dana Parsonsa .

Wpyw

Dzieo zainspirowao wiele utworów muzycznych , w tym penowymiarowe albumy. Wedug Enzo Stuarti , Pat Boone skomponowa muzyk, a jego przyjaciel Frank Lovejoy napisa tekst The Exodus Song, który znalaz si na albumie Stuarti Arrives at Carnegie Hall . Piosenka zaczyna si wersem prosto z Anthem . W innym miejscu piosenki czytamy: ...Strze moich skarbów: mojej myli, mojej woli, mojej ziemi i mojej wolnoci. A najwikszym z nich jest wolno. W Anthem czytamy: Strze moich skarbów: mojej myli, mojej woli, mojej ziemi, mojej wolnoci. A najwikszym z nich jest wolno. Notatka do Rand z 4 maja 1964 r. wspomina o nieautoryzowanej adaptacji, ale nic nie wskazuje na to, by podja jakiekolwiek kroki prawne.

Powie Roberta Silverberga Czas zmian z 1971 roku równie przedstawia spoeczestwo, w którym ja jest sowem zabronionym, a protagonista buntuje si przeciwko temu zakazowi. W przedmowie z 2009 roku do przedruku swojej powieci Silverberg powiedzia, e przeczyta Anthem w 1953 roku, ale ju dawno o tym zapomnia, piszc Czas zmian . By zaskoczony widzc podobiestwa, kiedy na nowo odkry histori Randa, ale ogólnie powiedzia, e te dwie ksiki s bardzo róne.

Anthem jest równie uznawany przez Neila Pearta za wpyw na 2112 Rusha poprzez silne podobiestwa do fabuy, struktury i tematu Anthem . Peart powiedzia, e chocia czyta Anthem , nie myla wiadomie o tej historii, kiedy pisa piosenk; jednak kiedy zauway, e istniej podobiestwa, przypisa geniuszowi Ayn Rand we wkadce. Zespó wyda równie piosenk zatytuowan Anthem na swoim albumie Fly by Night , a ich kanadyjsk wytwórni pytow (wspózaoon przez menedera Rush Raya Dannielsa ) jest Anthem Records .

Zobacz te

Uwagi

Bibliografia

Prace cytowane

Dalsza lektura

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Lena Mucha

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Hymn (powie).

Peter Gajda

Artykuł o Hymn (powie) jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Patrycja Gajda

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Regina Murawski

Ładny artykuł z _zmienna.