Sekretariat Traktatu AntarktycznegoWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Sekretariat Traktatu Antarktycznego, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Sekretariat Traktatu Antarktycznego, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Sekretariat Traktatu Antarktycznego, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Sekretariat Traktatu Antarktycznego, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Sekretariat Traktatu Antarktycznego, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Sekretariat Traktatu Antarktycznego. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Sekretariat Traktatu Antarktycznego
Tworzenie 1 wrzenia 2004 r.
Siedziba Buenos Aires , Argentyna
Czonkostwo
Strony Ukadu Antarktycznego
Oficjalny jzyk
angielski, francuski, rosyjski i hiszpaski
Sekretarz Wykonawczy
Albert Lluberas
Personel
9
Strona internetowa www .ats .aq

Sekretariat Traktat Antarktyczny ( ATS ) to organizacja zaoona w 2003 roku przez Antarktyki Konsultacyjnej Zgromadzeniu (ATCM) do zarzdzania kilkoma zadaniami ATCM takie jak wsparcie corocznym spotkaniu pastw sygnatariuszy tego Traktatu Antarktycznego i publikacji Raport roczny ATCM.

Sekretariat zosta utworzony w ramach Dziaania 1 (2003 r.), przyjtego na XXVI Spotkaniu Konsultacyjnym Traktatu Antarktycznego, które odbyo si w Madrycie w Hiszpanii. Oprócz ustanowienia Sekretariatu, Dziaanie 1 (2003) okrela równie funkcje i budet Sekretariatu.

Inne dziaania prowadzone przez Sekretariat obejmuj wsparcie midzy sesjami Komitetu Ochrony rodowiska (CEP), popraw komunikacji midzy sygnatariuszami traktatu, a take rekompilacj, przechowywanie i dystrybucj informacji, takich jak zapisy ATCM i CEP.

Pierwszym Sekretarzem Wykonawczym organizacji by Jan Huber z Holandii. Huber piastowa to stanowisko przez 5 lat, do 31 sierpnia 2009 roku. Jego nastpc zosta 1 wrzenia 2009 roku Manfred Reinke (Niemcy), wybrany w kwietniu 2009 roku przez Spotkanie Konsultacyjne Traktatu Antarktycznego w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Reinke zosta zastpiony przez Alberta Lluberasa (Urugwaj), który zosta wybrany w czerwcu 2017 r. na 40. spotkaniu traktatu konsultacyjnego w sprawie Antarktyki w Pekinie w Chinach.

Siedziba Sekretariatu znajduje si w Buenos Aires w Argentynie .

Ukad w sprawie Antarktyki funkcjonowa bez staej instytucji do 1 wrzenia 2004 r., kiedy to Sekretariat Ukadu w sprawie Antarktyki rozpocz dziaalno w Buenos Aires. Pod kierownictwem Spotkania Konsultacyjnego Ukadu w sprawie Antarktyki Sekretariat pracuje nad:

  • Przygotuj i wesprzyj ATCM i inne spotkania.
  • Gromadzi, utrzymywa i publikowa zapisy ATCM.
  • Uatwienie wymiany informacji midzy Stronami wymaganej na mocy Traktatu i Protokou.
  • Udostpni spoeczestwu informacje o systemie Traktatu Antarktycznego.

Zobacz te

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Roksana Domański

Ten artykuł o zmiennej Sekretariat Traktatu Antarktycznego przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Krzysztof Milewski

Wreszcie artykuł o Sekretariat Traktatu Antarktycznego, który jest łatwy do przeczytania.

Radoslaw Sobczak

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Sekretariat Traktatu Antarktycznego, jest to bardzo dobra opcja.