Równowany promie antenyWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Równowany promie anteny, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Równowany promie anteny, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Równowany promie anteny, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Równowany promie anteny, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Równowany promie anteny, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Równowany promie anteny. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Równowanik promienia o antenowego przewodu jest zdefiniowany jako:

gdzie oznacza obwód przewodnika , jest dugoci obwodu i s wektorami lokalizujcymi punkty na obwodzie i s odcinkami róniczkowymi wzdu niego. Promie zastpczy pozwala na wykorzystanie wzorów analitycznych lub danych obliczeniowych lub eksperymentalnych pochodzcych z anten zbudowanych z maych przewodników o jednolitych, koowych przekrojach do wykorzystania w analizie anten zbudowanych z maych przewodników o jednorodnych, niekoowych przekrojach. Tutaj may oznacza, e najwikszy wymiar przekroju jest znacznie mniejszy ni dugo fali .

Formuy

Ponisza tabela przedstawia równowane promienie dla rónych przekrojów przewodów, otrzymane przy zaoeniu 1) wszystkie wymiary s znacznie mniejsze ni , 2) dla przekrojów zoonych z wielu przewodów odlegoci midzy przewodami s znacznie wiksze ni jakikolwiek wymiar pojedynczego przewodu. . Wzory na przekroje kwadratowe i trójktne wynikaj z numerycznej oceny caki podwójnej. Wszystkie inne formuy s dokadne.

Przekrój Opis Równowany promie
Dwuprzewodowy ant eq rad.png Dwa identyczne przewody okrge
Antena dwuyowa cross-section.png Dwa okrge przewody
o nierównych promieniach
Antena trójprzewodowa cross-section.png Identyczne przewody okrge
uoone w trójkt
Antena czteroprzewodowa cross-section.png Identyczne przewody okrge
uoone w kwadrat
Antena picioprzewodowa cross-section.png Identyczne okrge przewody
uoone w piciokt
Antena szecioprzewodowa cross-section.png Identyczne przewody okrge
uoone w szeciokt
Antena wieloprzewodowa cross-section.png Identyczne okrge przewody
równomiernie rozmieszczone wokó koa
Paska antena z cienkim przewodem cross-section.png Paski, nieskoczenie cienki przewodnik
Antena kwadratowa cross-section.png Przewód kwadratowy
Trójktna antena przewodowa cross-section.png Przewodnik w trójkcie równobocznym

Pochodzenie

Promie zastpczy uzyskuje si przez zrównanie redniego potencjau wektora magnetycznego na powierzchni przewodnika o dowolnym przekroju z potencjaem na powierzchni cylindra.

Zaómy, e wymiary przekroju przewodnika s mae w porównaniu z dugoci fali, prd pynie tylko osiowo wzdu przewodnika, rozkad prdu powoli zmienia si na caej dugoci przewodnika, a prd jest w przyblieniu równomiernie rozoony na jego obwodzie (dziki efektowi naskórkowania ). Co wicej, tylko prd w ssiedztwie wokó dowolnego punktu na przewodniku znaczco wpywa na potencja w tym punkcie. Zaleno od czasu jest ignorowana, poniewa mona j wprowadzi poprzez pomnoenie rozkadu prdu przez zmieniajc si w czasie sinusoid. Warunki te sugeruj, e istnieje quasi-statyczny stan i e geometria jest w rzeczywistoci jedn z nieskoczenie dugich przewodników o staej gstoci prdu powierzchniowego (prd na powierzchni), redukujc w ten sposób problem trójwymiarowy do dwuwymiarowego. Sugeruje si równie, e potencja wektora magnetycznego jest równolegy do osi przewodnika.

Najpierw rozwa potencja w ustalonym punkcie na obwodzie dowolnego przekroju. Przy obwodzie podzielonym na segmenty rónicowe , rozkad prdu mona przybliy, umieszczajc w kadym segmencie pionowy prd liniowy, kady o gstoci liniowej (prd na dugo). Powszechnie wiadomo, e potencja takiego prdu linii to , gdzie jest staa przepuszczalnoci. Potencja w jest sum potencjaów wszystkich pasków, czyli

Przecitny potencja jest wtedy

Rozwamy teraz przypadek cylindra o takiej samej liniowej gstoci prdu jak przewodnik o dowolnym przekroju. Powszechnie wiadomo równie, e potencja w dowolnym miejscu na jego powierzchni, który jest równy jego przecitnemu potencjaowi, wynosi

Zrównanie i plony

Potgowanie obu stron prowadzi do wzoru na równowany promie.

Wzór na równowany promie zapewnia spójne wyniki. Jeli wymiary przekroju przewodu s skalowane przez wspóczynnik , równowany promie jest skalowany o . Równowany promie przewodnika cylindrycznego jest równy promieniowi przewodnika.

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Jacek Kubicki

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Edward Kowal

Musiałem znaleźć coś innego na temat Równowany promie anteny, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Dagmara Stasiak

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Równowany promie anteny i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Jolanta Rudnicki

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Równowany promie anteny, jest to bardzo dobra opcja.