Anthony Ashley Cooper, 4.hrabia ShaftesburyWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anthony Ashley Cooper, 4.hrabia Shaftesbury, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anthony Ashley Cooper, 4.hrabia Shaftesbury, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anthony Ashley Cooper, 4.hrabia Shaftesbury, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anthony Ashley Cooper, 4.hrabia Shaftesbury, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anthony Ashley Cooper, 4.hrabia Shaftesbury, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anthony Ashley Cooper, 4.hrabia Shaftesbury. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Ashley Cooper, 4.hrabia Shaftesbury Bt PC FRS (9 lutego 1711-27 maja 1771) by brytyjskim rówienikiem i filantropem, który suy jako jedna z wiodcych postaci w tworzeniu kolonii w Georgii i jako Lord Lieutenant of Dorset z 1734 a do mierci.

Dziedzictwo rodzinne

Ojciec Shaftesbury, Anthony Ashley-Cooper, 3. hrabia Shaftesbury , zmar w lutym 1713 roku, pozostawiajc go bez ojca w dziecistwie, a take spadkobierc rodzinnych tytuów i posiadoci. Dorasta, poznajc osignicia swojego ojca i pradziadka oraz szanujc histori swojej rodziny. W 1732 r. Opublikowa nowe wydanie wpywowego dziea swojego ojca Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times . Ksika bya jedn z najbardziej wpywowych w brytyjskim owieceniu; historyk Benjamin Rand opisa trzeciego hrabiego jako najwikszego stoika wspóczesnoci.

Shaftesbury zamówi równie biografi swojego pradziadka i zatrudni Benjamina Martyna do projektu. Zapozna si dobrze z Martynem, sekretarzem powierników ds. Ustanowienia kolonii Gruzji w Ameryce, kiedy zosta czonkiem tej organizacji na jej pierwszym dorocznym spotkaniu w 1733 roku.

Georgia Trustees

Shaftesbury zosta wybrany na Powierników ds. Zaoenia Kolonii Gruzji w Ameryce w 1733 roku, niecay rok po utworzeniu grupy na mocy przywileju królewskiego. W wietle intelektualnej tradycji swojej rodziny móg nalee do tych Powierników, którzy podajc za Jamesem Oglethorpem , postrzegali koloni w Georgii jako potencjalne spoeczestwo modelowe, a take jako takie, które odnosio si do kilku bardziej pragmatycznych celów (patrz Plan Oglethorpe ). Jednak w 1750 roku Shaftesbury zastpi Oglethorpe jako si przewodni wród Powierników, przechylajc zarzdzanie koloni w bardziej konwencjonalnym kierunku i przygotowujc j do zostania koloni królewsk w 1752 roku.

Korona

Shaftesbury zosta wybrany na czonka Towarzystwa Królewskiego w 1754 r., Aw 1761 r. Zosta mianowany radc tajnym.

Bibliografia

Parostwo Anglii
Poprzedzony przez
Anthony'ego Ashleya Coopera
Hrabia Shaftesbury
17131771
Nastpca
Anthony Ashley Cooper

Opiniones de nuestros usuarios

Danuta Stefaniak

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Magdalena Borowski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Anthony Ashley Cooper, 4.hrabia Shaftesbury, jest to bardzo dobra opcja.

Gregory Szewczyk

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.