Przednich rdzenia yWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Przednich rdzenia y, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Przednich rdzenia y, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Przednich rdzenia y, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Przednich rdzenia y, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Przednich rdzenia y, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Przednich rdzenia y. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Przednich rdzenia yki
Gray770-vessels.png
Detale
Ttnica Ttnicy przedniej rdze
identyfikatory
acina Venae spinales anteriores
TA A12.3.07.024
FMA 70892
terminologia anatomiczna

yy przednich rdzenia (znane równie jako przedniego y wiecowych i przednich rdzenia yy mediany ) s yy , które otrzymuj krwi od przedniego rdzenia krgowego .

Struktura

Istniej dwa gówne elementy do odprowadzania krwi ylnej: to swoiste naczynia drenujcych pierwszy, i pial y drenujcych sekund. W ramach wewntrznych naczy to grupa yach znanych jako y centralnych. S one zorganizowane w poszczególnych grzebieniowy powtarzalnych struktur, które ostatecznie zcz raz brzusznej rodkowej rdzenia szczeliny. Po ich fuzji grupa y centralnych odprowadza poczenia jej zawarto do przedniego rdzenia yy. yy te mog przenika z powrotem do brzusznej rodkowej rdzenia szczeliny wczeniej wspomniano nawet o kilka centymetrów. S one równie nie tylko mniejsze, ale bardziej liczne ni równowarto ttnicy przedniej rdzenia które le na grzbietow.

Istniej trzy przednich rdzenia y w sumie. Te, wraz z trzema tylnych rdzenia y , mog komunikowa si ze sob, jak oni biegaj poczone ze sob na caej dugoci rdzenia krgowego . Wida to po obydwu y czcych w celu utworzenia sieci zespole wokó rdzenia przeduonego stoka . Razem, te dwie pary y zbiera równie krwi dordzeniowe y poprzecznych, jak równie innych y. Oni s odprowadzane przez przedniej i tylnej korzeniowych yach , przyzwoicie. Korzeniowych yy s niebieskie goym okiem. Nastpnie obie yy korzeniowych podróowa do przestrzeni zewntrzoponowej za pomoc czenia wewntrznych krgów sploty ylne . Ostatecznie, to splot jest w stanie wysya i odbiera informacje z y i zatok wewntrz mózgu. Do zewntrznych krgów sploty ylne jest take dostpna dla wewntrznego krgu ylne splotu si komunikowa.

Przednich rdzenia yy wpa w intradural sieci z krgów ukadu ylnego . Sie intradural rozpada si na systemach ródrdzeniowych i pozaszpikowych które s zestawy wysoce niezawodnych yach. To dlatego, e s one znacznie zwolnionych w to co robi i tak tylko nie pod wyjtkowo niesprzyjajcych warunkach. Ich niezawodno moe by zagroona, jednak przez most, który je czy. To delikatne poczenie w poprzek opony twardej krgosupa jest znany jako radiculomedullary yach . Chocia te yy podczy wiarygodn ródszpikowy i pozaszpikowej yy, nie maj sie wsparcia, aby je chroni i s widoczne w znacznie mniejszej liczbie przez porównanie. Moe to prowadzi do powika, takich jak zakrzepica . Na przykad pacjenci, które maj krgosupa opony twardej przetok moe wystpi nadcinienie ylne spowodowanej zakrzepic tych yach.

Funkcjonowa

Przednia rdzenia krgowego, co stanowi 2/3 caego rdzenia krgowego, dostaje jego dopywu krwi z ttnicy przedniej rdzenia . Ten z kolei otrzymuje ttnicy jego krwi od rónych gazi radiculospinal, które s utworzone z aorty i ttnice krgowe. Jako najwiksza z radiculospinal gazi ttnicy The ttnicy Adamkiewicz zapewnia du ilo krwi do ttnicy przedniej rdzenia, a tym samym równie dostarcza dobr warto dla przedniego rdzenia krgowego.

Badania

Istnieje bardzo ograniczona dostpno do bada rdze ukadu ylnego jako caoci, co z kolei prowadzi do jeszcze mniejszej dostpnoci do bada przedniego krgosupa yy. Ten brak bada wynika w znacznej wikszoci na fakt, e nie ma niezawodny sposób wizualizacji systemu w bezinwazyjnej sposób. Chocia niektóre metody takie jak MRI mog wydziela przydatnych informacji, te przebyski stacjonarne nie pokazuj prawdziwych dziaa, które maj miejsce. Najbardziej skutecznym sposobem na studia rdze ukadu ylnego wraz z przedniego rdzenia yach jest to zrobi po mierci . Te typy bada daj skuteczn anatomiczny pokaz jak dziaa system. Jednym z niewielu duych badaniach anatomii ylnej zostao przeprowadzone przez Armin Thron, które mog by postrzegane w swojej opublikowanej Vascular Anatomy rdzenia krgowego z 1988 roku.

Referencje

Linki zewntrzne

Opiniones de nuestros usuarios

Adriana Chrzanowski

W tym poście o Przednich rdzenia y dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Mariola Marciniak

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Przednich rdzenia y.

Czeslaw Zawadzki

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Przednich rdzenia y jest tym, którego szukałem.

Julita Sikora

Bardzo ciekawy ten post o Przednich rdzenia y.