Medal za usugi AntarktydyWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Medal za usugi Antarktydy, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Medal za usugi Antarktydy, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Medal za usugi Antarktydy, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Medal za usugi Antarktydy, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Medal za usugi Antarktydy, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Medal za usugi Antarktydy. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Medal za usugi Antarktydy
Medal za usugi Antarktydy.pngMedal za usugi Reverse-Antarctica.png
Medal za sub Antarktydy
(lewy obraz=awers, prawy obraz=rewers)
Rodzaj Medal
Przyznany za Obsuga na Antarktydzie ( patrz Kryteria' ).
Przedstawione przez Departament Obrony
Status Obecnie nagrodzony
Przyjty Pub.L. 86-600 , 74  Stat.  337, uchwalona 7 lipca 1960
Pierwsza nagroda 1960 (z moc wsteczn do 2 stycznia 1946)
Medal za usugi Antarktydy wstka.svg
Precedens
Nastpny (wyszy) Koreaski Medal Usug
Równowarto Armia - Arctic Tab
Navy & Marine Corps - Navy Arctic Service Ribbon
Air Force - Air Force Overseas Short Tour Service Ribbon z urzdzeniem Arctic A
Stra przybrzena - Coast Guard Arctic Service Medal
Dalej (niej) Medal Ekspedycyjny Si Zbrojnych

Antarktyda usugi Medal ( ASM ) zosta ustanowiony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w dniu 7 lipca 1960 roku, na mocy prawa publicznego 600 z 86. Kongresu . Medal mia by nagrod wojskow, która miaa zastpi kilka pamitkowych nagród, które zostay wydane za poprzednie wyprawy antarktyczne w latach 1928-1941. Wraz z utworzeniem Medalu Suby Antarktydy nastpujce pamitkowe medale uznano za przestarzae;

Medal za sub Antarktydy jest uwaany za nagrod Si Zbrojnych Stanów Zjednoczonych , wydawan w imieniu Departamentu Obrony USA i jest dopuszczony do noszenia na mundurach do suby. Medal moe by równie przyznany cywilom amerykaskim i obywatelom obcych narodów, którzy uczestnicz w amerykaskiej ekspedycji antarktycznej na kontynencie na zaproszenie uczestniczcej agencji amerykaskiej (np. National Science Foundation).

The Arctic odpowiedniki Service Medal Antarktydzie s Army Arctic Tab , Navy Arctic usugi Ribbon The Arctic Medal usugi Coast Guard i Air Force Overseas Short Tour Service Ribbon z Arctic "" urzdzenie .

Kryteria

Aby zakwalifikowa si do Medalu Suby Antarktydy, personel musi szkoli si lub suy przez dziesi dni stacjonujc na kontynencie antarktycznym lub na pokadach statków na wodach Antarktyki, okrelonych jako poudnie od 60 stopni szerokoci geograficznej . Zaogi lotnicze wykonujce misje transportowe na Antarktyd kwalifikuj si na jeden dzie suby na kad misj lotnicz wykonywan w cigu 24 godzin. Cywile, którzy pracuj w placówce badawczej lub na statku badawczym s równie uprawnieni do otrzymania Medalu Antarktydy za porednictwem National Science Foundation , pod warunkiem, e pozostan na poudnie od 60 stopni szerokoci geograficznej przez czny okres 10 dni lub 30 dni, jeli wczeniej do 10 padziernika 2008 r.

Wygld zewntrzny

Nagroda przyznawana jako brzowy medal, 1+1 / 4 cali. Jej awers skada si z krajobrazu polarnego i postaci stojcej w stroju Antarktydy zwróconej do przodu pomidzy poziomo umieszczonymi napisami ANTARCTICA po lewej stronie postaci i SERVICE po prawej stronie.

Na jej rewersie znajduje si projekcja biegunowa z liniami geodezyjnymi kontynentu Antarktydy, w poprzek których znajduj si poziomo umieszczone sowa ODWAGA, POWICENIE i ODWICIE, a wszystko to w okrgej, ozdobnej granicy pingwinów i ycia morskiego.

Wstka usuga jest 1+3 / 8 szerokoci cali i skada si z 3 / 16 -cal czarny pasek na kadej krawdzi i jest oceniana z biaego paska na rodka do blado niebieski , jasnoniebieski , zielonkawo-niebieski, a redni niebieski. Zewntrzne pasma czerni i granatu reprezentuj pi miesicy antarktycznej ciemnoci; cz rodkowa, rozmiarem i kolorem od rednio niebieskiego przez jasnoniebieski i jasnoniebieski do biaego symbolizuje siedem miesicy sonecznego owietlenia, a take zorz australijsk.

Urzdzenia

Dla personelu wykonujcego przeduon sub zimow na Antarktydzie autoryzowane jest urzdzenie Wintered Over . Sztabka Wintered Over nosi si tylko na wstce do zawieszania w penym rozmiarze. Mniejsze urzdzenie dysk nosi si na jednolitej wstce, aby rozpozna t usug.

Urzdzenie Wintered Over jest nadawane w celu wskazania liczby zim serwowanych na kontynencie Antarktydy. Urzdzenie jest noszone jako dysk na wstce nagrody i jest wydawane w brzie za jedn zimow sub, zoto za dwie i srebro za trzy lub wicej zim suby. Na medalu penowymiarowym nosi si zapicie , wydawane w tym samym stopniu, z napisem Wintered Over.

Czciowa lista znaczcych odbiorców

Bibliografia

Linki zewntrzne

Opiniones de nuestros usuarios

Gregory Brzeziński

Dzięki za ten post na Medal za usugi Antarktydy, właśnie tego potrzebowałem

Ania Nowacki

Ten wpis na Medal za usugi Antarktydy pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Lukas Baran

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Katarzyna Dobrowolski

Ten wpis na Medal za usugi Antarktydy sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.