Telewizor antenowyWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Telewizor antenowy, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Telewizor antenowy, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Telewizor antenowy, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Telewizor antenowy, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Telewizor antenowy, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Telewizor antenowy. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Telewizja antenowa
Rodzaj
Kraj
Dostpno
Zaoony 30 sierpnia 2010  ( 2010-08-30 )
Haso reklamowe Telewizja jak to miao by!
Siedziba Chicago , Illinois
Waciciel Nextstar Media Group
Kluczowi ludzie
Sean Compton
( prezes sieci )
Data uruchomienia
1 stycznia 2011  ( 01.01.2011 )
Format obrazu
720p ( HDTV )
480i ( SDTV )
Wspópracownicy Lista oddziaów
Oficjalna strona internetowa
antena .tv Edytuj to na Wikidata
Jzyk jzyk angielski

Antena TV to amerykaska sie telewizji cyfrowej naleca do Nexstar Media Group . Programy sieci skadaj si z klasycznych seriali telewizyjnych, gównie sitcomów, od lat 50. do wczesnych lat 80., z których wikszo pochodzi z biblioteki treci Sony Pictures Television . Dziaalno programistyczna i reklamowa Antenna TV ma swoj siedzib w studiach WGN-TV w Chicago . Dziaalno sieci nadzorowana jest przez Seana Comptona , który peni funkcj prezesa ds. programowania strategicznego i przej dla Nexstar.

Sie jest dostpna w wielu rynków medialnych poprzez podkanaów cyfrowych z over-the-air stacjach telewizyjnych oraz w wybranych telewizji kablowych dostawców, takich jak Xfinity i Verizon FiOS przez lokaln partner sieci i IPTV . Telewizor antenowy nadaje 24 godziny na dob w standardowej rozdzielczoci 480i lub wysokiej rozdzielczoci 720p, w zalenoci od rynku.

Historia

Tribune Broadcasting ogosi utworzenie telewizji Antenna TV w dniu 30 sierpnia 2010 r., ze stacjami telewizyjnymi nalecymi do Tribune i Local TV LLC ( spóki holdingowej kontrolowanej przez Oak Hill Capital Partners, któr Tribune wspózarzdza od 2008 r., na mocy umowy, która pozostaa w miejsce do czasu zakoczenia przez Tribune bezporedniego przejcia grupy w grudniu 2013 r.) suc jako jej pocztkowe podmioty stowarzyszone; Tribune pierwotnie zamierzao uruchomi sie 3 stycznia 2011 r., ale póniej kierownictwo zdecydowao si przesun dat debiutu o dwa dni przed planowanym terminem.

Antena TV zostaa uruchomiona 1 stycznia 2011 r. o godzinie 12:00 we wschodniej strefie czasowej (pónym wieczorem 31 grudnia 2010 r. w innych strefach czasowych USA), pocztkowo zadebiutowaa w siedemnastu stacjach nalecych do Tribune i trzynastu stacjach nalecych do Telewizji Lokalnej . Pierwszym programem emitowanym w telewizji Antenna by pierwszy krótki metra The Three Stooges Woman Haters jako cz maratonu filmów krótkometraowych z udziaem trio komediowego (który sta si coroczn noworoczn tradycj w sieci, która bya emitowana do 2015 roku, pierwotnie emitowana jako caodniowy maraton, zanim zostanie sprowadzony do wietrzenia tylko w noworoczny poranek 2013 roku).

1 padziernika 2011 r. Antenna TV wprowadzia blokowe planowanie programowe dla wikszoci swoich programów, uporzdkowane wedug gatunku i dekady ich oryginalnej emisji; obejmowaa popoudniowy blok seriali komediowych z lat pidziesitych, weekendowy popoudniowy blok seriali komediowych z lat szedziesitych (w tym sitcom z pocztku lat siedemdziesitych, The Partridge Family ), zestaw seriali dramatycznych w sobotni noc (gatunek programów telewizyjnych, które wczeniej byy emitowane na sie w bardzo ograniczonej formie tylko na niedzielne poranki), caonocnej bloku klasycznego serialu telewizyjnego z monochromatycznym ery 1950 i na pocztku 1960 roku, w niedziel prime time spisu sitcomów od 1990, a powszednim prime time spisu komedii z lata 70.; z wyjtkiem czarno-biaego bloku programowego (który zosta zredukowany do raz w tygodniu i przeniesiony na pitkowe wieczory, gdzie pozosta z wyjtkiem krótkiego urlopu naukowego od stycznia do kwietnia 2013 r. a do cakowitego zniesienia w listopadzie tego samego rok) i blok sobotnich nocnych dramatów (który zosta zredukowany tylko do sobotnich wieczorów, a póniej zosta zastpiony filmami we wrzeniu 2013 r.), wikszo tych bloków zostaa wycofana 26 marca 2012 r.

Przewi telewizor

W lipcu 2016 r. Tribune rozwaao, z sukcesem sieci, dodanie siostrzanej sieci, która prowadziaby programy, które przycignyby starszych widzów, w ukadzie, który proponowa przeorientowanie telewizji Antenna na programy skierowane do modszych odbiorców. Do 26 kwietnia 2021 r. pomys ten ewoluowa i Nexstar Media, nastpca Tribune Broadcasting, ogosi, e uruchomi now cyfrow sie nadawcz, Rewind TV , skupiajc si na sitcomach z lat 80., 90. i 00., suc jako uzupeniajca siostrzana sie do anteny telewizyjnej.

Rewind TV rozpocza dziaalno 1 wrzenia 2021 r., a Nexstar Media jako grupa stacji startowych, udostpniajc sie 50 milionom gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych.

Programowanie

Harmonogram programów Antenna TV opiera si na obszernej bibliotece filmów i programów telewizyjnych nalecych obecnie do Sony Pictures , która obejmuje ponad 270 seriali telewizyjnych i ponad 4000 filmów. Sie utrzymuje harmonogram Wschodniej Strefy Czasowej , z poszczególnymi programami emitowanymi w tym samym czasie w pozostaej czci kraju, cho w efekcie nadawany jest lokalnie we wczeniejszych przedziaach czasowych z zachodniej strefy czasowej na zachód. Jak to zwykle bywa z cyfrowymi sieciami multiemisji, reklamy wywietlane podczas przerw reklamowych w telewizji Antenna polegaj gównie na marketingu bezporednim produktów prezentowanych w reklamach informacyjnych, a zwaszcza w sobotnich porannych programach dla dzieci, ogoszeniach usug publicznych ; dostawca satelitarny Dish Network i firma ubezpieczeniowa Progressive Corporation s obecnie gównymi narodowymi sponsorami sieci. Wiele oddziaów Antenna TV wykorzystuje równie przydzielony czas reklamowy do przedstawiania lokalnych promocji, poczwszy od nadchodzcych programów ogldanych w innych kanaach cyfrowych tego oddziau, przez ogoszenia w gazetach i salonach samochodowych, a po ogoszenia dotyczce usug spoecznociowych.

Sie nie wywietla cyfrowej grafiki ekranowej podczas swoich programów, ale pozwala partnerom na wczenie wasnego bdu podczas programowania antenowego; wiele stacji, które stosuj t praktyk, wykorzystuje zmodyfikowane wersje logo, które stacja stowarzyszona wykorzystywaa w przeszoci jako cz ich gównego brandingu (na przykad WPHL-TV w Filadelfii uywa wariantu logo uywanego w latach 1976-1987, pod nazw marka "Kana 17, Wielki Artysta Rozrywkowy").

Pierwotnym spikerem cigoci sieci by Gary Owens , który peni t funkcj a do swojej mierci w dniu 12 lutego 2015 r., chocia promosy, które wypowiedzia wczeniej, byy emitowane a do wrzenia. John B. Wells zapewni równie cigo promocji od listopada 2011 do lipca 2015. Shadoe Stevens zosta gównym spikerem sieci w lipcu 2015 roku.

Antenna TV organizuje równie sporadyczne maratony seriali, do których posiada prawa w ramach umów dotyczcych treci przy duych okazjach. Przed antena TV Teatru ' s odstawieniu sie emitowany równie maratony filmowe na Walentynki , Dzie Pamici , Dzie Weteranów (do 2013) i Super Bowl niedziel (do 2015) i wycigów dnia w roku 2016. Wród maratonach regularnie prowadzonych przez sie s te Hazel i Father Knows Best , które odpowiednio na antenie Dzie Matki i Dzie Ojca corocznie od 2011 roku (w pierwszym przypadku, wyjtki byy w 2015 i 2016 roku, kiedy to na antenie maratony o jeden dzie na raz , Family Ties i Sanford and Son w te wita); emituje równie 48-godzinny maraton witecznych odcinków rónych seriali od Wigilii do nocy Boego Narodzenia , który zostaje przerwany na cztery godziny w boonarodzeniowy poranek przez transmisj Dziennika Yule (sfilmowanej ptli bali poncych w kominku). w Gracie Mansion z muzyk boonarodzeniow, któr po raz pierwszy wyemitowano w nowojorskiej filii WPIX w grudniu 1966 r.). Poniewa sie rozpocza prowadzenie wikszo zachowanych odcinków Johnny Carson biegu The Tonight Show z harmonogramem w styczniu 2016 roku, wiele z tych maratonów zostay nastpnie Tonight Show epizodów prezentujcych goci, którzy wystpi w funkcjonalnym programem maratonu. Przejcie spowodowao równie, e sie prowadzia mniej maratonów, które odbywaj si w pónych godzinach najwikszej ogldalnoci i godzinach nocnych (wród nielicznych wyjtków by All of All in the Family Marathon z 2017 roku , piciodniowy weekendowy wyczyn Dzikczynienia wszystkich 205 wszystko w rodzinie epizodów [upamitniajcy serialu nastpnie do opatentowania odejcie z anteny TV], który obejmowa Carson odcinki wyposaone gwiazdy byy jak goci, e wyemitowany w Carson ' network-s wyznaczone szczelin midzy blokami nocnych z AITF epizodów).

Sie zaznacza równie wystpienie niedawnej mierci aktora (zarówno znanego, jak i charakterystycznego ) za pomoc zderzaka in memoriam wywietlanego w przerwach midzy niektórymi programami oraz okazjonalnego, dugiego popoudnia maratonu, w którym pokazywane s odcinki ról tego artysty w serialach telewizyjnych albo gocinne wystpy, odcinki serialu, w którym dana osoba bya staym czonkiem obsady, lub jedno i drugie. Odcinki serialu w regularnym harmonogramie sieci, które normalnie byyby emitowane jako nastpne w kolejnoci emisji i s pomijane przez niektóre maratony, s zazwyczaj cakowicie pomijane w wyniku tego i wstrzymywane do nastpnego cyklu emisji, z kolejnymi odcinkami w kolejnoci wywietlania zamiast tego w nastpn zaplanowan dat emisji (w zalenoci od tego, czy cykl odcinków jest jednolity we wszystkie dni, w których program jest emitowany, czy te jest emitowany w oddzielnych odcinkach w przypadku emisji w dni powszednie i weekendy).

Klasyczne seriale telewizyjne

Antenna TV ma umowy licencyjne na programy z Sony Pictures Entertainment (obejmujce seriale produkowane przez Columbia Pictures Television , TriStar Television i ich poczon jednostk produkcyjn Columbia TriStar Television (która zostaa zreorganizowana jako Sony Pictures Television w 2002 roku), Screen Gems i ELP Communications (w tym poprzednicy Tandem Productions , ELP Communications , CBS Television Distribution i DLT Entertainment.Sie dzieli si równie prawami do emisji klasycznych programów telewizyjnych z bibliotek NBCUniversal Television Distribution i Disney Media Distribution z 20. bibliotek telewizyjn Disney Media Distribution z konkurencyjn cyfrow sieci nadawcz nalec do Weigel Broadcasting oraz gówny posiadacz praw MeTV (z telewizj Antenna uzyskujc dostp do biblioteki programów Universal jesieni 2011 r., po usuniciu tych programów z sieci Retro Television Network , oraz dostp do biblioteki 20. Telewizji poprzez przejcie WKRP w Cincinnati w kwietniu 2012 r. z innymi serialami z biblioteka istota dodane w styczniu 2015 r.) oraz prawa do wybranych tytuów programów Warner Bros. Television Distribution i MGM Television (obejmujcej seriale wyprodukowane przez Filmways i United Artists Television , ale nie obejmujce treci nalecych do Metro-Goldwyn-Mayer przed 1986 r. nabycie filmów i programów telewizyjnych produkowanych bezporednio przez MGM przez Teda Turnera ) z siostrzan sieci Antenna TV This TV.

Programowanie serii sieci obejmuje gównie sitcomy wraz z niektórymi wybranymi serialami dramatycznymi od lat 50. do wczesnych lat 2000. oraz (od stycznia 2018 r.) obejmuje programy takie jak Murphy Brown ; Newharta ; Skrzyda ; Moi dwaj tatusiowie ; Wizy rodzinne ; Sabrina nastoletnia czarownica ; Bóle wzrostowe ; Marz o Jeannie ; Oczarowany ; The George Burns i Gracie Allen Show ; pan Belvedere ; kierownik klasy ; Mork i Mindy ; Rodzina Hoganów ; i Srebrne yki . Podczas gdy kilka seriali w sieci byo szeroko rozpowszechnianych w innych stacjach telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych i za granic, niektóre seriale prezentowane w sieci (takie jak Hazel , Evening Shade , Soap , Doogie Howser, MD i Small Wonder ) nie byy widziane w telewizja przynajmniej w Stanach Zjednoczonych przez kilka lat lub bya syndykowana na do niekonsekwentnych zasadach, a kilka (takich jak The Paul Lynde Show i Lotsa Luck ) byo zbyt krótkotrwaych, aby kiedykolwiek mieli konsorcjalne ycie pozagrobowe.

Seriale dramatyczne, które zajmoway ograniczon cz programu telewizyjnego przez kilka pierwszych miesicy na antenie, póniej zostay rozszerzone o zmian programu w padzierniku 2011 r., o programy kryminalne, kryminalne i trzymajce w napiciu, emitowane w wieczornym bloku w soboty, w tym It Takes zodziej , Adam-12 , Alfred Hitchcock przedstawia , SWAT i Kraft Suspense Theatre ; niektóre z tych programów s równie nadawane w cigu tygodnia w ograniczonej formie pónym popoudniem iw godzinach nocnych. Sobotni blok dramatyczny zosta przerwany we wrzeniu 2012 roku, a seriale dramatyczne w soboty zostay przeniesione do pónych godzin popoudniowych, a filmy zastpiy je w godzinach najwikszej ogldalnoci tej nocy. Seriale dramatyczne s teraz ogldane tylko w sobotni poranek od stycznia 2017 r. W rzadkoci dla telewizji Antenna TV obrócia serial telewizyjny i jego spin-offy w swoim harmonogramie w tej samej godzinie, emitujc krótsze spin-offy Three's Company ( The Ropers i Three's a Crowd ) z programem nadrzdnym spychanym do pierwszej pó godziny z godzinnego bloku (rónicego si od normalnego dwuodcinkowego harmonogramu sieci dla jego serii) po powrocie do harmonogramu (cykl The Ropers i Three's a Crowd zakoczyo si zmian programu w styczniu 2015 r., w której obie serie miay swoje wasne, oddzielne programy tylko w weekendy w sieci). To ustao, gdy spinoffy Kompanii Trójki zostay zastpione przez Saturday Summerthons. Po utracie praw do All in the Family (obecnie w GetTV ) w 2018 roku, Antenna TV nabya prawa do sequela Archie Bunker's Place , który obecnie wypenia opisywany przedzia czasowy .

12 sierpnia 2015 r. Tribune Broadcasting ogosio, e nabyo prawa do wszystkich zachowanych odcinków The Tonight Show z udziaem Johnny'ego Carsona w ramach wieloletniej umowy z Carson Entertainment , co oznacza, e po raz pierwszy pene odcinki z tej epoki The Tonight Show zostanie pokazany w telewizji (poza fragmentami wyemitowany w ramach serii klipu Carsona Komedia Classics ) od przejcia na emerytur w maju 1992 roku audycje - która rozpocza nadawanie w dniu 1 stycznia 2016 roku pod tytuem sieciowym podstawione Johnny Carson , jak NBC posiada wasno tytuu The Tonight Show i odcinków (w zalenoci od rozkadu kwartalnego, czciowo lub w caoci) naprzeciwko aktualnej edycji Tonight w wikszoci Stanów Zjednoczonych skadaj si z odcinków, które pierwotnie byy wyemitowane w latach 1972-1992; odcinki wyprodukowane po wrzeniu 1980 roku, które trway 60 minut (zgodnie z klauzul w renegocjowanej umowie Carsona z NBC, która skrócia czas emisji Tonight o pó godziny) w dni powszednie, podczas gdy 90-minutowe odcinki wyprodukowane przed wrzeniem 1980 roku w weekendy.

W 2021 roku Antenna TV przesuna swoj nie-Carsonow bibliotek programów z lat 80., 90. i 2000. do nowej sieci spinoff / siostrzanej Rewind TV , skupiajc si (gównie) na programach z lat 50., 60. i 70. XX wieku.

Kino

Od uruchomienia sieci w styczniu 2011 r. do maja 2016 r. Antenna TV emitowaa filmy fabularne pod wspólnym tytuem Antenna TV Theater . Oprócz dostpu do seriali nalecych do Sony Pictures Television, umowa z Sony Pictures Entertainment obejmowaa równie dostp do filmów z biblioteki filmowej Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group (m.in. Columbia Pictures , TriStar Pictures , Sony Pictures Classics , Screen Gems , Triumph). filmy oraz prawa telewizyjne do biblioteki Embassy Pictures ). Plan filmowy nie koncentrowa si na filmach z adnej konkretnej epoki, co oznacza, e w ramówce sieci znalaz si kady film z lat 30. a do pocztku XXI wieku, chocia w latach 2014-2015 zdecydowana wikszo filmów emitowanych na antenie sieci byy wydaniami sprzed lat 80-tych.

W 2014 r. sie udostpniaa treci filmowe siostrzanej sieci This TV (sieci telewizyjnej zorientowanej na filmy, której przeniesienie kontroli operacyjnej i czciowej wasnoci na Tribune z Weigel Broadcasting w listopadzie 2013 r. czciowo wpyno na usuwanie filmów przez Antenna TV); w niektórych przypadkach film, który by emitowany w bloku filmowym Antenna TV, by emitowany w tym telewizorze tego samego dnia lub w tym samym tygodniu w rónych przedziaach czasowych.

Od kwietnia 2013 r. Antenna TV stopniowo ograniczya swoje programy telewizyjne na rzecz dodatkowych bloków klasycznych seriali telewizyjnych (zwaszcza w dni powszednie, kiedy Teatr Telewizji Antenna pierwotnie dziaa jako szeciogodzinny blok od okoo 5:00 do 1:00 pm czasu wschodniego w momencie uruchomienia sieci). Filmy zostay cakowicie wyeliminowane z dni tygodnia w ramach zmiany harmonogramu w styczniu 2015 r.; Antena TV Teatr blok - który w tym momencie, zosta zdegradowany do soboty iw niedziele rano - zakoczony dnia 27 grudnia 2015 roku, przed podobn reorganizacji, które miay miejsce sze dni póniej w dniu 1 stycznia 2016 r Filmy powróci do spisu w maju 2016 w ramach maratonu na filmach wycigowych.

Programowanie dla dzieci

Telewizja Antenna zapewnia cztery godziny programów skierowanych do dzieci w sobotnie poranki (pierwotnie trzy godziny do wrzenia 2015 r.), skadajcych si z programów pierwotnie dystrybuowanych do dystrybucji przez Bellum Entertainment Group, które speniaj tygodniowe wymagania dotyczce przepisów dotyczcych programów telewizyjnych dla dzieci w Stanach Zjednoczonych okrelonych w Federal Communications Commission s regulacje dotyczce programów telewizyjnych dla dzieci w Stanach Zjednoczonych . 26 sierpnia 2017 r. sie zacza nadawa blok starszych programów Litton Entertainment w sobotnie poranki, zastpujc dawny blok Bellum.

Wspópracownicy

Od lutego 2016 r. Antenna TV ma aktualne lub oczekujce umowy afiliacyjne ze stacjami telewizyjnymi na 133 rynkach medialnych (w tym 48 z 50 najwikszych rynków) obejmujcych 43 stany i Waszyngton, DC , obejmujcy 88% Stanów Zjednoczonych. Sie jest oferowana potencjalnym afiliantom na zasadzie barteru , w ramach umowy, w której stacja otrzyma program za niewielk opat lub za darmo w zamian za udostpnienie sieci okrelonej iloci czasu komercyjnego. Mimo takiego ukadu, niektóre wiksze rynki telewizyjne bez stacji nalecych do Tribune nie zwizay si z sieci a do 2015 roku.

Tribune Broadcasting planowao uruchomi Antenna TV na wszystkich rynkach ze stacjami nalecymi do Tribune oraz, w ramach umowy o wspózarzdzanie pomidzy dwiema grupami, które istniay w momencie uruchomienia sieci, Telewizj Lokaln. Flagowy WGN-TV Tribune w Chicago jest de facto flagow stacj sieci. W Denver i St. Louis , dwóch rynkach, na których Tribune utrzymuje duopol , stowarzyszenie Antenna TV trafio do cyfrowych podkanaów nalecych do lokalnej telewizji filii Fox KDVR i KTVI , a nie do nalecych do Tribune filii The CW KWGN-TV i KPLR- Telewizja która bya obsugiwana wraz z KDVR i KTVI na podstawie lokalnych umów marketingowych w celu rozwizania problemów z przepustowoci, poniewa dwa sklepy Tribune ju utrzymyway podkanay z tym telewizorem (stacje ABC i Fox domylnie transmituj swoje gówne sygnay w 720p , co zapewnia niszy bit szybko odpowiednia do multipleksowania do trzech podkanaów, podczas gdy kanay gówne stacji CBS, NBC i CW s zwykle transmitowane w formacie 1080i o wyszej rozdzielczoci , który przed rozwojem technologii multiplekserów wykorzystywa wikszy rozmiar przepywnoci, co byo bardziej podatne na pikselizacja wielu podkanaów).

Jednak nie wszystkie podmioty stowarzyszone czarterowe doday Antenna TV podczas jej uruchomienia, aby umoliwi stacjom rekonfiguracj przepustowoci lub zapewni transmisj powizanego kanau podrzdnego przez dostawców telewizji kablowej, gdy sie jest uruchamiana lokalnie. Filia Fox KSTU w Salt Lake City , filia NBC WHO-DT w Des Moines, Iowa (oba nalece w tym czasie do lokalnej telewizji) i filia CW WDCW w Waszyngtonie (naleca do Tribune) zadebiutowali w sieci w swoich cyfrowych podkanaach póniej podczas stycze 2011; podczas gdy filia NBC KFOR-TV w Oklahoma City nie dodaa sieci dopiero 21 kwietnia 2011 r., na nowym trzecim podkanale cyfrowym (od tego czasu zostaa przeniesiona do drugiego podkanau tej stacji). Ostatnim rynkiem trybun/telewizji lokalnej, który doda sie by Fort Smith w stanie Arkansas , gdzie firma KXNW, filia MyNetworkTV z siedzib w Fayetteville w stanie Arkansas , rozpocza prowadzenie sieci 5 stycznia 2012 r. jako nocn usug dodatkow; Antena TV nie bya w stanie wej na rynek przed zakupem KXNW z powodu istniejcych praw do programów konsorcjalnych posiadanych przez siostr KFSM-TV zwizan z CBS dla jej podkanau zwizanego z MyNetworkTV (który teraz dziaa jako simulcast KXNW), a gówny sygna stacji jest transmitowane w 1080i, co wykluczao uruchomienie trzeciego podkanau bez wpywu na jako obrazu. Niektóre podmioty stowarzyszone (takie jak KTLA w Los Angeles ) emitoway bloki przedpremierowe programów telewizyjnych na antenie na swoim gównym kanale w okresie poprzedzajcym dat premiery. Po przejciu Universal Sports z transmisji cyfrowej na telewizj kablow i satelitarn w dniu 1 stycznia 2012 r., wikszo stacji powizanych z t sieci podpisaa umowy afiliacyjne z Antenna TV (lub MeTV), aby suy jako zastpstwo.

Do tej pory Antenna TV miaa trzy przypadki zmiany oddziaów na tym samym rynku. W Honolulu , Hawaje sie przeniesiony z jachtów partnerskiego Kupu (jeden z dwóch stacji, które prowadziy do sieci na jej gównego kanau, a druga jest KXNW, który jest jedynym partnerem, który trwa nadal) do drugiego podkanau NBC zalenej KHNL w maju 2012 r., poniewa KUPU nie by dostpny w telewizji kablowej na obszarach stanu poza obszarem metropolitalnym Honolulu, podczas gdy KNHL ma powszechn penetracj kablow. Firma WJZY w Charlotte w Pónocnej Karolinie , która suya jako jej pierwotna filia na tym rynku, zastpi Antenna TV na swoim podkanale 46,2 kanaem Movies! (sie naleca czciowo do stacji telewizyjnych Fox , która kupia WJZY w kwietniu 2013 r.) 1 lipca 2014 r.; WCCB (które, nawiasem mówic, zaoyo powizanie z CW posiadane przez WJZY, gdy ten ostatni przeczy si na Fox 1 lipca 2013 r.) Rozpoczo nadawanie telewizji Antenna na cyfrowym podkanale 18.2 15 sierpnia tego roku. WSTR-TV w Cincinnati doda sie 1 stycznia 2016 r., wypierajc GetTV na podkanale 64,2 miesic po tym, jak sie zakoczya powizanie z gniazdem maej mocy WOTH-CD 2, aby rozszerzy zasig na rynku.

17 listopada 2015 roku Tribune ogosio, e podpisao umowy afiliacyjne z Sinclair Broadcast Group i firm partnersk Deerfield Media , Tegna Inc. , Red River Broadcasting i GOCOM Media, aby doda anten TV do stacji na 26 rynkach (w tym na wielu duych i rednich due rynki, na których sie nie miaa wczeniej filii, w tym Pittsburgh , Baltimore , Nashville w stanie Tennessee , Birmingham w Alabamie , Green Bay w stanie Wisconsin i Savannah w stanie Georgia ). 6 stycznia 2016 r. sie ogosia równie umow z nalecym do firmy EW Scripps WMYD w Detroit , która przeja afiliacj w lutym 2016 r., sze miesicy po odczeniu si WADL od Antenna TV, która na krótko opucia Detroit jako najwikszy rynek, na którym sie nie miaa podmiotu stowarzyszonego. Sean Compton, prezes ds. strategicznych programów i przej w Tribune Broadcasting, przypisa nabycie przez Antenna TV praw do odcinków Tonight Show z epoki Johnny'ego Carsona czciowo za nowo odkryte zainteresowanie ze strony podmiotów stowarzyszonych, które pomogo jej portfolio stacji zyska przewag nad konkurentem MeTV (która wikszo podmiotów stowarzyszonych jakiejkolwiek amerykaskiej cyfrowej sieci multicastowej). W wyniku tych i innych umów wynikajcych z przejcia Carson, do sierpnia 2016 r. sie rozszerzya swój zasig do 86% amerykaskich gospodarstw domowych.

Poszczególne programy emitowane przez sie mog zosta zastpione, jeli stacja inna ni ta, która suy jako podmiot stowarzyszony rynku z anten telewizyjn, posiada lokalne prawa do dystrybucji; na przykad, od kwietnia 2012 r. do listopada 2013 r. KTLA nadawaa retransmisj wiadomoci tej stacji o 18:00 w dni powszednie od poniedziaku do czwartku na swoim podkanale 5.2, zamiast transmisji sieciowej onaty z dziemi (któr wyemitowaa w godzinnym bloku i wykazano lokalnie na 8:00 pm Czas pacyficzny ), a lokalne prawa do serialu byy trzymane przez Anaheim, Kalifornia -na niezalenej stacji KDOC telewizji . Kiedy Soap zastpi Married... w niedzielnym wieczornym programie stacji w maju 2011 roku, podczas oryginalnego programu tej ostatniej w Antenna TV, retransmisja wczenie wieczornych wiadomoci KTLA, które wyemitowano tego wieczoru, zostaa zrzucona, aby umoliwi Soapowi emisj lokaln.

Na rynkach, na których stacja powizana z anten telewizyjn dziaa jako partner nadawczy którejkolwiek z usug konsorcjum sportowego, niektóre z jej stacji (w szczególnoci WHNT-TV w Huntsville w Alabamie i WOAI-TV w San Antonio ) wywaszczaj programy nadawane przez sie w celu przeprowadzenia imprez sportowych uczelni, produkowanych przez ACC Network obsugiwan przez Raycom Sports lub nalec do Sinclaira American Sports Network / Stadion . Chocia te wywaszczania zwykle maj miejsce w sobotnie popoudnia, w wielu przypadkach takie stacje mog wywaszcza pewne programy emitowane w godzinach najwikszej ogldalnoci sieci, aby umoliwi powizanym kanaom podrzdnym penienie roli alternatywnego kanau partnerskiej usugi sportowej zamiast stacji macierzystej. gównym kanale lub wspówasnoci/wspózarzdzan stacj siostrzan, lub do nadawania programów nadawanych przez gówn sie nadawcz, z któr stacja utrzymuje gówn afiliacj, aby wydarzenia mogy by emitowane na gównym kanale. Z drugiej strony, kilka stacji, gównie powizanych z Fox, przenioso swoje lokalne wiadomoci do swojego podkanau telewizyjnego Antenna ze wzgldu na wydarzenia sportowe, takie jak Mistrzostwa wiata 2018 FIFA i Czwartek Nocny Football, uprzedzajc regularnie zaplanowane wiadomoci na gównym kanale.

W marcu 2020 r. nowy waciciel Nexstar Media Group wprowadzi sie na rynki, na których posiada stacje, które w momencie zakupu Tribune nie miay jeszcze wczeniej istniejcego partnera. Na pocztku jesieni 2020 r. zacza likwidowa umowy z bezporednimi konkurentami MeTV i COZI TV na swoich istniejcych stacjach w celu zwikszenia nawozu antenowego TV, z których pierwszym bya WSYR-TV w Syracuse w stanie Nowy Jork . Grupa zacza równie zabrania osobistociom MeTV, takim jak Svengoolie, pojawia si w ich stacjach w Chicago ( WGN-TV i WGN ).

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Franciszek Grzybowski

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Telewizor antenowy, daje dużo pewności.

Witold Bukowski

Uważam, że ten wpis o zmiennej Telewizor antenowy jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Sonia Urbański

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Filip Lisowski

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.