Konsultant (medycyna)Wszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Konsultant (medycyna), jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Konsultant (medycyna), które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Konsultant (medycyna), których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Konsultant (medycyna), ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Konsultant (medycyna), bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Konsultant (medycyna). Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

W Wielkiej Brytanii , Irlandii i czci Rzeczypospolitej , konsultant to tytu starszego szpitala oparte lekarza lub chirurga , który ukoczy wszystkie ich specjalistycznego szkolenia i zostaa umieszczona na specjalistycznym rejestru w wybranej specjalnoci. Ich rola jest cakowicie odmienna od roli lekarzy ogólnych lub lekarzy pierwszego kontaktu.

Podstawowym celem konsultanta jest wykorzystanie wiedzy i umiejtnoci eksperckich do diagnozowania i leczenia pacjentów przy jednoczesnym zachowaniu ostatecznej odpowiedzialnoci klinicznej za ich opiek. Lekarz musi figurowa w Rejestrze Specjalistów, zanim bdzie móg zosta zatrudniony jako konsultant merytoryczny w Narodowej Subie Zdrowia (NHS). Zwykle wie si to z posiadaniem certyfikatu ukoczenia szkolenia (CCT) w dowolnej z uznanych specjalnoci, ale naukowcy posiadajcy znaczce publikacje i midzynarodow reputacj mog by zwolnieni z tego wymogu, oczekujc, e bd praktykowa na poziomie wyszym. Wizyty Konsultanta Locum o ograniczonym czasie trwania mog by udzielane osobom z dowiadczeniem klinicznym, z wyszymi kwalifikacjami lub bez.

Definicja

CCSC/BMA

Centralny Komitet Konsultantów i Specjalistów (CCSC), bdcy Komitetem Staym BMA , uzgodni, jako bardzo szeroki opis roli konsultantów:

Przede wszystkim dlatego, e zapewnia specjalistyczn opiek kliniczn zwykle w zespole, w tym umiejtno rozpoznawania i zarzdzania bardziej zoonym kocem spektrum specjalizacji (diagnoza, decyzje dotyczce postpowania, trudne przypadki, w tym pozornie proste przypadki, które maj wysok czsto wystpowania powika w bardziej niedowiadczonych), ale take zaangaowany w prowadzenie dziaów, decyzje kierownicze, nauczanie, szkolenia, badania, rozwój usug lokalnych ogólnie biorc udzia w szerszym zarzdzaniu i kierowaniu organizacjami, w których pracuj, oraz ogólnie NHS.

Ten raport z 2008 r. opisuje, jak obecnie pracuje wikszo konsultantów i opisuje, co umowa z 2003 r. miaa (przynajmniej przez negocjatorów BMA) wynagradza i rozwija (usuga oparta na konsultantach).

Cohn

Cohn wspomina, e konsultant powinien stara si wspiera lekarza kierujcego i pociesza pacjenta.

Obowizki

Konsultant zazwyczaj prowadzi firm (zespó lekarzy), w skad której wchodz rejestratorzy specjalizacji i lekarze Fundacji , wszyscy przeszkoleni do pracy w specjalnoci konsultanta, a take inni lekarze na poziomie kariery, tacy jak asystenci kliniczni, stypendyci kliniczni, lekarze specjalnoci, Associate Specialists i lekarze personelu . Peni równie wiele innych kluczowych ról w funkcjonowaniu szpitali i szeroko rozumianej suby zdrowia.

Wyzwania

Czas konsultacji a jako

Jeli chodzi o opiek nad pacjentem, czas konsultacji jest kwesti kontrowersyjn, a jako komunikacji ma kluczowe znaczenie dla iloci czasu spdzonego z klientem.

Umiejtnoci wielozadaniowe

Sindermann i Sawyer stwierdzaj w swojej ksice The Scientist as Consultant , e konsultant [naukowy] odnosi sukces, jeli osign realne poczenie biegoci technicznej i umiejtnoci biznesowych z biegoci techniczn oznaczajc doskonao w zakresie kompetencji, wiarygodnoci, skuteczne nawizywanie kontaktów z kolegami i umiejtno negocjacji.

Wyzwania domeny

Istniej specyficzne dla danej domeny wyzwania dla konsultantów. W konsultingu medycyny paliatywnej emocje, przekonania, draliwe tematy, trudnoci w komunikowaniu si i interpretacji prognoz, czy oczekiwania pacjentów pomimo krytycznej choroby to tylko niektóre z wyzwa stojcych przed konsultantem.

Szkolenie

Czas potrzebny na zostanie konsultantem zaley od wielu czynników, ale przede wszystkim od wybranej specjalizacji. Niektóre specjalizacje wymagaj duszego szkolenia lub s bardziej konkurencyjne, dlatego zostanie konsultantem moe potrwa duej. Inne specjalizacje s stosunkowo atwe do przejcia, a lekarz moe zosta konsultantem znacznie wczeniej w swojej karierze. Po wejciu w ycie Modernizacji Karier Medycznych (pocztek 2007 r.) dla wikszoci lekarzy dugo szkolenia zostaa ustalona na okoo dziewi lat.

Kontrakty

Wikszo konsultantów pracuje na podstawie umowy dugoterminowej z jednym lub kilkoma funduszami szpitalnymi, a te stanowiska s znane jako stanowiska konsultantów merytorycznych . Istniej róne tytuy (takie jak starszy konsultant, dyrektor kliniczny, dyrektor medyczny, gówny konsultant itp.) dla konsultantów, którzy maj szczególne obowizki w zakresie ogólnego zarzdzania szpitalem lub jego czci.

W Wielkiej Brytanii wszyscy lekarze, w tym konsultanci, maj prawo do podjcia prywatnej pracy medycznej. Niektórzy robi karier z prywatnej praktyki lekarskiej. Dla innych suy jako uzupenienie ich pracy dla NHS.

Inni lekarze niektórzy bez CCT, niektórzy dopiero co uzyskali t kwalifikacj, inni, którzy przeszli na emerytur z wizyt merytorycznych, a jeszcze inni, którzy chc wykorzysta cz swojego urlopu wypoczynkowego na generowanie dodatkowych zarobków mog by zatrudnieni jako konsultanci locum , którzy maj tak sam odpowiedzialno kliniczn, ale zazwyczaj s na staych, krótkoterminowych umowach.

Stopnie kariery medycznej Pastwowej Suby Zdrowia
Rok Aktualne ( Modernizacja Karier Medycznych ) Poprzedni
1 Lekarz Fundacji (FY1 i FY2), 2 lata Pracownik domu przedrejestracyjnego (PRHO), 1 rok
2 Senior House Officer (SHO),
minimum 2 lata; czsto wicej
3 Rejestrator specjalizacji ,
przychodnia lekarska (GPST), 3 lata
Rejestrator specjalizacji,
specjalizacja szpitalna (SpR), minimum 6 lat
4 Rejestrator specjalistyczny ,
46 lat
Rejestrator pierwszego kontaktu , 1 rok
5 Lekarz ogólny,
czny czas szkolenia 4 lata
68 Lekarz ogólny ,
czny czas szkolenia minimum 5 lat
9 Konsultant , czny czas szkolenia minimum 8 lat Konsultant, czny czas szkolenia minimum 7-9 lat
Opcjonalny Szkolenie opiera si na kompetencjach, podane czasy s minimalne. Szkolenie moe zosta przeduone poprzez uzyskanie Academic Clinical Fellowship na badania naukowe lub podwójn certyfikacj w innej specjalnoci. Szkolenie mona przeduy o prowadzenie bada medycznych (zwykle 23 lata), zwykle z obowizkami klinicznymi

Skala pac (umowa z 2003 r.)

Konsultanci w NHS zaczynaj si od 82 096 GBP (próg 1) do 110 683 GBP (próg 8) z dodatkowymi nagrodami za doskonao kliniczn.

Dalsza lektura

 • Oktoby, Kathy. Role zawodowe zacieraj si. BMJ (red. badania kliniczne) (2009): a3163. Wydrukowa.

Zobacz te

Bibliografia

 1. ^ a b c Rola konsultanta (PDF) . Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne. Zarchiwizowane (PDF) od oryginau z dnia 2016-03-29 . Pobrano 2021-04-24 .
 2. ^ Cohn, Steven L. (2003). Rola konsultanta medycznego . Kliniki medyczne Ameryki Pónocnej . 87 (1): 16. doi : 10.1016/s0025-7125(02)00148-7 . ISSN  0025-7125 . PMID  12575881 .
 3. ^ Stebbing, Justin (17.07.2004). Czym róni si rola pracownika klinicznego od roli starszego oficera domowego . BMJ . 329 (7458): s22.2-s22. doi : 10.1136/bmj.329.7458.s22-a . ISSN  0959-8138 . S2CID  80328092 .
 4. ^ Clinical Fellow | NIH Biuro Bada ródciennych . oir.nih.gov . Pobrano 2021-04-24 .
 5. ^ Oxtoby, Kathy (26.05.2010). Czasy konsultacji . BMJ . 340 : ok. 2554. doi : 10.1136/bmj.c2554 . ISSN  0959-8138 . S2CID  220115003 .
 6. ^ Sindermann, Carl J.; Sawyer, Thomas K. (1997), Sindermann, Carl J.; Sawyer, Thomas K. (red.), Wnioski , The Scientist as Consultant: Building New Career Opportunities , Boston, MA: Springer US, s. 293-298, doi : 10.1007/978-1-4899-5992-8_21 , ISBN 978-1-4899-5992-8, pobrano 24.04.2021
 7. ^ Kaplan, Ryszard; Ramirez, Amanda; Grahama, Jill; Richards, MichaelA.; Cull, Ania; Grzegorza, Waltera M. (czerwiec 1996). Stres u konsultantów szpitalnych . Lancet . 347 (9015): 1630. doi : 10.1016/s0140-6736(96)91118-6 . ISSN  0140-6736 . PMID  8667901 . S2CID  35785296 .
 8. ^ Cz, Daniel K.; Strand, Jacob J. (2018), Robinson, Maisha T. (red.), Wspólne wyzwania w konsultacji w medycynie paliatywnej , Studia przypadków w opiece neuropaliatywnej , Studia przypadków w neurologii , Cambridge: Cambridge University Press, s. 8 12, doi : 10.1017/978110277365.002 , ISBN 978-1-108-40491-4, pobrano 24.04.2021
 9. ^ Oktoby, Kathy (2012). Czy prywatna praktyka traci atrakcyjno. BMJ . 345 : e4446. doi : 10.1136/bmj.e4446 . S2CID  80439251 .
 10. ^ Scavone, Francesca. "Tabele pac dla konsultantów w Anglii" . Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne jest zwizkiem zawodowym i organizacj zawodow lekarzy w Wielkiej Brytanii . Pobrano 2021-04-24 .
 11. ^ Oktoby, Kathy (2007-01-07). Role zawodowe zacieraj si . BMJ . 338 : a3163. doi : 10.1136/bmj.a3163 . ISSN  0959-8138 . S2CID  80554142 .

Opiniones de nuestros usuarios

Alex Banasiak

W tym poście o Konsultant (medycyna) dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Borys Czech

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Konsultant (medycyna).

Ala Winiarski

Dzięki za ten post na Konsultant (medycyna), właśnie tego potrzebowałem