Lider partiiWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Lider partii, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Lider partii, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Lider partii, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Lider partii, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Lider partii, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Lider partii. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

W systemie rzdowym, A lider partii dziaa jako oficjalny przedstawiciel swojej partii politycznej , albo do ustawodawcy lub elektoratu. W zalenoci od kraju osob potocznie okrelan jako lider partii politycznej moe by oficjalnie przewodniczcy partii , sekretarz lub najwyszy urzd polityczny.

Lider partii jest czsto odpowiedzialny za zarzdzanie relacjami partii z opini publiczn i prowadzenie rywalizacji z rywalami politycznymi, podobnie jak w roli rzecznika partii . W zwizku z tym bd odgrywa wiodc rol w rozwijaniu i komunikowaniu platform partyjnych z elektoratem.

W wielu reprezentatywnych demokracjach przywódcy partyjni konkuruj bezporednio o wysokie stanowiska polityczne. Jest zatem typowe w takich stanach (zwaszcza w systemie westminsterskim ), e lider partii stara si o wybór do legislatury i, jeli zostanie wybrany, jednoczenie peni funkcj lidera partii w parlamencie . W kilku krajach korzystajcych z systemu parlamentarnego , jeli partia polityczna lidera partii wyoni si z wikszoci miejsc w parlamencie po wyborach powszechnych , jest parti wiodc w rzdzie koalicyjnym lub (w niektórych przypadkach) jest najwiksz parti w parlamencie mniejszoci , lider tej partii czsto peni funkcj premiera . W krajach stosujcych system westminsterski lider najwikszej partii politycznej poza rzdem peni funkcj lidera opozycji .

Przykady

Kanada

W Kanadzie przywódcy wszystkich gównych partii politycznych s wybierani podczas zjazdów przywódczych poszczególnych partii politycznych po zakoczeniu wyborów przywódczych . Wyjtki od tego procesu zdarzaj si czasami, gdy parlamentarzyci opuszczaj swoj poprzedni parti, aby utworzy now parti; Przykadem moe by sytuacja, w której Jean-François Fortin odszed z Bloku Québéco, by utworzy Si w Demokracji w 2014 roku, oraz kiedy Maxime Bernier odszed z Partii Konserwatywnej, by utworzy Parti Ludow Kanady w 2018 roku.

Chiny

Przywódcy partii komunistycznych czsto posiadaj tytu sekretarza generalnego (np. sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwizku Radzieckiego i sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin ), a piastujcy urzd jest zwykle uwaany za najwaniejszego przywódc Chin. 15 listopada 2012 r. Xi Jinping zosta wybrany sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin na 18. krajowym zjedzie partii komunistycznej .

Niemcy

Same organizacje partyjne, a take ich przedstawiciele (np. przewodniczcy bdcy liderem partii oraz inni czonkowie zarzdu) odgrywaj w polityce niemieckiej znacznie bardziej znaczc rol ni w wielu innych krajach, gdzie partie s gównie reprezentowane przez swoje czonków i liderów w rzdzie. Chocia liderzy partii czsto piastuj równie wane urzdy publiczne (np. minister rzdu czy przewodniczcy parlamentu ), role te s wyranie rozdzielone, nawet na mocy prawa. W konsekwencji zdarza si, e liderzy niemieckiej partii nie s nawet parlamentarzystami, jak Saskia Esken i Norbert Walter-Borjans , którzy s obecnie przewodniczcymi (rzdzcych) socjaldemokratów . Prowadzi to niekiedy do otwartych konfliktów midzy kierownictwem partii, jej frakcj parlamentarn a czonkami rzdu.

Holandia

W Holandii liderami partii s najwysi rang politycy w holenderskich partiach politycznych . Liderzy zewntrznie dziaaj jako figurant i gówny reprezentant partii. W partii musz zapewni konsensus polityczny. W czasie wyborów liderem jest zawsze Lijsttrekker (pierwszy kandydat) z listy partyjnej . Poza czasem wyborów liderzy najczciej peni funkcj parlamentarnego lidera swojej partii w Izbie Reprezentantów , niektórzy liderzy partii decyduj si na zasiadanie w gabinecie jako minister .

W szafce trzecie Rutte , jedyny lider partii w szafie bya premier Mark Rutte liderem wród si Partia Ludowa na rzecz Wolnoci i Demokracji (VVD), podczas gdy liderzy innych partii w koalicji: Apel Chrzecijasko-Demokratyczny (CDA), lider Sybrand van Haersma Buma , przywódca Demokratów 66 (D66) Alexander Pechtold i przywódca Unii Chrzecijaskiej (CU) Gert-Jan Segers zdecydowali si pozosta przywódcami parlamentarnymi w Izbie Reprezentantów.

Tajwan

W Republice Chiskiej wszyscy przywódcy partii politycznych s wybierani w wyborach przewodniczcych partii. Lider gównej partii rzdzcej Demokratycznej Partii Postpowej (DPP) Cho Jung-tai zosta wybrany w wyborach uzupeniajcych 2018 DPP w dniu 6 stycznia 2019 r. Lider gównej partii opozycyjnej Kuomintang (KMT) Wu Den-yih zosta wybrany w wybory 2017 Kuomintang przewodnictwo w dniu 20 maja 2017.

Zjednoczone Królestwo

Sposób wyboru lidera partii róni si w zalenoci od partii, cho czsto bdzie to wybory obejmujce cao lub cz czonków partii. W niektórych partiach gosowa mog tylko obecni czonkowie partii parlamentarnej lub osoby piastujce okrelone urzdy partyjne; w innych, takich jak Brytyjska Partia Pracy , chocia wszyscy czonkowie s uprawnieni do gosowania, niektórzy wyborcy mog mie znacznie wikszy udzia w gosowaniu ni inni (patrz równie Superdelegat dla podobnej koncepcji). Jeli pojawi si tylko jeden kandydat, mówi si o nim, e zosta wybrany przez aklamacj lub ratyfikowany przez czonków (czasami termin namaszczony pojawia si nieformalnie lub w dyskursie medialnym).

Premier Zjednoczonego Królestwa , Boris Johnson , uzyska stanowisko w dniu 24 lipca 2019 roku; peni funkcj lidera Partii Konserwatywnej od 23 lipca 2019 r. Sir Keir Starmer jest obecnie liderem Partii Pracy i Liderem Opozycji .

Stany Zjednoczone

Joe Biden , jako prezydent USA , jest de facto liderem Partii Demokratycznej.

Jeli zostan wybrane, partie polityczne maj przywódców partyjnych w wadzy wykonawczej rzdu Stanów Zjednoczonych. Przewodniczcy , obecnie Joe Biden , staje si de facto lider odpowiednich partii politycznej raz wybrany, a wiceprezes , obecnie Kamala Harris , podobnie posiada wiodc rol zarówno jako drugi najwyszy generalnego i przewodniczcego Senatu .

Wadza ustawodawcza, inaczej zwana Kongresem Stanów Zjednoczonych , skada si z izby wyszej, Senatu i izby niszej, Izby Reprezentantów , z przywódcami wybranymi przez partie w kadej z nich. Lider partii z wikszoci reprezentacji (czasami nazywany parti u wadzy) w kadym przypadku nazywany jest liderem wikszoci , podczas gdy lider partii przeciwnej z najwiksz liczb czonków jest nazywany liderem mniejszoci .

Liderzy partii w Senacie Stanów Zjednoczonych s wybierani przez kluby swoich partii politycznych od 1913 roku. Obecnie nale do nich prezydent Senatu Kamala Harris, prezydent Pro Tempore Senatu Stanów Zjednoczonych Patrick Leahy , przywódca wikszoci w Senacie Chuck Schumer i bat wikszoci w Senacie Dick Durbin po stronie Demokratów i przywódca mniejszoci w Senacie Mitch McConnell i Whip w Senacie John Thune po stronie Republikanów.

Przywódcy partyjni Izby Reprezentantów s wybierani przez swoje partie w Izbie w tajnym gosowaniu . Partia Republikaska jest obecnie reprezentowana w Izbie przez Lidera Mniejszoci Kevina McCarthy'ego i Bata Mniejszoci Steve'a Scalise'a , podczas gdy Parti Demokratyczn reprezentuj Lider Wikszoci Steny Hoyer i Bat wikszociowy Jim Clyburn . W Izbie Reprezentantów najpotniejszym urzdnikiem jest wybrana przez Izb przewodniczca , któr obecnie jest Nancy Pelosi z Partii Demokratycznej.

Obecnie Jaime Harrison jest przewodniczcym Partii Demokratycznej , a Ronna McDaniel jest przewodniczcym Partii Republikaskiej .

Zobacz te

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Irina Graczyk

Wreszcie artykuł o Lider partii, który jest łatwy do przeczytania.

Klaudia Serafin

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Lider partii, daje dużo pewności.

Bart Karczewski

Bardzo ciekawy ten post o Lider partii.