OviedoWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Oviedo, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Oviedo, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Oviedo, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Oviedo, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Oviedo, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Oviedo. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Oviedo
Uviéu   ( asturyjski )
Katedra w Oviedo
Flaga Oviedo
Herb Oviedo
Motto(a): 
Benemérita, invicta, heroica, buena, muy szlachetny, muy leal
(Zasuony, niepokonany, bohaterski, dobry, bardzo szlachetny, bardzo lojalny)
Oviedo znajduje si w Asturii
Oviedo
Oviedo
Oviedo znajduje si w Hiszpanii
Oviedo
Oviedo
Wspórzdne: 43° 2136N 5°5042W / 43,36000°N 5,84500°W / 43.36000; -5,84500 Wspórzdne : 43°2136N 5°5042W / 43,36000°N 5,84500°W / 43.36000; -5,84500
Kraj Hiszpania
Wspólnota autonomiczna Asturia
Województwo Asturia
Comarca Oviedo
Rzd
   Alcalde Alfredo Canteli (2019) ( PP )
Powierzchnia
  Cakowity 186,65 km 2 ( 72,07 ² )
Podniesienie
232 m (761 stóp)
Populacja
 (2018)
  Cakowity 220 020
  Gsto 1200 / km 2 (3100 / mil kwadratowych)
Demon(y) ovetense po
kastylijsku uvieín/a po asturyjskim lub potocznie carbayón
Strefa czasowa UTC+1 ( CET )
  lato (czas letni ) UTC+2 ( CEST )
Kod pocztowy
od 33001 do 33013
Oficjalne jzyki) hiszpaski
Strona internetowa www .oviedo .es
Santa María del Naranco (sanktuarium przedromaskie)
San Julián de los Prados (sanktuarium przedromaskie)
San Miguel de Lillo (sanktuarium przedromaskie)

Oviedo ( UK : / V i e d o / , USA : / o v i -, o v J e d o , - v j -, - ð o / , hiszpaski:  [ojeðo] ; asturyjski : Uviéu [uje] ) jest stolic Ksistwa Asturii w pónocnej Hiszpanii oraz administracyjnym i handlowym centrum regionu. Jest to równie nazwa gminy, w której znajduje si miasto. Oviedo znajduje si okoo 24 km (15 mil) na poudniowy zachód od Gijón i 23 km (14 mil) na poudnie od Avilés , które le na linii brzegowej Zatoki Biskajskiej . Blisko Oviedo do oceanu wynoszca mniej ni 30 kilometrów (19 mil) w poczeniu z jego pooeniem na wzniesieniu z obszarami miasta powyej 300 metrów nad poziomem morza powoduje, e miasto ma klimat morski , mimo e nie znajduje si na sama linia brzegowa.

Historia

Królestwo Asturii rozpoczo si w 720 r. wraz z buntem wizygockiego arystokraty Pelagiusza (685737) przeciwko muzumanom, którzy w tym czasie zajmowali wiksz cz Pówyspu Iberyjskiego . Mauretaski inwazji , która rozpocza si w 711 roku przej kontrol nad wikszoci pówyspu, a do powstania w pónocnych górach przez Pelagiusz. Powstae Królestwo Asturii, pooone w biednym gospodarczo regionie Iberii, zostao w duej mierze zignorowane przez muzumanów. W 720 roku obszar, na którym obecnie znajduje si Oviedo, by nadal niezamieszkany.

Mówi si, e dwaj mnisi, Maksym i Fromestano ( ac . Maximus et Fromestanus ), zaoyli miasto w 761 roku. Osada ta miaa wkrótce zosta ukoczona budow maego kocioa pod wezwaniem w . Wincentego . Oviedo zostao zaoone na niezamieszkanym zboczu wzgórza, bez fundamentów wizygockich ani rzymskich, zanim stao si miastem Asturii. Po Pelagiuszu, który zmar w 737 r., Alfons I (739577) zaoy dynasti, która panowaa do 1037 r. Królestwo Asturii byo w wrogich stosunkach z poudniow mauretask Hiszpani. W 794 roku Oviedo zostao spldrowane i spldrowane przez kalifa Hishama I w jednej z jego licznych kampanii przeciwko królestwom chrzecijaskim.

Mówi si, e król Alfonso I ustanowi cay porzdek Gotów, tak jak to byo w Toledo , tak samo w kociele, jak w paacu. Intencj Oviedo byo uksztatowanie go w miasto podobne do Wizygockiego Toledo. Kiedy królowie osiedlili si w Oviedo, przyjli tyle samo stylu architektonicznego i wyobrae Toledo. Nawet majc to na uwadze, Oviedo niekoniecznie przypominao dawn stolic Wizygotów w Toledo. Kocioy i budynki Oviedo s natomiast zgodne z tradycj pónego prowincjonalnego Rzymu. Poniewa Asturia bya w tym czasie biednym rolniczo obszarem Hiszpanii, skala budynków jest imponujca.

Bogata tradycja architektoniczna Oviedo rozpocza si wraz z królem Fruela I (757768). Król Fruela I z Asturii , czwarty z monarchów Asturii, by pierwszym zdecydowanym promotorem miasta, o czym wiadczy zbudowanie przez niego zarówno paacu, jak i pobliskiego kocioa. Koció ten zosta póniej odrestaurowany przez Alfonsa II. Oviedo zawdzicza póniejszym króla Alfonsa II Wstydliwego (791-842), jego ustanowienia jako stolicy i rzdzcej siedzib w wyniku poruszenia sdu z Pravia i tworzenia Pielgrzyma Droga do Santiago de Compostela , A wane wydarzenie w historii Oviedo, koció powicony Zbawicielowi , katedra San Salvador i paac królewski stanowiy jdro Oviedo. Równie za panowania Alfonsa II wzniesiono koció San Julian de los Prados, który jest jednym z najlepiej zachowanych kocioów Asturii. Nastpca Alfonsa II, Ramiro I (842-850), kontynuowa pasmo konstrukcyjne Alfonsa II. Ramiro I zbudowa dwa budynki, koció Santa Maria del Naranco i San Miguel de Lillo . Koció Santa Maria de Naranco prawdopodobnie pierwotnie by paacem Ramiro I, a póniej zosta przeksztacony w koció. W tym czasie dwór paacu koncentrowa si w Oviedo, które byo gówn rezydencj królewsk. Ten dwór by kontrolowany przez czonka szlachty Asturii.

Omioletnia kadencja Ramiro I (842850) bya niespokojna, stawi czoa buntom hrabiów paacu. Pierwszy bunt przeciwko Ramiro I prowadzi Alroitus, a drugi bunt prowadzi Piniolus. Oba te bunty nie powiody si w usuniciu Ramiro I. Te rebelie mogy by powodem, dla którego Ramiro I zbudowa swój paac w górach otaczajcych Oviedo, prawdopodobnie z dala od przemocy. W IX wieku w Oviedo powszechne byo prawo wasnoci w stylu rzymskim. Dokumenty z IX wieku wskazuj równie na niewielk arystokracj w caym królestwie, a take na du obecno chopstwa ziemiaskiego.

Po panowaniu Ramiro I, Ordoño I (850866) doszed do wadzy i rozpocz sukcesj ojca i syna króla Asturii. Ordoño Byem pierwszym królem, który zepchn na poudnie na terytorium arabskie. Po mierci Ordoño I 27 maja 866 r. uzurpatorzy próbowali obj tron. Kolejny król Alfonso III (866910), który mia wtedy trzynacie lat, schroni si w Kastylii, dopóki jego zwolennicy nie zabili uzurpatora.

Wkad Alfonsa III w budow budynków nie jest tak dobrze udokumentowany jak wkad Ramiro I czy Alfonsa II. Kronika Alfonsa III nie wspomina o adnych budynkach stworzonych przez Alfonsa III, podobnie jak Kronika Albeldy. W 882 roku do Oviedo wysano ciao mczennika Kordoby Eulogiusa . By to prezent dyplomatyczny od emira Mahometa I (852886). Eulogius zosta stracony w 859 roku. Zwokom prawdopodobnie towarzyszy ksigozbiór Eulogiusa. W XVI wieku w Bibliotece Katedralnej w Oviedo odkryto jedyny rkopis pism Eulogiusza. Tutaj zosta skopiowany raz, zanim cakowicie znikn z biblioteki. Po ofensywie w 881 roku przeciwko armii Umajjadów Alfsonso III powróci do Oviedo, aby odbudowa kocioy. W tym czasie zbudowa jeden lub wicej paaców. Kronika Albeldy i Kronika Sampiro wi zwycistwa Alfonsa III w bitwie z jego programem budowy kocioa w Oviedo. W 908 roku Alfonso III zamówi zoty i wysadzany klejnotami krzy, który mia zawiera krzy niesiony przez Pelagiusza I w Covadonga. Ten Krzy Zwycistwa znajduje si w Camara Sancta w Katedrze Oviedo. Jednak niedawna analiza drewnianego krzya Carbon14 wskazuje, e nie by on starszy ni zota obudowa stworzona, aby otacza krzy. Zamówienie obudowy wiadczy o zainteresowaniu Alfonsa III utrwaleniem legendy o Pelagiuszu I.

Pod koniec panowania Alfonsa III stan przed wieloma wyzwaniami. W 901 prorok o imieniu Alhaman poprowadzi wielk armi muzumanów i próbowa zdoby Zamor. Co wicej, brat Alfonsa III, Vermudo, zbuntowa si w Astordze. Starzejcego si Alfonsa III podjli kilkakrotnie jego synowie. Alfons III zosta obalony przez synów i zmar w Zamorze. Jego ciao zostao przewiezione do Oviedo na pogrzeb.

Przeniesienie dworu królewskiego do León , po mierci Alfonsa III Wielkiego, czy ycie miasta z reliktami zachowanymi w katedrze i odejciem pielgrzymów, którzy odwiedzaj Salwador i kontynuuj swoj drog do Santiago de Compostela. Po zmianach królowie spdzali coraz mniej czasu w Oviedo, a coraz wicej czasu spdzali na bogatych równinach Duero. León zosta zbudowany po tym, jak sta si stolic, i ostatecznie przewyszy Oviedo pod wzgldem budowy.

W XII wieku biskup Pelayo de Oviedo , el fabulador (bajkarz), sfabrykowa wiele królewskich czarterów. Poniewa niewiele byo kontroli wewntrznej ksigowoci w królestwie Asturii, takie dziaania byy w królestwie powszechne. Kiedy oryginalne dokumenty wyblaky, byy kopiowane do kartularzy i czsto ze zmianami, które odpowiaday potrzebom tych, którzy kopiowali dokumenty. Najbardziej jaskrawy przykad mona zobaczy w Liber Testamentorum , który zosta opracowany przez biskupa Pelayo de Oviedo w 1109. Dokument ten zawiera wiele praw potwierdzajcych i praw wasnoci katedry w Oviedo przez królów Asturii i Leona. Intencj biskupa Pelayo bya próba uzyskania niezalenoci swojej stolicy od arcybiskupa Toledo lub Santiago, a take promowanie Oviedo jako miejsca pielgrzymek. Wedug Sáncheza-Albornoza On (biskup Pelayo) zawsze, zawsze, zawsze faszowa. Zakada si, e biskup Pelayo nigdy nie popeni faszerstwa dla przyjemnoci, ale przede wszystkim w celu promowania kocioa w Oviedo.

Kolejne wieki (XIIXVI) to rozwój redniowiecznego miasta, którego zarysy zachoway si do dzi, budowa murów miejskich, niszczycielski poar, który mia miejsce w Wigili Boego Narodzenia w 1521 roku oraz prace wodocigowe Los Pilares , zbudowany w celu zaopatrzenia miasta w wod przez cay XVI wiek.

Zaoenie Arts College ( Uniwersytetu w Oviedo ) przez Fernando de Valdés Salas na pocztku XVII wieku otworzyo Oviedo na postpujc ekspansj urbanistyczn. Dalszym impulsem bya w XVIII wieku szlachta regionalna i budowa niezwykych paaców; w XIX w. przez rozwój przemysowy i podmiejski rozwój ulicy Uría; i wreszcie w XX wieku przez rozwój administracyjny i handlowy.

W padzierniku 1934 r. doszo do powstania lewicy przeciwko konserwatywnemu rzdowi z siedzib w kilku miastach. W Asturii walki przeksztaciy si w ma, krótkotrwa wojn domow: strajk asturskich górników w 1934 roku . 50 000 robotników, gównie górników, uzbroio si w dynamit i po cikich walkach zdobyo Oviedo. Zdobyli kontrol nad arsenaem z 30 000 karabinów i karabinów maszynowych. Szef sztabu armii, genera Francisco Franco, wysa onierzy, którzy pokonali rebeliantów po cikich walkach ulicznych, w których zgino 3000 rebeliantów, a 7000 zostao rannych. Katedra zostaa powanie uszkodzona, a jej kaplica z VIII wieku wysadzia w powietrze kopalnia. W nastpstwie kryo wiele faszywych historii o okruciestwach.

Oblenie Oviedo w 1936 roku byo to niezapomniane wydarzenie w hiszpaskiej wojnie domowej . Garnizon wojskowy powsta na poparcie nacjonalistycznego zamachu stanu i wytrzyma trzymiesiczne oblenie przez improwizowane siy republikaskie, dopóki nie zosta zwolniony w 1937 roku.

Geografia

Oviedo znajduje si w centrum Asturii, pomidzy rzekami Nalón i Nora. Na pónocy le Las Regueras i Llanera , na poudniu Mieres i Ribera de Arriba , na wschodzie Siero i Langreo , a na zachodzie Grado i Santo Adriano . Wysoko Oviedo wynosi od 80 do 709 metrów nad poziomem morza. Miasto jest chronione przed silnymi wiatrami przez Monte Naranco na pónocy i Sierra del Aramo na poudniu. Centrum miasta jest do pagórkowate.

Gospodarka

Gospodarka jest silnie uzaleniona od sektora usug , z wieloma biurowcami w centrum miasta. Status Oviedo jako centrum administracyjnego regionu wspiera du liczb miejsc pracy w administracji publicznej. Sektor produkcyjny , który pozostaje wany w tej czci Hiszpanii, nie jest rozpowszechniony w samym Oviedo, ale jest waniejszy w ssiednich gminach Siero i Llanera, które le na pónoc od miasta, midzy Oviedo i Gijon . W 2009 r. gmina miaa cakowity dug w wysokoci 135 mln euro.

Architektura

Oviedo ma bardzo bogat histori architektoniczn, z wieloma budynkami pochodzcymi z okresu wczesnego redniowiecza. Wiele projektów budowlanych podjto za panowania Alfonsa II (791-842) i Ramiro I (842-850). Wkad Alfonsa III nie jest tak dobrze udokumentowany.

Mówi si, e Alfons II zbudowa cztery kocioy, jeden powicony Chrystusowi Zbawicielowi, Najwitszej Maryi Pannie, w. Tyrsowi oraz SS Julianowi i Bazylissie. Niewiele jest ladów kocioów powiconych Zbawicielowi, Marii Pannie i w. Tyrsowi. Koció San Salvador , powicony Zbawicielowi, znajduje si prawdopodobnie pod katedr w Oviedo. Koció Santa Maria de la Corte , który by pod wezwaniem Marii Panny, zosta zburzony w 1702 roku. Jeli chodzi o w. Tyrsa, koció mu powicony istnieje do dzi jako koció San Tirso . Uwaa si, e Alfons II zbudowa tylko cian i trzy wiata okna, wikszo pozostaej czci kocioa pochodzi z XIV wieku. Najlepiej zachowanym kocioem zbudowanym za czasów Alfonsa II by San Julian de los Prados .

Mówi si, e za panowania Ramiro I powstay dwa budynki, jeden by kocioem pod wezwaniem Marii Panny, a drugi by paacem. Zostay one zbudowane na obrzeach Oviedo, na Monte Lignum. Wydaje si, e koció Santa Maria de Naranco pierwotnie by paacem, ale póniej zosta przeksztacony w koció. Koció ma nietypowy plan z innych kocioów w swoim czasie, by moe dlatego, e mia zawiera sal tronow dla króla. Drugim kocioem zbudowanym za czasów Ramiro I by San Miguel de Lillo .

Kronika Albeldy , jedno z gównych róde uywanych do ustalenia, który król zleci dany budynek, siga tylko do 883. Z tego powodu budowy podjte za czasów króla Alfonsa III nie zostay udokumentowane.

Poniej znajduje si lista godnych uwagi miejsc architektonicznych w Oviedo:

 • Katedra San Salvador zostaa wzniesiona w 1388 roku na miejscu poprzedniej katedry, która powstaa w VIII wieku. Pierwotny koció zosta zbudowany przez Fruela I Okrutnego (757), a nastpnie zbudowany przez Alfonsa II (791-842). Wiea po poudniowej stronie kocioa zostaa wzniesiona w 1556 roku. Wiea pónocna nigdy nie zostaa ukoczona.
 • Cámara Santa de Oviedo . Pochodzcy z 802. Znajduje si w katedrze, doczony do poudniowego transeptu katedry i jest wpisany na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO . Mieci relikwiarz skrzyni Arca Santa z Sudarium z Oviedo. Cámara Sancta zawiera wiele chrzecijaskich skarbów. Zawiera wielki zoty i wysadzany klejnotami krzy zwycistwa Alfonsa III, który zosta wykonany w celu umieszczenia drewnianego krzya uywanego przez pierwszego króla Asturii, Pelayo. Drewniany krzy mia by uyty w zwycistwie Asturii w bitwie pod Covadonga w 718 roku. Sama Arca Sancta, pokryta zdobionymi srebrnymi pytami, zostaa zamówiona przez Alfonsa VI (10721109)
 • Sala Santa María del Naranco , IX wiek. Stosunkowo duy pawilon, cz kompleksu paacowego wybudowanego dla króla Ramiro I.
 • San Miguel de Lillo (may koció), IX wiek.
 • Bazylika San Julian de los Prados . Koció ten zosta pierwotnie zbudowany przez Alfonsa II (791-842) i jest jednym z najlepiej zachowanych kocioów Asturii. Koció posiada dekoracj w stylu fresku. Chocia podobno znajdowa si w pobliu paacu, nie znaleziono ladu takiego paacu. Ideologicznie mogoby si wydawa, e Koció by przeciwny obrazom religijnym, co wydaje si by paralelne do ruchu obrazoburczego w Cesarstwie Bizantyskim. Jednak w tym momencie nie byo dokumentacji tego ideau krcego w Hiszpanii, wic asturyjski stosunek do ikonoklazmu nie powinien by wnioskowany z tego faktu.
 • La Foncalada . Fontanna z IX wieku. Jest to jedyne zachowane przedromaskie dzieo cywilne w caej Europie .
 • University of Oviedo zosta stworzony w 1574 roku, ale tylko otwarty w dniu 21 wrzenia 1608 roku, w wito w Mateusza . Zostaa ufundowana na warunkach testamentu arcybiskupa D. Fernando Valdés Salas, ministra i generalnego inkwizytora pod rzdami Karola V, cesarza rzymskiego i Filipa II .
 • Ratusz (Casa Consistorial). Datuje si na 1662 rok.
 • Kaplica La Balesquida (XIII wiek). Zwizany z gildi krawców Oviedo. Wielokrotnie restaurowany w XVII, XIX i XX wieku. Jest powicony Matce Boskiej Nadziei.
 • Dom Llanów (XVIII wiek). Jest to najlepsza barokowa fasada w caej Asturii.
 • Dom Deána Payarinosa (XX w.). Budynek w stylu Beaux Arts. Obecnie mieci si tu Konserwatorium Eduardo Martínez Torner .
 • Klasztor San Vicente (8 wiek). Obecnie siedziba Muzeum Archeologicznego Asturii .
 • Koció klasztorny Santo Domingo, Oviedo (XVI wiek). Jedna z osad klasztornych poza murami miasta. Pierwotny budynek spon w 1934 roku, a po wojnie secesyjnej zosta gruntownie odbudowany.
 • Targ El Fontán (XVII-XVIII wiek). Prosty, ale raczej monumentalny kompleks; XVIII-wieczny plac z portykiem, na którym mieci si targ warzywny. Pad ofiar spekulacyjnych manewrów. Pozostawiono do samoistnego pogorszenia; twierdzc, e nie da si go naprawi, rozebrano go w 1998 r. i odbudowano, oferujc wszystkie nowoczesne udogodnienia, ale jego pierwotne proporcje radykalnie si zmieniy; pierwotny kompleks jest znacznie niszy ni jego wspóczesna zamiennik.
 • Casas del Cuitu, secesyjna kamienica z pocztku XX wieku .
 • Palacio de Congresos de Oviedo projektu Santiago Calatrava .
 • Koció San Tirso , czyli koció w. Tyrsa, znajduje si na poudniowy zachód od gównej katedry. Tylko wschodni koniec kocioa moe wywodzi swoje korzenie z panowania Alfonsa II, a reszta kocioa powstaa w XIV wieku. Potrójne okno arkadowe i ciana wschodnia to jedyne fragmenty kocioa wykonane na pocztku IX wieku.
 • Paac Camposagrado zbudowany w latach 1728 i 1744 czcy architektur barokow i neoklasyczn. Obecnie jest siedzib Sdu Okrgowego Asturii.

Place i place

 • Plaza de la Escandalera , znajduje si w centrum obszaru
 • Plaza del Fontán , pooony w starych dzielnicach miasta. Od wieków suy jako targowisko.
 • Corrada del Obispo
 • Plaza Porlier , pooony przy katedrze w centrum miasta.

Kultura

Oviedo inspirowany fikcyjnym miecie Vetusta w Leopoldo Alas s La Regenta . Inni hiszpascy pisarze inspirowali si miastem, w tym Ramón Pérez de Ayala w Tigre Juan i Dolores Medio w powieci Nosotros los Rivero .

Oviedo zosta poczesne miejsce w Woody Allen s filmu Vicky Cristina Barcelona .

Muzea w Oviedo :

Inne orodki kulturalne w Oviedo :

Instytucje kulturalne : Orquesta Sinfonica del Principado de Asturias to najwaniejsza orkiestra regionu, Ksistwa Asturii. Ta penoetatowa orkiestra symfoniczna wykonuje szeroki wachlarz klasycznego repertuaru ze wiatowej klasy solistami i dyrygentami. Ma siedzib w Auditorio Principe Felipe w Oviedo, ale regularnie wystpuje równie w gównych salach koncertowych w Gijón i Avilés. Jest uznawana na caym wiecie za jedn z najlepszych orkiestr w Hiszpanii, jest równie zaangaowana w programowanie przygodowe z silnym naciskiem na edukacj i partnerstwa spoeczne. Rossen Milanov jest dyrektorem muzycznym.

Oviedo jest równie gospodarzem corocznych nagród Princess of Asturias Awards (wczeniej nazywanych Prince of Asturias Awards ). To prestiowe wydarzenie, odbywajce si w miejskim teatrze Campoamor, nagradza osignicia midzynarodowe w omiu rónych kategoriach. Wczeniej zdobyli nagrody to Oscar Niemeyer , Bob Dylan i Francis Ford Coppola w kategorii Sztuka ; Nelson Mandela , Midzynarodowa Stacja Kosmiczna i Al Gore w kategorii Wspópracy Midzynarodowej; oraz Mario Bunge , CNN i Quino w kategorii Communications and Humanities.

Midzynarodowy kampus Uniwersytetu Oviedo przyciga wielu zagranicznych naukowców z caego wiata.

Miasto zawdzicza swoj nazw sudarium w Oviedo, religijnym reliktom czczonym tam od IX wieku.

Polityka

Obecnym burmistrzem jest Alfredo Canteli ( PP ).

Wybory samorzdowe
Impreza/Lista 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
AP / PP 2 13 10 13 18 15 17 17 11 11 9
Somos 6 3
PSOE 11 13 12 10 6 10 8 9 6 5 8
PCA / IU-IX 2 1 1 2 3 2 2 3 3
C 2 5
FAC 7
ASCIZ 1
UCD / CDS 12 4 2
Vox 2
Cakowity 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Sporty

Formua jeden

Najsynniejszym sportowcem z Oviedo jest mistrz wiata Formuy 1 z lat 2005 i 2006 Fernando Alonso , znany jako jedyny zdobywca tytuu Formuy 1 w Hiszpanii, który ciga si dla zespoów takich jak Renault , Ferrari i McLaren . Alonso ma swoje oficjalne muzeum kariery i ycia wraz z zaprojektowanym przez siebie torem kartingowym w Llanera, niedaleko Oviedo.

Druyny sportowe w Oviedo

Coroczne imprezy sportowe

 • Midzynarodowe Zawody w Skokach
 • Pokaz koni w miecie Oviedo
 • Miasto Oviedo San Silvestre* Wspinaczka sportowa na wieym powietrzu
 • Vuelta a España (kolarstwo)
 • Vuelta a Asturia (kolarstwo)
 • Wzniesienie Naranco (kolarstwo)
 • Otwarte rowery górskie w miecie Oviedo
 • Kryterium rowerowe miasta Oviedo
 • Midzynarodowy turniej hokejowy Base
 • Prince of Asturias International Rally
 • Krajowe Mistrzostwa Auto-Cross
 • Midzynarodowy Konkurs Potków
 • Midzynarodowe Szachy Otwarte
 • Noce bokserskie
 • Turniej Mis Wniebowstpienia
 • Turniej misek San Mateo
 • Open de España (Disc Golf)

wita i tradycje

Kalendarz witeczny:

 • Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente: Tradycyjna parada Dwunastu Nocy , podczas której Trzech Mdrców Wschodu i ich orszak paraduje gównymi ulicami miasta, docierajc do Placu Katedralnego, gdzie skadaj ofiar Dziecitku Jezus.
 • L'Antroxu ( Karnawa )
 • Sudarium w Oviedo jest wystawiane dla publicznoci trzy razy w roku: Wielki Pitek , wito Triumfu Krzya 14 wrzenia i jego oktawa 21 wrzenia.
 • wito Wniebowstpienia
 • La Foguera de San Xuan ( Ognisko w. Jana ):
 • La Balesquida lub Martes del Bollu lub Martes del campo : wito pastwowe we wtorek w poowie maja, podczas którego ludzie robi piknik w parkach
 • wito San Mateo, popularny tygodniowy festiwal z ulicznym jedzeniem, muzyk, koncertami na placu katedralnym i Día de América en Asturias
 • El Desarme (Dzie Rozbrojenia), upamitniajcy przebiege zwycistwo mieszkaców nad armi karlistów podczas pierwszej wojny karlistów w latach 30. XIX wieku

Typowa gastronomia województwa:

 • Fabada , gulasz fasolowy z wybranymi kawakami wieprzowiny itp.
 • Kalosze , flaczki
 • Carne gobernada (kawaki misa, przygotowane z cebul, czosnkiem i sosem z biaego wina)
 • Chorizo a la sidra ( kiebasa chorizo przygotowana w cydrze )
 • Paxarynki , figurki z buki tartej i jajka zabarwione szafranem
 • Carbayones , typowe ciasto migdaowe w Oviedo
 • Sidra , ( cydr ), typowy napój asturyjski, sfermentowany cydr jabkowy
 • Arroz con leche , podobny do puddingu ryowego
 • Frixuelos , podobny do crepe

Klimat

Klimat Oviedo jest umiarkowany oceaniczny (Cfb w klasyfikacji klimatu Köppena ). Jej klimat jest bardzo podobny do ssiedniego miasta Gijón, z niewielkimi wahaniami temperatury ze wzgldu na wysz wysoko i bardziej ródldowe pooenie. Najcieplejszym miesicem w Oviedo jest sierpie ze redni temperatur 23,3 °C (73,9 °F). Centrum miasta znajduje si niej ni stacja pogodowa, wic prawdopodobnie przez cay rok jest nieco agodniejszy. Jego nadmorskie pooenie sprawia, e zimy s znacznie agodniejsze ni w kontynentalnej Hiszpanii, na przykad w regionie stoecznym Madrytu , ale lata s oczywicie znacznie mniej gorce ni w gbi kraju. Latem wystpuje niewielka tendencja do wysychania, cho znacznie mniej znaczca ni w innych regionach Hiszpanii.

Dane klimatyczne dla Oviedo, wysoko 336 m (1102 stóp) (1981-2010)
Miesic Jan luty Zniszczy kwiecie Moe Czerwiec Lipiec Sierpnia Sep Padziernik Listopad Grudzie Rok
Rekord wysokiej °C (°F) 23,4
(74,1)
24,6
(76,3)
26,8
(80,2)
31,5
(88,7)
32
(90)
35,5
(95,9)
37
(99)
35,6
(96,1)
36,4
(97,5)
31,7
(89,1)
26,6
(79,9)
23
(73)
36,4
(97,5)
rednia wysoka °C (°F) 12,0
(53,6)
12,7
(54,9)
14,9
(58,8)
15,7
(60,3)
18,2
(64,8)
20,9
(69,6)
22,8
(73,0)
23,3
(73,9)
22,1
(71,8)
18,7
(65,7)
14,6
(58,3)
12,4
(54,3)
17,4
(63,3)
rednia dzienna °C (°F) 8,3
(46,9)
8,7
(47,7)
10,5
(50,9)
11,3
(52,3)
13,9
(57,0)
16,7
(62,1)
18,7
(65,7)
19,1
(66,4)
17,6
(63,7)
14,6
(58,3)
10,9
(51,6)
8,9
(48,0)
13,3
(55,9)
rednia niska °C (°F) 4,6
(40,3)
4,7
(40,5)
6,1
(43,0)
6,8
(44,2)
9,5
(49,1)
12,4
(54,3)
14,5
(58,1)
14,8
(58,6)
13.1
(55.6)
10,4
(50,7)
7,2
(45,0)
5,3
(41,5)
9,1
(48,4)
Rekord niski °C (°F) -6
(21)
3,8
(25,2)
3,6
(25,5)
0,5
(31,1)
1,6
(34,9)
5,6
(42,1)
7,4
(45,3)
8,6
(47,5)
5,2
(41,4)
2,4
(36,3)
-4,2
(24,4)
3,6
(25,5)
-6
(21)
rednie opady mm (cale) 84
(3.3)
81
(3.2)
78
(3.1)
100
(3.9)
82
(3.2)
57
(2.2)
45
(1.8)
56
(2.2)
66
(2.6)
99
(3.9)
115
(4.5)
99
(3.9)
962
(37,8)
rednie dni opadów ( 1 mm) 11 10 10 12 12 8 7 8 8 11 12 12 122
rednia wilgotno wzgldna (%) 76 75 74 76 78 79 79 80 78 79 79 77 78
rednie miesiczne godziny nasonecznienia 115 122 153 161 167 167 177 176 167 138 109 105 1,756
ródo: Agencia Estatal de Meteorología

Transport

Lotniska

Oviedo jest obsugiwane przez lotnisko Asturias , okoo 48 km (30 mil) od centrum miasta; znajduje si w gminie Castrillon. Lotnisko jest poczone z miastem autostrad A-8, autostrad A-66 oraz regularnym poczeniem autobusowym ( Alsa ).

Transport publiczny

Oviedo ma obecnie 15 linii autobusowych i jedn lini Búho (sowa). Te usugi sowa uruchomi w soboty, niedziele oraz w przeddzie wita, z wyjtkiem dzie Boego Narodzenia i Wigili . Ostatnie dwie linie ( Línea U i Línea V ), które cz obszary wiejskie Oviedo, zostay wdroone w marcu 2020 r. i kursuj tylko od poniedziaku do pitku.

Szyna

Stacja kolejowa Oviedo oferuje szerok gam usug dugo- i rednim dystansie, oprócz (regionalnych i podmiejskich Cercanías ) usug obsugiwanych przez Renfe , a wskotorowej Renfe FEVE linii. Na terenie gminy znajduj si inne stacje kolejowe w sieci Cercanías Asturias , w La Corredoria, Llamaquique, El Caleyo, Olloniego, Santa Eulalia de Manzaneda, Tudela-Veguín, Parque Principado, Colloto, Argañosa-Lavapiés, Las Campas, Las Mazas, San Claudio, Soto-Udrión, Trubia, Fuso de la Reina i Caces.

Linia tramwajowa

Od 1922 do 1956 w Oviedo . istniaa sie tramwajowa

Znani ludzie

Inne miejscowoci w gminie

Stosunki midzynarodowe

Miasta partnerskie miasta siostrzane

Oviedo jest miastem partnerskim :

Zobacz te

Bibliografia

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Marika Urbański

Dzięki za ten post na Oviedo, właśnie tego potrzebowałem

Malgorzata Brzozowski

Uważam, że ten wpis o zmiennej Oviedo jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Agnes Cieślik

Świetny post o Oviedo.

Asia Kasprzyk

Podane informacje o zmiennej Oviedo są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Piotr Dobosz

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.