Zespó przedniej ttnicy krgowejWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Zespó przedniej ttnicy krgowej, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Zespó przedniej ttnicy krgowej, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Zespó przedniej ttnicy krgowej, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Zespó przedniej ttnicy krgowej, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Zespó przedniej ttnicy krgowej, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Zespó przedniej ttnicy krgowej. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Zespó ttnicy przedniej krgosupa.
Cord-pl.png
Zespó przedniego sznura jest centralnym schematem
Specjalno Neurochirurgia Edytuj to na Wikidanych

Syndrome ttnicy przedniej rdzenia (znany równie jako zespó przedniego rdzenia krgowego) jest spowodowany przez zespó niedokrwienia do ttnicy przedniej rdzenia , co powoduje utrat funkcji przednich dwie trzecie rdzenia . Dotknity obszar obejmuje zstpujcy odcinek korowo-rdzeniowy , wstpujcy odcinek rdzeniowo-wzgórzowy oraz wókna autonomiczne. Charakteryzuje si odpowiedni utrat funkcji motorycznych , utrat czucia bólu i temperatury oraz niedocinieniem .

Zespó przedniej ttnicy krgowej jest najczstsz postaci zawau rdzenia krgowego. Przedni rdze krgowy jest naraony na zwikszone ryzyko zawau, poniewa jest zaopatrywany przez pojedyncz przedni ttnic krgow, która ma niewiele obojczyków, w przeciwiestwie do tylnego rdzenia krgowego, który jest zaopatrywany przez dwie tylne ttnice krgowe .

Symptomy i objawy

Objawy zwykle pojawiaj si bardzo szybko i czsto pojawiaj si w cigu godziny od pocztkowego uszkodzenia. MRI moe wykry wielko i lokalizacj uszkodzenia 1015 godzin po wystpieniu objawów. Mona zastosowa obrazowanie zalene od dyfuzji, poniewa jest ono w stanie zidentyfikowa uszkodzenie w cigu kilku minut od wystpienia objawów .

Cechy kliniczne to parapareza lub quadripareza (w zalenoci od stopnia urazu) oraz upoledzenie odczuwania bólu i temperatury. Cakowity parali ruchowy poniej poziomu zmiany spowodowany przerwaniem drogi korowo-rdzeniowej oraz utrata czucia bólu i temperatury na poziomie zmiany i poniej niej. Zachowana jest propriocepcja i czucie wibracyjne, podobnie jak w grzbietowej stronie rdzenia krgowego.

Powoduje

Ze wzgldu na odgazienia aorty, które zaopatruj przedni ttnic krgow, najczstsz przyczyn s niewydolno aorty. Nale do nich ttniaki aorty , rozwarstwienia , bezporednie urazy aorty, operacje i miadyca . Ostra przepuklina krka midzykrgowego , spondyloza szyjna , kifoskolioza , uszkodzenie krgosupa i neoplazja mog skutkowa niedokrwieniem w wyniku niedronoci ttnicy przedniej krgosupa, prowadzcym do zespou przedniego rdzenia krgowego. Do innych przyczyn nale naczy , czerwienica , anemi sierpowat , dekompresji choroby i kolagenu i elastyny zaburze. Kady zator lub skrzeplina w najwikszym naczyniu zasilajcym zwanym ttnic Adamkiewicza moe prowadzi do zespou przedniego odcinka krgosupa. Jest to najbardziej przeraajce, cho rzadkie powikanie embolizacji ttnicy oskrzelowej w masywnym krwiopluciu.

Anatomia

Przednia cz rdzenia krgowego jest zaopatrywana przez przedni ttnic krgow . Rozpoczyna si przy otworze magnum, gdzie gazie dwóch ttnic krgowych wychodz, cz si i opadaj wzdu przedniego rdzenia krgowego. Poniewa ttnica przednia krgosupa przebiega gorzej, otrzymuje odgazienia wywodzce si gównie z aorty . Najwiksz gazi aorty jest ttnica Adamkiewicza .

Diagnoza

W procesie diagnozowania tego schorzenia wykorzystuje si rezonans magnetyczny

Leczenie

Leczenie okrela si na podstawie pierwotnej przyczyny zespou przedniego pasa. Po ustaleniu rozpoznania zespou przedniego sznura rokowanie jest niefortunne. Wskanik miertelnoci wynosi okoo 20%, przy czym 50% osób yjcych z zespoem przedniego sznura ma bardzo mae zmiany w objawach lub nie ma ich wcale.

Eponim

Jest równie znany jako zespó Becka.

Zobacz te

Bibliografia

Linki zewntrzne

Klasyfikacja
Zasoby zewntrzne

Opiniones de nuestros usuarios

Bart Kaczor

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Tamara Janik

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Zespó przedniej ttnicy krgowej.

Dominika Strzelecki

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Zespó przedniej ttnicy krgowej i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Marzena Maciejewski

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Zespó przedniej ttnicy krgowej, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.